Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng sản 

 

Phạm Quang Chiêu

 

 

1-    Tại sao Điếu Cầy là Cộng Sản?

 

Tại sao lại phải dặt thành vấn đề Điếu  có phải là một tên Cộng Sản hay không? Hắn là hay không là CS cũng chẳng có ǵ quan trọng. Nó trở thành quan trong là v́ có nhiều người nói Diếu đă về với hang ngũ Quốc Gia mà lại cứ đẩy người ta trở lại với CS là sai lầm hoặc nói “Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại”. Nếu quả thực là như vậy th́ đúng là sai lầm thật. Để dánh giá đúng sai ấy, chúng ta phải chứng minh hoặc Điếu không phải là CS, hoặc Điếu chính là một tên CS cho đến khi có sự chứng minh ngược lại một cách rơ rệt. Bây giờ chúng ta đi chứng minh ông Điếu chính là một tên CS

 

  Tại sao lại nói ông Điếu Cầy là một tên Cộng Sản?

 

Không có ǵ rơ ràng và chính xác  cho bằng căn cứ ngay vào lời nói của đương sự. Điếu Cầy nói: “Mục tiêu của tôi sang đây là v́ tôi đă nh́n thấy rơ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng th́ sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng t́nh đoàn kết trong ngoài.” (Ngọc Lan/Người Việt)

 

Điếu Cày đă nói rơ ràng: “Mục tiêu của tôi sang đây là v́ tôi đă nh́n thấy rơ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm....

 

Hỏi:   Vậy Điếu Cầy sang đây để  làm cái ǵ?

 

“…để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên”.

 

Hỏi:   Đẩy mạnh thông tin giữa hai bên để làm ǵ?

 

“Khi thông tin cân bằng th́ sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng t́nh đoàn kết trong ngoài.” (Ngọc Lan/Người Việt)

 

Hỏi:  Thông cảm giữa hai Cộng Đồng trong và ngoài nước...xây dửng t́nh đoàn kết trong ngoài là cái ǵ?

 

Câu trả lời  dễ quá mà cũng c̣n hỏi. Khi Cộng Dồng Hải Ngoại thông cảm với đảng CS trong nước th́ sẽ không c̣n chống đối việc Đảng CS hà hiếp bóc lột dân lành nay cướp đất mai cướp nhà nữa. Nhất là Hải Ngoại không c̣n tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước việc Đảng CS  VN bán nước cho bọn Tầu Chệt mà mật ước Thành Đô là căn bản. Đảng CS VN rất sợ Cộng Đồng Hải Ngoại moi móc tất cả những việc làm bán nước của chúng làm mất an ninh chính trị trong nước trong khi chúng chỉ muốn mọi sự êm thắm cho đến ngày chúng chuyển giao đất nước này cho Tầu Chệt không c̣n gặp khó khăn do Hải Ngoại gây ra. Cho nên Hà Nội mới đưa ra Nghị Quyết 36 để Hải Ngoại thông cảm, hàn gắn, đoàn kết với trong nước. Đó là công tác của Điếu Cầy, công tác thi hành NGHỊ QUYẾT 36 ĐẤY MÀ.

 

Tóm lai Điếu Cầy sang đây là để thực hiện nghị quyết 36. Tại sao ĐC không nói toạc ra . Nếu nói toạc ra th́ như là lạy ông tôi ở bụi này, tôi là thằng CS đây th́ c̣n ai tin Điếu nữa. Cho nên người ta nói trong cuộc họp báo, những câu trả ḷi cua ĐC rất thông minh. Sang đây để thực hiện NQ 36

 

Điếu Cầy là Cộng Sản

 

 

2- Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng Sản?

 

Ở đây ta cũng dặt thêm một câu hỏi: ĐC nói: “tôi sang đây là để làm việc kết nối.....”.  ĐC sang Mỹ để làm việc.....chứ không phải sang đây dể chơi, bị tống xuất như quư vị thấy mà là sang để làm việc, có công tác hẳn hoi chứ không như thấy bên ngoài. Đó chỉ là h́nh thức thôi. Đấy cũng là hai mặt của một vấn đề nếu chúng ta dem phối hợp với công tác của nghị quyết trên. Nói ra th́ khi phân tích cho tới nơi tới trốn th́ quư vị có thể nói là vạch lá t́m sâu. Nhưng đối với CS là phải thế v́ CS đồng nghĩa với gian manh, dối trá. Đó là ư của các vị Lănh tụ CS đó. C̣n thông thường kiểu VN th́ chỉ nói: " Nói như Vẹm". Cũng v́ cả tin cho nên thế giới đặc biệt là dân Miền Nam chân chất của chúng ta.  mới tin vào Hiệp Định Geneve và Hiệp Định Paris…

 

Nếu không phải sự ra đi của ĐC là một sự chỉ định th́ Điếu Cày sẽ phát biểu khác tỉ như:" Hiện tôi chưa có chương tŕnh rơ rệt nhưng có lẽ tôi sẽ....", hoặc “ư định của tôi là….”chứ không phải : TÔI SANG ĐÂY LÀ ĐỂ LÀM....(như là một công tác được giao phó mà ĐC biết trước.)

 

Việc thực hiện Nghị Quyết 36 là công việc của Đảng của nhà nước chứ không phải việc của dân thường. Ở đây Điếu đi làm việc của nhà nước, việc của Đảng th́ Điếu là người của Đảng  của Nhà Nước, hay nói khác đi: Điếu Cầy là Cộng Sản.

 

 Điếu Cày lên đường vội vă

 

Điếu Cày lên xe từ trại giam và chở thẳng đến phi trường Nội Bài, không kịp thay cả đôi giép tổ ong. Thế mà Điếu Cày c̣n có thể thông báo cho anh em bạn biết để gửi thư ra ngoài nữa. Không phải là thư gửi tay mà là c̣n phải cất giấu, kim chỉ vá may vào áo. Bạn bè c̣n phải viết lách cũng đ̣i hỏi thời gian.  Kinh nghiệm trong trại giam cho biết trong hoàn cảnh đó, Công an như muỗi đứng sát bên, nói năng ,nhờ vả một câu cũng phải lén. Vả lại chúng đông, lén cũng không xong chứ đừng nói khâu thư vào áo ma đem ra ngoài , sang đến Mỹ. Nói rằng không được thông báo trước là sai sự thật.

 

Đó là hai chuyện nhỏ nêu lên để suy nghĩ. (Chuyện nay ĐC đă giải thích có lư trong một buổi họp báo mới đây v́ ngay khi c̣n ỏ trong trại vào những ngày cuối th́ đă có tin đồn là Điếu Cày sắp được trả tự do nên mọi sự đă được sắp xếp trước. Đó là đúng sự thật)

 

3- Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng Sản ?

 

 Điếu Cầy chỉ chống Trung Quốc Xâm lược, không chống Đảng CS VN.

 

Tầu Chệt là quân xâm lược (bên mua). Đảng và Nhà Nước là lũ bán nước. Lũ bán nước lại là anh  em, 16 chữ vàng, 4 tốt với bọn bán nước. Tại sao chống thằng mua mà lại không chống thằng bán trong khi thằng bán tội nặng hơn thằng mua. Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó. Điếu không phải là thằng ngu mà không biết cái mâu thuẫn đó ? Tại v́ thằng bán nước là phe ta c̣n thằng Chệt là phe địch cho nên Điếu chỉ biểu t́nh chống Chệt mà không chống tụi CSVN bán nước. Chỉ có thể giải thích sự mâu thuẫn này là hữu lư nhất. Như thế th́ Điếu thuộc phe ta tức là phe Đảng CSVN hay nói khác đi: Điếu Cầy là Cộng Sản.

 

4- Tại sao lại nói Điếu Cầy  là Cộng sản?

 

Tại phi trường Los Angeles, khi  bước chân xuống phi trường, Điếu Cầy  đă gặp ngay một đoàn nguời đông đảo ra đón, một sự kiện mà chắc Điếu Cầy chưa từng thấy. Trong hoàn cảnh ấy, khi được trao cờ Quốc gia, Điếu Cầy đột nhiên phải đứng trước  hai ngả đường, hoặc nhận hoặc từ chối. Sự chọn lựa của Điếu Cày lúc này phản ảnh chính xác nhất tư tưởng hoặc khuynh hướng chính trị của đương sự. Điếu Cầy đă từ chối cờ Vàng. Chúng ta không thể biện minh cho Điếu Cầy là không biết ǵ về biểu tượng ấy v́ từ sau 1975 và nhất là từ năm 1990 về sau này hầu hết mọi ngươi  đều biết về  xă hội  miền Nam trước năm 1975, về mọi mặt kinh tế , văn hóa, tự do, dân chủ như thế nào mà một người như Điếu Cầy khong thể không biết. Chúng ta cũng cần nhớ rằng vào lúc ấy Điếu Cày đang đứng trên dất Mỹ , nơi mà Điếu Cày được trả tự do. Sự lựa chọn không vào phe Cờ Vàng là đúng ư của Điếu Cày muốn. Tư tưởng đă hướng dẫn việc làm của Điếu Cày và tư tưởng ấy nói lên:

 

Điếu Cầy là Cộng Sản.

 

5- Tại sao lại nói Điếu Cầy là CS?

 

Dân ta thường nói “ Ngưu tầm ngưu, Mă tầm mă”. Đoàn  người  với cờ quạt, biểu ngữ chào đón không làm rung động ĐC v́ đoàn người này không cùng phe với ĐC nhưng ĐC dă chọn Trúc Hồ. Nhiều người nói rằng Trúc Hồ thân Cộng. Cách đây mấy bữa, Tên Nguyễn Phú Trọng chê Trúc Hồ đă soạn những bản nhạc không thích hợp. Thế là một nhóm người dă lên tiếng ngay: “Vậy Trúc Hồ đâu phải là VC”. Hôm nay ĐC đă thân với TH th́ cũng đúng thôi.

 

Trên đây là những nhận xét dựa trên những sự kiện khách quan hoặc dựa ngay vào lời nói của chính Điếu Cày để đi đến những kết luận Điếu Cày là cộng Sản, nhưng không phải v́ thế mà chúng ta cố đẩy họ đi ngược đường với chúng ta. Chúng ta vẫn mong sẽ có một chứng minh khác chứng tỏ ĐC không phải là Cộng Sản.

 

Thái độ của chúng ta vẫn là thêm bạn bớt thù, song luôn luôn đề cao cảnh giác dể tránh những thiệt hại cho Cộng Đồng. Bản tính hiền ḥa của dân tộc chúng ta là không làm hại họ, nhưng cũng tránh đừng để hại đến ta. Chúng ta cũng có thể biết phần nào hướng đi của họ qua những kinh nghiệm của những người đến trước Điếu Cầy, nhất là trong giai đoạn sắp tới, Hà nội tung ra 20 triệu Đô la để tăng cường hệ thống phát thanh, TV cho đến năm 2020 cũng là năm chót của kế hoạch bán nước Thành Đô. Nghề phát thanh, hông tin cũng là lănh vực sở trụng của Điếu Cầy. Biết như vậy là để chúng ta chuẩn bị đối phó với những kế hoạch mới trong công tác thựcc thi NQ 36 của chúng đă được đề ra từ 10 năm nay và đă bị chúng ta bẻ gẫy.

 

Phạm Quang Chiêu

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo