Tại sao có cuộc Đảo Chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm?

 

Phan Đức Minh

 

 


 

Thời gian này, có rất nhiều bài viết xuất hiện trên  các trang mạng , trên các điện báo, báo in của người Việt định cư khắp nơi trên thế giới , nói về nhân vật lịch sử Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm , về biến cố ngày  1 tháng 11 – 1963 tại Nam Việt Nam, cũng như những buổi Lễ tưởng niệm nhân vật lịch sử này. Một số bạn trẻ  trưởng thành nơi hải ngoại liên lạc bằng điện thư hoặc gặp chúng tôi, hỏi về chuyện “ Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đ́nh Diệm, ngày 1 tháng 11 – 1963 tại Việt Nam ? “  xem ư kiến ra sao. Tất nhiên là người viết chỉ có thể nói sơ qua và hẹn gặp nhau trên trang báo này để có thể bàn luận với nhau nhiều hơn. V́ vậy cho nên bài viết này được đưa ra, mong trả lời các bạn trẻ đó, đồng thời đóng góp chút ít vào công việc làm sáng tỏ một vấn đề  lịch sử quan trọng, có ảnh hưởng lớn lao đến sự…mất c̣n, xụp đổ của Nam Việt Nam sau đó, cũng như ảnh hưởng đen tối của nó c̣n kéo dài cho tới bây giờ. Muốn t́m hiểu kỹ lưỡng, sâu xa hơn, tất nhiên là chúng ta phải t́m đọc những cuốn sách đáng tin cậy về chuyện này…

 

T́nh h́nh trước khi xẩy ra cuộc Đảo Chánh:

 

Những tháng giữa năm 1960, Ông Diệm với tư cách Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, đi thăm các Bộ Tư lệnh Quân Khu I – 2 – 3 – 4 và Quân Khu Thủ Đô để nói chuyện với các Sĩ Quan trong quân đội, các Quân Binh Chủng về một vấn đề vô cùng quan trọng là: chính quyền Mỹ lúc đó muốn đổ quân tác chiến (Combatant forces) vào lănh thổ Nam Việt Nam để đảm nhiệm vai tṛ chủ yếu trong công cuộc chiến đấu chống cộng sản trên chiến trường này, tất nhiên là theo chủ trương, chính sách của Hoa Kỳ… Tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân Khu I, Đà Nẵng, trước mặt rất đông Sĩ Quan: cấp Tướng, cấp Tá và cấp Úy, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă nói rơ ư chí cuả Ông là nhất định không chấp nhận cho chính phủ Mỹ đổ quân tác chiến vào Nam Việt Nam, mà chỉ chấp nhận vai tṛ cuả người Mỹ trong nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà. Ông nói:

 

Chúng ta cần có sự cố vấn và huấn luyện cuả người Mỹ, chúng ta cần có sự viện trợ quân sự, kinh tế cuả người Mỹ, nhưng chúng ta không cần và nhất định không chấp nhận để cho người Mỹ chiến đấu thay thế cho  chúng ta trong công cuộc bảo vệ Quê Hương, Đất Nước này.  Chúng ta đang phải đương đầu với với một cuộc chiến tranh ư thức hệ (ideological war) giữa chủ thuyết Quốc Gia-Dân Tộc” tự do, dân chủ của chúng ta và  “học thuyết  ảo tưởng – Utopian doctrine” của cộng sản, xây dựng trên nền tảng tuyên truyền, lừa bịp có hệ thống, có khả năng lôi cuốn đông đảo quần chúng vào một cuộc chiến tranh nhân dân,  trường kỳ kháng chiến, để tiến tới một thiên đường không bao giờ có thực... Cuộc chiến đấu này không thể đơn thuần giải quyết bằng sức mạnh cuả vũ khí chiến tranh, nhất là bằng một đạo quân viễn chinh từ một quốc gia khác kéo đến. Nếu người Mỹ làm việc đó, chúng ta sẽ mất hết chính nghiă, mất sự hậu thuẫn cuả nhân dân, tôi sẽ trở thành Tổng Thống bù nh́n và anh em, các Sĩ Quan sẽ chỉ c̣n là những kẻ đánh thuê cho ngoại quốc…”

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm nói thật nhiều, với tất cả tấm ḷng và trái tim cuả Ông. Rồi ông kêu gọi tất cả các Sĩ Quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà đă từng nêu cao tinh thần anh dũng, can đảm trên mọi chiến truờng khắp các Vùng Chiến Thuật  ( tactical areas ), hăy cùng Ông bằng mọi giá, giữ vững lập trường, đi đúng đường lối lănh đạo chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc mà ông đă vạch ra và quyết tâm theo đuổi, bất chấp mọi sức ép bất cứ từ đâu đến ! Những cánh tay giơ lên, những tiếng hô vang làm rung chuyển cả Hội Trường Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I- Quân Khu I Quyết tâm ủng hộ Tổng Thống ! Quyết tâm giữ vững lập truờng chiến đấu cuả Tổng Thống để bảo vệ Tổ Quốc !”

 

Tôi lúc đó chỉ là một Chuẩn Uư hiện dịch, nhưng với cái vốn kinh nghiệm gần 7 năm kháng chiến chống Pháp vô cùng gian khổ, 2 lần bị Tây bắt nhốt vào tù, và hơn 6 năm trong hàng ngũ quân đội Việt Nam Cộng Ḥa, chống cộng sản, tôi cũng đủ trí khôn để thông cảm với những khó khăn, nguy hiểm đang đợi chờ Ông Ngô Đ́nh Diệm, vị Tổng Thổng đầu tiên cuả nền Cộng Hoà non trẻ tại Nam Việt Nam. Tôi nh́n các Sĩ Quan đàn anh đứng chung quanh, h́nh như ai nấy đều linh cảm thấy có một cái ǵ nặng nề, nguy hiểm đang đợi chờ vị Tổng Thống khả kính và can đảm cuả ḿnh. Phải thành thực mà công nhận rằng: vào thời gian đó, dưới sự lănh đạo cuả Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Quân Đội ra Quân Đội, Tướng Tá ra Tướng Tá, Sĩ Quan ra Sĩ Quan, chớ không có… hổ lốn, bát nháo như t́nh trạng cuả những thời gian sau này, sau khi TT. Ngô Đ́nh Diệm không c̣n nưă.. Lúc đó, tôi không phải là người cùng tôn giáo với Ông Diệm, mà trong cương vị một quân nhân hiện dịch thuần tuư, từng bỏ hàng ngũ cộng sản, t́m đến hàng ngũ quốc gia để chống lại cộng sản, lúc này chỉ nghĩ đến quân đội, đến việc chống cộng, nhưng cũng thấy như mắt ḿnh nhoà đi… Tôi cầu xin Ơn Trên phù hộ, che chở cho Ông, cũng như cho Đất Nước này…

 

* Ngày 19-6-1960: Đại Sứ Mỹ tại Sài G̣n, Elbridge Durbrow, gửi cho ngoại trưởng Mỹ, Christian Herter ở Hoa Thịnh 1 điện văn mật, thông báo t́nh h́nh Sài G̣n: Có thể có 1 cuộc đảo chánh nhằm lật đổ chính quyền cuả TT. Ngô Đ́nh Diệm, trong khi đó ở nông thôn, hoạt động cuả cộng sản gia tăng mạnh mẽ… Phần cuối, bản văn kết thúc “Nếu thế đứng cuả Ông Ngô Đ́nh Diệm tiếp tục giảm sút, không c̣n phù hợp với t́nh thế chính trị, tâm lư, kinh tế và an ninh tại đây nưă th́ có thể là điều mà chính phủ Hoa Kỳ nên tính đến những phương cách khác để hành động và thay thế người lănh đạo hầu đạt đến những mục tiêu cuả chúng ta… ( If Diem’s position in the country continues to deteriorate as result failure adopt proper political, psychological, economic and security measures, it may become necessary for US Government to begin consideration for alternative courses of action and leaders in order to achieve our objectives…)”.

 

* Ngày 11 – 12 tháng 11-1960 : Đại Tá Nguyễn Chánh Thi, Tư Lệnh Lữ Đoàn nhẩy dù và Trung Tá Vương Văn Đông chỉ huy một lực lượng quân sự gồm vài Tiểu Đoàn nhẩy dù và 1 đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến, bao vây dinh Tổng Thống để làm một cuộc đảo chánh với lư do được công bố trên đài phát thanh Sài G̣n đă bị quân đảo chánh chiếm giữ “…Ông Diệm đă tỏ ra không đủ khả năng cứu đất nước khỏi họa cộng sản cũng như bảo vệ sự đoàn kết quốc gia… – Diem has shown himself incapable of saving the country from Communism and protecting national unity…”

 

Biết rằng cuộc âm mưu đảo chánh này không do những nhân vật chính trị có danh tiếng, không có hậu thuẫn chính trị thực sự cuả dân chúng, không có sự tham gia cuả các Tướng Lănh cũng như đông đảo lực lượng quân đội dưới quyền, cho nên ông Diệm tạo thế tŕ hoăn, thoái thác nhượng bộ trước sự đ̣i hỏi cuả phe đảo chánh là từ bỏ chính quyền và đợi cho các lực lượng quân đội, hầu hết vẫn c̣n trung thành với ông, cùng ông theo đuổi đường lối chống cộng đă vạch ra, từ các nơi kéo về dẹp loạn. Cuộc đảo chánh bất thành v́ quá non kém về tổ chức, lănh đạo, cũng như đường lối chinh trị và quân sự. Tuy nhiên cuộc đảo chánh bất thành này đă đem lại cho chính quyền cuả TT. Ngô Đ́nh Diệm những bài học quan trọng:

 

A.- Cộng sản ngày càng tích cực tung cán bộ vào thành phố khai thác những mâu thuẫn, bất đồng giưă chính quyền và các nhân vật, các nhóm chống đối tại thành thị. Những mâu thuẫn này tất nhiên phải có trong hoàn cảnh miền Nam Việt Nam đang phải thực hiện một xă hội tương đối tự do, dân chủ, phồn thịnh (hơn hẳn miền Bắc . Có tự do, dân chủ khá nhiều cho nên các lực lượng, nhóm người chống đối này khác mới có hoàn cảnh, điều kiện mà hoạt động chống chính quyền, chớ c̣n như t́nh trạng Việt Nam hôm nay, dưới chế độ cộng sản, th́ chính quyền thấy chống đối bằng bạo lực, là lập tức dùng công an, quân đội bằng vơ lực tiêu diệt ngay, c̣n chi nữa mà chống đối. Chính quyền miền Nam lúc đó, cùng một lúc phải đối phó với hoàn cảnh đất nước như thế, lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lăng, phá hoại toàn diện cuả cộng sản Hà Nội, được chỉ đạo và yểm trợ từ Mạc-Tư-Khoa cũng như từ Bắc Kinh, theo “Đường lối cách mạng vô sản toàn cầu cuả Đệ Tam Quốc tế – Global Proletarian Revolution Policy of the Third Internationa l”.

 

B.- Thi hành 1 đường lối vô cùng khó khăn khả dĩ đáp ứng được nhu cầu cuả t́nh thế : Giữ vững chính quyền đang bị âm mưu khuynh đảo từ bên ngoài do bọn tài phiệt quốc tế ( International Financial Oligarchy ), ở bên trong th́ do cộng sản chỉ đạo. Ngay trong nội bộ hàng ngũ quốc gia cũng có những phần tử ham danh, hám lợi cũng như quyền lực, đang lợi dụng không khí tự do, dân chủ của xă hội miền Nam, nhất là truyền thông, báo chí , tạo ra hay chờ đợi thời cơ để hành động.

 

C.- Giữ vững tinh thần kỷ luật và ḷng trung thành cuả quân đội, là sức mạnh bảo vệ chính quyền, chế độ, đồng thời giữ vững sự đoàn kết các tôn giáo là sức mạnh hậu thuẫn cuả nhân dân, nhưng cả hai: Quân Đội và Tôn giáo lại là những mục tiêu quan trọng nhất mà cả 3 lực lượng chống phá nói trên (Tài phiệt quốc tế, cộng sản và các nhóm chống đối trong nước) đang quyết tâm nhắm vào để tạo ra một động lực làm nổ bùng một cuộc đảo chánh khác, có tầm vóc quy mô, có tổ chức tinh vi và …” cao cấp “  hơn cuộc đảo chánh đă thất bại một cách dễ dàng ngày 11 tháng 11 năm 1960.

 

* Ngày 20-12-1960 , để đánh lưà dư luận quốc tế, để thu hút các nhóm chống đối và lôi kéo nhân dân Miền Nam, cộng sản Hà Nội tuyên bố chính thức cho ra mắt công khai "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam" tại 1 Chiến Khu ( Strategic war zone) cuả cộng sản tại phiá đông miền Nam Việt Nam, thành phần bao gồm chừng 100 nhân vật nói là đại diện cho các nhóm chính trị đối lập với chính quyền, đại diện cho các tôn giáo có mặt tại Nam Việt Nam, các lực lượng vũ trang c̣n sót lại sau khi bị quân chính phủ đánh tan trong các chiến dịch hành quân tại miền Tây trước đó ít năm. Mặt trận này thực sự đặt dưới quyền lănh đạo cuả một cán bộ cao cấp cuả Hà Nội, thuộc "Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ( Political Bureau of the Party’s Central Committee)".

 

* Ngày 1 tháng 4-1961: Cộng sản tung một Tiểu Đoàn chủ lực quân, có du kích địa phương tăng cường, gồm hơn 400 quân, tấn công thử sức vào 1 ngôi làng chiến đấu kiểu mẫu cuả “Quốc sách ấp chiến lượcNational policy of Strategic Hamlets ” thuộc Tỉnh Kiến Hoà, nhưng bị quân đội Cộng Hoà đánh tan và bị thiệt hại nặng nề. Hai ngày sau, cộng sản thử sức lần nưă bằng cách tấn công vũ băo và bất ngờ vào khu vực Bến Cát, phiá Bắc Sài G̣n, nhưng hơn 100 quân cộng sản bị quân Cộng Hoà tiêu diệt, bỏ xác tại trận. Cộng sản buộc phải đổi hướng, tập trung nỗ lực vào những hoạt động vơ trang phá hoại tại các thành phố, tung cán bộ len lỏi vào trong các tầng lớp nhân dân, hàng ngũ tôn giáo nào có đông đảo quần chúng ( nhưng hàng ngũ thiếu huấn luyện, tổ chức không  chặt chẽ )  để t́m cơ hội gây xáo trộn chính trị tại các thị trấn, nơi tập trung đông đảo dân cư, làm suy yếu chính quyền Miền Nam thay v́ nôn nóng giành chiến thắng quân sự để hỗ trợ cho các hoạt động chính trị và ngoại giao.

 

Vice President Lyndon B. Johnson meets Mr. Ngo                                                            Dinh Nhu at Gia Long Palace, Saigon 12-5-1961

Vice President Lyndon B. Johnson meets Mr. Ngo Dinh Nhu at Gia Long Palace, Saigon 12-5-1961

 

 

* Ngày 12-5-1961: Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, trong cuộc viếng thăm Á Châu, đă gặp Tổng Thống Diệm tại Sài-g̣n. Ông Johnson ca tụng Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là một Churchill cuả Á Châu và nói, “Đối với thế đứng cuả Hoa Kỳ tại Á Châu, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là nhân vật, là người bạn không thể thiếu được.” Tuy nhiên, khi trở về Mỹ, ông Johnson lại báo cáo cho Tổng Thống Kennedy cũng như cho các nhân vật chính trị cao cấp biết rằng: "Ông Diệm vẫn giữ vững lập trường không có quân chiến đấu cuả Hoa Kỳ tại Việt Nam, trừ phi cộng sản Hà Nội xua quân tràn qua vĩ tuyến 17 một cách đại quy mô như cộng sản Bắc Hàn đă xua quân tràn qua vĩ tuyến 38 hồi 1950".

 

Do lập trường cương quyết Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă luôn hy sinh để tranh đấu cho sự Độc lập Dân tộc và ngày 09.05.1961, đă bày tỏ với Phó Tổng Thống Mỹ Johnson đang viếng thăm chính thức Việt Nam rằng quan điểm chính phủ Việt Nam rất biết ơn sự viện trợ quân sự và cố vấn Mỹ. Nhưng, việc gửi Quân đội tác chiến Hoa kỳ đến Việt Nam, ông cương quyết từ chối :  Nếu quư vị mang Quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi ? Với người Việt, h́nh ảnh hăi hùng của Quân đội Viễn chinh Pháp c̣n ghi sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện của Quân đội Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ tin những lời tuyên truyền của cộng sản. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam, v́ làm cho cuộc chiến đấu của chúng ta mất chính nghĩa. Tháng 11.1961, Đại sứ Frederick Nolting được yêu cầu từ ṭa Bạch ốc gặp Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm về vấn đề quân chiến đấu Mỹ ( được xem như ‘chia sẽ trách nhiệm ). Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm trả lời : «Chắc Đại sứ cũng hiểu, những đề nghị ấy đụng chạm tới vấn đề trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam, Việt Nam không muốn là một nước bị bảo hộ ( Vietnam does not want to be a protectorate) ».

 

* Ngày 18-9-1961: Cộng sản bất thần mở trận đánh lớn cấp Trung Đoàn (Regiment ), tung 1,500 quân bao vây và đành chiếm Tỉnh Lỵ Phước Vinh, sau khi đă mở chiến dịch gồm 41 trận đánh lớn nhỏ trên khắp lănh thổ Miền Nam để áp đảo và chia sẻ lực lượng đối phương. Sau đó 3 tuần lễ, tại diễn đàn Quốc Hội, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chính thức tuyên bố với quốc dân và thế giới, là Việt Cộng, với sự chỉ đạo và yểm trợ cuả cộng sản quốc tế đă chính thức biến cuộc chiến tranh du kích trên lănh thổ Việt Nam Cộng Hoà thành một thứ chiến tranh xâm lăng quy mô thực sự, có sự tham chiến cuả quân chính quy cộng sản Bắc Việt, được trang bị tối tân,  hùng hậu với đầy đủ pháo binh cỡ nặng, xe tăng, thiết giáp…

 

Bọn tài phiệt quốc tế, buôn bán chiến tranh, càng thêm cơ hội để tung tiền và thủ đoạn để đưa đám  “ Lobbyists ” vào các hành lang, ngơ ngách cuả Quốc Hội, hệ thống truyền thông Hoa Kỳ, dọn đường cho một kế hoạch ào ạt đổ quân tác chiến cuả Mỹ và lôi kéo một số đơn vị quân đội Đồng Minh vào chiến trường Nam Việt Nam. Chậm chân là thiệt hại cả… núi đô la chớ không phải chuyện đuà. Nhưng, lại tiếng nhưng ở chỗ này ! Nhưng Ông Diệm nhất định không chấp nhận cho quân đội tác chiến cuả Mỹ chiến đấu tại Nam Việt Nam. C̣n Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy th́ cũng không hăng hái, thiết tha cho lắm với việc đổ quân tác chiến cuả Mỹ vào chiến trường Miền Nam trong hoàn cảnh lúc này, không như lúc cộng sản Bắc Hàn xua quân cấp Quân Đoàn ( Army Corps) tràn qua vĩ tuyến 38 hồi năm 1950… Ông Kennedy vẫn trung thành với “ Đường lối ngăn chặn – Containment Policy ” để chống lại sự bành trướng cuả phong trào cộng sản trên thế giới từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, bằng những phương cách ít tốn sinh mạng người Mỹ nhất, trừ trường hợp nền an ninh cuả Mỹ bị đe dọa trực tiếp, nghiă là ông Kennedy chỉ chấp nhận hy sinh nhân mạng cuả Mỹ trong “ Trường hợp tối cần thiết – In case of absolute necessity ”.

 

Thế th́ “chúng nó ” bắt buộc phải loại trừ Ông Diệm khỏi ngôi vị lănh đạo Nam Việt Nam trước đă, và sau đó bất cứ kẻ nào làm ngăn trở việc đổ quân tác chiến cuả Mỹ vào Nam Việt Nam cũng đều bị “chúng nó” xoá sổ hết ( kể luôn cả Tổng Thống Mỹ ).

 

* Ngày 2-1-1963: Tại Ấp Bắc, cách Sài G̣n 40 dậm về phiá Đông Nam, gần 2 Trung Đoàn (2,500 quân) thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hoà, trang bị vũ khí tự động, có xe tăng, thiết vận xa, pháo binh và không quân ( cả khu trục cơ lẫn trực thăng ) yểm trợ, mở cuộc hành quân bao vây, tiêu diệt 1 lực lượng cộng sản gồm chừng I Tiểu Đoàn ( battalion ) hơn 300 quân chủ lực địa phương, với hoả lực yếu kém hơn rất nhiều, lại không có xe tăng cũng như không quân, pháo binh yểm trợ. Kết quả thật là đau buồn: Cộng quân lợi dụng đêm tối, thoát khỏi ṿng vây gần như toàn vẹn chủ lực, sau khi đă gây cho quân chính phủ những tổn thất đáng kể.

 

Thật là một cơ hội bằng vàng để bọn tài phiệt quốc tế dùng ảnh hưởng, sức mạnh cuả đồng đô la mà lái các cơ quan truyền thông, hướng dẫn dư luận, gây áp lực tại Hoa Kỳ, từ Quốc Hội cho đến chính phủ phải bằng mọi giá đổ quân tác chiến cuả Mỹ vào Việt Nam ngay lập tức. Nếu không, “ Tiền đồn chống cộngAdvanced Post resisting the communists  “ cuả Mỹ tại Á Châu sẽ xụp đổ” và Chính sách ngăn chặn cộng sản” cuả Mỹ trên thế giới sẽ thất bại và… nền anh ninh cuả chính nước Mỹ cũng sẽ bị lâm nguy… Chúng đem câu nói cuả Lenin, Sư Tổ cuả cách mạng vô sản 1917 tại Nga, người đă mở đường cho phong trào cộng sản thế giới bùng ra hết cách ngăn cản sau thế chiến thứ 2, mà dọa cả nước Mỹ “ Trước hết, chúng ta hăy chiếm giữ Đông Âu, rồi nắm lấy khối quần chúng khổng lồ ở Á Châu, sau đó bao vây Hoa Kỳ là thành lũy cuối cùng cuả chủ nghiă tư bản. Chúng ta khỏi phải đánh đấm chi cả, Hoa Kỳ cũng sẽ rơi vào tay chúng ta như một trái cây đă chín rưă – First, we will take eastern Europe, then the masses of Asia, then we will encircle the United States which will be the last bastion of Capitalism. We will not have to attack, it will fall into our hands like an overipe fruit.” ( The Death of A Nation – John A. Stormer – The Liberty Bell Press – Florissant Missouri, July 1978, Page 14 ).

 

* Ngày 8-5-1963: Bùng nổ vụ rối loạn, chống đối ở Cố Đô Huế, giưă hàng chục ngàn tín đồ Phật Giáo với nhân viên chính quyền địa phương và các lực lượng an ninh. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia là vụ này có bàn tay cuả cộng sản nhúng vào, gây thêm t́nh trạng khó khăn cho địa phương, tạo thêm sự mâu thuẫn trầm trọng giưă chính phủ và 1 tôn giáo lớn trong nước. Cuộc rối loạn ngày càng gay go, dữ dội, quyết liệt và khi 1 trái lựu đạn nổ tung trong khu vực đài phát thanh Huế,gây thương vong cho một số người biểu t́nh chống đối th́ t́nh trạng biến sang h́nh thức “ Một Tôn giáo lớn nhất trong nước chống lại một hệ thống chính quyền được lănh đạo bởi 1 Tổng Thống và các nhân vật cao cấp, trọng yếu, đa số là người thuộc Giáo Hội Công Giáo La Mă.”  Trái lựu đạn nổ tung đó sau này được biết là do CIA cài đặt người, nhân lúc hỗn loạn, đă ra tay, cho nổ bùng đúng lúc để châm ng̣i cho cuộc biểu t́nh chống đối từ Huế và sẽ lan ra khắp nơi, sau cùng là ngay tại Thủ  Đô Sài G̣n, trung tâm quyền lực của Việt Nam Cộng Ḥa. Phía chính phủ th́ lên tiếng : Tổng Thống Diệm sử dụng người theo nguyên tắc thông thường của các nhà lănh đạo là căn cứ vào tài năng, đức độ, sự tin cậy, thích hợp cho công việc và lợi ích quốc gia, chớ không phải v́ kỳ thị tôn giáo, không kỳ thị Phật Giáo như một số người buộc tội, gán ghép Cho ông Diệm.    

 

Ở điểm này, những người hiểu biết th́ cho thấy rằng :  Trong hàng ngũ Tướng lănh của quân đội lúc đó, thử t́m coi có những ai là cùng tôn giáo với ông Diệm ? Trong hàng ngũ các Bộ Trưởng trong chính quyền Ngô Đ́nh Diệm lúc đó, ngoại trừ ông Trần Trung Dung, Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống ra, c̣n có ai là người cùng tôn giáo với ông Diệm ? Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, được ông Diệm tin cậy, quư trọng, là người miền Nam, th́  khác tôn giáo với ông Diệm rơ ràng…

 

Nói một cách rơ ràng th́ dưới đây là những Phật Tử được ông Diệm chọn đứng cùng hàng ngũ, phục vụ Đất Nước với ông :

 

- Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.

- Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.

- Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài G̣n- Gia Định.

- Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.

- Ông Quách Ṭng Đức, Đổng Lư Văn Pḥng.

- Ông Nguyễn Đ́nh Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Pḥng.

- Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lư Văn Pḥng.

- Ôn Vơ Văn Hải, Chánh Vơ Pḥng.

- Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Kư.

- Ông Trần Sử, Bí Thư…   Tất cả đều là Phật tử.

 

*

 

* Toàn thể Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

* Trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công giáo, c̣n 13 là Phật giáo.

* Bên quân đội, tổng số 19 tướng lănh có quyền hành nhất, th́ đă có 16 tướng là Phật giáo, chỉ có 3 là Công giáo.

 

Nghĩa là đại đa số những nhân vật, những người nắm giữ và điều hành bộ máy chính quyền thời TT. Ngô Đ́nh Diệm đểu là Phật tử. Đó là chưa kể chính quyền TT.Ngô Đ́nh Diệm đă giúp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thời đó xây dựng  nhiều Chùa ( trong đó có chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh Nghiêm …),giúp nhiều sư tăng ra nước ngoài ( nhất là ở Pháp, ở Mỹ … ) học hành đậu đạt bằng cấp cao (  kể cả Tiến Sĩ  ) để trở về phục vụ hiệu quả hơn, mở mang các cơ sở giáo dục đào tạo thế hệ trẻ đủ khả năng phục vụ quốc gia, xă hội theo đường lối của tôn giáo ḿnh .

 

Chính quyền giúp xây dựng chùa Xá Lợi nằm ở đường Bà Huyện Thanh Quan, Sài G̣n.

Chính quyền giúp xây dựng chùa Xá Lợi nằm ở đường Bà Huyện Thanh Quan, Sài G̣n.

 

Sau này, nhiều người lại c̣n hỏi : "bao nhiêu năm nay, Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, ḱm kẹp kẻ đối lập, áp bức dân chúng gấp… bao nhiêu lần Ông Diệm, mà sao dân chúng chẳng thấy những phe này, nhóm nọ biểu t́nh, chống đối, nổi loạn để lật đổ chính quyền cộng sản chi cả.  Chỉ thấy gần đây mới có những nhân vật nam nữ đấu tranh ôn ḥa cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền ở Việt Nam, đang bị cộng sản hành hạ, bắt nhốt trong tù mà thôi..."  Như vậy, người ta có thể hiểu : ở Nam Việt Nam hồi đó người dân có quyền tự do, dân chủ  khá rộng răi cho nên việc biểu t́nh chống đối chính quyền, dưới sự lănh đạo, chỉ huy của của cơ quan    “ T́nh Báo, Gián Điệp của nước bạn đồng minh khổng lồ  “ , được Thành Ủy cộng sản ở Huế phối hợp hành động, nắm lấy thời cơ, thúc đẩy dân chúng, dựa vào thế lực tôn giáo, mua chuộc Tướng lănh quân đội, huy động dân chúng, đưa cán bộ,  tranh thủ thời cơ, đẩy cuộc đấu tranh chống chính quyền Đệ Nhất Cộng Ḥa vào một thế  thuận lợi để giật xập chính quyền Ngô Đ́nh Diệm là chính quyền  đang làm cho mọi hoạt động của cộng sản lâm vào t́nh trạng điêu đứng, khó khăn, bế tắc… về đủ mọi phương diện : chính trị, quân sự, kinh tế,  xă hội, văn hóa. Rơ ràng nhất là cộng sản sợ hăi chính sách Tố Cộng, Chiêu Hồi đă lôi kéo quá nhiều cán  binh Việt cộng, có cả trung và cao cấp, quay trở về đầu thú, tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng; Cộng sản rất sợ quốc sách ấp chiến lược, b́nh định nông thôn của ông Nhu… làm tê liệt khả năng của cộng sản  trong chiến lược “ nắm vững nông thôn, bao vây và tiêu diệt thành thị “  trong lúc cả hai phía cộng sản cũng như Việt Nam Cộng Ḥa đều biết rơ : phía nào nắm vững được nông thôn, bên đó sẽ thắng trong cuộc chiến tranh trường kỳ, phức tạp …trên chiến trường Việt Nam lúc này.

 

Giúp xây chùa Vĩnh-Nghiêm ở đường Công Lư

Giúp xây chùa Vĩnh-Nghiêm ở đường Công Lư

 

Sự rối loạn càng bùng lên dữ đội và lan mạnh tới các thành phố lớn rồi di chuyển trung tâm đấu tranh chống chính phủ về ngay tại Thủ Đô Sài G̣n, nơi tập trung các cơ quan quyền lực quốc gia, các Toà Đại Sứ ngoại quốc, cũng như các cơ sở truyền thông quốc tế. Tại đây, Thượng Toạ Thích Trí Quang, một trong những vị lănh đạo cao cấp Phật Giáo lúc đó, gốc người Bắc Việt, 2 lần bị Pháp bắt v́ t́nh nghi có liên lạc hoạt động với cộng sản, người được dư luận trong và ngoài nước coi là một nhân vật tôn giáo đặc biệt, có tài tổ chức, lănh đạo quần chúng trong các hoạt động đấu tranh chính trị… đứng ra phát động và lănh đạo cuộc đấu tranh cuả dân chúng. Thượng Toạ thông báo cho phiá Mỹ biết là "người Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hoạt động cuả chính quyền Sài G̣n do Mỹ ủng hộ… (Thich Tri Quang, a politically sophisticated monk of North Vietnamese origin, twice arrested by French on suspicion of Vietminh connections, stirs the people    against Diem and informs US officials, whom he holds responsible for Diem because of US support…). Riêng điều này, kẻ viết, trong thời gian đi kháng chiến, phục vụ trong các các cơ quan lănh đạo cấp Huyện Ủy của các huyện Tiên Lăng và An Dương, cũng như cơ quan Tuyên Huấn thuộc Tỉnh Kiến An, Hải Pḥng, Bắc Việt, đă được biết về vai tṛ     “ chuyên viên tôn giáo vận “ của nhân vật Thích Trí Quang trong hàng ngũ cộng sản, từ hồi năm 1946 tại Bắc Bộ, Việt Nam…Tức là lúc đó, kẻ viết và nhân vật này cùng chung một tôn giáo, cùng đứng chung trong hàng ngũ kháng chiến của cộng sản

 

Thượng Toạ Thích Trí Quang

 

* Ngày 7- 6 -1963: Bà Ngô Đ́nh Nhu lên tiếng tố cáo trước dư luận là người Mỹ đă cố t́nh nhúng tay vào, tạo nên vụ biến động này và thúc đẩy cho ngày một thêm trầm trọng, phức tạp thêm, nhằm khuynh đảo chính quyền cuả Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm v́ Tổng Thống cương quyết không chấp nhận chính sách can thiệp chính trị và quân sự cuả người Mỹ, là chính sách đi ngược lại ư nguyện và quyền lợi cuả dân chúng Nam Việt Nam.

 

 * Ngày 11-6-1963: Thượng Toạ Thích Quảng Đức “tự thiêu“ ngay tại trung tâm thủ đô Sài G̣n, để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo cuả chính phủ. Theo nghĩa thông thường, “ tự thiêu “ là tự ḿnh thiêu đốt ḿnh cho một lư do, mục đích chi đó. Vụ tự thiêu của Thượng Tọa Quảng Đức nói ở đây, th́:

 

sau khi cầm b́nh xăng tưới vào người Thượng Tọa Thích Quảng Đức đang ngồi bất động, tên  cộng sản nằm vùng, mặc áo nhà sư, Nguyễn Công Hoan (Huỳnh Văn Thạnh) c̣n cẫn thận răi thêm một đường xăng từ chỗ Thương Tọa Quảng Đức, đi về phía sau, để hắn có thể đứng từ xa mà châm lửa !

 

1

 

Vậy mà toàn bộ sách báo cộng sản và phe phái chống đối đều viết rằng “Hoà Thượng Thích Quảng Đức TỰ tẩm xăng ”!!!  Rồi ngay sau đó, cũng không phải do Thượng Tọa Thích Quảng Đức “TỰ bật quẹt Zippo để tự thiêu” như chúng rêu rao, mà là Thượng Toạ vẫn đang chấp hai tay trên ngực trong thế ngồi  bất động ! Trước và sau khi ngọn lửa bùng lên, Thượng Toạ vẫn đang chấp tay trên ngực, c̣n ngọn lửa th́ cháy từ phía sau chạy tới rồi táp vào người Thượng Toạ để bùng lên ngọn lửa “tự thiêu”! 

 

   Ḥa thượng Thích Quảng Đức đă bị bức tử, đă bị…đốt chết bởi sự liên kết thực hiện giữa cộng sản và phe nhóm chống đối lúc đó… nhằm khích động cuộc nổi loạn của dân chúng đúng theo kế hoạch của CIA và cộng sản… Dư luận dân chúng trong nước và thế giới bị xúc động mạnh. Báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông khác, nhất là tại Mỹ    ( đă bị lâm trận hoả mù cuả bọn Lobbyists nói ở trên ) khai thác tối đa vụ này theo chiều hướng “ Phải thay thế ngay người lănh đạo chính quyền Nam Việt Nam”. Thay thế bằng nhân vật nào ? – Các cơ quan truyền thông Mỹ không nói rơ, nhưng chỉ hướng dẫn dư luận : loại bỏ Ông Diệm khỏi ngôi vị lănh đạo chính quyền là được rồi… Đang cơn dầu sôi lưả bỏng như thế th́ v́ tức giận người Mỹ và lực lượng đấu tranh nên đă nóng giận, mất sự khôn ngoan, b́nh tĩnh cần thiết trước t́nh thế bất lợi cho chính phủ., bà Nhu lên tiếng mạt sát, thoá mạ cuộc tự thiêu cuả Thượng Toạ Quảng Đức. Thật là “Lửa đă đỏ lại đổ thêm dầu – Adding fuel to the fire ”. Điều này làm cho dư luận dân chúng thêm phẫn nộ, lợi thế nghiêng hẳn về phiá lực lượng đấu tranh chống chính phủ.

 

* Ngày 27-6-1963: Thấy t́nh h́nh Sài G̣n rối loạn, khó gỡ được ra, Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy bổ nhiệm Ông Henry Cabot Lodge, thuộc Đảng Cộng Hoà, sang Sài G̣n giữ chức vụ Đại Sứ Hoa Kỳ, thay thế cho Đại Sứ Nolting, người đang tỏ ra bất lực trong việc gỡ rối cho t́nh h́nh Sài G̣n theo chiều hướng có lợi cho chính sách cuả Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. Thực tâm Tổng Thống Kennedy là chỉ gỡ rối sao cho êm đẹp, thuận lợi cho đường lối, chính sách cuả Hoa Kỳ, cuả Ông Kennedy, chớ Ông Kennedy lúc này không hề nghĩ đến việc lật đổ Ông Diệm, nhất là không bao giờ nghĩ đến việc phải giết Ông Diệm. Ông Cabot Lodge  ( đảng Cộng Ḥa ) được giới chính trị và truyền thông Hoa Kỳ coi là “Một con cáo già chính trị ” và đồng thời là một “Chuyên viên đảo chánh ”, hiện đang theo đuổi một chính sách mang tính cách “Diều hâu ” khác hẳn với Ông Kennedy ( đảng Dân Chủ ) về vấn đề Việt Nam. Một Cabot Lodge, cáo già chính trị, chuyên viên đảo chánh, không cùng 1 Đảng với Ông Kennedy. Cabot Lodge thuộc Đảng Cộng Ḥa, có nhiều liên hệ với quyền lợi cuả bọn tài phiệt buôn bán chiến tranh, mà sang làm Đại Sứ Mỹ tại Sài G̣n th́ t́nh h́nh sẽ ra sao ? Cabot Lodge được cử sang Sài G̣n với nhiệm vụ “gỡ rối – Untangling ” t́nh h́nh, nhưng Cabot Lodge lại quyết định chọn “phương cách gỡ rối ” bằng một “Cuộc đảo chánh – Coup d’état ” êm ái, nhẹ nhàng, không chọc giận Ông Kennedy, sinh trưởng trong 1 gia đ́nh theo đạo Thiên Chuá, nghiă là chỉ cần đẩy Ông Diệm ra khỏi ngôi vị lănh đạo chính quyền Nam Việt Nam, đưa Ông Diệm đi sống lưu vong ở một quốc gia nào đó nằm trong “ Quỹ đạo chính trịPolitical circle ” cuả Hoa Kỳ, như Đài Loan, Thái Lan chẳng hạn là đủ rồi. Sau đó, Cabot Lodge sẽ dựng lên một thứ chính quyền mới hoàn toàn biết vâng phục theo ư muốn cuả Hoa Kỳ, hay đúng ra trong lúc này, là ư muốn cuả “Giới tài phiệt – Financial Oligarchy ” cuả Mỹ đang tính chuyện kiếm lời thật lớn lao trong cuộc chiến tranh đang xẩy ra trên đất nước Việt nam nhỏ bé nhưng đầy đau khổ, máu xương và nước mắt này…

 

          Đó! Câu trả lời cho cái đầu đề cuả bài viết này “Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm?” tưởng đă đủ rơ ràng, khả dĩ góp phần nhỏ bé vào việc làm sáng tỏ 1 trang lịch sử cận đại cuả một đất nước, một dân tộc anh hùng, nhưng quá bé nhỏ trước nanh vuốt cuả một bầy thú dữ khổng lồ, hung bạo nên đành phải chịu chấp nhận tủi nhục, đau thương… Nó là một bài học vô cùng quư giá cho những quốc gia cường thịnh, cũng như nhược tiểu trong cuộc đoàn kết đấu tranh để sinh tồn trong một thế giới ngày càng thêm phức tạp, rắc rối, đ̣i hỏi một thế liên minh sáng suốt, khôn ngoan và chung thủy. Nếu không, kẻ thắng và người thua, rút cuộc tất cả như nhau, sẽ mang vào ḿnh những kết quả thảm hại, những cái nh́n xấu xa nhất cuả những người chung quanh, kể cả kẻ thù lẫn bạn bè…

 

 

San Diego – California

Phan Đức Minh

--------------------------------------------------

 

Tài liệu tham khảo:

 

* The Death of A Nation.- John A. Stormer.- Liberty Bell Press – Missouri, 1978.
* The World Almanac of The Vietnam War.- John S. Bowman (General Editor). Bison Books Corp.- New

   York, 1985.

* Vietnam : The History & The Tactics .- Ahsley Brown & Adrian Gilbert .- Orbis Publishing Limited .-

   London,1982.

* The Final Days .- Bob Woodward & Carl Bernstein.- The Hearst Corporation.- New York, 1976.

* Henry Kissinger Diplomacy.- Simon & Schuster.- New York, 1994.-

* Kennedy .- Theodore Sorensen.- Harper & Row.- New York, 1965.-

*A Book of U.S. Presidents.- George Sullivan .- Scholastic Incorporation.- New York,1984.-

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo