Ngày Song Thất mở đầu Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

 

Phạm Lễ

 

 

 

Kể từ ngày song thất (7/7/1954) ông Ngô Đ́nh Diệm chính thức chấp nhận vai tṛ Thủ tướng của quốc gia VN. Đó cũng chính là thời gian đen tối nhất của chiến cuộc Đông Dương. Một cuộc chiến không chính danh giữa người Pháp và cộng sản VN, một công cụ của cộng sản quốc tế đương thời.

 

Trong khi đó áp lực của tư bản đương thời giành giật thị trường và quyền lực cai trị thế giới đă áp đặt cho dân tộc VN một hiệp định oái oăm được kư kết tại GENEVE ngày 20/7/1954 để chia đôi đất nước VN. Chính hiệp định này đă mang đến cho phần đất Bắc một giải khăn tang từ vĩ tuyến 17 trở ra.

 

Trong khi đó phân nửa đất nước c̣n lại về phía Nam vĩ tuyến 17 bên này cây cầu Hiền Lương là phần đất của TỰ DO mà Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm sau khi chấp chánh đă di cư được hơn một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam tự do với muôn vàn khó khăn.

 

Đồng bào miền Bắc di cư đă tin tưởng vào uy tín lănh đạo của Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm chấp nhận ĺa bỏ quê cha đất tổ để được sống trong tự do thanh b́nh.

 

Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm với tiếp tay của một số người yêu nước thật sự lúc bấy giờ đă đến với nhau từ các đảng phái, tôn giáo không phân biệt cá tính và đường lối. Tất cả đă dồn nỗ lực để củng cố một nền chính trị ổn định đem lại sự an b́nh cho phần đất c̣n lại.

 

Đứng trước t́nh h́nh cực kỳ khó khăn về chính trị, kinh tế và xă hội lúc bấy giờ dựa trên hậu thuẫn sức mạnh đoàn kết của các đoàn thể. Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă tổ chức một cuộc trưng cầu dân ư vào ngày 23 tháng 10 năm 1955 nhằm chọn ra một thể chế và người lănh đạo chính thức cho miền Nam VN.

 

Hơn 90% dân chúng đă chấp nhận đề cử ông làm quốc trưởng và sau khi Quốc hội lập hiến đầu tiên được tổ chức bầu cử vào ngày 4/3/1956.

 

V́ căn cứ vào Hiệp định Geneve 20/7/1954 th́ đúng ngày 26/4/1956 người lính lê dương Pháp cuối cùng phải rời khỏi VN, cho nên giới sinh hoạt chính trị ở miền Nam VN cùng với Quốc trưởng Ngô Đ́nh Diệm đă cùng với Quốc hội lập hiến bấy giờ đă thảo luận và hoàn thành một văn bản pháp chế. Đó là sự h́nh thành Hiến pháp đầu tiên vào ngày 26/10/1956, và từ đó miền Nam VN có quốc hiệu chính thức gọi là VIỆT NAM CỘNG H̉A.

 

Bốn chữ VIỆT NAM CỘNG H̉A và ngày quốc khánh 26/10 khởi sự để đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn bị trị, mất tự chủ điều khiển quốc gia quá lâu sau gần 100 năm bị lệ thuộc trong tay thực dân Pháp.

 

Sau đó Quốc trưởng Ngô Đ́nh Diệm đă được Quốc hội lập pháp và toàn dân Việt Nam Cộng Ḥa chấp nhận với danh xưng mới là Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của nước Việt Nam Cộng Ḥa Lấy ngày 26/10 làm ngày Quốc khánh của nước Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Sau cái chết mờ ám do bọn bất tài tay sai ngoại bang và cộng sản gây ra cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, người sáng lập, lănh đạo nền đệ nhất Việt Nam Cộng Ḥa và ông Ngô Đ́nh Nhu, cố vấn chính trị cho Tổng tTống. Mọi chủ quyền đất nước lại từ từ mất đi và chúng ta đă bị bán đứng nốt đất nước Việt Nam Cộng Ḥa vào tay cộng sản như đă thấy.

 

Sau hơn 50 năm, bốn chữ VNCH vẫn c̣n là một văn bản hợp pháp và chính danh cho nhửng người VN thích dùng để đ̣i hỏi tự do, dân chủ ở trong nước cũng như nơi hải ngoại. Nhưng mấy ai nhớ đến ngày Quốc khánh 26 tháng 10 và Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm – Người lănh đạo, tạo dựng ra VIỆT NAM CỘNG H̉A.

 

Nhân ngày Song Thất, nghĩ đến ngày 26/10, người viết hy vọng mọi người c̣n dùng bốn chữ VIỆT NAM CỘNG H̉A hăy nhớ về ngày ra đời của “nhóm chữ” mà chúng ta thường dùng. Hăy cùng nhau kỷ niệm ngày “Quốc Khánh chính danh” là 26/10...”

 

 

Phạm Lễ

(*) UBL sưu tầm

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính