Chính trị ngáp ruồi!

 

Phan Nhân

 

 

Qua hai bài trước, Phan Nhân tôi đă nói đến: Chính trị đơm dó và Chính trị sờ mu rùa; nhưng v́ chính trị vốn đa dạng, có nhiều loại, cho nên tôi lại phải viết thêm về những kẻ chuyên nghề mần chính trị theo kiểu ngáp ruồi.

 

Những kẻ này, đă và đang ngồi bó gối tu-hu ở đâu đó, nhưng những cái miệng th́ cứ ngoác ra, và không lúc nào chịu ngưng ngáp, ngáp. Ngáp không phải là v́ buồn ngủ, mà ngáp để hy vọng có một con ruồi nào đó bay qua để ngáp một cái th́ con ruồi “tới số” kia sẽ rơi vào cái miệng chờ thời.

 

Nhưng nói chờ thời, ngáp ruồi cũng chưa đủ, mà phải thêm cái nghề sờ mu rùa như đă thưa cùng quư vị ở bài trước, v́ những kẻ này đều chung một “hội chứng” như nhau.

 

Để chứng minh cho những điều đă nói ở trên, tôi muốn nói về những tay mần chính trị kiêm luôn ba nghề: Chính trị đơm đó, sờ mu rùa và ngáp ruồi.  Những tay mần chính trị theo kiểu này, hiện giờ họ đang vểnh tai, nghe ngóng, đánh hơi với những tin tức mà đă được gọi là “cuộc chiến-cuộc thanh trừng” giữa hai phe Việt cộng ở trong nước, nào là Nguyễn Tấn Dũng sẽ mất chức, hay Trương Tấn sang và những tên khác…  Cũng như những tin tức về Nguyễn Tấn Dũng là con của tướng giặc Việt cộng Nguyễn Tấn Minh, Nông Đức Mạnh là con của Hồ Chí Minh…

 

Chúng nó là con của ai, th́ kệ cha chúng nó, c̣n Nguyễn Tấn Dũng có mất chức th́ cũng mặc mẹ chúng nó; cũng như theo “tiên tri vũ trụ Trần Dần” “đă phán”, th́ “Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Trung quốc ám sát chết trước  năm 2014”.

 

Không phải chờ cho đến năm 2014, mà Nguyễn Tấn Dũng có bị chết ngay ở giờ phút này, th́ mọi sự cũng không có ǵ thay đổi cả, v́ Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ một tên Cộng sản khác có lên nắm quyền cai trị đất nước, th́ tất cả đều đi theo đường lối của chủ nghĩa Đỏ Cộng sản; cũng như chúng nó là con của tên nào, th́ thằng cha đẻ ra nó cũng là những tên Cộng sản. Chính chúng nó, đều ở trong đội quân xâm lăng của đảng Cộng sản Bắc Việt, chúng đă gieo tang tóc, khói lửa cho toàn dân của nước Việt Nam Cộng Ḥa, rồi đến sau ngày thắng đại do cưỡng chiếm đất nước VNCH, th́ chính đảng ma đầu Cộng sản chúng đă bắt bỏ tù những vị là Quân, Cán, Chính VNCH, đày người dân của miền Nam phải đi vào chốn rừng thiêng nước độc của những “vùng kinh tế mới”, để họ phải chết rũ ṃn với đói rách, bệnh tật; nhưng cái điều cần phải thực hiện là chúng đă tịch thu những căn nhà mà không riêng là của các Quân, Cán Chính, mà kể cả các nhà cửa của những người dân, mà bọn chúng coi là “ngụy dân”, để cấp cho lũ cán bộ, đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Bắc Việt đă từ Bắc vô Nam để chúng có đủ điều kiện mà cùng nhau cướp bóc dân lành. Người ta c̣n nhớ, vào thời điểm bọn Việt cộng đă lừa đảo người Hoa ở miền Nam, nói là cho ra đi bán chính thức, nhưng thực tế qua lũ tay chân trung thành của chúng, bọn chúng đă ăn cướp rất nhiều vàng bạc của người Hoa, rồi sau đó, có người ra đi được, c̣n một số người Hoa đă bị chết tan xác khi những chiếc tàu của họ chỉ mới rời khỏi bến!

 

Trở lại với chuyện chính trị ngáp ruồi

 

Những kẻ chuyên sờ mu rùa, mần chính trị kiểu này, tất cả đang chờ thời ngáp phải một con ruồi cho đỡ ghiền, đă ngu đần khi nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng mất chức hay bị Tầu ám sát như “tiên tri vũ trụ Trần dần” đă nói, th́ sẽ có sự thay đổi, và những kẻ này chắc sẽ ngáp trúng ruồi.

 

Phan Nhân tôi, muốn nhắn với các “ngài” tham danh, tham lợi kia, cần phải thôi ngu, thôi nói dóc; bởi v́, bất cứ một tên nào, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng… có mất chức, hay có chết thật đi nữa, th́ mọi sự dzũ như cẩn, dzẫn như cũ, không có điều ǵ thay đổi; hết tên này, tới tên khác, th́ vẫn là những kẻ thoe Cộng sản, làm tay sai cho ngoại bang Nga, Tàu, tàn ác, gian tham như nhau. Cái điều mà đa số chúng ta đă và đang mong đợi là chế độ của đảng Cộng sản phải  sụp đổ cùng lúc với sự hoàn toàn tan ră của đảng Cộng sản tại Việt Nam; để sau đó, toàn dân Việt sẽ cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam tự to, dân chủ, và phải loại trừ đảng Cộng sản.

 

Một điều nữa, cũng cần phải nói tới, những lời “tiên tri” của các “ngài” tử vi, bói toán, sao không biết tự “bói” cho chính ḿnh, v́ đă từng “tiên tri” trật lất hết trơn, mà người ta đă biết rất rơ… các “ngài” đừng có cầm chân những người đă và đang tranh đấu để giải thể chế độ Cộng sản bằng những cách chạy ḷng ḍng, ṿng vo tam quốc, cốt để câu giờ cho bọn Việt cộng càng ngày càng củng cố thế lực thêm mạnh mẽ mà thôi. V́ cứ như thế, th́  không cần làm ǵ hết, mà ngồi chờ cho đến năm 2014, cho bọn Tầu chúng “ám sát” Nguyễn Tấn Dũng chết, rồi tự nhiên sẽ có một “ông Trần là bậc thánh minh” sẽ bay về Việt Nam rồi lên ngôi hoàng đế.

 

Xin các “ngài” hăy thôi ngu; bởi v́, bọn Việt cộng, chúng đều giống như  những loài rắn siêu độc hại, cho nên lâu lâu, chúng phải nghỉ ngơi để thay da, lột vỏ, để rồi sau đó, chúng sẽ mạnh khỏe hơn để tấn công con người một cách ác liệt hơn nữa. Những lần thay da, lột vỏ đó, chính là những “đại hội” dù “bất thường, giữa kỳ” hay “thường kỳ”, th́ tất cả cũng đều là những “kỳ” nghỉ để củng cố thêm sức mạnh mà thống trị toàn dân một cách tinh vi hơn. Do đó, cho dù bọn chúng có họp hành, có “đại hội”, có thay đổi những tay “thủ tướng, chủ tịch…” ǵ ǵ chăng nữa, cũng không bao giờ chúng thay đổi được cái bản chất tàn ác của loài quỷ Đỏ cộng sản, chỉ biết sống bằng xương, bằng máu của đồng bào.

 

Xin các “ngài” hăy thôi ngu, v́ 37 năm rồi, bọn Việt cộng chúng đă bao nhiêu lần thay vỏ, lột da, nhưng cho đến hiện thời th́ Cộng sản ác ôn, vẫn là một bầy rắn quỷ quyệt và thâm độc.

 

Cho nên, người dân Việt Nam phải cùng thức tỉnh nhau, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, quỷ kế mà bọn Việt cộng sẽ tung ra nhằm đánh lừa, dụ khị với những độc chiêu của chúng, ḥng “ngự trị” lâu dài trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 

Tự do, Dân chủ, Hạnh phúc của chúng ta và con cháu, không thể ngồi chờ mà chúng tự nhiên đến được.

 

Một lần nữa, Phan Nhân tôi, xin các “ngài” chuyên môn ngồi gác mơm chầu chực theo cái kiểu: chính trị đơm đó, chính trị sờ mu rùa, và  chính trị ngáp ruồi: thôi ngu đi là vừa.

 

Colorado,10/10/2012

Phan Nhân

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính