Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng qua lời trối trăng của ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu

 

     Phạm Quang Tŕnh

 

 

Qua bài “Những lời trối trăng của ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu” tháng 07 năm 2011, người viết đă không đề cập nhiều đến Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng. Nay nhân dịp Giỗ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu lần thứ 50 (1963-2013), người viết xin được bổ túc ít nhiều những thiếu sót đó.

 

Trước hết, xin ghi lại nguyên văn Lời Trối Trăng của ông Cố vấn như sau: 

 

Anh Em Nhớ Đến Tôi….

Mấy ngày trước đây – sau khi bọn quá khích phản loạn oanh tạc Dinh Độc Lập, - có một số anh em ngoại quốc cũng như trong nước đến thăm và chúc mầng cho tôi. Tôi có trả lời rằng: “Cái việc sống, việc chết của chúng tôi là ở trong tay Đấng Chí Tôn. Người để tôi sống hay là tôi chết, th́ tôi cũng xin anh em nhớ sáu điều mà tôi đă đóng góp vào chế độ này.

Trong sáu điều đó:

Điều thứ nhất là: Lư Thuyết Nhân Vị

         thứ hai là: Hiến Pháp (đưa lư thuyết Nhân Vị vào trong Hiến Pháp

                          bằng chủ trương Nhân Vị Cộng Đồng, Đồng Tiến Xă Hội).

         thứ ba là: Chánh sách Phát triển cộng đồng.

         thứ bốn là: Thanh Niên, Thanh Nữ Cộng Ḥa

         thứ năm là: lối Biệt Kích, Biệt Cách

         thứ sáu là: Ấp Chiến Lược

Dầu tôi sống hay là tôi chết, anh em nhớ đến tôi, th́ nhớ tiếp tục sáu điều đó. Tôi tưởng những điều vừa kể là những điểm phù hợp (với hiện trạng Việt Nam) - những giải pháp quân dân chính- để giải quyết vấn đề chậm tiến.”

                                        Lời ông Ngô Đ́nh Nhu

(trích bản ghi âm cuộc nói chuyện ngày 17.03.1962 trong Tập San Chính Nghĩa số 1 ngày 03 tháng 01 năm 1983 do ông Đỗ La Lam chủ trương)

 

Qua lời trối trăng nói trên, ông Ngô Đ́nh Nhu không nhắc đến Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng do ông sáng lập và là Tổng Bí Thư, mà chỉ nói đến Lư Thuyết Nhân Vị, phải chăng ông đă bỏ quên Đảng Cần Lao? Theo thiển ư không hẳn như vậy. Tại sao? Trước khi có những suy luận về Lời Trối Trăng của ông Cố Vấn, người viết xin lược thuật lại một số sự kiện xẩy ra sau ngày 1-11-19 63 .

 

Sự thất bại nặng nề của nhóm tướng lănh trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

 

Năm 1963 có thể nói là thời điểm cao của Đệ Nhất Cộng Ḥa. Lư thuyết Nhân vị đă được đưa vào Hiến Pháp 26-10-1956 rồi và đang được thực hiện qua quốc sách Ấp Chiến Lược với chủ trương Nhân Vị - Cộng Đồng - Đồng Tiến. Tất cả các chương tŕnh của Chính phủ đều được thực thi trên cơ sở ấy. Các bài diễn văn hoặc Thông Điệp của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm ít nhiều đều đề cập đến chủ thuyết Nhân Vị - một chủ thuyết đấu tranh nhằm bảo vệ nhân phẩm và quyền tự do của con người. Nhưng biến cố 1-11-19 63 đă xẩy ra khi bọn tướng lănh đâm thuê chém mướn cho CIA dùng Quân Đội lật đổ chế độ Cộng Ḥa và giết hại Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu th́ việc thực thi lư thuyết Nhân vị trên h́nh thức đă bị đ́nh chỉ. Từ đây, để che giấu bộ mặt lem luốc bỉ ổi làm tay sai cho CIA , bọn đâm thuê chém mướn và lũ côn đồ đội lốt Tôn giáo đă cố t́nh vẽ lại h́nh ảnh Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng như một thứ công cụ ác ôn của chế độ và quên đi biết bao công tŕnh mà Đảng viên Cần Lao đă đóng góp xây dựng cho nền Cộng Ḥa Việt Nam. Cũng từ đây, bọn đâm thuê chém mướn cho CIA và lũ con đồ đội lốt Tôn giáo ra sức truy lùng các Đảng viên Cân Lao và những nhân vật liên hệ mật thiết đến chế độ cũ để bắt giữ, tống tiền, đồng thời phá hủy công tŕnh chống Cộng do Quốc Sách Ấp Chiến Lược đem lại đang trên đà tiến bộ. Nhưng cũng thật ô nhục cho chúng, khi cái gọi là cuộc “Cách Mạng 1-11-19 63” chưa được đầy 3 tháng th́ t́nh h́nh Việt Nam trờ nên tồi tệ chưa từng thấy nên CIA đă phải xóa bài làm lại qua cái gọi là cuộc Chỉnh Lư của Nguyễn Khánh ngày 30-01-1964 đuổi cả bọn tay sai về vườn chăn gà cho vợ.

 

Thật vậy, khi nắm được chính quyền ngày 2-11-19 63 rồi, tập đoàn đâm thuê chém mướn với các tên Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm, Mai Hữu Xuân (trong đó có Đôn, Đính, Khiêm đều là thứ Cần Lao gộc) không biết làm ǵ cả. Hội Đồng Nhân Sĩ với trên sáu chục nhân vật, trong đó bao gồm cả mấy ông trong nhóm Caravelle trước đây ồn ào th́ nay có cơ hội vẫn chỉ họp bàn cũng chẳng đưa ra được một giải pháp nào. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ bị dư luận quần chúng gọi đích danh là “Chính phủ rùa” v́ chậm chạp và bất lực! Nói tóm lại, thành phần mới này chỉ có tài phá hoại mà không có khả năng xây dựng.  Những sự kiện sau đây đă cho thấy tài phá hoại ác ôn của họ:

 

- Giết hại một cách dă man Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu khi hai vị đă công khai ra tŕnh diện. Nếu 2 nhân vật là ngưởi có tội th́ cũng phải đưa ra ṭa án xét xử đàng hoàng, chớ sao lại phải hạ sát một cánh lén lút dă man. Đă vậy, bọn tay sai c̣n gian dối tuyên bố rằng hai ông đă tự sát khiến báo New York Time của Mỹ đă đặt ra ngay câu hỏi: “Bị trói vặt cánh khuỷu mà tự sát được sao?”

 

- Truy lùng các nhân vật và những Đảng Viên Cần Lao liên hệ đến chế độ để bắt giữ và tống tiền. Điều này th́ quá rơ ràng. Hậu hết các nhân vật cũ đều bị bắt và bị tống tiền. Điển h́nh nhất là trường hợp ông Huỳnh Văn Lang, nguyên Giám Đốc Viện Hối Đoái, bị nghi ngờ là giữ tiền cho Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng, may mà bà vợ ông lo chạy chọt mấy ông tướng nên sau cũng được thả về.

 

- Nhận tiền để thả tù Việt Cộng gồm những thành phần t́nh báo nguy hiểm mà Đoàn Công Tác Đặc Biệt Ḿền Trung đă bắt giữ, khai thác từ 1954 đến 1963, trong đó có những tên gián điệp nguy hiểm như Trần Quốc Hương tức Mười Hương và Đại tá Lê Câu. Nổi tiếng tham nhũng để thả tù Việt Cộng là 2 tên tướng Mai Hữu Xuân và Đỗ Mậu. Sau này c̣n có Hà Thúc Kư thuộc Đảng Đại Việt, Bộ Trưởng Nội Vụ thời chính phủ Nguyễn Khánh (v́ áp lực của nhóm đội lốt Tôn giáo hay tham nhũng (?) cũng đă kư giấy thả rất nhiều tù Việt Cộng loại nguy hiểm mà không xem xét ǵ cả.

 

- Dương Văn Minh tuyên bố công khai hủy bỏ Quốc Sách Áp Chiến Lược. Nội trong ngày 2-11-19 63 có tới 800 Ấp Chiến Lược bị phá huỷ. Sau lời tuyên bố của Dương Văn Minh th́ con số Ấp Chiến Lược bị phá hủy đă tăng lên trên 3000 trong tổng số 8000 ấp. Sự phá hủy với con số lớn lao đó đă làm cho hệ thống an ninh nông thôn trở nên nguy ngập và là kẽ hở cho Việt Cộng xâm nhập. Thật chưa có cái hại nào như cái hại này! Chính v́ thấy nguy cơ xâm nhập phá hoại của Việt Cộng nên TT Nguyễn Ngọc Thơ và Cố Vấn Mỹ đă vội và tuyên bố giữ lại Quốc Sách Ấp Chiến Lược. Thực tế, cho dù có tuyên bố giữ lại Quốc Sách Ấp Chiến Lược, nhưng với bộ mặt lănh đạo mới sau ngày 1-11-19 63 hoàn toàn bất lực, chỉ lo vơ vét và ăn chơi th́ làm sao có thể văn hồi được t́nh h́nh an ninh như trước. Lúc đó, phải nói thật rằng hàng ngũ Cán bộ Quốc gia không ai c̣n đủ niềm tin và can đảm dấn thân chống Cộng tích cực như trước v́ sợ bị chụp cho cái mũ “Cần Lao ác ôn”. Suốt hai năm từ 1963 đến 1965, đảo chính và chỉnh lư xẩy ra liên miên như cơm bữa. Các nhân vật lănh đạo và bọn tướng lănh đâm thuê chém mướn rớt như sung rụng. Cán bộ hạ tầng không biết nghe ai mà hành động. Kết quả chỉ làm lợi Việt Cộng và tập đoàn phản chiến ngoại bang. Bởi thế mà t́nh h́nh an ninh không bao giờ văn hồi lại được như trước, ngay cả khi Nội Các Chiến Tranh của Nguyễn Cao Kỳ với Bộ Xây Dựng Nông Thôn được Mỹ yểm trợ tối đa qua cơ quan USAID. Trong lịch sử Quân Đội Việt Nam VNCH, thật chưa có một ông tướng nào tham, hèn, ngu như Dương Văn Minh!  Bởi thế mới có câu đối về ông tướng này như sau:

 

         Đất nước yên vui, cam phận chó săn làm đảo chánh ( 1-11-1963 )

         Non sông nghiêng ngửa, hoá thân ngựa chiến lại đầu hàng ( 30-04-1975 )

Những tên tướng khác sau Dương Văn Minh như Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính… số phận cũng không khá ǵ sau cuộc Chỉnh Lư 1/1964 của Nguyễn Khánh. Tất cả đều bị cho về vườn. Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính sau này ứng cử vô Thượng Viện cũng chỉ được một nhiệm kỳ rồi sau đó bị loại. Trần Văn Đôn chạy theo nhóm Phật Giáo Ấn Quang của Thích Trí Quang, được giới thiệu ra Quảng Ngăi ứng cử Dân Biểu Pháp nhiệm 2 (1971-1975). Đắc cử vào Hạ Nghị Viên rồi, Trần Văn Đôn lại trở mặt chạy theo phe Dân biểu thân chính được bố thí cho chức Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Pḥng, quay lại đá cho Thích Trí Quang một vố đau điếng. Thật đúng là một tên điếm đàng không hơn không kém do thực dân Pháp nhào nặn.

 

Khi Nguyễn Khánh được CIA đưa lên th́ ông tướng hề này cũng không biết phải làm việc ǵ hơn ngoài việc cũng lại theo đuôi bọn đâm thuê chém mướn lo củng cố địa vị và vơ vét tiền bạc. Nguyễn Khánh đă không ngần ngại ra lệnh cho cái gọi là Ṭa Án Cách Mạng lên án tử h́nh ông Ngô Đ́nh Cẩn mà không cho chống án nhằm thỏa măn mối thâm thù của tên thầy Chùa đầy tham vọng Thích Trí Quang và Cabot Lodge đối với gia đ́nh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa sau khi cho người đến làm tiền ông Ngô Đ́nh Cẩn bị từ chối. Được thể, lũ côn đồ đội lốt Tôn giáo đả làm loạn khắp nơi nhất là tại miền Trung, biến miền Nam thành nơi bỏ ngỏ làm mồi ngon cho Việt Cộng.

 

Nhóm dân sự ra sao?

 

Trước hết phải kể đến nhóm Caravelle gồm 18 nhân vật đă gửi Tuyên Ngôn cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm ngày 26-04-1960. Nhóm có tên là Nhóm Tự Do Tiến Bộ nhưng v́ hội họp ở khách sạn sang trọng Caravelle Sài G̣n nên được dư luận đặt cho cái tên là Nhóm Caravelle. Bản Tuyên Ngôn của nhóm dài ba trang đề cập đến t́nh h́nh chung về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế xă hội của Miền Nam dưới sự lănh đạo của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Đọc kỹ nội dung, ai cũng có thể nhận ra tuyên ngôn được viết rất là phiến diện, hàm hồ, không có dẫn chứng cụ thể, rơ ràng. Chính ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu đă mời cả 18 nhân vật vào Dinh Gia Long họp bàn để lấy ư kiến. Ông Cố vấn yêu cầu nhóm Caravelle viết cụ thể chương tŕnh và đề nghị cải tổ những ǵ, nhưng các ông về rồi chẳng làm ǵ cả. Kinh nghiệm cho biết các ông chỉ muốn kiếm ghế. Thực tế, sau ngày 1-11-19 63, các ông Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát, Trần Văn Văn, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Trần Văn Hương, Trần Văn Đỗ, Nguyễn Lưu Viên, vân vân đă có cơ hội tham chính mà chẳng làm nên tṛ trống ǵ. Ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng, ông Phan Huy Quát và ông Trần Văn Hương đều làm Thủ Tướng, Trần Văn Đỗ làm Tổng Trưởng Ngoại Giao, Nguyễn Lưu Viên và Trần Văn Tuyên làm Phó Thủ Tướng, vân vân. Ông nào cũng chỉ ngồi được vài ba tháng là phải từ chức v́ bất lực, ngoại trừ BS. Nguyễn Lưu Viên được dư luận chính giới cho cái nick là “Viên tṛn”, thời nào cũng uốn ḿnh theo để kiếm ghế suốt từ Chính phủ này đến Chính phủ khác.  

Động lực nào đă thúc đẩy nhómCaravelle đưa Tuyên Ngôn? Thưa chính là do sự bất đồng về đường lối chống Cộng giữa TT Ngô Đ́nh Diệm và Mỹ nên Mỹ đă móc nối, xúi giục nhóm Caravelle viết bản kiến nghị gọi là để xin cải tổ nhưng thực chất là chống đối, đ̣i chia quyền, chia ghế theo cái nh́n của Mỹ. Theo tài liệu dẫn chứng trong bài viết của Lê B́nh (trang 137, 138, 139…) trong Đặc San 2012 của Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại với chủ đề “Khí phách nhà lănh đạo quốc gia” th́ hai điều rơ ràng nhất về sụ liên lạc giữa Ṭa Đại Sứ Mỹ với nhóm Caravelle là:

 

(01) Trước khi ông Trần Văn Văn công bố Bản Tuyên Ngôn của nhóm Caravelle ngày 26.4.1960, ông Văn đă tiếp xúc với Ṭa Đại Sứ Mỹ ở Sàig̣n ngày 16.03.1960.

(02) Nội dung của Bản Tuyên Ngôn mà ông Trần Văn Văn công bố hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Ṭa Đại Sứ Mỹ lúc đó, là lên án chế độ Diệm độc tài, đ̣i mở rộng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội và mở rộng thành phần nội các.

 

Những đ̣i hỏi này trong hoàn cảnh chiến tranh chống Cộng Sản vào thời đó khó mà chấp nhận được. V́ sao?

 

Duncanson, một nhà b́nh luận người Anh cũng đă phải viết: “ Nếu bản kiến nghị này được đưa ra trong điều kiện chính trị ổn định của một Miền Nam không bị CS Hà Nội đe dọa tiêu diệt, th́ đó là một yêu sách đáng cứu xét nghiêm chỉnh. Điều đáng tiếc nhất là khi Cộng quân đă tấn công đến cấp trung đoàn và các vụ sát hại các viên chức chính phủ hầu như xẩy ra hằng ngày, th́ đó là một yêu sách nếu không muốn bảo là ngớ ngẩn, th́ ít ra cũng bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan”. (Bài viết trích lại của TS. Phạm Văn Lưu, Hiến Pháp 26.10.1956 và Thực Tại Chính Trị Miền Nam trong Đặc San 2006 của Hội Ái Hữu NVQG Hải Ngoại).

 

 Xin nói rơ hơn về các nhân vật nổi cộm này:

- Trước hết là ông Phan Khắc Sửu được đề cử làm Quốc Trưởng VNCH 26-10-1964 do Thượng Hội Đồng Quốc Gia bầu ra. Ở cương vị lănh đạo, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ông Phan Khắc Sửu nếu có thực tài đă làm nên đại sự. Thực tế, ông hoàn toàn bất lực v́ đă không ổn định được t́nh h́nh, nhất là sau khi có chuyện bất đồng với Thủ Tướng Phan Huy Quát về việc ông Quát đ̣i ông Sửu cất chức ông Nguyễn Ḥa Hiệp, Bộ Trưởng Nội Vụ, nhưng ông Sửu không chịu, kết quả là 2 ông đều phải từ chức. Nhân thể xin nhắc lại, chính TT Ngô Đ́nh Diệm từng mời Ô. Phan Khác Sữu làm Bộ Trưởng Canh Nông trong Nội các hồi mới về chấp chính 1954, nhưng sau đó v́ sợ phe nhóm B́nh Xuyên đe dọa nên ông Sửu xin rút lui.

 

- Ông Trần Văn Hương cũng được mời làm Thủ Tướng sau cuộc Chỉnh Lư của ĐT Nguyễn Khánh 30-01-1964 khi Khánh dẹp bỏ Nội Các của TT Nguyễn Ngọc Thơ 25-02-1964 . Mới đầu, ai cũng nghĩ ông là “Ông già gân” vậy mà đám côn đồ đội lốt tôn giáo biểu t́nh ồn ào, ông không đủ khả năng đối phó nên buộc phải từ chức. Sau này, ông cam phận làm Ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Liên Danh Nguyễn Văn Thiệu th́ coi như sự nghiệp chính trị của ông đă kết thúc. Kỹ sư Vơ Long Triều, nguyên Bộ Trưởng Thanh Niên trong nội các Nguyễn Cao Kỳ đă có nhận xét khá chính xác về ông Trần Văn Hương qua Hồi Kư Vơ Long Triều năm 2010. Nhớ lại hồi năm 1954, Ông Trần Văn Hương được TT Ngô Đ́nh Diệm đề cử làm Đô Trưởng Sài G̣n. Ông biểu diễn màn đi làm việc bằng xe đạp. Lúc đó nhiều người lầm tưởng ông là nhà Cách mạng thứ thiệt, nào ngờ khi nhóm B́nh Xuyên nổi loạn chống Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm đă hăm dọa ám sát ông, thế là ông cũng theo gương Phan Khắc Sửu co ṿi lại và xin từ chức!

 

- Ông BS. Phan Huy Quát được đề cử làm Thủ Tướng kế nhiệm ông Trần Văn Hương sau khi Thượng Hội Đồng Quốc Gia (THĐQG) được thành lập. Thượng HĐQG đă bầu ông Phan Khắc Sửu làm Qưốc Trưởng. Ông Phan Khắc Sửu chỉ định BS. Phan Huy Quát làm Thủ Tướng và thành lập Nội Các. Nội các của BS. Phan Huy được thành lập vào tháng 2 năm 1965 gồm nhiều nhân vật thuộc nhóm Caravelle, nhưng chỉ được vài tháng ông Quát phải từ chức v́ bất đồng với ông Phan Khắc Sửu như đă nói trên. Ông Phan Huy Quát từng tham chính thời Bảo Đại, nhưng khả năng kém cỏi, thiếu uy tín, ăn nói rù rờ, không dứt khoát. Cứ coi cái tṛ tuyên truyền mỵ dân rẻ tiền của ông th́ đủ rơ. Khi làm Thủ Tướng, hằng ngày ông cho mời một vài người giả cả đến gặp ở Phủ Thủ Tướng. Ông hỏi thăm vài ba câu về đời sống của họ. Họ than nghèo, và xin ông giúp đỡ. Ông liền móc bóp cho 3 ngàn thế rồi cho Đài Phát Thanh loan truyền ầm ĩ, nghe thật là vô duyên, ấu trĩ!

 

- Ông Trần Văn Tuyên là người được tiếng là khôn ngoan đứng đắn, từng làm Phó Thủ Tướng trong Chính phủ Phan Huy Quát. Ông Phan Huy Quát làm Thủ Tướng chưa đầy 3 tháng th́ Nội Các sụp đổ nên ông Trần Văn Tuyên cũng đổ theo. Năm 1971, ông Trần Văn Tuyên ra ứng cử và đắc cử Dân Biểu Hạ Nghị Viện, làm Trưởng Khối Dân Tộc Xă Hội mệnh danh là Khối Đối Lập, nhưng thực chất nhóm này chứa chấp cả những tên Dân Biểu thân Cộng như Hồ Ngọc Nhuận, Phan Xuân Huy, Kiều Mộng Thu, Ngô Công Đức mà ông không hay biết (!?). Có lần TT Nguyễn Văn Thiệu thử mời LS. Trần Văn Tuyên vô Dinh Độc Lập “thăm ḍ” đề cử làm Thủ Tướng thay ĐT.Trần Thiện Khiêm. Ông Trần Văn Tuyên nói ông Thiệu để ông toàn quyền giải quyết vấn đề, v́ ông nghĩ có khả năng nói Vơ Nguyên Giáp là bạn học cũ phải nghe. Ông Thiệu nghi ngờ khả năng và uy tín của ông Trần Văn Tuyên nên đă không chấp nhận. Sau 30/04-1975, ông Trần Văn Tuyên bị Việt Cộng bắt đi cải tạo và chết thảm trong tù ở ngoài Miền Bắc, không thấy Vơ Nguyên Giáp nói năng ǵ đến “ông bạn học” xưa! Hồ Ngọc Nhuận trong hồi kư “ĐỜI”, chương VI “Tù Cũ, Tù Mới”, trang 6 có nói đến LS Trần Văn Tuyên: “Hôm gặp nhau khi đi tŕnh diện với Quân Quản ở trụ sở Hạ Viện, anh Tuyên c̣n lạc quan nói với tôi: “Chế độ mới không có luật sư, nhưng tôi hy vọng sẽ được làm bào chữa viên nhân dân” ... Pháp đ́nh chế độ mới có “ bào chữa viên nhân dân ” thiệt, nhưng không có anh, cũng không có hàng ngũ luật sư, cũng không có “ nhân dân ”. Chỉ có cán bộ không hà.”

 

Bởi đó, có người đưa ra nhận xét: “Không ai khôn ngoan mà lại ngây thơ như ông Trần Văn Tuyên!”

 

- BS. Nguyễn Tiến Hỷ, thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, được TT Nguyễn Văn Thiệu mời làm Quốc Vụ Khanh đặc trách Nội Vận năm 1971. Người viết có lần đến thăm ông ở Văn Pḥng để tŕnh bày về việc xây dựng và củng cố hàng ngũ Cán Bộ Quốc Gia. Ông tiếp chuyện cởi mở, vui vẻ, nhưng khi đề cập đến công tác nội vận th́ ông quay ra đả kích dữ dội Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu khiến người viết hết sức ngạc nhiên! Chỉ mấy tháng sau, ông Nguyễn Tiến Hỷ từ chức.

 

- Sau cùng phải nói đến nhân vật được tiếng to mồm và ồn ào nhất là BS. Phan Quang Đán. Ông Phan Quang Đán đă từng là Bộ Trưởng Thanh Niên (?) thời Bảo Đại. Qua thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, Phan Quang Đán không được trọng dụng nên chủ trương viết báo và lập Đảng đối lập. V́ dính đến vụ phản loạn của phe nhóm Vương Văn Đông, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Chánh Thi trong biến cố 11-11-19 60, lên Đài Phát Thanh đả kích chính phủ, Phan Quang Đán bị bắt nhốt ngoài Côn đảo. Sau 1-11-19 63 , BS. Phan Quang Đán ứng cử và đắc cử Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến tháng 9-1966. V́ thuộc phe nhóm chống lại phía quân đội, Phan Quang Đán trở thành ứng cử viên Phó Tổng Thống trong Liên Danh Phan Khắc Sửu- Phan Quang Đán đối đầu với Liên danh Nguyễn Văn Thiệu- Nguyễn Cao Kỳ nhưng thất bại. Đến đây th́ tưởng như cuộc đời chính trị của ông đă kết thúc, nhưng ông Đán đă cạy cục nhờ người nói với TT Nguyễn Văn Thiệu xin một chức vụ trong chính phủ, cũng bị từ chối. Sau cùng nhờ Mỹ áp lực, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ban cho chức Quốc Vụ Khanh đặc trách  Khẩn Hoang Lập Ấp. Ở cương vị này, suốt hai năm trời làm ăn chẳng nên cơm cháo ǵ nên đă bị Quốc Hội cắt hết ngân sách chỉ c̣n vỏn vẹn 4 triệu cho Văn Pḥng. Lại một lần nữa, Phan Quang Đán lại lạy lục Mỹ và TT Nguyễn Văn Thiệu cho kiêm nhiệm Tổng Trưởng Xă Hội thay BS. Trần Ngươn Phiêu đă ngồi quá lâu. Vài tṛ sau cùng này của Phan Quang Đán kéo dài được 4 tháng th́ Miền Nam rơi vào Tay Cộng Sản.

 

Nhận xét về nhân vật Phan Quang Đán này, nhiều người cho rằng đó là một trong những Bộ Trưởng dở nhất trong các Bộ Trưởng thời Việt Nam Cộng Ḥa. Thèm khát địa vị, nhưng thiếu khả năng và uy tín nên cờ đến tay không biết phất. Thật ra chẳng riêng ǵ ông Phan Quang Đán, mà hầu hết những nhân vật mệnh danh là chống lại chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đều thuộc loại hám danh mà dở làm việc. Họ muốn làm đại quan mà không có khả năng làm đại sự. Họ chỉ muốn chia ghế để có địa vị và quyền lợi. Nhưng với TT Ngô Đ́nh Diệm th́ khác. Ông không chấp nhận chuyện chia ghế. Ông nào có khả năng th́ chính phủ mời cộng tác. Điển h́nh như các nhân vật thuộc nhóm Caravelle, nhiều người đă được TT Ngô Đ́nh Diệm mời tham chính ngay từ hồi năm 1954 như Phan Khắc Sủu, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Hương nhưng họ có làm nên cơm cháo ǵ đâu. Làm th́ dở, thấy nguy th́ bỏ chạy. Cho nên sau biến cố 1-11-19 63 , khi có cơ hội tham chánh, và kết quả cho thấy, tư cách và khả năng của họ chỉ là con số không to tướng.

 

 

Trường hợp Nhất Linh Nguyễn Tường Tam

 

Có một nhân vật đă gây nhiều thắc mắc là nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, trưởng nhóm Tự Lực Văn Đoàn, người từng đảm nhiệm vai tṛ Bộ Trưởng Ngoại Giao trong chính phủ Liên hiệp Hồ Chí Minh 1946, nhưng chỉ được ba tháng v́ bất đồng chính kiến th́ xin từ chức. Thời Quốc Gia Việt Nam (Quốc Trưởng Bảo Đại) và thời Đệ Nhất Cộng Ḥa (TT Ngô Đ́nh Diệm), ông Nguyễn Tường Tam hoạt động văn hóa, cho xuất bản các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn và chủ trương tờ Văn Hóa Ngày Nay. Cũng dưới thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn và của Nhất Linh đă được Bộ Quốc Gia Giáo Dục đưa vào chương tŕnh Trung Học. Tưởng chưa có một vinh dự nào lớn lao đối với một nhà văn như Nhất Linh khi c̣n sinh thời và Tự Lực Văn Đoàn đă được chính quyền xử sự như thế. Điều đó chứng tỏ nền Đệ Nhất Cộng Ḥa và riêng cá nhân TT Ngô Đ́nh Diệm rất nể trọng Tự Lực Văn Đoàn và cá nhân nhà văn Nhất Linh. Thật sự th́ không ai có thể phủ nhận công tŕnh văn học của Tự Lực Văn Đoàn và nhà văn Nhất Linh. Cho nên, việc chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đưa các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn vào chương tŕnh Trung Học là đúng đắn, rất đáng hoan nghênh. Nhưng không hiểu tại sao Nhất Linh lại bị tố cáo có dính líu vào cuộc Binh Biến ngày 11-11-19 60 của bè nhóm Vương Văn Đông, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Chánh Thi để đưa ông đến chỗ uống thuốc độc tự tử ngày 7-7-19 63 qua cái gọi là bản di chúc chính trị nguyên văn như sau:

“Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất vào tay Cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy ḿnh, cũng như Ḥa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, để cảnh cáo những người chà đạp  mọi thứ tự do.” Nhất Linh Nguyễn Tường Tam  7-7-63

 

V́ dính vào vụ 11-11 nên ông bị Toà Án Quân Sự Đặc Biệt gửi trát ṭa gọi ra lấy khẩu cung. Qua khẩu cung th́ ông chối không hoạt động chính trị và cũng không d́nh líu ǵ đến vụ phản loạn nói trên. Qua tài liệu -Trong Bóng Tối Lịch Sử- xuất bản năm 2008- của Cựu Luật sư Lê Nguyên Phu nguyên Đại Tá Ủy Viên Chính Phủ trong Toà Án Quân Sự Đặc Biệt từ trang 188-191, nhân vật Nhất Linh được ghi lại nguyên văn như sau:

 

“Nhóm Hoàng Cơ Thụy là nhóm dân sự duy nhất biết trước vụ Binh Biến. C̣n những người khác như Phan Quang Đán, Phan Khắc Sửu, Vũ Hồng Khanh, Phan Bá Cầm, Bùi Lượng, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Thaàh Phương, Nguyễn Tường Tam cùng đám thuộc hạ em út gồm Trương Bảo Sơn, Nguywễn Thành Vinh, Vĩnh Lợi, Trần Tương v.v… đều là những người lúc nghe tiếng sung nổ mới chạy đến hiện trường, hoan hô đả đảo cho rậm đám. Đây là những người không được mời ăn cỗ, nhưng nghe có đ́nh đám chạy đến để ăn có. Nhóm Caravelle không dự vào vụ Binh Biến này, không có mặt tại chỗ, và không hề bị truy tố ra Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt trong vụ này, thế mà sau, tên cầm cờ chạy hiệu Trần Tương viết sách khoa trương láo khoét đă lôi họ vào nội vụ để có chút thơm lây.

 

Trong số những thực khách không mời mà đến ăn có, tôi chỉ nhắc đến hai trường hợp của Phan Quang Đán và Nguyễn Tường Tam.

 

Trước tiên là trường hợp Phan Quang Đán, Nguyễn Chánh Thi cảm thấy lẻ loi trong nhóm Vương Văn Đông, nên khi thấy Phan Quang Đán xuất hiện trước Dinh Độc Lập, vội vàng kéo Phan Quang Đán về phe y, cho làm phát ngôn của Thi để cân bằng thế lực với nhóm Vương Văn Đông có Hoàng Cơ Thụy trợ thủ. Phan Quang Đán lên Đài Phát Thanh chửi rủa nhục mạ chính quyền một cách thô lỗ, nhưng lúc bị bắt ra ṭa th́ mềm nhũn như con chi chi, thái độ ươn hèn khiếp nhược.

 

C̣n trường hợp của Nguyễn Tường Tam lại khác hẳn. Nguyễn Tường Tam có tư cách hơn. Sở dĩ tôi nhắc đến Nguyễn Tường Tam là muốn nói rơ cho hậu thế biết cái chết của ông và nguyên nhân đă đưa ông đến cái chết ấy.

 

Nguyễn Tường Tam sau khi bị điều tra sơ khởi tại Nha Cảnh sát, Nha An Ninh Quân Đội và thẩm vấn sau cùng tại Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt, đă được Đại Tá Lê Văn Khoa ủy viên chính phủ phóng thích ngay, không bị giam giữ một ngày nào. Trong biên bản do chính Đại Tá Lê Văn Khoa thẩm vấn, Nguyễn Tường Tam khai thực sự không biết ǵ về nội vụ, không có tổ chức căng biểu ngữ, rải truyền đơn chống chính phủ trước Dinh Độc Lập. Nhưng sự việc này hoàn toàn do đám em út của ông (Trương Bảo Sơn, Nguyễn Thành Vinh, Vĩnh Lợi, Trần Tương v.v…) tự động làm ra ông ngăn không nổi. Ông thỉnh cầu Đại Tá Lê Văn Khoa đừng đem đối chất với nhóm thuộc hạ. Sự thỉnh cầu này đưọc ghi rơ ở cuối biên bản thẩm vấn. Đại Tá Lê Văn Khoa chấp nhận lời thỉnh cầu, nên trong hồ sơ không có biên bản đối chất, mặc dầu các thuộc hạ của ông khai ngược lại là đă hành động theo lệnh của ông. Các thuộc hạ của Nguyễn Tường Tam đều bị Đại Tá Lê Văn Khoa tống giam, chỉ một ḿnh Nguyễn Tường Tam được tại ngoại hầu tra. Do dó các thuộc hạ của ông đều tỏ ra bất b́nh và oán hận, cho rằng chính ông đă đổ hết tội lên đầu của họ. Từ trong khám Chí Ḥa, Trương Bảo Sơn viết thư ra cho bà vợ  mới chắp nối là bà Nguyễn Thị Vinh chỉ trích Nguyễn Tường Tam đủ điều, nào là phản bội anh em, nào là thiếu tư cách lănh tụ v.v… Lá thư được giám đốc khám đường Chí Ḥa đệ tŕnh Ṭa Đặc Biệt và đưọc lưu giữ lại trong hồ sơ. Lúc bấy giờ hồ sơ đă được Đại tá Lê Văn Khoa kết thúc và đă có án lệnh ra ṭa từ lâu, trước khi tôi đến thay thế Đại Tá Lê Văn Khoa. Tôi lưu giữ lá thư trong hồ sơ mà không cho chuyển đi chỉ v́ thiện ư. Tôi không muốn v́ lá thư nầy mà gia đ́nh các bị can bên ngoài phải trách cứ lẫn nhau, gây thêm sự xáo trộn trong cuộc sống. Nguyễn Tường Tam vẫn được sống tự do tại gia d́nh.

 

Vụ án đă có án lệnh đưa ra ṭa, nên tôi quyết định không để kéo dài thêm nữa và cho đăng đường xét xử vào phiên ṭa ngày 5-7-1963. Theo thủ tục pháp lư, một can phạm bị truy tố về một tội đại h́nh, nếu được tự do tạm như trường hợp của Nguyễn Tường Tam, phải bị câu lưu lại 3 ngày trước phiên ṭa xử. Nhưng đối với Nguyễn Tường Tam, tôi không cho thi hành thủ tục này. Tôi viết thư mời Nguyễn Tường Tam (chứ không ra trát đ̣i) đến gặp tôi tại Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt. Nguyễn Tường Tam đến không sai hẹn, và được tôi tiếp đón nồng hậu. Chúng tôi đă đối diện tṛ chuyện suốt ba giờ đồng hồ, nghĩa là trọn suốt buổi sáng, tại pḥng khách riêng của tôi, không có người thứ ba tham dự, và đề tài đàm thoại, khởi đầu bằng chuyện văn chương, thế t́nh. Tôi đề cập trước tiên, từ những tác phẩm nổi danh của ông trong Tự Lực Văn Đoàn đến tờ Phong Hóa, Ngày Nay do ông chủ trương trước năm 1945 tại Hà Nội và đồng thời cho ông biết tôi rất hâm mộ tài hoa và sự nghiệp văn chương của ông. Mục đích của tôi là để ông yên tâm. Sau cùng tôi mới nói qua về lư do mời ông đén văn pḥng tôi. Tôi cho ông biết vụ Binh Biến 11-11-1960 sắp được đăng đường xét xử và yêu cầu ông ngày đó nhớ đi hầu ṭa. Đối với ông, tôi không cho tống dạt trát đ̣i hầu ṭa, cũng như không câu lưu thân thể (theo tiếng Pháp là prise de corps) trước ngày xử án. Tôi hứa sẽ tận t́nh giúp đỡ ông để sau phiên xử ông vẫn được thong thả và tự do trở về nhà. Thật là một sự dễ dăi chưa từng có trong phạm vi thủ tục pháp lư. Trước sự cởi mở của tôi, ông trầm  ngâm giây lát, tỏ ư cảm kích, và sau cùng hỏi tôi: “Ông ủy viên có thể giúp tôi thêm một chút nữa được không? Tôi xin ông ủy viên giúp tôi tránh khỏi phải đối chất với bọn đàn em thuộc hạ của tôi.”

 

Tôi hiểu rơ ư muốn của ông, và lần này tôi cũng trầm ngâm như ông trước khi trả lời: “Điều ông yêu cầu thực sự ngoài quyền hạn của tôi, bởi v́ hồ sơ đă được đăng đường, trước ṭa chỉ có ông chánh thẩm là người duy nhất điều khiển phiên xử và có quyền quyết định tối hậu mọi thủ tục pháp lư. Tôi v́ ông sẽ không xin đối chất, nhưng nếu luật sư biện hộ cho thuộc hạ của ông yêu cầu đối chất, tôi sợ ông chánh thẩm khó ḷng từ chối. V́ vậy mà tôi không thể hứa chắc về điểm này. Tôi phải tôn trọng ông chánh thẩm trước ṭa”.

 

Câu nói của tôi là một câu nói thành thật chí t́nh.

 

 Nhưng nghe xong Nguyễn Tường Tam trở nên ray rứt, băn khoăn vô hạn. Ông cuí đầu suy nghĩ. Và trong câu chuyện tiếp theo, ông luôn luôn trở lại vấn đề đối chất và nhiều lần nhắc nhở tôi cố gắng giúp đỡ ông. Đó là lư do v́ sao câu chuyện đàm thoại giữa chúng tôi đă kéo dài ba giờ đồng hồ, suốt một buổi sáng. Lúc tiễn ông ra cửa, tôi thấy ông đi thất thểu, nhưng tôi không nghĩ rằng v́ vấn đề đối chất nầy mà ông phải tự tử sau đó. Lúc được tin ông đă qua đời, suy nghĩ kỹ lại, tôi mơí nhận rơ điều ông yêu cầu là một điều tối quan trọng đối với ông. Ông không muốn đối diện với bọn đàn em và đối chất với họ trước Ṭa, v́ đó là một điều sỉ nhục, mất thể diện trọng đại. Trước Ṭa, nếu ông tiếp tục giữ lập trường không liên quan vào nội vụ, trong khi bọn đàn em của ông lại nhất quyết cho ông là người cầm đầu, th́ cái danh vị lănh tụ của ông sẽ tiêu tan, và nhân phẩm của ông cũng bị tổn hại rất nhiều. Cho nên chỉ c̣n một lối thoát duy hất là để tránh sự đối chất là tự tử. Lối thoát này đă giúp ông bảo tồn danh dự và tư cách lănh tụ, nâng cao nhân phẩm cá nhân và có thể đưa ông vào lịch sử.

 

Chết là hết! Chết là vạn sự hư không! Nếu cái chết của Nguyễn Tường Tam đến đây chấm dứt, th́ có thể nói đó là  một cái chết rất đẹp đẽ, đáng tôn vinh như một điểm son rực rỡ trong cuộc đời chính trị của ông!

 

Nhưng tiếc thay, điểm son rực rỡ ấy đă bị ông xóa nḥa, bôi đên bằng một mảnh giấy nhỏ được ông để lại khi lâm chung. Trên mảnh giấy ấy ông cho biết ông tự tử v́ không muốn bị xét xử trước ṭa án của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm và xin để lịch sử xét ông về sau. Những ḍng chữ này không biết có đánh lạc hướng được lư do tự tử của ông hay không, nhưng chắc chắn đă hạ thấp phẩm giá của ông rất nhiều. Cho đến giờ phút lâm chung ông vẫn c̣n chưa đạt, v́ chưa bỏ được tham vọng lợi danh của ḿnh, chưa giác ngộ  được hành vi tốt hay xấu của ḿnh đối với anh em đồng chí, mà vẫn c̣n huynh hoang tiếp tục dối trá người đời.  Ông nói không muốn để ṭa án chính quyền Ngô Đ́nh Diệm xét xử ông, nhưng thực sự khi ông ra khai cung tại Pḥng Dự Thẩm Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt th́ ông đă bị ṭa án của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm xét xử rồi, v́ trong cơ chế pháp lư, Dự thẩm được xem như là một cấp xử án riêng biệt (une jurisdiction à part), có quyền định tội danh của can phạm, cải tội danh, ra án lệnh miễn tố hay truy tố ra ṭa khi tội danh đă được xác định.

 

Vụ tự tử của Nguyễn Tường Tam về sau có nhiều người khai thác, dựa vào đó để làm nấc thang danh vọng, kể cả những người từng oán hận ông như Trương Bảo Sơn. Sau vụ đảo chánh 1-11-1963, họ được trả tự do, vội vàng tổ chức lễ truy điệu Nguyễn Tường Tam rất trong thể tại Vườn Tao Đàn, để rồi sau đó mỗi người được chính quyền quân phiệt tưởng thưởng một số tiền lớn có thể mua nhà cửa, phố xá, mở tiệm buôn, tiệm thuốc tây v.v… Có người c̣n được gia nhập chính quyền, học ăn học nói ở Thượng Hạ Nghị Viện. Tôi muốn hỏi những đàn em của Nguyễn Tường Tam họ có bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Tường Tam chết cũng v́ những lời bài xích xa gần của họ.”

 

Qua những ḍng trên đây cho thấy Nhất Linh thật sự có tham dự vào âm mưu đảo chánh 11-11-19 63 nhằm lật đổ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Chính con út ông là Nguyễn Tường Thiết trong hồi kư Nhất Linh Cha Tôi do Văn Mới xuất bản năm 2006 trang 29-30 đă xác nhận điều đó: Thế rồi ông quyết định giă từ tất cả. Đà Lạt, Fim Nôm, ḍng Đa Mê và cả trăm giỏ lan mà ông đă chăm sóc từ hai năm qua, để về luôn Sài G̣n, chấm dứt cái thời kỳ mà ông Lê Hữu Mục đă viết trong đoạn kết cuốn sách của ông là “một Nhất Linh nằm trùm chăn ở trên Đà Lạt”. Đối với tôi, thật bụng tôi chỉ mong ông được nằm trùm chăn lâu hơn v́ đây chính là thời gian hạnh phúc nhất trong đời ông mà tôi được biết. Nhất Linh “xuống núi” lăn vào cuộc đời làm báo, tham gia đảo chính, thất bại, đi trốn, bị đưa ra ṭa, đưa đến cái tự vẫn của ông mấy năm sau, mở đầu một thời kỳ cuối cùng của đời ông với nhiều năo nề, nhiều chán chường hơn”.

 

Đă tham gia đảo chính nhưng tại sao Nhất Linh lại phủ nhận tất cả hành động của ḿnh trước Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt? Đọc đoạn viết của LS Lê Nguyên Phu trên đây cũng như đọc mục “Niềm Vui Chết Yểu” từ trang 31-51 trong Nhất Linh Cha Tôi của Nguyễn Tường Thiết cho thấy tâm trạng lo âu sợ sệt của Nguyễn Tường Tam. Tại sao lại sợ và tại sao phải chọn cái chết? Mỗi người có thể suy luận theo nhận định riêng của ḿnh.

 

Ông Nguyễn Văn Lục trong cuốn “Một Thời Để Nhớ” do Diễn Đàn Giáo Dân xuất bản năm 2011 nơi các trang 187-188 cho rằng Nhất Linh chọn cái chết v́ bịnh tâm thần. Xin trích một đoạn sách của ông Nguyễn Văn Lục: Trong số những nhân vật bị bắt, có nhân vật quan trọng như một thứ biểu tượng thống lănh và uy tín hàng đầu. Đó là ông Nhất Linh. Trước đây không lâu, tôi có viết một bài nhan đề “Trường hợp Nhất Linh, một cái chết định trước”. Trong đó tôi cho rằng Nhất Linh mắc bệnh tâm thần, bị ám ảnh thường trực ư muốn tự tử. Và cơ hội đă đến trong dịp bị gọi ra ṭa về vụ đảo chánh hụt 11-11-1960. Có rất nhiều ư kiến phản bác. Nay cơ hội cho tôi có dịp khẳng định lại một lần nữa để nhận ra suy diễn của tôi không phải là vô bằng cớ mà có căn cơ đứng đắn, có cơ sở lư luận và có chứng liệu thực t́ễn.” Ông Nguyễn Văn Lục c̣n nêu ra những nhận xét của những người thân thiết với nhà văn Nhất Linh như Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm, Thế Uyên đều xác nhận Nhất Linh mắc bệnh tâm thần hay suy nhược thần kinh. Bài viết và tác phẩm của ông Nguyễn Văn Lục đă làm dư luận xôn xao trong đó, Nguyễn Tường Thiết là con út của Nhất Linh đă viết ba bài phản bác kịch liệt trên các Diễn Đàn Internet để bênh vực cho cha.

 

Nguyễn Tường Tam viết rằng đời ông để Lịch sử xét xử. Cái chết của ông đă ngót nửa thế kỷ. Chế độ Đệ Nhất Cộng Ḥa cũng đă bị lật đổ ngót nửa thế kỷ. Bao nhiêu tài liệu đă được giải mật, phơi bầy, chẳng c̣n ǵ dấu kín. Những lời của LS Lê Nguyên Phu và của Nguyễn Tường Thiết viết ra về Nhất Linh đă sáng tỏ về con người của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam: “Nhất Linh xuống núi, lăn vào chính trị, tham gia đảo chính hụt, thất bại, sợ sệt, trốn tránh, bị điều tra và ở thế cùng, chọn cái chết”, chứng tỏ Nhất Linh không phải là người có bản lĩnh chính trị, không có viến kiến chính trị. Nhất Linh thành công về văn học và thất bại ê chề về chính trị.

 

Người viết tự hỏi: nếu quả thực nhà văn Nhất Linh không dính ǵ vụ Binh Biến 11-11-19 60 th́ tại sao lại phải trốn tránh, và tại sao lại nài nỉ xin Ủy viên chính phủ Lê Nguyên Phu tránh cho chuyện đối chất với thuộc hạ đàn em? C̣n nếu Nhất Linh đă có gan tham gia Binh Biến th́ tại sao không có gan đứng trước Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt mạnh dạn phản bác mọi cáo buộc, công khai lên án sự chà đạp tự do của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm? Nếu Nhất Linh có can đảm làm như thế th́ liệu chính quyền Ngô Đ́nh Diệm có dám kết án nặng nề hay phải nhượng bộ ông? Nếu Nhất Linh có viễn kiến chính trị, nh́n thấy sự thay đổi sẽ xẩy ra trong tương lai gần trong tinh h́nh xáo trộn tháng 7/1963, th́ có lẽ Nhất Linh đă không tự tử. Biết đâu rằng sự gan dạ và mạnh dạn ra Ṭa Án sẽ là một bản Cáo Trạng lớn lao hơn với chế độ và là một thành tích lẫy lừng của Nhất Linh để sau khi biến cố 1-11-19 63 xẩy ra sẽ đưa Nhất Linh lên hàng lănh đạo quốc gia, vượt xa những Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm? Thật tiếc cho ông đă bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở.

 

Theo thiển ư, muốn đấu tranh kết quả, ít nhất phải giữ mạng sống của ḿnh đă. Bị bắt ra Ṭa đâu có phải là điều sỉ nhục. Trong lịch sử đấu tranh, có hàng ngàn, hằng vạn, hàng triệu người bị đưa ra Ṭa có sao đâu. Chỉ có gian dối hay có điều ǵ khuất tất sợ sự thật mới trốn tránh. Nhất Linh đă không làm thế? Nhất Linh muốn đời ông để lịch sử xét xử th́ nay sự thật lịch sử đă được phơi bầy rồi đó kể cả sự thật về Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Lịch sử cho thấy mọi biến cố chính trị liên hệ đến Việt Nam Cộng Hoà đều có bàn tay của ngoại bang. Bàn tay ấy giống như một con bạch tuộc với trăm ngàn cái ṿi đă len lỏi, thọc sâu vào mọi cơ cấu từ thượng tầng đến hạ tầng quốc gia để đạo diễn mọi biến cố rất tinh vi mà người đưong thời ít ai biết được. Cái chết của Nhất Linh không chắc đă đem lại ích lợi ǵ cho đất nước, nhưng rơ ràng là giúp thêm cho chiến dịch tuyên truyền lưu manh của ngoại bang đang muốn khai thác nhằm lật đổ chế độ Cộng Ḥa Việt Nam với TT Ngô Đ́nh Diệm, một người mà thù phải sợ, bạn phải nề.

 

 

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

 

Khi Mỹ âm mưu lật đổ TT Ngô Đ́nh Diệm  và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa bằng việc mua chuộc một số tướng lănh đóng vai tṛ chủ chốt th́ mặt khác, Mỹ cũng liên hệ và mua chuộc những nhân vật dân sự bằng những hứa hẹn quyền lợi và chức tước. Những nhận vật đó gồm: Ông bà Đại sứ Trần Văn Chương ở Hoa Kỳ, Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ Trưởng Phủ Tống Thống Nguyễn Đ́nh Thuần, Chánh Văn Pḥng Phủ Tổng Thống Vơ Văn Hải và đặc biệt là Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu. Người viết muốn nhấn mạnh đến nhân vật Vũ Văn Mẫu ở đây.

 

Giáo sư Vũ Văn Mẫu có bằng Thạc sĩ Tư Pháp, được chính phủ Ngô Đ́nh Diệm cho làm Khoa Trưởng Trường Đại Học Luật Khoa Sài G̣n, sau cất nhắc lên làm Bộ Trưởng Ngoại Giao từ 1955 đến 1963. Trên cương vị Bộ Trưởng Ngoại Giao, nhờ nội bộ ổn định và nhất là bằng vào uy tín của chính quyền  Đệ Nhất Cộng Ḥa và cá nhân TT Ngô Đ́nh Diệm, Giáo sư Vũ Văn Mẫu nghiễm nhiên trở thành một trong những khuôn mặt sáng giá của chế độ. Trong thời gian làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, Giáo sư Vũ Văn Mẫu vẫn được tiếp tục giảng dạy tại Đại Học Luật Khoa các lớp ban Cử Nhân và ban Cao Học. Đặc biệt, các sách giáo khoa (Cours) do Giáo sư biên soạn như Dân Luật Khái Luận, Dân Luật Lược Khảo, vân vân đă được các sinh viên đón mua cách nồng nhiệt, và đó cũng là món huê lợi không phải là nhỏ. Chức vụ, quyền hành và lợi lộc tưởng chưa mấy nhân vật nào được ưu đăi hơn. Theo Giáo sư Vũ Quốc Thúc, TT Ngô Đ́nh Diệm tỏ ra rất nể trọng GS Vũ Văn Mẫu và GS Vũ Quốc Thúc. Cả hai ông đều được TT Ngô Đ́nh Diệm trân trọng kêu bằng “Ngài”. Vậy mà sau khi được Mỹ móc nối và hứa hẹn, GS. Vũ Văn Mẫu đă trở mặt, quay đúng 180 độ ngay sau biến cố Phật Giáo cũng do CIA Mỹ đạo diễn, cạo đầu, xin từ chức và xin đi hành hương Ấn Độ. Việc làm của GS Vũ Văn Mẫu dĩ nhiên như đổ thêm dầu vào lửa sau vụ “bị thiêu sống” của TT Thích Quảng Đức làm cho t́nh h́nh bang giao Việt - Mỹ đang căng thẳng, trở nên gay cấn hơn, tạo thêm lư do để Mỹ xúi giục bọn tướng lănh phản bội chuẩn bị ra tay. Tưởng rằng sau đảo chánh 1-11 thành công, GS. Vũ Văn Mẫu sẽ nắm vai tṛ quan trọng như chức vụ Thủ Tướng, nào ngờ được bố thí cho chức Đại Sứ tại Anh Quốc. Nhưng chưa đấy 4 tháng th́ cuộc Chỉnh Lư của Nguyễn Khánh xầy ra khiến Giáo sư mất luôn chức Đại sứ để trở về Trương Luật dạy học kiếm ăn.

 

Sau một thời gian thậm thụt đi theo phe Phật Giáo Ấn Quang không ăn cái giải v́ đám  sư này quyết liệt tẩy chay mọi hoạt động của Chính quyền VNCH th́ sự nghiệp chính trị của GS Vũ Văn Mẫu kể như kết thúc. Nhưng đột nhiên, đám sư săi Phật Giáo Ấn Quang nghĩ lại nếu cứ tiếp tục tẩy chay chính quyền th́ tự cô lập ḿnh và phe Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự của TT Thích Tâm Châu được chính quyền công nhận sẽ thắng thế. Phật Giáo Ân Quang liền tung ra Liên Danh Hoa Sen ứng cử vào Thượng Nghị Viên 1973 do GS. Vũ Văn Mẫu đứng Thụ Uỷ cùng một số nhân vật như Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Tôn Thất Niệm, Tôn Ắi Liêng, Trần Quang Thuận, vân vân đồng thời ủng hộ Dương Văn Minh ra tranh cử Tổng Thống. Nhưng khi thắng cử vào Thượng Nghị Viện rồi, Liên danh Hoa Sen cũng vẫn chỉ là thiểu số không nắm được một chức vị nào cả. Đă vậy, Nghị sĩ Nguyễn Duy Tài trong Liên danh Hoa Sen lại trở cờ chạy theo phe thân chính quyền, được chức Chủ Tịch Ủy ban Ngoại Giao Thượng Viện.  Suối gần 2 năm trời ở Thượng Viện, Liên danh Hoa sen và NS Vũ Văn Mẫu chẳng làm nên tṛ trống ǵ. Qua năm 1975, t́nh h́nh mỗi ngày thêm biến đổi, ông được phe Ấn Quang cử làm Chủ Tịch Lực Lượng Ḥa Giải Dân Tộc mà Văn pḥng đặt tại Khối Dân Tộc Xă Hội Hạ Nghị Viện. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu theo chỉ đạo của Ấn Quang đang nhắm đóng vai tṛ đại diện “Thành thành phần thứ ba” trong Chính Phủ ba thành phần. Nhưng v́ thiển cận không nh́n xa trông rộng, không thấy được nước cờ Hoa Kỳ và đối phương đang đi nên cuối cùng trở thành công cụ hốt rác cho Mỹ. Ngày 28-04-1975, vừa mới nhậm chức, th́ cùng với Dương Văn Minh, ông nhân danh là Thủ Tướng Chính Phủ tuyên bố: “Yêu cầu Mỹ rút khỏi Việt Nam trong ṿng 24 giờ” không phải để có “Chính Phủ Ḥa Hợp Ḥa Giải” mà là đầu hàng cách nhục nhă Cộng Sản ngày 30-04-1975.

 

Nhiều nhân vật cho biết, vào những giờ phút cuối, khi Dương Văn Minh bị áp lực của Việt Cộng sắp sửa tuyên bố đầu hàng, “Thủ Tướng một ngày” Vũ Văn Mẫu đă tỏ ra hoảng sợ cũng muốn t́m đường chạy trốn nhưng quá muộn, đành phải cúi đầu theo Dương Văn Minh vào Dinh Độc Lập đón tiếp bọn ăn cướp!  Bị kẹt lại Việt Nam, Vũ Văn Mẫu cũng như Dương Văn Minh, nhờ “công lao hăn mă đầu hàng vô điều kiện” nên Cộng Sản tha cho khỏi phải đi “học tập cải tạo” trong các trại tù như bao Quân Dân Cán Chính VNCH khác, mà chỉ bị học tập tại chỗ.  Mấy năm sau, khi t́mh h́nh ổn định, Việt Cộng cho ông qua Pháp định cư.

 

Năm 1988, ông viết Hồi Kư “Sáu Tháng Pháp Nạn của Minh Không Vũ Văn Mẫu” để kể tội chế độ Ngô Đ́nh Diệm, một chế độ đă đối xử rất tử tế với ông: cử làm Bộ Trưởng Ngoại Giao suốt từ 1955 dến 1963, một Bộ Trưởng ở lâu nhất trong chức vụ.

 

Đọc bài giới thiệu Hồi Kư “Sáu Tháng Pháp Nạn” của GS. Vũ Văn Mẫu do Giao Điểm xuất bản năm 2003 trên Internet, người ta thấy ông chê bôi, chỉ trích chế độ Ngô Đ́nh Diệm và các nhân vật trong gia đỉnh Tổng Thống Diệm một cách gay gắt không tiếc lời. Chưa hết, ông tấn công Dụ Số 10 do Bảo Đại đưa ra nhưng lại đổ tội cho TT Ngô Đ́nh Diệm là thủ phạm v́ nó mà gây nên Pháp nạn!

 

Người viết tự hỏi: Giáo Sư Vũ Văn Mẫu, một nhân vật chính trị lớn, một nhà ngoại giao có tầm vóc, một Luật gia nổi tiếng, một Kẻ Sĩ thời đại tại sao lại có hành động như vậy?  Đáng lư ra với tư cách là một Luật gia nổi tiếng, một nhân vật lớn của chế độ (Bộ Trưởng Ngoại giao), một tín đồ Phật Giáo thuận thành với “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi”, một kẻ sĩ thời đại “Phú quư bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ  bất năng khuất”, đă được chế độ ưu đăi trân trọng, th́ nếu có những ǵ sai trái xẩy ra, phải có bổn phận lên tiếng can ngăn, cảnh giác, tŕnh bày điều hơn lẽ thiệt để sửa đổi và để cứu nguy chết độ, chớ sao lại bỏ ngang chơi tṛ “cạo đầu”, đổ thêm dầu vào lửa, đâm sau lưng Lănh Tụ? Là một nhân vật được Tổng Thống rất nể trọng, tại sao ông không có can đảm đặt thẳng vấn đề với Tổng Thống khi họp Hội Đồng Nội Các hay lúc gặp gỡ riêng liên hệ đến lănh vực ngoại giao? Vậy mà ông ngậm tăm, không làm ǵ cả ! Có phải v́ ông cũng là thứ người hèn nhát, chỉ biết gọi dạ bảo vâng? Nếu quả t́nh GS Vũ Văn Mẫu xứng đáng với những danh xưng đó, th́ những ai chịu suy nghĩ cũng khó mà t́m được lời giải đáp. V́ cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ai chứng ḿnh được rằng Dụ Số 10 đă gây thiệt hại những ǵ cho Phật Giáo, ngoại trừ luận điệu xuyên tạc chế độ Ngô Đ́nh Diệm là “gia đ́nh trị” và “kỳ thị tôn giáo”. Nói cho cùng, Dụ số 10 chỉ là cái cớ để mấy nhà sư tranh đấu lợi dụng nhằm gây bất măn cho mục tiêu lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. C̣n trên thực tế, v́ nhu cầu tổ chức của chính phủ Quốc Gia Việt Nam, vua Bảo Đại ban hành Dụ số 10 để cơ quan hành chánh căn cứ vào đó mà làm việc với các tổ chức đoàn thể. Trên nguyên tắc, Phật Giáo là một tổ chức th́ cũng phải ghi tên, đăng kư như các đoàn thể tổ chức khác. Nhưng cũng trên thực tế là Chính quyền của TT Ngô Đ́nh Diệm không hề áp dụng Dụ số 10 với Phật Giáo. Chẳng những thế, chính phủ Đệ Nhất Cộng Ḥa c̣n tỏ ra trân trọng giúp đỡ tận t́nh Phật Giáo xây Chùa, cho sư tăng xuất ngoại du học, vân vân và có thể nói đó là thời Phật Giáo phát triển mạnh nhất.

 

Xin hỏi lại mấy ông sư tranh đấu: Ai cho tiền xây Chùa Xá Lợi? Ai cho đất để xây Chùa Vĩnh Nghiêm? Ai cho các vị sư nổi tiếng như Thích Quang Liên, Thích Thiên Ân, Thích Nhất Hạnh, vân vân du học ngoại quốc? Có phải là chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm hay ai khác?  Hỏi tức là trả lời. Vậy mà chính phủ Ngô Đ́nh Diệm chỉ v́ Chủ quyền Quốc gia, chống đối lại việc Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam đă bị hàm oan và trở thành nạn nhân?

 

Luận điệu nói rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm kỳ thị tôn giáo cũng sai. Tầm cỡ như TT Ngô Đ́nh Diệm hay ông Cô vấn Ngô Đ́nh Nhu đâu có ngu xuẩn hay dại dột làm những điều tệ hại như thế. C̣n đối với Giáo Hội Công Giáo th́ v́ chưa được Ṭa Thánh Vatican coi là trưởng thành, nên vẫn c̣n nằm dưới sự quản trị của Hội Thừa Sai Paris tức là MEP (Mission Étrangère de Paris) chớ chẳng phải ưu đăi ǵ. Vậy mà mấy ông đă “vọng ngữ” tức là nói láo rằng Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm kỳ thị tôn giáo, thật không thể tưởng tượng được mồm ép của mấy ông “sư hổ mang”! Các ông đả kích Chính quyền Ngô Đ́nh Diệm về Dụ số 10 để rồi lại gửi văn thư 13-01-1964 xin phép Bộ Nội Vụ của Chính quyền quân phiệt ban hành Nghị định cho phép thành lập Giáo Hội, công nhận Hiến Chương  của mấy ông th́ có khác ǵ “nhổ ra rồi lại nuốt vô”! Bởi thế, càng hô hào thống nhất lại càng chia rẽ! Thống nhất rồi mới tự chia ra hai phe: Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang! V́ có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên ngày nay mới có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh). Gieo nhân nào th́ gặt quả nấy. Đó cũng là luật nhân quả của nhà Phật!  Pháp nạn ở đâu mà ra? Pháp nạn nằm trong ḷng mấy ông đó! Nhưng Dụ Số 10 th́ vẫn c̣n giá trị pháp lư và nó vẫn chưa hề bị hủy bỏ, ít ra là cho đến ngày 30-04-1975 .

 

Trở lại trường hợp GS Vũ Văn Mẫu, quả thật làm Kẻ Sĩ không phải dễ. Có học vị cao, có chức tước lớn cũng chưa bảo đảm hành động tốt và có đạo lư làm người. Khi đă tối mắt v́ quyền lợi và chức tước th́ Đạo Lư cũng sẽ bị giục vô thùng rác, dù đó là thùng rác của lịch sử. Tất cả những hành động của GS Vũ Văn Mẩu kể từ khi cạo đầu đă lột trần bản chất con người ông. Càng về sau th́ sự thật con người của ông càng lộ ra những cái mà người có lương tri, đạo lư phải lắc đầu: một tên hoạt đầu chính trị!

 

Nhân danh là một trí thức, một nhà ngoại giao lớn, một chính trị gia có hạng, một luật gia nổi tiếng, vậy mà ông Vũ Văn Mẫu đă nghe lời dụ dỗ của ngoại bang, cạo đầu chống đối chế độ Đệ Nhất Cộng Ḥa, một chế độ hợp hiến, hợp pháp, hợp đạo lư để làm tay sai cho Dương Văn Minh, một tên tướng tham, hèn, ngu dâng nốt Miền Nam cho Cộng Sản.

 

Người ta nói: “Làm đầy tớ cho thằng khôn hơn làm thầy thằng ngu.” GS Vũ Văn Mẫu, thay v́ làm thầy thằng khôn, lại dại dột đi làm đầy tớ cho thằng ngu, không phải một lần (1963) mà tới hai lần (1975) cho tên tướng tham, hèn, ngu Dương Văn Minh nên thân bại danh liệt là cái chắc.

 

Thời thế biến chuyển. Ḷng người thay đổi. Chỉ vị lợi lộc và thiếu suy nghĩ, những kẻ vơ biền như bọn tướng lănh đâm thuê chém muớn xuất hiện. Những trí thức nửa mùa hoạt đầu như Hoàng Cơ Thụy, Phan Quang Đán, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Xuân Oánh, và sau cùng như Vũ Văn Mẫu nổi lên a dua cũng không thiếu. Người ta nói: “Khôn ba năm dại một giờ”. Bọn chính khách hoạt đầu điếm đàng này th́ “khôn ba năm, dại một đời”. Cái dại chẳng những làm hại chính bản thân nó mà làm hại cả một dân tộc!

 

Sau khi chính quyền Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ ngày 1-11-19 63 th́ Việt Nam Cộng Ḥa rơi vào t́nh trạng xáo trộn và khủng hoảng lănh đạo chưa từng thấy. Cha con bọn đảo chánh từ thầy đến tớ toàn là một lũ ngu xuẩn, lo vơ vét, ăn chơi đàng điếm, không biết làm việc. Hệ thống an ninh bị bỏ ngỏ. Quốc sách Ấp Chiến Lược bị phá vỡ. Việt Công gia tăng xâm nhập phá hoại. T́nh h́nh Miền Nam từ nông thôn đến thành thị trở nên nguy ngập. Mỹ phải cấp tốc đổ nửa triệu quân vào cứu văn. Và như đă nói trên suốt hai năm trời sau đào chính (1963-1965), Miền Nam đă trở thành vũng lầy đầy những xáo trộn và bất ổn. Bây giờ th́ Mỹ và bọn đâm thuê chém mướn mới biết nhân vật lănh đạo quan trọng như thế nào? Cũng từng ấy nhân sự, cũng từng ấy cơ sở mà tại sao t́nh h́nh trước và sau ngày 1-11-1963 thay đổi một cách khác thường như vậy? Bây giờ th́ người ta cũng mới biết tài năng, đức độ của TT. Ngô Đ́nh Diệm và những cộng sự viên đắc lực trong việc điều hành guồng máy quốc gia qua hai tổ chức Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng và Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia là quan trọng.

 

Cầu cứu Đảng viên Cần Lao

 

Sau khi Nguyễn Khánh làm cuộc Chỉnh Lư 30-01-1964 rồi lên làm Thủ Tướng th́ Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế nhóm họp Đại Hội hằng năm gửi thư mời Đại diện Việt Nam Cộng Ḥa tham dự v́ Quốc Hội thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa đă là hội viên thường trực của tổ chức này. Nguyễn Khánh đă cử một nhân vât mới nào đó (người viết không nhớ tên) qua Ba Lan phó hội nhưng bị từ chối. Nguyễn Khánh phải cho người vào khám Chí Ḥa mời Cựu Dân Biểu Cần Lao Nguyện Phương Thiệp ra hướng dẩn phái đoàn VNCH qua phó hội v́ DB Nguyễn Phương Thiệp đă từng là Trưởng Phái Đoàn Quốc Hội VNCH (trong phái đoàn thời đó có bà Ngô Đ́nh Nhu nhũ danh Trần Lệ Xuân) đă được bầu làm Chủ Tọa hai khóa họp thường niên. Tưởng cũng nên biết Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế là tổ chức quy tụ các Đại Biểu Quốc Hội thuộc các Quốc gia trên toàn thế giới (cả Tự do lẫn Cộng sản), trong đó Việt Nam Cộng Ḥa được thậu nhân mà Cộng Sản Bắc Việt bị từ chối, lư do v́ Quốc Hội Việt Cộng suốt từ 1946 đến 1960 không hề được bầu lại. 

 

Đó là mặt đối ngoại.

 

Về đối nội, th́ sau khi Nguyễn Khánh bị Hội Đồng Quân Lực cho xuất ngoại làm “Đại Sứ Lưu Động” ở Hoa Kỳ (25-02-1965), th́ các Đảng Viên Cần Lao và Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia cũng được thả dần. Lư do rất đơn giản là các chính phủ mới cần người biết làm việc và lấy hậu thuẫn trong cuộc bầu cử Tổng Thống, Phó Tổng Thống và Quốc Hội VNCH năm 1967 sau khi Hiến pháp Đệ Nhị Cộng Ḥa đă được ban hành. Lúc đó TT Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia (vai tṛ như Quốc Trưởng hay Tổng Thống) và Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (Thủ Tướng). Tuy Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu ở cương vị lănh đạo cao hơn, nhưng quyền hành lại nằm trong tay Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. V́ cả hai đều muốn ra làm Tổng Thống nên tranh chấp nhau kịch liệt. Ông Thiệu nắm được đa số thành viên trong Hội Đồng Quân Lực. C̣n ông Kỳ nắm guồng máy Chính Phủ. Để nắm chắc phần thắng, cả hai đều đi t́m hậu thuẫn từ các đoàn thể quần chúng. (V́ ngoài việc vận động Hội Đồng Quân Lực, c̣n phải vận động các đoàn thể quần chúng.) Đảng Cần Lao tuy đă bị giải tán nhưng rất nhiều Đảng viên Cần Lao vẫn c̣n làm việc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trong các cơ quan chính phủ, trong Quân đội hay ngoài dân sự. Cả hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ đều cho người vận động các Đảng viên Cần Lao v́ hai ông đều biết rằng số Đảng viên này có khả năng và uy tín.

 

Ông Thiệu nhắm những cựu Đảng viên Cần Lao c̣n trong Quân Đội.

 

Ông Thiệu đă chỉ thị cho Đại Tá Cục Trưởng Quân Cụ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa thời đó và vị Đại Tá này đă nhờ một Đại Uư đang làm việc với một Sĩ quan cựu Đảng Viên Cần Lao trong một đơn vị thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị để mời vị Sĩ quan Đảng viên Cần Lao này dùng cơm gia đ́nh tại tư thất, nhân thể chuyển lời của Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu muốn vị này vận động các Đảng viên CLNVCMĐ ủng hộ ông trong kỳ bầu cử Tổng Thống. Theo tiết lộ của vị Sĩ quan Đảng Viên Cần Lao này th́ trong một buổi lễ do Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị tổ chức, ông Thiệu đă đích thân đến bắt tay và nói nhỏ (v́ ông Thiệu có quen biết và từng nhờ vả khi trước). Nhưng vị này đă khéo léo trả lời: Thưa Trung Tướng, chúng tôi như những người con gái đă lấy chồng và chồng lại vừa mới chết mồ mả chưa xanh cỏ. Nếu chúng tôi ra tay công khai ủng hộ Trung Tướng th́ e rằng dư luận phê phán và như vậy cũng không mang lại lợi ích ǵ cho Trung Tướng. Riêng cá nhân tôi, tôi hết ḷng ủng hộ Trung Tướng”.

 

Phần ông Nguyễn Cao Kỳ, đang trên cương vị Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức là Thủ Tướng, lại nhắm những nhân vật dân sự củng một số cựu Đảng viên trong Quân đội bị cho giải ngũ. Những cựu Đảng viên này nói với ông Kỳ rằng Đảng Cần Lao từ ngày 1-11-19 63 đă bị chính phủ giải tán, đặt ra ngoài ṿng pháp luật. Nay ông muốn chúng tôi giúp th́ ông phải trả tự do cho những Đảng viên đang c̣n bị chính quyền cầm tù và phải cấp giấy phép cho tại lập Đảng với danh xưng mới. Kết quả ông Kỳ đồng ư cấp giấy phép và Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng tái hoạt động với tên mới là Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng.

 

Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng: hậu thân của Cần Lao

 

Việt Nam Nhân Xă Cách Măng Đảng có trụ sở tại 86 Bà Huyện Thanh Quan, Sài G̣n. Ba nhân vật lănh đạo gồm các ông:

- Giáo sư Trương Công Cừu, nguyên Bộ Trưởng Đặc Trách Văn Hóa Xă Hội (thời Đệ I CH) kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao sau khi GS Vũ Văn Mẫu xin từ chức.

- Dược Sư Ngô Khắc Tỉnh, Cựu Dân Biểu thời Đệ I VNCH, sau làm Bộ Trưởng Thông Tin và Bộ Trưởng Giáo Dục thời chính phủ Trần Thiện Khiêm (1970-1975)

- Luật sư Lê Trong Quát, Cựu Dân Biểu Đệ I VNCH.

 

VNNXCMĐ đă tổ chức được gần 40 Tỉnh, Thị Bộ trên toàn quốc, nhờ móc nối và sinh hoạt lại được với các thành viên Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia và Đảng viên Cần Lao.

 

Tại Quốc Hội:

 Ở Hạ Nghị Viện VNCH pháp nhiệm I (1967-1971) đă quy tụ được 14 Dân Biểu.

 

 Năm 1971, ông Ngô Trọng Hiếu ra ứng cử Dân biều Hạ Nghị Viện pháp nhiệm 2 (1971-1975) đơn vị Biên Ḥa (Hố Nai) đă đắc cử với số phiếu thật lớn v́ nhờ uy tín khi làm Bộ Trưởng Công Dân Vụ thời Đệ Nhất Cộng Ḥa với TT Ngô Đ́nh Diệm.

 

Tại Thượng Nghị Viện thỉ Liên danh Mặt Trời của Cựu TT. Huỳnh Văn Cao và Liên danh Bạch Tượng của ông Trần Văn Lắm đều có người là cựu Đảng viên Cần Lao Nhân Vị, nhưng người viết không nhớ rơ Nghị sĩ nào đă tham gia VNNXCMĐ.

 

Cựu Thiếu Tá Nguyễn Đức Xích, nguyên Tỉnh Trưởng Gia Định, là Tổng Thư Kư VNNXCMĐ (trước Nguyễn Kim Khánh, cựu Tỉnh Trưởng Phan Rang thời Đệ Nhất Cộng Ḥa), ứng cử và đắc cử vô Viện Giám Sát. Sau 1975, Thiếu Tá Nguyễn Đức Xích bị Việt Cộng bắt vô trại tù Vườn Đào (Tiền Giang, Mỹ Tho), và bị bắn chết sau một cuộc tranh luận tay đôi và công khai với Việt Cộng.

 

Tại sao lại chọn tên là Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng?

 

Sự h́nh thành VNNXCMĐ không hẳn là do sự việc hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ cậy nhờ anh em Đảng viên Cần Lao, mà c̣n một nguyên nhân khác, có tầm vóc chiến lược hơn. Số là sau biến cố 1-11-19 63, một vài nhân vật thời Đệ Nhất Cộng Ḥa nhận thấy khoảng trống chính trị lớn lao ở Miền Nam và sự thiếu sót một chủ thuyết chống Cộng, cho nên đă họp bàn và đi đến quyết định tái phục hoạt Đảng Cần Lao tại nhà ông Trần Quang Ngọc. Nhưng thay v́ dùng danh xưng Cần Lao Nhân Vị Các Mạng Đảng như trước, họ đă quyết định đổi thành Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng. Với danh xưng mới này th́ có hai chữ Nhân Xă được thay thế cho hai chữ Nhân Vị. Nhân Xă là Nhân Bản Xă Hội, nhưng thực chất hay nội dung cũng là Nhân Vị mà thôi.

 

Mới đầu, VNNXCMĐ có gây được sự chú ư của dư luận. Nhưng sau một thời gian, nhất là sau khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thành lập Mặt Trận Quốc Gia Dân Chủ Xă Hội đồng thời mời hai nhân vật Ngô Khắc Tỉnh và Lê Trọng Quát đảm trách Bộ Thông Tin th́ sinh hoạt của VNNXCMĐ bắt đầu đi xuống mà nguyên nhân chính là thiếu lănh đạo. Cũng mới đầu, bộ ba “Trương Công Cừu, Ngô Khắc Tỉnh và Lê Trọng Quát” làm việc có vẻ khắng khít, th́ nay bỗng nhiên chia tay v́ đ̣n ly gián của ông Thiệu. Thật ra, chẳng riêng ǵ Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng mà 5 Đảng kia trong Mặt Trận (Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng, Lực Lượng Đại Đoàn Kết, Việt Nam Dân Xă Đảng và Liên Minh Dân Tộc Cách Mạng Xă Hội) cũng vậy, nghĩa là đều ở trong t́nh trạng khủng hoảng lănh đạo. Các lănh tụ Đảng như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Gia Hiến, Phan Bá Cầm, Hà Thúc Kư, Nguyễn Văn Hướng đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng khả năng lănh đạo và tổ chức lại yếu kém. Những chính Đảng này đă không đề ra được một chương tŕnh hành động cụ thề đáp ứng t́nh h́nh. Mặt khác, tổ chức lỏng lẻo, kết nạp đảng viên bừa băi, vụ số đông, sinh hoạt rời rạc nên không gây được ảnh hưởng ǵ. Thực lực lúc đó là Quân Đội, được mệnh danh là Đảng Kaki. Dư luận xem ra cũng không chú ư đến các chính Đảng và cũng không đặt niềm tin hay kỳ vọng ǵ vào các Đảng chính trị. Phần lớn các lănh tụ Đảng chỉ mong có chức, có quyền, có ghế chớ không chủ trương làm cách mạng. Ngay từ đâu, Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng đă mắc vào tệ nạn phe phái, đầu óc địa phương. Nhân Xă là hậu thân của Cần Lao nhưng lại do nhóm Miền Trung lănh đạo với bộ ba Trương Công Cừu, Ngô Khắc Tỉnh và Lê Trọng Quát, nên dư luận nội bộ mệnh danh là nhóm Phủ Cam. Nhóm này kỳ thị Đảng Viên Cần Lao khác như các ông Trần Chánh Thành, Cao Xuân Vỹ chẳng hạn và không mời họ tham gia. Bởi đó, sự phân hóa hay chia rẽ là chuyện đương nhiên phải xẩy ra.

 

Chánh Đảng Cộng Ḥa Đại Chúng

 

V́ không được mời tham gia vào Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng nên hai ông Trần Chánh Thành, nguyện Bộ Trưởng Thông Tin thời Đệ Nhất Cộng Ḥa và ông Cao Xuân Vỹ, nguyên Tổng Giám Đốc Thanh Niên đă cùng một số đồng chí đứng ra thành lập Chánh Đảng Cộng Ḥa Đại Chúng (CĐCHĐC), trụ sở đặt tại Lầu 2 Thương Xá Tax, Đại Lộ Lê Lợi Sài G̣n, gần trụ sở Hạ Nghị Viện. Dư luận cho rằng CĐCHĐC được một nhóm có phương tiện tài chánh yểm trợ như bà Dược sĩ Nguyễn Thị Hai, chủ Hăng Thuôc Tây Trang Hai, nhưng nói chung hoạt động của CĐCHĐC cũng không có ǵ đặc biệt. Ông Trần Chánh Thành ở trong Liên Danh Bạch Tượng do ông Trần Văn Lắm đứng thụ ủy đắc cử Nghị sĩ Thượng Viện, sau được TT Nguyễn Văn Thiệu mời ra làm Bộ Trưởng Ngoại Giao trong nội các Trần Thiện Khiêm. Riêng ông Cao Xuân Vỹ năm 1971 ra ứng cử Dân Biểu Hạ Nghị Viện đơn vị B́nh Tuy nhưng thất bại. Bà Nguyễn Thị Hai đắc cử Dân biểu Pháp nhiệm 2 và được bầu làm Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hạ Nghị Viên trong liên danh Nguyễn Bá Cẩn.

 

Báo Nhân Xă và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Ô. Hoàng Xuân Việt

 

Ông Hoàng Xuân Việt là một học giả, một nhà văn chuyên về biên khảo với trên 60 tác phẩm thuộc loại sách Học Làm Người. Ông là Đảng viên Cần Lao giầu kiến thức và nhiệt huyết, làm việc trong Sở Nghiên Cứu với BS. Trần Kim Tuyến. Chủ trương lập Đảng của ông có lẽ sớm hơn so với các lănh tụ Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng và Chánh Đảng Cộng Ḥa Đại Chúng. Khoảng tháng 8 năm 1965, nghĩa là chưa đầy 2 năm sau cuộc đảo chánh 1-11-63, ông Hoàng Xuân Việt đă cho ra tờ Tuần Báo Nhân Xă địa chỉ 33 đường Hai Bà Trưng, Sài G̣n làm cơ quan tuyên truyền đồng thời đứng ra lập Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Người viết có lần đến thăm ông Hoàng Xuân Việt và ông Nguyễn Văn Triều (Chủ tịch Hội Đua Ngựa (?) ở địa chỉ 33 đường Hai bà Trưng, Sài G̣n  th́ được ông Hoàng Xuân Việt cho biết đă chính thức thành lập Đảng. Người viết hỏi tên Đảng là ǵ? Ông Hoàng Xuân Việt trả lời bằng tiếng Pháp: “Democrate chrétien” tức là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Người viết hỏi lại cái tên đó (Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo) liệu có thích hợp với t́nh h́nh Việt Nam hay không? Ông Hoàng Xuân Việt bảo rằng bên Đức cũng có Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo th́ có sao đâu?

 

Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của nhóm ông Hoàng Xuân Việt và Nguyễn Văn Triều không có tiếng tăm ǵ v́ ít sinh hoạt, nhưng tờ tuần báo Nhân Xă là cơ quan ngôn luận của Đảng đă it nhiều nói lên tinh thần của Cần Lao Nhân Vị và chủ thuyết Nhân Vị. Cái tên Nhân Xă rơ ràng bao gồm cụm từ Nhân Bản Xă Hội.  Chính ông Hoàng Xuân Việt đă giải thích rơ cho người viết khi đến thăm ông ở địa chỉ 33 Hai Bà Trưng, Sài G̣n

 

Mặt Trận Quốc Gia Dân Chủ Xă Hội của TT Nguyễn Văn Thiệu

 

Sau khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 1 (1967-1971) của Đệ Nhị Cộng Hoà, ông Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu củng cố quyền lực để chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau. Phía Quân Đội coi như ông đă nắm vững và loại được phe phái của Nguyễn Cao Kỳ. V́ áp lực của Quân Đội và nhất là của Mỹ, ông Nguyễn Cao Kỳ đă phải chấp nhận làm Ứng cử viên Phó Tổng Thống cho ông Thiệu trong Liên danh với một số hứa hẹn nào đó của ông Nguyễn Văn Thiệu như chấp nhận Thủ Tướng phải là người của ông Kỳ đưa ra. Tạm thời, ông Thiệu đă nhượng bộ ít điều, cho LS. Nguyễn Văn Lộc là người của ông Kỳ đưa ra làm Thủ Tướng. Sau đó, ông Thiệu t́m cách loại dần anh hưởng của nhóm ông Kỳ. Thực tế, ông Thiệu cao cơ hơn, đă vin vào Hiến Pháp thẳng tay loại dần ảnh hưởng của ông Kỳ ra khỏi Chính Quyền.

 

Ngoài ra, nhằm thực hiện quy chế lưỡng đảng để lấy ḷng Mỹ và tạo sự đoàn kết thống nhất, TT Nguyễn Văn Thiệu đă đứng ra thành lập Mặt Trận Quốc Gia Dân Chủ Xă Hội do ông lănh đạo như là phe nắm chính quyền. Mặt khác, ông Thiệu lại kêu gọi các Đảng phái khác nếu không muốn hợp tác với Chính Phủ có thể đứng ra lập Liên Minh đối lập.

Kết quả phía chính quyền với Mặt Trận Quốc Gia Dân Chủ Xă Hội do TT Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch Chủ Tịch Đoàn quy tụ 6 Đảng sau đây:

1.     Việt Nam Quốc Dân Đảng (Vũ Hồng Khanh)

2.     Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng (Trương Công Cừu)

3.     Việt Nam Dân Xă Đảng (Phan Bá Cầm)

4.     Đại Việt Cách Mạng (Hà Thúc Kư)

5.     Lực Lượng Đại Đoàn Kết (Nguyễn Gia Hiến)

6.     Liên Minh Dân Tộc Cách Mạng Xă Hội (Nguyễn Văn Hướng)

 

Phía đối lập cũng rục rịch vận động lập Liên minh. Người viết có đến trụ sở Chánh Đảng Cộng Ḥa Đại Chúng thăm quư ông Trần Chánh Thành và Cao Xuân Vỹ, t́nh cờ gặp Giáo sư Vũ Quốc Thông đại diện cho Lực Lượng Dân Chủ Phật Giáo và một vài vị thuộc đảng phái khác nhưng không nhớ tên. Quư vị đă họp bàn về việc h́nh thành Liên minh Đối lập nhưng chưa đi đến kết quả nào.

 

Khi cho ra đời Mặt Trận Quốc Gia Dân Chủ Xă Hội, TT Nguyễn Văn Thiệu đă gây được sự chú ư của dư luận. Hoa Kỳ hoan nghênh nhiệt liệt. C̣n Cộng Sản Bắc Việt th́ liền tung ra chiến dịch đả kích thậm tệ trên các Đài phát thanh của chúng mấy tuần liền. Điều đó chứng tỏ CSBV rất sợ một thế Liên Minh chống Cộng chặt chẽ của Khối Người Việt Quốc Gia ở Miền Nam . Mặt Trận này sẽ là mũi xung khích đánh văng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam một công cụ bù nh́n của Hà Nội. V́ dầu sao các Đảng phái chính trị ở Miền Nam vẫn là những tổ chức có quá tŕnh đấu tranh quyêt liệt mà đồng bào Nam Bắc đều biết đến. Tiếc rằng, ông Nguyễn Văn Thiệu không biết khai thác chiêu bài lớn lao này. V́ TT Nguyễn Văn Thiệu lập Mặt Trận chỉ nhằm hậu thuẫn cho cá nhân ông mà không nghĩ đến sự đoàn kết quốc gia trong một mặt trận chống Cộng của toàn dân. Thực chất, các tổ chức chính trị này khi tham gia Mặt Trận lại chỉ mong kiếm ghế. Nhưng ông Thiệu chỉ mời một số nhân vât thân tín tham gia Nội Các như Dược sư Ngô Khắc Tỉnh là người bà con của ông làm Bộ Trưởng Thông Tin, và Luật Sư Lê Trọng Quát làm Thứ Trưởng Thông Tin. Ngoài ra những vị khác chỉ được mời đến họp để lấy ư kiến mà ông Thiệu không đề ra chương tŕnh hành động chung cho Mặt Trận. Kết quả chỉ sau mấy tháng th́ Mặt Trận tan ră, ai về nhà nấy. Ông Ngô Khắc Tỉnh lúc đó lại được ông Thiệu thuyên chuyển qua làm Tổng Trưởng Quốc Gia Giáo Dục nên LS Lê Trọng Quát mất chức Thứ Trưởng Thông Tin phải về vườn.

 

Như đă nói trên, Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng, sau khi ông Ngô Khắc Tỉnh tham chính từ Tổng Trưởng Thông Tin qua Tổng Trưởng Giáo Dục thời ông không c̣n ngó ngàng ǵ đến Đảng nữa. Ông Trương Công Cừu chán nản không làm việc. Tờ Thời Báo do ông Ngô Trọng Hiếu đứng Chủ bút và ông Kièu Văn Lân làm Quản nhiệm cũng tự đ́nh bản. LS Lê Trọng Quát liền đứng ra thành lập Lực Lượng Nhân Dân Kiến Quốc do ông làm Chủ Tịch. Đảng Nhân Xă sau đó đưa ông Trương Vĩnh Lễ ra làm Chủ Tịch một thời gian cũng không làm nên cơm cháo ǵ. Năm 1971, Ông Trương Vĩnh Lễ lập liên danh ứng cử vào Thượng Viện nhưng thất bại. Ông liền bỏ cuộc. Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng lại biến thể thành Đảng Tự Do do LS Nguyễn Văn Huyền làm Chủ Tịch cho đến khi Miền Nam rơi vào tay Cộng sản ngày 30/04/1975 là chấm dứt.

 

Đảng Công Nông với nhân vật Trần Quốc Bửu

 

Ông Trần Quốc Bửu là một trong những người sát cánh với ông Ngô Đ́nh Nhu trong việc thành lập Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng. Thật ra, mới đầu ông Ngô Đ́nh Nhu và các Sáng lập viên lấy tên Đảng là Đảng Công Nông, sau v́ tránh ngộ nhận với Đảng Lao Động của Việt Cộng nên quư ông đă đổi thành Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng. Riêng ông Trần Quốc Bửu chỉ sinh hoạt tích cực trong giai đoạn đầu khi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm về chấp chính. Sau khi t́nh h́nh Miền Nam ổn định, ông Ngô Đ́nh Nhu đă đích tổ chức Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam (TLĐLCVN) và trao cho ông Trần Quốc Bửu vai tṛ lănh đạo công nhân toàn quốc. TLĐLCVN là một tổ chức nghiệp đoàn có bề thế và uy tín lớn lao nhờ có Tổng Liên Đoàn Công Kỹ Nghệ Hoa Kỳ yểm trợ. Cá nhân ông Trần Quốc Bửu c̣n được bầu vào chức vụ Phó Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Thế Giới có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ. Sau ngày 1-11-19 63 , nhóm tướng lănh đảo chính cho người bắt bỏ tù ông Trần Quốc Bửu, nhưng Mỹ đă can thiệp buộc phải thả ông ra ngay. Từ đó, ông Trần Quốc Bửu tiếp tục lănh đạo TLĐLCVN như trước. V́ thấy các đoàn thể chính trị sinh hoạt chẳng ra ǵ nên ông đứng ra tổ chức Đảng Công Nông (tên cũ của CLNVCMĐ) cũng do ông làm Chủ Tịch và Dân Biểu Nguyễn Bá Cẩn làm Tổng Thư Kư. Như vậy, có thể nói Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng hệ phái Trần Quốc Bửu đă công khai xuất hiện theo chiều hướng mới nhằm đáp ứng t́nh h́nh đấu tranh chính trị tại Miền Nam trong viễn tượng các bên tham chiến sẽ kư kết với nhau một Hiệp Định đang họp bàn tại Paris, Pháp Quốc. V́ có sẵn nhân sự, cán bộ và cơ sở trong TLĐLCVN nên việc thành lập Đảng Cộng Nông không là điều khó khăn đối với ông Trần Quốc Bửu. Ông chỉ cần sắp xếp nhân sự, bầu Ban Chấp Hành các cấp, và trương bảng hiệu là xong.

 

Nhận định về hậu thân của Cần Lao Nhân vị Cách Mạng Đảng

 

Trong phần I về Lời trối trăng của ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu (7-07- 2011), người viết đă ghi lại một số sự kiện liên quan đến Đảng Cần Lao và có nhận định: Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng đă đóng góp nhiều công sức cho việc thành lập nền Cộng Ḥa Việt Nam cũng như công cuộc diệt trừ Cộng sản, từ lư thuyết đến hành động. Tất nhiên CLNVCMĐ cũng có khuyết điểm như bất cứ tổ chức chính trị nào khác. Điều đáng tiếc là ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu, Tổng Bí Thư Đảng v́ quá đa đoan trong quốc sự có lẽ đă không c̣n th́ giờ quan tâm nhiều đến Đảng. Cho nên, thực tế cho thấy tổ chức và sinh hoạt của Đảng chỉ khá mấy năm đầu, c̣n về sau th́ quá rời rạc, nhất là sau khi ông Ngô Đ́nh Nhu ra lệnh giải tán Liên Kỳ Bộ Nam-Băc th́ kể như không c̣n hoạt động. Việc kết nạp Đảng viên thiếu thận trọng. Những nhân vật được coi là trụ cột của Đảng cũng thiếu Đảng tính, thiếu phẩm chất. Một số phần tử vào Đảng chỉ để kiếm chức vụ mà không lo làm cách mạng, cho nên khi t́nh thế thay đổi, trước những miếng mồi ngon do ngoại bang đem ra nhử đă vội vàng quay lưng phản Đảng, phản Lănh tụ. Kết quả, như đă thấy, sau 1-11-1963, những kẻ phản bội đó đă không làm nên tṛ trống ǵ mà những Đảng viên trung thành th́ không đủ tầm vóc và Đảng tính để tiếp tục con đường của Lănh tụ đề ra”. Đúng như vậy, những tổ chức hậu thân của Đảng Cần Lao như Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng, Chánh Đảng Cộng Ḥa Đại Chúng, Lực Lượng Nhân Dân Kiến Quốc, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Đảng Cộng Nông với các nhân vật như Trương Công Cừu, Ngô Khắc Tỉnh, Lê Trọng Quát, Trần Chánh Thành, Cao Xuân Vỹ, Hoàng Xuân Việt, Trần Quốc Bửu, Trương Vĩnh Lễ, vân vân… không đủ tầm vóc, thiếu khả năng tổ chức, không có uy tín như một lănh tụ cách mạng với sức hấp dẫn quần chúng nên không làm nên được việc ǵ đáng kể, ngoài việc coi đó như là nấc thang để kiếm quyền, kiếm chức. Tất cả đă thất bại về mặt tổ chức Đảng. Sau khi Ông Ngô Đ́nh Nhu bị thảm sát, Đảng Cần Lao như rắn mất đầu. Thân rắn c̣n lại dù có cố gắng hay ngo ngoe cũng chẳng làm nên cơm cháo ǵ. Riêng ông Trần Quốc Bửu thành công ít nhiều về mặt Nghiệp Đoàn, nhưng về mặt Đảng vụ cũng yếu kém. Ngay việc Tổng Liên Đoàn Lao Công do ông làm Chủ Tịch dă để cho t́nh báo Việt Cộng xâm nhập vào tận cấp Trung Ương do Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung khám phá ra đă cho thấy hệ thống an ninh nội bộ của TLĐLCVN quá lỏng léo và yếu kém chứng tỏ ông Trần Quốc Bửu đă quá chủ quan, khinh địch!

 

Người viết có dịp tiếp xúc với một số nhân vật được gọi là cốt cán của CLNVCMĐ, nhưng không thu thập được tài liệu đặc biệt nào của Đảng. Tài liệu quan trong như các văn kiện của Đảng cũng không có. Ngoài một vài lớp huấn luyện Cán bộ Đảng viên lúc ban đầu ở Hà Nội và Đà Lạt, chưa thấy có văn kiện hay sinh hoạt nào khác như Đại Hội Đảng và Quyết Nghị của Đảng… Tất cả hoàn toàn bí mật hay “không có sinh hoạt Đảng vụ”? Câu trả lời “không sinh hoạt” có lư hơn. C̣n những bài viết hay tài liệu được tung ra sau ngày 1.11.1963 nhằm chống đối Đệ Nhất Cộng Ḥa và CLNVCMĐ hoàn toàn là bịa đặt, nguỵ tạo như cuốn Đảng Cần Lao của Chu Bằng Lĩnh (một tên ghiền thuốc phiện như lời Cụ Hà Thượng Nhân khi c̣n sinh thời cho biết). Các tài liệu đánh phá đều do bọn kư giả bất lương viết theo đơn đặt hàng hay chỉ thị của kẻ thù và tập đoàn tay sai phá hoại. Mục đích của chúng tung ra chiêu bài “Cần Lao Ác Ôn” chính là để trả thù và che giấu âm mưu làm tay sai cho ngoại bang. Qua các diễn biến của t́nh h́nh Miền Nam từ 1963 đến nhiều năm sau này, cá nhân người viết có cảm tưởng Đảng Cần Lao chỉ là con ngáo ộp mà nhiều người dùng để hù dọa và cũng để gây bất măn v́ nhiều Cựu Đảng Viên Cần Lao vẫn được Đệ Nhị Cộng Ḥa trọng dụng. Thật ra, sau cuộc đảo chánh 1-11-19 63 , Miền Nam rơi vào khủng hoảng lănh đạo trầm trọng. Đúng như nhận xét của Thống chế Tưởng Giới Thạch nhận xét: .(Bài viết của TS. Pham Văn Lưu: Quan điểm của ông Ngô Đ́nh Nhu về hiểm họa xâm lăng của Trung Cộ“Mỹ đă làm một việc hết sức sai lầm là đă hạ sát TT Ngô Đ́nh Diệm. Việt Nam phải hằng 100 năm sau mới có một nhân vật như vậyng). Điều đó cho thấy, Mỹ đă dở, mà bọn tướng tá tay sai lại c̣n tệ hại hơn.

 

Đảng Dân Chủ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

 

Trong các chính khách lúc bấy giờ ở Miền Nam, có lẽ ông Thiệu chẳng gờm ai ngoài ông Trần Quốc Bửu, người có uy tín, có khả năng tổ chức và lănh đạo, lại được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Nhưng ông Trần Quốc Bửu là người khôn ngoan, biết tính toán. Ông không vội ǵ ra tay cạnh tranh với ông Thiệu. Ngược lại ông Thiệu, sau khi lập MTQGDCXH chẳng đi tới đâu, lại quyết định lập Đảng Dân Chủ nhằm tạo hậu thuẫn cho cá nhân ông. Ban Lănh đạo Đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu gồm có:

 

- Nguyễn Văn Thiệu , Tổng Thống VNCH, Chủ Tịch Đảng

- Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Chính Phủ

- Trần Trung Dung, Nghị Sĩ  ở Thượng Nghị Viện

- Trần Minh Tùng, Tổng Trưởng Y Tế, Tổng Thư Kư

- Nguyễn Bá Cẩn, Chủ Tịch Hạ Nghị Viên

- Trần Văn Lắm, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện

- Đinh Xuân Minh, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

- Nguyễn Văn Ngân, Phụ Tá Đặc Biệt Liên lạc Các Đoàn Thể

 

Khi lập Đảng Dân Chủ, ông Thiệu giao hết việc vận động và tổ chức cho Phụ Tá Nguyễn Văn Ngân. Nguyễn Văn Ngân nguyên là tay chân thuộc hạ của Phụ Tá Đặc Biệt Nguyễn Cao Thăng. Khi ông Nguyễn Cao Thăng bị bịnh ung thư phải ra ngoại quốc chữa bịnh th́ Nguyễn Văn Ngân được ông Thiệu cho làm nhiệm vụ liên lạc Quốc Hội như ông Thăng đă làm. Sau khi ông Nguyễn Cao Thăng qua đời th́ ông Thiệu cử Nguyễn Văn Ngân làm Phụ Tá Đặc Biệt thay ông Nguyễn Cao Thăng. Nhờ vào vị thế này và v́ nắm “hầu bao” chi tiền cho các Dân Biểu, Nghị Sĩ thân chính quyền, ông Nguyễn Văn Ngân đă t́m cách lùa các viên chức cán bộ xă ấp, công chức và các sĩ quan đảm nhiệm các chức vụ hành chánh như Tỉnh trưởng, Quận Trưởng vào Đảng Dân Chủ. Phe nhóm ông Ngân tổ chức chia ra hệ thống Đỏ và hế thống Xanh. Đỏ là Quân nhân như Tỉnh Trường, Quận Trường. Xanh là dân sự Viên chức Xă ấp. Có thể nói đây là một Đảng chính trị ô hợp nhất từ xưa đến nay. Ngay bộ phận lănh đạo nói trên đă cho thấy một sự gượng ép, đồng sàng dị mộng, mà không có sự đồng tâm nhất trí. Dân Biểu Nguyễn Bá Cẩn lúc đó đang là Chủ Tịch Hạ Nghị Viện, và là Tổng Thư Kư Đảng Công Nông của ông Trần Quốc Bửu, đă được ông Thiệu kéo sang Đảng Dân Chủ cùng với một số Dân Biểu thân chính khác, thế là Đảng Công Nông của ông Trần Quốc Bửu bị “hỏng gị”. Nhưng sự việc đó cũng chẳng ăn thua ǵ lắm đối với khả năng và uy tín của ông Trần Quốc Bửu, khi một số đồng chí v́ quyền lợi mà bỏ Đảng Công Nông ra đi theo Đảng Dân Chủ của ông Thiệu.

 

Cựu Đảng Viên Cần Lao lại được trọng dụng

 

Sau khi đảo chánh thành công và nắm được chính quyền, nhưng các chính phủ từ Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, không sao ổn định được t́nh h́nh v́ thiểu khả năng và uy tín nếu không muốn nói là bất lực. Nội các nào cũng chỉ kéo dài được vài ba tháng là đổ. Phải đợi cho tới Quân Đội trở lại cầm quyền và khi Mỹ không c̣n ủng hộ phe nhóm Thích Trí Quang nữa th́ t́nh h́nh mới tạm yên.

 

Trước đây, nhiều thanh phần chống đối TT Ngô Đ́nh Diệm v́ cho rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm chủ trương đàn áp đảng phái đối lập. Nhưng sau khi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ, th́ họ mới nhận ra rằng nạn phe đảng từ các giáo phái và các đảng chính trị chỉ làm cho t́nh h́nh thêm tệ hại. Những nhân vật có tiếng thuộc các đảng Đại Việt hay Việt Nam Quốc Dân Đảng có cơ hội tham chính nhưng đă tỏ ra hoàn toàn bất lực. Lănh tụ đă dở mà đảng viên lại thiếu phẩm chất. Đến khi có cơ hội tham chính th́ chẳng biết xoay sở ra sao. Nói th́ hay mà hành động lại kém cỏi. Cứ nh́n lại các nhân vật như Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Tôn Hoàn, Hà Thúc Kư, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Tiến Hỷ, vân vân là những lănh tụ Đảng th́ đủ rơ. Lănh tụ làm việc đă dở, thử hỏi các đảng viên của họ sẽ ra sao? Bởi đó, khi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ ra đời, th́ đă phải mời một số cựu đảng viên Cần Lao của chế độ Ngô Đ́nh Diệm ra làm việc. Phải nói là các Đảng viên Cần Lao và Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia là những người có khả năng và kinh nghiệm. Nhiều người trong số đó đă ra ứng cử các chức vụ đại diện như Dân Biểu, Nghị Sĩ, Nghị Viên và đă được dân chúng tín nhiệm bầu.

 

Cả hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ đều dùng người của Cần Lao. Có điều mỗi ông có lối dùng khác nhau. Ông Kỳ tính bộc trực, không thâm hiểm như ông Thiệu. Trong khi ông Nguyễn Cao Kỳ cho Việt Nam Nhân Xă Cách Mạng Đảng ra đời và dùng nhiều cựu Đảng viên Cần Lao th́ ông Nguyễn Văn Thiệu lại rất dè dặt và t́nh kỹ. V́ ông Thiệu chỉ lo bảo vệ chiếc ghế Tổng Thống nên ông chỉ dùng giới hạn và ăn chắc như trường hợp DS. Nguyễn Cao Thăng, Cựu Dân Biểu Quốc Hội thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, được ông Thiệu mời làm Phụ Tá Đặc Biệt để “nắm” Quốc Hội. Ngoài ra, nhân vật nào có tiếng và có khả năng là ông Thiệu cho an ninh bám sát, theo dơi ngày đêm. Cụ thể nhất là trường hợp BS Trần Kim Tuyến, nguyên Giám Độc Sở Nghiên Cứu Chính Trị Xă Hội Phủ Tổng Thống thời Đệ Nhất Cộng Ḥa. Nhà bác sĩ Tuyến ở đường Công Lư luôn luôn bị an ninh lảng vảng bên ngoài theo dơi. Ông Tuyến đi đâu là an ninh cặp kè theo sau. Về đến nhà, an ninh lại ngôi canh chừng ngoài cổng!

Câu hỏi cần đặt ra là tại sao Nguyễn Văn Thiệu lại cho người bám sát, theo dơi BS. Trần Kim Tuyến? Thưa v́ BS Tuyển là Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị trông coi về t́nh báo (nôm na gọi là mật vụ), quen biết và liên hệ với nhiều nhân vật trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Có thế nói Sở Nghiên Cứu là hệ thống thần kinh của chế độ. Sở Nghiên Cứu không phải là sáng kiến của TT Ngô Đ́nh Diệm mà là của Mỹ. Chính Mỹ đề nghị TT Ngô Đ́nh Diệm lập cơ quan mât vụ tức Sở Nghiên Cứu Chính Trị Xă Hội tương tự như CIA của Mỹ và chính CIA huấn luyện Bác Sĩ Trần Kim Tuyến trở thanh trùm mật vụ và từng tài trợ ít nhiều cho Sở này. Chuyện t́nh báo hay mật vụ là chuyện b́nh thường của bất cứ Quốc Gia nào, dân chủ hay độc tài, kế cả Mỹ. Ở Hoa Kỳ, ngoài Cơ quan Điều tra Liên Bang tức FBI, c̣n có CIA tức Trung Ương T́nh Báo và Sợ Mật Vụ. Bởi v́ muốn giữ ǵn an ninh và đề pḥng sự xâm nhập của đối phương hay kẻ thù th́ phải có cơ quan T́nh báo hay Mật Vụ, dù danh xưng có khác nhau, nhưng thực chất và nội dung cũng tương tự như nhau. Cái đáng buồn là khi Mỹ muốn lật đổ chế độ Cộng Ḥa Việt Nam với Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm th́ họ tung ra nhiều đ̣n phép rất là độc hại không phải chỉ vào thời điểm đó mà di hại cho đến ngày nay. Xin nhắc lại ba đ̣n phép chính:

 

- Trước hết là gây ly gián giữa những nhân vật cao cấp và thân tín của TT Ngô Đ́nh Diệm với Tổng Thống bằng những xúi giục, hứa hẹn chức quyền. Họ hứa với PTT Nguyễn Ngọc Thơ và Bộ Trưởng Nguyển Đ́nh Thuần là TT Diệm ra đi th́ Nguyễn Ngọc Thơ sẽ lên làm Tổng Thống, và Nguyễn Đ́nh Thuần sẽ lên làm Thủ Tướng sau khi sửa Hiến Pháp. Họ c̣n liên hệ bí mật với nhiều nhân vật khác như GS. Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Ngoại Giao, ông Vơ Văn Hải, Chánh Văn Pḥng để xúi giục và hứa hẹn. Kết quả cho thấy nhiều nhân vật đă biết rơ âm mưu của Mỹ, được Mỹ hứa hẹn để bất động, không tiết lộ hay báo cáo cho với TT Ngô Đ́nh Diệm. Họ hứa hẹn và tách rời Ông bà Đại sứ Trần Văn Chương (là bố mẹ vợ của Cố Vấn Nhu) với chính phủ Ngô Đ́nh Diệm.

 

- Họ gặp riêng một số nhân vật và phe nhóm có khả năng, xúi giục lập nhóm đảo chánh mà thực chất là để “cầm chân” và ly gián với TT Ngô Đ́nh Diệm. BS Trần Kim Tuyến, ông Huỳnh Văn Lang và Đại tá Phạm Ngọc Thảo là những nhân vật chủ trương làm đảo chánh, loại trừ ông Ngô Đ́nh Nhu mà giữ lại TT Ngô Đ́nh Diệm yên vị, và những nhân vật này sẽ giữ vai tṛ chủ chốt của chế độ như Thủ Tướng, Bộ Trưởng, vân vân… Nhưng CIA liên hệ với BS Trần Kim Tuyến rồi lại tiết lộ cái “âm mưu” của BS Tuyến cho ông Ngô Đ́nh Nhu biết. Thế là TT Ngô Đ́nh Diệm liền cất chức Giám Đốc Sở nghiên Cứu của BS Tuyến và cử ông làm Tổng Lănh Sự tại Le Caire, thủ đô Ai-Cập. Chuyện xẩy ra là CIA không tin cậy vào những nhân vật này, họ chỉ muốn cầm chân và dùng nhóm Quân Đội dễ sai bảo hơn. Chính v́ thế, Trần Thiện Khiêm là người thân với ông Huỳnh Văn Lang và Đại Tá Phạm Ngọc Thảo nhưng đă liên lạc chặt chẽ với CIA và nhất là Lou Coenin để thực hiện cuộc đảo chánh 1-11-19 63. Đẩy được BS Trần Kim Tuyến ra khỏi Sàig̣n là kể như họ đă nắm chắc phần thắng lợi 50 phần 100, v́ hệ thống mật vụ đă bị bỏ ngỏ, không hoạt động ǵ được dưới quyền tân Giám Đốc Pham Thư Đường.

 

- Họ xúi giục và hỗ trợ nhóm Phật Giáo cực đoan ở Miền Trung và Thích Trí Quang để gây rối loạn cùng với cuộc “thiêu sống” của TT Thích Quảng Đức. Có thể nói dây là đ̣n phép, một thủ đoạn độc hại nhất, chẳng những góp phần làm xấu bộ mặt của chế độ Cộng Ḥa Việt Nam mà c̣n gây ra hậu quả chia rẽ nghi kỵ nhau giữa các Tôn giáo từ 1963 cho đến ngày nay.

 

Dù Đệ Nhất Cộng Ḥa đă bị lật đổ, nhưng người của chế độ vẫn c̣n. Khi làm Tổng Thống, ông Nguyễn Văn Thiệu có dùng một số nhân vật cũ, nhưng ông chỉ nhắm những ai có lợi cho cá nhân ông th́ mới dùng. V́ ông Thiệu không có tư cách, tài năng, đức độ và yêu nước như TT Ngô Đ́nh Diệm nên ông không dám dùng người tài mà chỉ dùng tay sai và gia nô để sai bảo. Ông lại càng sợ Mỹ sẽ đối xử với ông như TT Ngô Đ́nh Diệm nên ông chỉ cần được ḷng Mỹ, và nghi kỵ bất cứ người nào có tài, trong đó có BS. Trần Kim Tuyến.

 

Ngưởi thứ hai là ông Dương Văn Hiếu, Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung. Gọi là Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung nhưng hoạt động tỏa rộng khắp Miền Nam để truy tầm các ổ gián điệp Cộng sản. Dưới sự chi huy của ông Dương Văn Hiếu, Đoàn Công Tác Đặc Biệt đă phá vỡ bao mạng lưới t́nh báo của Cộng Sản Bắc Việt cài vô trong Nam, truy lùng và bắt giữ được nhiều tên trùm gián điệp cỡ gộc như Trần Quốc Hương, Đại Tá Lê Câu, vân vân. Tiếc rằng sau đảo chánh, Mai Hữu Xuân, Đỗ Mậu và Hà Thúc Kư đă lần lượt thả chúng ra như thả cọp về rừng nên chúng có cơ hội gây dựng lại các cơ sở đă bi Đoàn Công Tác Đặc Biệt phá vỡ. Thật là mối nguy không sao lường được! Sau một thời gian bị cầm tù được thả ra, ông Dương Văn Hiếu lại được chính quyền của TT Nguyễn Văn Thiệu mời làm việc trở lại tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Ông Dương Văn Hiếu than phiền chưa khi nào làm việc mà chán ngán như thời gian này. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mời làm việc nhưng chẳng giao việc ǵ cả. Họ chỉ có ư cầm chân ông Hiếu thôi! Thật đáng buồn cho nền Đệ Nhị Cộng Ḥa. Thật đáng buồn cho thân phận quê hương bị trao vào tay những kẻ vô tài bất xứng nên đă rơi vào tay Cộng Sản.  

 

Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

 

Sau khi chính quyền của TT Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ th́ coi như Mỹ toàn quyền quyết định số phận của Việt Nam Cộng Ḥa trước sự bất lực và yếu kém của bọn tướng lănh phản phúc và các chính phủ sau ngày 1-11-19 63. Mỹ tưởng rằng hạ bệ được Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm rồi th́ với phương tiện viện trợ dồi dào của Mỹ, t́nh h́nh miền Nam sẽ sáng sủa hơn. Nào ngờ Miền Nam lâm vào cuộc khủng hoảng lănh đạo, không sao giải quyết được v́ không có một nhân vật nào đủ tầm vóc như TT Ngô Đ́nh Diệm để có thể ổn định t́nh h́nh. Bây giờ, người ta mới thấy rằng cuộc đảo chánh 1-11-19 63 là một tṛ chính trị tệ hại nhất mà Hoa Kỳ đă thực hiện và mắc kẹt vào vũng lầy ở Việt Nam . Cũng từ ngày đó, người ta mới thấy tài năng, đức độ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm trổi vượt và không có ai để thay thế được. Người ta lấy làm tiếc ông Diệm cùng những công tŕnh mà Đệ Nhất Cộng Ḥa dưới sự lănh đạo của ông đă thực hiện cho Miền Nam trong 9 năm cầm quyền. Nhớ để thương tiếc một nhân vật lănh đạo v́ độc lập và chủ quyền quốc gia đă phải hy sinh một cách tức tưởi dưới bàn tay thô bạo của bọn người phản phúc và đồng minh. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu không c̣n nữa. Ngày 1-11 đă trở thành ngày tang tóc, mở đầu cho những thất bại triền miên đưa miền vào ách thống trị của Cộng sản.

 

Ngay sau khi TT Ngô Đ́nh Diệm và Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu bị thảm sát, thời đă có nhiều nơi ầm thầm làm lễ cầu nguyện cho anh linh Tổng Thống và bào huynh. Rồi từ đó, hằng năm, cứ đến ngày 2-11-19 63 , rất nhiều nơi đă làm Lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Mới đầu th́ ít ỏi vị sợ mang tiếng Cần Lao sẽ bị trả thù. Nhưng dân dần, khi bọn người phản phúc bị đá văng ra khỏi chính trường th́ việc Cần Lao tái hoạt động và việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm TT Ngô Đ́nh Diệm đă ở mức quy mô, hầu như toàn quốc. Bây giờ người ta mới thấy âm mưu lật đổ chính quyền của TT Ngô Đ́nh Diệm là do CIA chủ động. Ngày 1-11-19 63 , Lou Coenin đă ngồi ngay trong pḥng làm việc của Đại Tướng Lê Văn Tỵ (lúc đo đang đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ), gác hai chân lên bàn để chỉ đạo cuộc đảo chánh. Nhóm tướng lănh thực hiện đảo chánh (Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm, Mai Hữu Xuân, vân vân) chỉ là bọn tay sai đâm thuê chém mướn bằng một cái giá rẻ mạt 42 ngàn Dollars do Lou Coenin trực tiếp trao cho Trần Văn Đôn để chia nhau sau đảo chánh. Đó là giá máu được trao cho những tên Giu-đa tân thời!

 

Sự thật càng được phơi bầy th́ bọn đâm thuê chém mướn lại càng cảm thấy nhục nhă!  Không một tên nào dám nhận ra lệnh giết hại Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu. Chính v́ thế uy tín của TT Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa lại càng tăng, được tôn vinh và đề cao.

 

Trong hai năm sau Đảo chính, t́nh h́nh chính trị miền Nam thêm rối ren chưa từng thấy. Cuộc Chỉnh lư của Nguyễn Khánh càng không giải quyết được ǵ hơn, ngoài việc loại trừ nhau giữa bọn phản phúc. T́nh h́nh cứ xáo trộn măi cho đến khi nhóm tướng trẻ (Thiệu, Kỳ, Có) loại được Nguyễn Khánh cũng như nhóm dân sự ra đi để Quân Đội trở lại nắm chính quyền. Lúc đó (vào khoảng tháng 6-1965) bộ ba Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Hữu Có nắm toàn quyền với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ. Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia (đóng vai Quốc Trưởng). Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy ban Hành Pháp Trung Ương (tức Thủ Tướng) và Trung Tướng Nguyễn Hữu Có làm Phó Chủ Tịch UBHPTƯ (Phó Thủ Tướng) kiệm Bộ Trưởng Quốc Pḥng và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH. Tuy là Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc Pḥng, kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng, nhưng Văn pḥng làm việc của Tướng Có lại đặt ở Bộ Tổng Tham Mưu. V́ sợ t́nh h́nh c̣n biến loạn nên Nguyễn Hữu Có đă chỉ thị cho đàn em phải dời hai phần mộ của TT Ngô Đ́nh Diệm và Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu ra Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi, đặt gần ngay mộ của Cố Đại Tướng Lê Văn Tỵ (qua đời năm 1964).

 

Thật vậy, suốt hai năm (1963-1965), v́ t́nh h́nh miền Nam xáo trộn liên miên nên nhiều ông Tướng tin rằng v́ TT Ngô Đ́nh Diệm và Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu bị thảm sát và thi thể hai ông lại đem chôn ở trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu nên bị hai ông phá. Từ ngày Nội Các Chiến Tranh và Tướng Có cho lệnh dời thi hài hai vị ra Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi th́ t́nh h́nh Miền Nam bắt đầu tạm ổn định.

 

Lễ giỗ cho TT Diệm lần đầu tiên được tổ chức công khai ngay tại Sài G̣n năm 1966 là do Cố Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, cựu Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Liên Binh Pḥng Vệ Tổng Thống Phủ  và Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, nguyên Chánh Văn Pḥng Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung của ông Ngô Đ́nh Cần, lúc đó cũng làm việc với ông tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Khi được biết Bộ Tổng Tham Mưu đă cho đưa thi hài Tổng Thống Diệm và Cố vấn Nhu ra Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, v́ họ tin rằng để  TT Diệm và CV Nhu trong khuôn viên Bộ TTM nên bị phá, các Tướng cứ lật nhau hoài. Cuối năm ấy hai ông đă thông báo địa điểm phần mộ Tổng Thống Diệm và Cố vấn Nhu ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi cho một số hội đoàn của ít nhất 7, 8 xứ đạo lân cận Sài g̣n, đồng thời xin lễ cầu hồn cho hai Vị tại nhà thờ Xóm Chiếu. Ngày 2/11 năm 1966 đă có một đoàn hàng chục xe Lam chở bà con đem bông, nhang, nến, đến thắp, đặt bông, đọc kinh cầu nguyện cho hai Vị tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi. Trong khi đó, tại nhà thờ Xóm chiếu do Linh mục Phạm Hoàng Thanh nhận thực hiện. Cha Thanh đă đặt một bàn mồ lớn giữa nhà thờ với đèn nến, bông hoa rất trang trọng. Trên 2 lối vào nhà thờ, cha căng 2 biểu ngữ lớn, nền tím chữ vàng "Lễ Cầu Hồn cho cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm". Có 2, 3 thông tín viện ngoại quốc đến chụp h́nh, quay phim.

 

Những năm kế tiếp, việc tổ chức Lễ Giỗ TT Ngô Đ́nh Diệm và Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu được tổ chức liên tục hằng năm tại Nhà Thờ Ḍng Chúa Cứu Thế số 38 đường Kỳ Đồng, sau đó là Nhà Thờ Đức Bà tức Vương Cung Thánh Đường tại Công Trường Ḥa B́nh, Sài G̣n ngay trước Bộ Nội Vụ và Tổng Nha Bưu Điện.

 

Năm 1971, Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Cố TT Ngô Đ́nh Diệm tại Vương Cung Thánh Đường tức Nhà Thờ Đức Bà Sài G̣n có thể được coi như là ngày long trọng và lớn lao nhất. Hàng ngàn đại diện Dân, Quân, Cán, Chính và đồng bào đă tề tựu đông đủ vào sáng ngày 2-11-1971 . Ban tổ chức đă phân công cho chúng tôi, Cựu Trung Tá Trần Thanh Chiêu và người viết phụ trách vận động đồng bào vùng Thủ Đức, Hố Nai, Biên Ḥa. Phái đoàn Thủ Đức, Hố Nai, Biên Ḥa được hướng dẫn đến Công Trường Ḥa B́nh, nhưng thay v́ đến thẳng mặt tiền Nhà Thờ Đức Bà, đă đáp xuống đầu đường Duy Tân rồi sắp hàng thật dài diễn hành chung quanh nhà thờ mà đi đầu là ban kèn Tây Cecilia thuộc Giáo xứ Chân Phúc Khang Thủ Đức với bức chân dung Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm được rước đi trước. Khi đoàn diễn hành tiến bước th́ ban kèn đồng đă liên tục cử hành bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống vang lên khắp đường phố. Dân chúng đứng chung quanh đă túa ra xem và sáp nhập vô đoàn diễn hành, hô to khẩu hiệu “Ngô Tổng Thống Muôn Nam !”. Các phóng viên ngoại quốc chạy đôn đáo chụp h́nh, quay phim làm bản tin gửi đi khắp nơi khiến dư luận phấn khởi và súc động.

 

Sau Thánh Lễ cầu nguyện, thay v́ dùng xe di chuyển như các năm trước, Ban Tổ Chức đă quyết định tất cả sẽ cùng diễn hành (đi bộ) từ đại lộ Thống Nhất đến Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi để viếng mộ TT Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu. Thời gian di chuyển tuy có kéo dài thêm v́ số người tham dự quá đông diễn hành trên quăng đưởng khá dài từ Nhà Thờ Đức Bà đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nhưng tất cả đều diễn ra rất trật tự và tốt đẹp.

 

Anh em nhớ đến tôi th́ làm…

 

Sau khi Chính Quyền của TT Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ và sau khi chứng kiến những thất bại và bất lực của các Chính Phủ sau ngày 1-11-19 63, người ta mới thấy việc làm của Mỹ và bọn đâm thuê chém mướn là sai lầm không sao sửa chữa được. Thật đúng như lời nhận định của Cụ Phạm Xuân Ninh tức nhà thơ Hà Thượng Nhân, nguyên Trung Tá Giám Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội VNCH:

 “Tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Các ông tướng lấy tiền của Mỹ có thể giết được thể xác anh em họ Ngô, nhưng họ không thể giết được thanh danh, tinh thần và uy tín của họ Ngô. Khi các ông tướng xuống tay th́ chính cũng là lúc họ tự sát. Họ chết khi c̣n đang sống.

 

Muốn nói ǵ th́ nói, miền Nam từ 1948 đén 1975, chỉ duy nhất có chế độ Ngô Đ́nh Diệm là xứng đáng. Chỉ dưới chế độ ông, quốc gia mới có kỷ cương, có thể thống.

 

Không thể đem so sánh chế độ ấy với bất cứ chế độ nào từ Nguyễn Văn Xuân đến Nguyễn Văn Thiệu. Giết anh em họ Ngô, các ông tướng đă vô t́nh giết cái chính nghĩa quốc gia mà họ vẫn hô hào phục vụ,

 

Dù sao người chết đă chết rồi. Chỉ c̣n một điều đáng ân hận anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm c̣n một chính sách, một kế hoạch cần phải thực hiện.

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng các ông Ngô Đ́nh Nhu, Ngô Đ́nh Cẩn mới lo củng cố được chính quyền. Họ chưa có th́ giờ thực hiện được những điều mà tác giả Nguyễn Văn Minh đề cập đến trong cuốn sách này.”

 

(Trích Lời Đề Tựa cuốn sách “Ḍng Họ Ngô Đ́nh, Giấc Mơ Chưa Đạt” của cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, nguyên Chánh Văn Pḥng Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung, nguyên Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hạ Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH).

 

Tưởng niệm TT Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu thật sự không phải chỉ để tiếc nuối chế độ Cộng Ḥa đă đem lại an b́nh, hạnh phúc cho người dân trong suốt chin năm trời mà phải đi vào hành động cụ thể. Chín năm xây dựng không phải là dễ dàng, bởi v́ từ khi về VN chấp chánh, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă trải qua muôn vàn khó khăn, từ việc ổn định t́nh h́nh, dẹp tan các Giáo phái, thống nhất lực lượng Quốc gia, định cư gần một triệu đồng bao di cư từ Bắc vào Nam, vân vân. Sau đó đến việc xây dựng và đặt nền móng căn bản cho chế độ Cộng Ḥa, bầu cử Quốc Hội, cải tổ Hành Chánh, tổ chức Quân Đội ở tầm mức quy mô, xây dựng và phát triển các ngành, cùng các lănh vực kinh tế, tài chánh, xă hội, văn hóa, giáo dục… Rồi khi Cộng Sản Bắc Việt cùng với quan thầy Cộng sản Quốc Tế gia tăng xâm nhập phá hoại th́ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă đề ra Quốc Sách Ấp Chiến Lược để đối phó với giặc Cộng. Nh́n lại chặng đường ngắn ngủi 9 năm với bao công việc như thế, phải nói là một kỳ công có một không hai ở Đông Nam Á. Các chính phủ sau ngày 1-11-19 63 chỉ là những kẻ thừa kế các di sản đó. Cái khó là đặt nền móng xây dựng chế độ Cộng Ḥa và TT Ngô Đ́nh Diệm đă hoàn tất một cách tuyệt hảo. Nếu như các chính phủ sau 1-11-19 63 biết bảo tŕ và phát triển những thành quả của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa th́ lợi ích biết bao. Tiếc rằng bọn đâm thuê chém mướn cho CIA chỉ lo ăn chơi, phá hoại nên Miền Nam trở thành miếng mồi ngon cho Cộng sản thôn tính và nuốt trọn trong ngày bi thảm 30 tháng 04 năm 1975.

 

Trở lại Lời Trối Trăng của ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu, th́ hai điều đầu tiên là (1) “Lư thuyết Nhân Vị và (2) đưa lư thuyết Nhân Vị vào trong Hiến Pháp bằng chủ trương Nhân Vị Cộng Đồng, Đồng Tiến Xă Hội” thời dưới thời Đệ Nhất Cộng Ḥa đă làm rồi và trên đà triển khai lư thuyết này qua Quốc sách Ấp Chiến Lược. Sau ngày 1-11-19 63, trên h́nh thức lư thuyết Nhân vị bị băi bỏ và Đảng Cần Lao bị ngưng hoạt đông. Nhưng trên thực tế th́ nó vẫn được duy tŕ dưới một h́nh thức khác nếu mọi người hiểu cho rằng chủ thuyết Nhân Vị nhằm đấu tranh bảo vệ quyền tự do và phẩm giá của con người. Nói rộng ra th́ lư thuyết nhân vị hoàn toàn hướng vể con người, là nhân bản, là nhân quyền. Nội dung Tuyên ngôn Nhân Quyền của Cách Mạng Pháp (1789), Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ (1776) và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc 1948 cũng đă bao hàm chủ thuyết Nhân vị. Hăy đọc và so sánh hai bản Hiến Pháp 1956 và Hiến Pháp 1967 có khác nhau nhiều đâu. Từ bố cục đến nội dung hầu như Hiến Pháp 1967 đă rập khuôn và sửa đổi lại một số điều khoản. Phần nói về quyền lợi và bổn phận công dân th́ hầu như là không thay đối. Đây chính là nội dung chủ thuyết Nhân Vị đó thôi. Nghĩ lại cũng tức cười. Mấy ông to mồm chống đối “chế độ độc tài” Ngô Đ́nh Diệm, vậy mà khi đắc cử làm Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến 1966 th́ đă sao chép lại Hiến Pháp 1956 rồi đem sửa đổi một số điều, có khác chi nhổ ra rồi lại nuốt vô! Nếu chịu khó đọc các bản Hiến Pháp của Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Liên Sô, Trung Cộng, Việt Cộng và Hiến pháp VNCH 1956 rồi đem so sánh và tự hỏi: Hiến Pháp VNCH 1967 giống bản Hiến Pháp nào nhất? Chắc chắn là giống Hiến Pháp 1956 thời TT Ngô Đ́nh Diệm hơn bất cứ bản Hiến Pháp nào khác trên thế giới.

 

C̣n luận điệu cho rằng Hiến Pháp 1956 là hiến pháp độc tài th́ xin hăy b́nh tĩnh mà suy xét.

 

Khi về chấp chánh năm 1954, TT Ngô Đ́nh Diệm đă phải đương đầu với t́nh h́nh muôn vàn khó khăn ở Miền Nam . Nạn sứ quân mà điển h́nh là mỗi Giáo phái hung cứ một vùng đang khi nhu cầu cấn thống nhất lực lượng để đối phó với Cộng sản, thử hỏi TT Ngô Đ́nh Diệm làm ǵ để thống nhất lưc lượng quốc gia?  Tất nhiên phải dẹp tan nạn Giáo phái. Với t́nh h́nh ấy, nhiều nhân vật cho rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm khó ḷng tồn tại được 6 tháng. Vậy mà nhờ sự cương quyết và khôn khéo, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă vượt qua mọi thử thách để thống nhất lực lượng quốc gia và xây dựng Nền Cộng Ḥa ở Miền Nam được 9 năm trời. Lúc khó khăn, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm kêu gọi các nhân vật, các chính đảng hợp tác th́ thấy nguy cơ, chính đảng và các nhân vật toan bỏ chạy theo Thực dân Pháp. Rồi sau mấy năm đầu tạm ổn định nhờ Phong Trào Tố Cộng quét sạch các ổ “Việt Cộng năm vùng”, t́nh h́nh bỗng trở nên khó khăn khi tập đoàn CS Hà Nội và quan thầy Nga Hoa âm mưu thôn t́nh Miền Nam, thời các chính khách sa lông lại giở tṛ tranh đấu đ̣i chia ghế. Vậy làm sao có thể nhượng bộ những đ̣i hỏi phi lư ấy?

 

Sau 1-11-19 63 , t́nh h́nh trở nên hỗn loạn là do đâu? Phải chăng hệ thống an ninh đă bị phá vỡ tạo cơ hội cho Việt Cộng xâm nhập phá hoại? Phải chăng bọn đội lốt Tôn giáo đă lợi dụng sự tự do quá trớn để tiếp tục gây xáo trộn?

 

Thí dụ dưới đây sẽ cho thấy Hiến Pháp VNCH 1967 và TT Nguyễn Văn Thiệu đă thao túng Quốc Hội như thế nào?

 

Hiến Pháp VNCH 1967 quy định Quốc Hội gồm có hai viện: Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện. Các Dân Biểu trong Quốc Hội Lập Hiến đưọc bầu ngày 11-9-19 66 (trong đó có các ông Phan Khắc Sửu, Trần Văn Văn, Phan Quang Đán…) nghĩ rằng Quốc Hội lưỡng viện sẽ dân chủ hơn Quốc Hội Nhất Viện! Nhưng các ông đă tính sai và lầm to nếu biết rằng Hiến Pháp 1967 đă dành cho Hạ Nghị Viện nhiều quyền hơn Thượng Nghị Viện. Hăy coi lại điều 43 khoản 5, 6, và 7  Hiến Pháp 1967 về thủ tục làm luật ở Quốc Hội th́ đủ rơ. Hành Pháp chỉ cần nắm được Hạ Viện là có thể chi phối Quốc Hội dể dàng. Thực tế, TT. Nguyễn Văn Thiệu qua Phụ Tá Nguyễn Cao Thăng đă “nắm” được Hạ Nghị Viện. Sau đó, khi ông Nguyễn Văn Thiệu tái đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2 (1971-1975), ông đă sai đàn em sửa Nội Quy áp dụng thể thức bầu Liên danh Văn Pḥng Quốc Hội (cả Thượng Viện và Hạ Viện) trong chủ trương “lấy thịt đè người” thay v́ áp dụng thể thức đơn danh như thời Quốc Hội pháp nhiệm 1 (1967-1971). Chính v́ chủ trương độc tài của phe nhóm ông Thiệu mà Nghị Sĩ Nguyễn Văn Huyền đă từ chức để phản đối và ra khỏi Quốc Hội.

 

Chế độ Cộng sản là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu và bán nước

 

Sau khi tấn chiếm miền Nam, ngụy quyền CS Hà Nội đă biến Việt Nam thành một trong những nước đói nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Nhân quyền bị tước bỏ, tài sản nhân dân bị cướp đoạt, Tôn giáo bị đàn áp. Hơn nửa triệu quân, cán, chính VNCH bị sung vào các trại học tập cải tạo. Nói tóm lại, cả nước là một nhà tù vĩ đại. Cho nên hàng triệu người đă bỏ nước ra đi t́m tự do bất kể những hiểm nguy đến tính mạng, trong đó nửa triệu người đă biến thành mồi cho tôm cá ở dưới ḷng biển. Tệ hơn nữa, tập đoàn CS Hà Nội c̣n dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng nhằm trả món nợ xâm lăng VNCH. Trong tài liệu Chính Đề Việt Nam , ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu từng viết:

 

“Các nhà lănh đạo miền Bắc, khi tự đặt ḿnh vào sự chi phối của Trung Cộng, đă đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại c̣n đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

 

Sở dĩ ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành h́nh, là v́ hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, th́ sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.

 

Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm một lối thoát cho các  nhà lănh đạo Cộng Sản Bắc Việt, khi họ ư thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nào họ vẫn tiếp tục thực hiện ư định xâm chiếm miền Nam thị họ vẫn c̣n chịu sư chi phối của chính sách xâm lăng của Trung Cộng, thay v́ chính sách sống chung ḥa b́nh của Nga Sô.

 

V́ vậy cho nên, sự mất c̣n của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một quyết định sự mất c̣n trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy tŕ lối thoát cho miền Bắc và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa.” (CĐVN tr. 302)

 

Lời tiên đoán của ông Ngô Đ́nh Nhu từ nửa thế kỷ trước, nay đă ứng nghiệm. Đất nước hiện đang rơi vao ṿng nô lệ ngoại bang và tập đoàn CSVN khó ḷng thoát khỏi bàn tay không chế và tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Chính Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN là thủ phạm đă rước chủ nghĩa Mác Lê đầy ác ôn đó vào để con cháu chúng ta ngày nay đang phải lănh nhận một hậu quả vô cùng khốc hại. Bởi tập đoàn Cộng Sản ác ôn đă không c̣n nhân tính nên dân chúng khắp hai miền cũng không c̣n được sống trong bầu khí tự do với phẩm giá của một kiếp người. Đảng Cộng sản tự hào là đấy tớ phục vụ nhân dân đă biến thành ông chủ với quyền năng vô hạn. Nhân dân bị chúng lừa bịp xưng tụng là ông chủ đă bị biến thành những tên đầy tớ phục vụ cho các ông chủ tư bản Đỏ! Thật đúng như Engels và Lênin đă khẳng định: “Nhà nước là công cụ của giai cấp này để đàn áp giai cấp khác. Nhà nước được lập nên không phải v́ tự do. Nói cách khác, có nhà nước th́ không có tự do. Mà có tự do th́ không có nhà nước.” Cứ xem từ Đông Âu, Liên Sô, qua Cuba đến Việt Nam , dưới chế độ Cộng sản, có nơi nào dân chúng được tự do? Có nơi nào dân chúng được làm chủ? Bởi v́ nơi nào Cộng sản ngự trị th́ cuộc sống con người sẽ không c̣n là người đích thực nữa. Từ thế kỷ thứ 19, dưới chế độ phong kiến và thực dân, Tú Xương đă chứng kiến được xă hội loài người không c̣n được sống như con người, nên đă thốt lên lời thơ thật vô cùng thấm thía:

 

Bắt chước như ai, chúc mấy lời.

Chúc cho khắp hết cả tên đời:

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người.

 

Nhưng Văn hóa miền Nam vẫn sống mạnh

 

Sau ngày 30-04-1975 , Miền Nam đă bị nhuộm đỏ. Chế độ Cộng Ḥa trên thực tế không c̣n nữa và Việt Nam hoàn toàn đặt dưới sự thống trị của Cộng sản. Nhưng cũng trên thực tế, tuy thắng trên mặt trận quân sự và chính trị nhưng CSBV đă thua trên mặt trận Văn Hóa. Cái gọi là văn hóa đồi trụy của Miền Nam mà Cộng sản Bắc Việt rêu rao đ̣i tiêu diệt tận gốc rễ lại là vũ khí sắc bén gậm nhấm và âm thầm đồng hóa cái văn hóa xă hội chủ nghĩa phi nhân của Miền Bắc. Nếp sống văn hóa Miền Nam tràn ra Miền Bắc cũng như văn hóa nông nghiệp đồng hóa văn hóa du mục. Bao công tŕnh văn hóa giáo dục của Miền Nam chẳng những không bị tiêu diệt mà c̣n sống mạnh. Sài G̣n vẫn hơn Hà Nội và Hà Nội mong bắt chước để đuổi kịp Sài G̣n. Giới thanh niên nam nữ và cả những ông bà đại cán của Hà Nội cũng mong bắt kịp lối sống văn hóa văn minh của Miền Nam . Sách báo Hà Nội xưa dùng những ngôn từ ăn nói du côn mất dạy đă phải tự thay đổi để theo nếp sống văn hóa đạo đức có lễ giáo của Miền Nam . Chỉ lấy một thí dụ đơn sơ là mẫu áo dài bà Ngô Đ́nh Như th́ đủ rơ. Trước đây, đă bao người chửi rủa bà Ngô Đ́nh Nhu thế nọ thế kia, nhưng cái áo dài bà Ngô Đ́nh Nhu lại là kiểu mẫu áo đẹp, cấp tiến, rất được trân trọng. Phải nói khắp nơi, phụ nữ hai miền Nam Bắc và cả ở hải ngoại đều ưa thích mẫu áo dài đó. Quả đúng về phương diện mỹ thuật, chiếc áo dài bà Ngô Đ́nh Nhu là thời trang đẹp và hấp dẫn, không ai có thể phủ nhận. Đă vậy, nhờ nó mà các nhà vẽ kiểu thời trang đă cải tiến thêm giúp cho phụ nữ Việt Nam đẹp thêm khi bận chiếc áo dài này. Rồi đến nhạc vàng của Miền Nam bỗng dưng sống lại và được dân chúng khắp hai miền đua nhau hát thay cho thứ nhạc sản xuất khô khan của Miền Bắc!

 

Câu hỏi được đặt ra là cái ǵ đă làm cho Văn hóa Miền Nam (VNCH) sống mạnh và lướt thắng văn hóa xă hội chủ nghĩa miền Bắc? Thưa chính là những công tŕnh văn hóa, giáo dục, xă hội ở miền Nam được xây dựng trên t́nh người, trên nền tảng tự do, dân chủ và nhân quyền đáp ứng được ḷng dân mà biểu tượng bằng lá Cờ Vàng ba sọc đỏ. Tất cả những yếu tố đó đều nằm sẵn trong hai chữ Nhân Bản, Nhân Vị mà ra. Người ta không cần phải nói ra nhưng những công tŕnh xây dựng và sinh hoạt đă thấm nhiễm vào đời sống người dân Miền Nam . Dân chủ ở Miền Nam đă di trước Miền Bắc ít nhất hai thập niên. Cho nên sau ngày 30-04-1975 mà nhất là sau năm 1991, khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở Đông Âu và Liên Số th́ người ta không lạ ǵ sức đồng hóa cùa Văn hóa Miền Nam c̣n gia tăng gấp bội. Dân chủ, nhân quyền, và quyền tự do của con người đă được người dân công khai bảy tỏ trên báo chí và các diễn đàn Internet khiến Cộng Sản Hà Nội chóng mặt, phải dùng bạo lực để đàn áp. Rơ ràng chủ trương Tự do, Dân chủ và Nhân quyền luôn đáp ứng yêu cầu của thời đại, là xu thế của thời đại không có ǵ cưỡng lại được, không phải chỉ ở Âu châu hay Mỹ Châu mà khắp cả thế giới. Chính v́ thế mà sau 70 năm trời bị đặt dưới sự thống trị của chế độ Cộng sản phi nhân, người dân từ Ba Lan, Đông Đức qua đến Liên Sô đă đồng loạt đứng lên đánh đổ chế độ độc tài ác ôn nhằm xây dựng chế độ tự do, dân chủ, tôn trọng quyền tự do và phẩm giá của con người. Chủ nghĩa Cộng sản là thứ chủ nghĩa phi nhân độc hại, phải bị loại trừ ra khỏi xă hội loài người. C̣n bị nó thống trị th́ xă hội loài người c̣n đói khổ, chết chóc. C̣n bị nó thống trị th́ người dân c̣n là nô lệ, bị bóc lột. Xin hăy coi lại những lời nhận định chân thành của các nhân vật đầy uy tín trên thề giới:

 

1.      TT Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington : Stalin was a killer (Stalin là tên sát nhân, ngày 15.04.2010).

2.      Russia President Vladimir Putin, TT Nga: “He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart”. Ai tin cộng sản là không có cái dầu. Ai theo lời của Cộng sản là không có trái tim.

 

3.      Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga): You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long. Communists are incurable, they must be eradicated. Anh có thể xây ngá vaàg bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó đi.

 

4.      Soviet Secretary Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Sô Viết): I have devoted half of my life foe communism. Today, I am sad to say that The Communist Party only spread propaganda and deceives. Tôi đă bỏ một nửa cuộc đời cho lư tưởng Cộng sản. Hôm nay, tôi đau buồn mà thú nhận rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

 

5.      German Chancellor Angela Merkel (Thủ Tướng CHLB Đức/gốc Đông Đức): “The Communists make the people deceitful. Cộng sản dă làm cho người dân trở thành gian dối.

 

6.      Secretary General Milovan Djilas (Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư): “At 20, if you are not a communist, you are heartless. At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless. 20 tuổi không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không bỏ cộng sản là không có cái đầu.

 

7.      Russian writer Alexandre Soljenitsyn (Nhà văn Nga): “When a communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t  dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare walk away, do not recite the lie that you heard to anybody. Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.

 

8.      Dalai Lama: “The communists are wild weeds that sprawl on devastation of war. The communists are venomous insects that breed on the garbage. Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.

 

9.      USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ). You can fool some of the people all the time, and and all of people some of the time, but you cannot fool all of the people all the time. Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể măi măi lừa dối tất cả mọi người.

 

10.    USA General Sheridan (Tướng Mỹ): “The only good communist is a dead communist”. Thằng cộng sản tuyệt với nhất là thằng cộng sản chết.

 

11.  USA President Ronald Reagan (Tổng Thống Mỹ): “How do you tell a communist? – Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. Anh how do you tell an anti-Communist? – It’s someone who understands Marx and Lenin. Làm sao biết ai là Cộng sản?  Đó là người đọc về Marx và Lenin. Làm sao biết ai chống Cộng? Đó là ngướ hiểu về Marx và Lenin.Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. V́ lẽ cái giá phải trả cho loại Ḥa b́nh đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.”

 

12.  TT Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói. Hăy nh́ kỹ những ǵ Cộng sản làm.” Don’t listen to the communist, but take a good look at what they have done.

 

13.  Nhà văn Nguyễn Tuân, nổi tiếng cao ngạo trong văn đàn miền Bắc. Sau mấy chục năm nín thở qua sông, vào đến miền Nam , gặp lại bạn bè, đă phát ra một câu để đời “Tao c̣n sống đến ngày nay, là nhờ biết sợ.” Nhà văn Vũ Thư Hiên cũng đă thuật lại câu nói của Nguyễn Tuân: “Muốn yên thân th́ phải biết chia động từ sợ. Tôi sợ, anh sợ, chúng ta sợ...”

 

14.  Tướng độc nhăn Moshe Dayan, Do Thái: “Cộng sản là con kư sinh trùng, đem ra ánh sáng mặt trời sẽ chết.”

 

15.  Tác giả Hoa Địa Ngục: “Nếu nhân loại mọi người đều biết: Cộng sản là ǵ tự nó sẽ tan đi..”

 

Cho nên, có ư kiến trên Diễn Đàn Internet nói rằng: “Muốn thoát chế độ cộng sản th́ đừng sợ những ǵ Cộng sản làm, mà hăy làm những ǵ Cộng sản sợ.”

 

Về các Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm

 

Tháng 4/1975, Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản. Các đoàn thể quốc gia lớp chạy ra hải ngoại cùng với đồng bạo tị nạn Cộng sản, lớp c̣n lại ở trong nước bị bắt đi tù đày, lớp “nằm im” chờ thời cơ. Những hậu thân của Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng cùng chung số phận. Những Đảng viên Cần Lao Nhân Vị chạy thoát ra được hải ngoại bỗng nhớ lại những ǵ mà ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu đă nói trước kia đồng thởi nhờ biết thêm những tin tức liên quan đến t́nh h́nh VN, nhất là sau khi nhiều tài liệu đă được giải mật nên họ muốn làm một cái ǵ đó cho quê hương. Các Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm được h́nh thành là như thế. Nhưng trước khi viết về các Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm, người viết xin lược thuật lại t́nh h́nh đó như sau:

Biến cố 30 tháng 04 năm 1975 xẩy ra trước sự ngỡ ngàng của Dân Tộc Việt Nam cũng như của nhiều nước trên thế giới: Việt Nam đă bị đặt hoàn toàn dưới ách thống trị của Cộng Sản. Có thể nói đó là cao điểm của phong trào Cộng sản trên thế giới, nhưng cũng là khởi điểm sự  thoái trào của chủ nghĩa Mác Lê. Trước 30-04-1975, người ta luôn đinh ninh rằng trên mặt trận chống Cộng, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Ḥa bởi v́ ai cũng cho rằng Việt Nam là tiền đồn chống Cộng của Thế Giới Tự Do do Hoa Kỳ lănh đạo. Người ta đă luôn luôn đưa ra lập luận rằng nếu để mất Miền Nam th́ Cộng sản sẽ tràn xuống khắp vùng Đông Nam Á.  Quả thật lúc ấy, phe Cộng sản chiến thắng đă huênh hoang tuyên bố rằng chúng sẽ “giải phóng” Thái Lan và tương lai sẽ “giải phóng” luôn cả Đế Quốc Mỹ sau khi đă chiếm trọn Đông Dương. Cộng Sản Hà Nội c̣n vênh vang tự đắc lên mặt đ̣i Mỹ phải bồi thường chiến tranh theo Hiệp Định Paris 1973 nếu muốn lập quan hệ ngoại giao với chúng. Lúc ấy Mỹ trả lời rằng Việt Cộng xâm lăng Miền Nam là đă vi phạm Hiệp Định Paris và số vũ khí chiếm được của Miền Nam cũng tới 5 tỹ Mỹ kim rồi đó.

 

Thật ra th́ bàn cờ quốc tế đă thay đổi từ thời Tổng Thống Richard Nixon (1968 - 1974) khi Cố vấn An Ninh Quốc Gia Henry Kissinger bí mật thăm Bắc Kinh qua ngả Pakistan năm 1971 để rồi năm sau Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon chính thức thăm Hoa Lục, gặp gỡ Mao Trạch Đông và công bố Thông Cáo Chung tại Thượng Hải 1972. Từ biến cố đó và sau này qua diễn biến của t́nh h́nh và các tài liệu được giải mật, người ta mới thấy Nixon đă chơi đ̣n chính trị rất độc là chặt đôi Khối Cộng Sản ra làm hai mảnh mà biểu tượng là Nga Sô và Trung Cộng. Trung Cộng được Mỹ chấp thuận cho vô Liên Hiệp Quốc thay thế vai tṛ Trung Hoa Quốc Gia của TT Tưởng Giới Thạch. Trung Cộng được gia nhập Liên Hiệp Quốc đồng thời là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, đứng ngang hàng với Mỹ và Nga Sô. Trước đó, khi chưa được Mỹ chấp thuận th́ Trung Cộng luôn phải đóng vai tṛ đàn em Nga Sô trong khối Xă Hội Chũ Nghĩa, một sự kiện mà Trung Cộng luôn cảm thấy khó chịu. Sự thật th́ chuyện xích mích giữa Nga Sô và Trung Cộng đă ngấm ngầm từ lâu nhưng Trung Cộng vẫn bị lép vế v́ ở vai tṛ đàn em. Nay nhờ Mỹ được đứng ngang hàng với cả Nga và Mỹ tất nhiên Trung Cộng rất hănh diện. Điều đó dễ hiểu v́ dù dưới danh nghĩa nào, dù tự do hay Cộng sản th́ hầu như chủ nghĩa Dân Tộc đă luôn luôn là chủ đạo của bất cứ quốc gia nào. Trung Cộng bề mặt theo Mác Lê, nhưng thực chất chủ nghĩa Dân Tộc Đại Hán và Bá Quyền vẫn tồn tại chỉ chờ cơ là vùng dậy. Cộng Sản hay Phong Trào Giải Phóng chỉ là chiêu bài nhằm ru ngủ các dân tộc chậm tiến của cả hai Đế Quốc Đỏ Tầu Nga nhằm thống trị thế giới. Đúng là một thứ bánh vẽ của bọn Đế quốc Thực Dân mới mà biểu tượng là Nga Sô và Trung Cộng.

 

Từ bước đầu này, Mỹ đă khởi sự lập quan hệ ngoại giao với Trung Cộng bằng việc nói chuyện công khai, đặt Đại diện thường trực, dần  dần mở cửa cho Trung Cộng vào Liên Hiệp Quốc. Song song những hành động như thế, Mỹ chấp thuận cho Trung Cộng ngang nhiên chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH vào tháng 01 năm 1974 bất kể lời kêu cứu của VNCH. Mục đích lâu dài của Mỹ là dùng Trung Cộng ngăn chặn Liên Sô tràn vào Vùng Đông Nam Á sau khi Mỹ rút khỏi Miền Nam . Việc Mỹ đi đêm với Trung Cộng không phải là mới bắt đầu từ năm 1971, nhưng đă có ngay từ năm 1949 khi Mao Trạch Đông đánh đuổi phe Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đi Loan. Từ lúc đó, dù vẫn công nhận Trung Hoa Quốc Gia trên cương vị là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhưng Mỹ vẫn có những cuộc tiếp xúc mật hằng năm với Trung Cộng tại thủ đô Varsovie của Ba Lan (Đông Âu). Nay th́ sự thể đă rơ: Mỹ đă làm một ván bài mới và t́nh h́nh Đông Nam Á bắt đầu thay đổi. Số phận Việt Nam Cộng Ḥa coi như đă được quyết định và chỉ chờ thời gian đến 1975 là hoàn tất. 

 

Sau khi Mỹ để Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản rồi th́ Liên Minh Pḥng Thủ Đông Nam Á tức SEATO không cần thiết nữa, liền bị giải tán vào năm 1977 và sau đó là Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á h́nh thành gọi tắt là ASEAN. Thật ra Hiệp Hội AEAN này đă được manh nha từ năm 1967, nhưng kể từ 1977 th́ Hiệp Hội ASEAN đă đóng vai tṛ quan trọng hầu như thay hẳn Liên minh SEATO. Như vậy, rơ ràng là thuyết Domino với chủ trương bao vây (Domino: bao vây, cô lập và tấn công tiêu diệt) của Mỹ đă được thay thế bằng chủ trương ḥa hoăn (Détente: ḥa hoăn, hợp tác và phát triển). Trong khi các nước khác hiểu ván bài chính trị của Mỹ và bàn cơ thế giới sẽ thay đổi th́ hai phe ở Việt Nam vẫn ngủ mê. Thật vậy, sau khi chiếm được miền Nam như một món quà từ trời rớt xuống, tập đoàn Cộng Sản Hà Nội đă say men chiến thắng với thái độ vênh vang tự đắc hồ hởi tiến lên Chủ Nghĩa Xă Hội, biến Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa thành Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khiến cả nước lâm cơn đói ră họng phải lạy Mỹ cứu Đảng. C̣n Việt Nam Cộng Hoà với TT Nguyễn Văn Thiệu vẫn một mực tin tưởng Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Miền Nam là tiền đồn chống Cộng của Thế Giới Tự Do trong khi Mỹ đi đêm với Trung Cộng nhằm thực hiện ván bài mới, sẵn sàng nhường Miền Nam cho Cộng sản. Thế nên nh́n lại t́nh h́nh VN, người ta có thể nói một câu mà không sợ lầm rằng “Kẻ thắng người thua đều thất bại!”  

 

Người viết dài ḍng nhăc lại một số sự kiện nêu trên để thấy rằng thân phận của các nước nhược tiểu như VN thật là bi đát. Những nước chậm tiến này (trong đó điển h́nh là Việt Nam ) chỉ là quân cờ cho các siêu cường (Super Powers) chơi, điều khiển, chỉ huy. Khi cần th́ họ dùng. Khi không cần thi họ bỏ không một chút thương tiếc. Nói như thế nghe thê thảm quá, nhưng đó là sự thật mà những người làm chính trị hay lănh đạo quốc gia phải biết. V́ trong chính trị, chẳng có ǵ là nhân nghĩa, tín trung, liêm sỉ mà chỉ có quyền lợi quốc gia dân tộc. Hày nghe Lord Palmerstom, the stateman who proclaimed of Britain in the 19th century, We have no eternal allies, and we have no perpetual ennemies. Our interests are eternal and perpetual”. (Chúng tôi không có đồng minh vĩnh viễn. Chúng tôi cũng không có kẻ thủ vĩnh viễn. Chỉ có quyền lợi của chúng tôi là vĩnh viễn.” Câu nói của Lord Palmerston đă là khuôn vàng thưóc ngọc cho các chính trị gia và các nước nhất là những siêu cường ở phương Tây. Chỉ tội cho các nước chậm tiến, các lănh tụ v́ quá thiển cận, không nh́n xa trông rộng nên đă trở thành quân cờ thí cho Đế quốc. Ở VN chỉ có một Ngô Đ́nh Nhu của Đệ Nhất Cộng Ḥa nh́n ra vấn đề th́ lại bị giết hại. C̣n tập đoàn Hồ Chí Minh ở Miền Bắc và những chính phủ sau 1-11-19 63 ở Miền Nam cứ nhắm mắt tin tưởng vào đàn anh Nga, Tàu, Mỹ nên khi mở mắt ra th́ đất nước đói nghèo lạc hậu và đang là miếng mồi ngon cho chủ nghĩa Bá quyền Dân tộc Đại Hán. Nhưng dù thế nào th́ người Việt nhất định không thể buông xuôi cho số phận quyết định mà phải đấu tranh. Đó là lư do mà các đoàn thể chính trị bắt đầu h́nh thành, trong đó có Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm.

 

Các nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm không phải là hậu thân của Đảng Cần Lao, dù trong đó có nhiều người từng là Đảng viên Cần lao. Trước biến chuyển của t́nh h́nh Việt Nam và thế giới, người Việt hải ngoại ư thức rằng, ở xứ tự do, có thể và phải làm những ǵ mà người dân trong nước không thể làm được. Đó là tiếp tục đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Các Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm tất nhiên cũng nhắm những mục tiêu ấy, nhưng dựa trên tinh thần đấu tranh mà Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là tiêu biểu. V́ chính nhờ tinh thần ấy mà Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đem lại cho Miền Nam một bộ mặt mới, dân chúng được sống trong thanh b́nh hạnh phúc, khác hẳn không khí tù đày ở Miền Bắc với tập đoàn Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Có nhiều nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm ở hải ngoại từ Hoa Kỳ , Canada , qua Âu Châu đến Úc Châu. Tại mổi Châu, trong đó có nhiều nước, nhiều thành phố, dân chúng đă tự động ngồi lại với nhau thành lập Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm với mục đích tiên khởi là tỏ ḷng biết ơn với vị lănh tụ sáng lập nền Cộng Hóa Việt Nam bằng việc tổ chức Nghi Lễ Tưởng Niệm trong ngày Giỗ và cầu nguyện cho người cùng các chiến sĩ. Ngoài ra, Nhóm c̣n phổ biến các tin tức và các tài liệu liên quan đến t́nh h́nh Việt Nam đồng thời kêu gọi và khuyến khích giời trẻ dấn thân. Thường các nhóm ngồi lại với nhau trong t́nh thân hữu và b́nh đẳng, không ai là lănh tụ của ai. Có lẽ nổi bật nhất là Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm ở New Orleans do ông Đỗ La Lam khởi xướng. Ông Đỗ La Lam là đảng viên Cần Lao kỳ cựu nhất, từng dự khóa Huấn Luyện đầu tiên của Đảng do ông Ngô Đ́nh Nhu tổ chức tại Đà Lạt năm 1951. Sau khi TT Ngô Đ́nh Diệm về chấp chính 7-7-19 54, ông Đỗ La Lam được ông Ngô Đ́nh Nhu chỉ định làm Chủ Nhiệm Nhật báo Cách Mạng Quốc Gia, là cơ quan ngôn luận của Phong Trào Các Mạng Quốc Gia và Đảng Cần Lao. Sau cuộc đảo cháng 1-11-19 63 , ông bị chính quyền quân nhân bắt giam một thời gian. Sau khi được thả ra, ông làm việc cho Viện Dại Học Minh Đức ở Sài G̣n.  May mắn chạy thoát qua Hoa Kỳ tháng 4/1975 có mang theo được một số tại liệu quư giá của Đệ Nhất Cộng Ḥa, ông làm Tổng Thư Kư Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu ở New Orleans, Louisiana và nhờ cơ hội thuận tiện, ông đă cho phát hành Tập San Chính Nghĩa được ba số, ghi lại một số văn kiện quan trọng của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa và Đảng Cần Lao. Tiếc rằng tuổi gia sức yếu, ông không làm được ǵ hơn ngoại việc phổ biến tin tức tài liệu và khuyến khích giới trẻ dấn thân. Ông qua đời tại New Orleans , Tiểu Bang Louisiana năm 2010. Tài liệu quan trọng mà người viết đă suy diễn và tŕnh bày chính là Lời Trối Trăng của ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu được in trong Tập san Chính Nghĩa số 1 năm 1983. Khi c̣n ở Louisiana, người viết cũng đă có dịp gặp gỡ ông Đỗ La Lam và trao đổi với ông về một số vấn đề của Đệ Nhất Cộng Ḥa và Đảng Cần Lao.

 

Nhóm thứ hai cũng nổi bật do các ông Cao Xuân Vỹ, nguyễn Tổng Giàm Đốc Thanh Niên, GS Lê Tinh Thông, Cựu Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của TT Ngô Đ́nh Diệm và Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, nguyên Chánh Văn Pḥng Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung Ngô Đ́nh Cẩn. Nhóm đă có công vận động các Hội Đoàn hằng năm tổ chức Lễ Tưởng Niệm TT Ngô Đ́nh Diệm tại tượng đài Việt - Mỹ ở Quận Cam (Orange County) với sự tham dự đông đảo của các Hội đoàn Quân, Dân, Cán, Chính và đồng bào. Ngoài ra tại nhiều Nhà Thờ và Nhà Chùa cũng tổ chức Lễ Ǵỗ cầu nguyện cho Linh hồn TT Ngô Đ́nh Diệm, Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu cùng các chiến hữu đă hy sinh mạng sống v́ Tổ Quốc.

 

Việc làm của Các Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm, đặc biệt là 3 số Tập San Chính Nghĩa do ông Đỗ La Lam soạn thảo và ấn hành đă gây được tiếng vang lớn tại Hải Ngoại. Từ đó, nhiều nơi, những người hiểu biết về Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa đă tự động đứng lên lập Nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm để sinh hoạt. Đặc biệt, hằng năm, hầu như các nơi trên thế giới có Cộng Đồng người Việt, người ta cũng tự động đứng ra thành lập Ban Tổ Chức Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng các Chiến hữu đă hy sinh v́ Tổ Quốc đă trở thành một thông lệ và được dư luận tán thưởng nhiệt liệt. Nhờ những sinh hoạt trang trọng và ư nghĩa như vậy mà người ta càng hiểu sâu sắc thêm về hoàn cảnh đau thương của Dân tiộc Việt Nam cùng những công tŕnh mà TT Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ hất Cộng Ḥa đă đem lại cho Dân Tộc suốt 9 năm cầm quyền. Thật vậy, sau ngày Miền Nam rơi vào tay Cộng sản cũng như trước đó, ngay sau khi TT Ngô Đ́nh Diệm bị sát hại, người ta đă nhận ra rằng hành động của Mỹ và bọn tướng lănh tay sai là một sai lầm vô cùng tệ hại. Cuộc đảo chính ngày 1-11-19 63 do Mỹ chủ trương chẳng có ǵ là cách mạng mà đó chỉ là cuộc đảo chánh vụng về và thô bạo làm mất uy tín của Mỹ, một siêu cường quốc lănh đạo Thế giới Tự do, nhưng đă hành xử như một thứ Đế Quốc Thực Dân. Và đó cũng là khởi điểm cho những sai lầm và thất bại không sao tránh khỏi và sửa chữa được dẫn đến cảnh sụp đổ của Miền Nam vào tay Cộng Sản ngày 30-04-1975 !  

 

Cần Lao Nhân Vị c̣n thích hợp hay không?

 

Đất nước và Dân tộc bị đặt dưới chế độ độc tà́ đảng trị gần bốn chục năm và đang phải đối diện với họa xâm lăng và diệt chủng v́ âm mưu bành trướng của chủ nghĩa bá quyền. Thật ra th́ từ ngàn xưa, nhân dân đă luôn luôn phải đương đầu họa xâm lược của giặc phương Bắc. Nhưng nhờ tinh thần kiên cường và khôn ngoan của tổ tiên, nên bao lần bị độ hộ, nhân dân ta vẫn có thể vùng lên đánh đuổi kẻ thù để giành lại độc lập. Thời đó là thời của phong kiến, đế quốc thực dân, âm mưu xâm lược chỉ đơn độc từ bên ngoài, việc đánh đuổi chúng đă là vô cùng khó khăn. Nay th́ sự thể có khác và nguy hiểm hơn bởi chính chủ thuyết và Đảng Cộng Sản VN đă là thứ giặc ngoại xâm trá h́nh biến đất nước thành chư hầu cho Đế Quốc Đỏ!  Cho nên việc đối phó thật vô cùng cam go nếu như không vận dụng được sức mạnh vô địch của toàn dân.

 

Từ thế kỷ trước, Cụ Phan Bội Châu từng cảnh giác đồng bào về ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, và giặc ngoại xâm. Ba thứ giặc đó có liên hệ mất thiết với nhau. V́ ngu dốt không biết làm ăn nên sinh ra đói nghèo lạc hậu. Đói nghèo lạc hậu th́ yếu đuối, không đủ sức chống cự nên biến thành miếng mồi ngon cho giặc ngoại xâm thống trị, bóc lột. Thực dân xâm lược bóc lột nên ta lại sinh ra đói nghèo lạc hậu. Đói nghèo lạc hậu và không được mở mang phát triển nên lại yếu đuối không đú sức vùng dậy đánh đuổi ngoại xâm. Cái ṿng luẩn quân đó cứ liên tục quay làm cho nước ḿnh chậm tiến. Nếu như không có thế chiến thừ hai xẩy ra th́ liệu các nước chậm tiến có sớm thoát khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc không? Rất là khó. Bởi ngay khi thế chiến thứ hai kết thúc, Thực dân Pháp vẫn muốn trở lại thống trị Đông Dương và đất nước ta, không chịu trao trả độc lập sớm nên Việt Nam đă trở thành miếng mồi ngon cho Đế quốc Cộng sản.

 

Thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm ngay khi chấp chánh đă cảnh giác dân chúng về ba thứ giặc: Thực dân, Phong kiến và Cộng sản với khẩu hiệu “Bài Phong, Đả Thực, Diệt Cộng”. Ba thức giặc bày cũng liên hệ mật thiết với nhau. Phong kiến muốn nhờ Thực dân cứu nguy để quay trở lại. Thực dân sẽ lợi dụng cơ hội trở lại để tiếp tục khai thác bóc lột. Cứ thế, Thực dân và Phong kiến trở thành đối tượng cho giặc Cộng tuyên truyền đánh đuổi để nắm chính quyền. Thực tế là hoạt động của Cộng sản nằm vùng với sư tiếp tay hỗ trợ tử Đế Quốc Đỏ đă gia tăng, cho nên qua Quốc sách Ấp Chiến Lược, chính phủ VNCH lại phải cảnh giác về ba thức giặc mới:  Giặc chia rẽ, Giặc chậm tiến và Giặc Cộng sản. Ba thứ giặc này cũng liên hệ chặt chẽ với nhau như những mắt xích, cái nọ là nguyên nhân phát sinh ra cái kia, cứ thế liên tục, đưa dân tộc vào vực thẳm nô lệ!

 

Cộng sản luôn hô hào giải phóng người lao động (giải phóng công nông) với khẩu hiệu “Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lư, Nhân Dân làm chủ”. Thực tế, khi Cộng sản nắm chính quyền th́ quyền làm chủ của nhân dân đă bị dồn vào bàn tay sắt của Đảng. Nhà nước chỉ là công cụ đàn áp bóc lột và Nhân dân trở thành đầy tớ, nô lệ. Bởi đó, chủ thuyết Cần Lao Nhân Vị là chủ thuyết đấu tranh giành lại quyền làm chủ cho người dân tức là Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Cần Lao Nhân Vị là đem sức lao động làm việc cần mẫn để phục vụ con người. Nói như thế có nghĩa là bất cứ ai đem sức lao động ra để làm việc phục vụ con người với sự chăm chỉ cần mẫn là Cần Lao Nhân Vị đấy. Tuy dù cho họ chưa hiểu hay không hiểu rơ tường tận cụm từ “Cần Lao Nhân Vị” nhưng nếu ḷng họ nghĩ và muốn dùng sức lao động đẻ làm việc hầu thăng tiến đời sống con người và chính họ th́ cũng là mang trong ḿnh tinh thần Cần Lao Nhân Vị rồi đó. Từ ngữ này đă được cụ Phan Bội Châu xử dụng chớ không phải mới mẻ ǵ. Vậy th́ khi tinh thần Cần Lao Nhân Vị c̣n đáp ứng nhu cầu đấu tranh của con người th́ chúng ta nên hành động theo tinh thần ấy.

 

Trong lời trối trăng, ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu không nói đến Đảng Cần Lao mà chỉ nói đến Lư Thuyết Nhân Vị và đưa lư thuyết Nhân Vị vào Hiến Pháp. Nhưng Việt Nam Cộng Ḥa không c̣n, Hiến Pháp VNCH cũng bị ngưng thi hành th́ công cuộc đấu tranh giành lại chính quyền đề đưa Lư Thuyết Nhân Vị vào Hiến Pháp thay thế chủ thuyết Cộng sản lỗi thời là điều khẩn thiết phải làm. Muốn được như thế th́ Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng phải tái tục hoạt động, cần phải được phục hoạt dưới một h́nh thức nào đó đáp ứng được nhu cầu của t́nh h́nh để giải thể chế độ Cộng sản và thực hiện cuộc Cách Mạng Nhân Vị lần thứ hai cho cả nước Việt Nam. Một nhân vật lănh đạo từng nói: “Thời đại mới, nhu cầu mơí, phương pháp mới”. Tất nhiên phải có nhân sự mới. Cho nên các chiến sĩ Cần Lao Nhân Vị ở trong nước cũng như ở hải ngoại, các nhóm Tinh Thần Ngô Đ́nh Diệm ở khắp nơi trên thế giới cùng với các tổ chức chính trị đứng đắn của Khối Người Việt Quốc Gia hăy vững tâm bắt tay mà mạnh dạn đứng lên.

 

Nhờ tinh thần Nhân Vị, miền Nam dưới chế độ Cộng Ḥa đă thực sự đem lại hạnh phúc tự do cho nhân dân. Cuộc sống của dân chúng Miền Nam dưới chế độ Cộng Ḥa hơn hẳn cuộc sống của dân chúng Miền Bắc. Phong trào dân chủ ở Miền Nam đi trước Miền Bắc cả một thế hệ. Miền Nam dưới chế độ Cộng Ḥa cũng không để mất một tấc đất cho ngoại bang xâm lược cho đến khi bị đồng minh phản bội. Dưới chế độ Cộng Ḥa Nhân Vị, nhân dân ấm no, thù sợ bạn nể. Không phải như hôm nay, một Việt Nam thống nhất nhưng đă trờ thành tôi đ̣i, nô lệ cho ngoại bang. Cả một tập đoàn cung cúc lệ thuộc vào đàn anh Trung Cộng đầy tham vọng và hiểm độc, luôn t́m cách kiềm chế, thôn tính để nuốt trọn quê hương thân yêu cùng Biển Đông, gây xáo trộn cho cả vùng Đông Nam Á. Cho nên muốn thoát ra khỏi nguy cơ này th́ phải dẹp chế độ Việt gian Cộng sản. Mà muốn dẹp chế độ Việt gian Cộng Sản phải làm Cách Mạng. Muốn làm Cách Mạng phải có tổ chức Cách Mạng. Nhưng làm thế nào để có tổ chức cách mạng? Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu chỉ cho một phương thức: “Không dám nói là anh hùng tạo thời thế. Nhưng những việc làm hữu cơ và quyết tâm đều có thể tạo nên cơ quan.”

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm khi chuẩn bị về chấp chánh, từ Paris ngày 5-6-19 54, đă gửi điện văn về Việt Nam cho các chiến hữu với lời nhăn nhủ Hăy dũng cảm và quyết tâm.

 

Trước khi cuộc đảo chánh 1-11-19 63 xẩy ra, trong một buổi gặp gỡ với các nhân vật tại Dinh Gia Long, như linh cảm thấy số phận cá nhân ḿnh sẽ như thế nào đó trong tương lai rất gần, TT Ngô Đ́nh Diệm đă nói trong lúc đầy súc cảm: "Tôi tiến, tiến theo tôi; Tôi lùi hăy giết tôi; Tôi chết hăy nối chí tôi". Nay th́ TT Ngô Đ́nh Diệm đă bị bọn tay sai CIA sát hại khiến đất nước lâm vào cơn nguy biến tệ hại hơn 50 năm trước. Trong th́ dân chúng bị bọn Việt gian Công sản đàn áp bóc lột; ngoài th́ bị Bá quyền Trung Cộng lấn dần. Cái chết của TT Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa càng nói lên Con Đường Chính Nghĩa mà nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam đem lại là chính đáng, nó cần phải được phục hoạt và phát huy để đem lại Tự do, Dân Chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Mong rằng các chiên sĩ Cần Lao Nhân Vị và hậu duệ cùng tất cả những ai ôm ấp lư tưởng đấu tranh bảo vệ quyền Tự do và phẩm giá con người sẽ ư thức, ghi nhớ và hành động theo lời trối trăng của ông Cố vấn và lời nhắn nhủ của vị Lănh tụ anh minh. Đó là cách biểu lộ ḷng thương mến và biết ơn tích cực nhất đối với người đă hy sinh mạng sống để bảo tồn nền độc lập và tự chủ của Nhân Dân Việt Nam

 

Nhân giỗ lần thứ 50 Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

tưởng niệm 50 Đệ Nhất Cộng Ḥa bị lật đổ.

                  ( 02/11/1963 – 02/11/2013 )

 

Phạm Quang Tŕnh

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính