Việt cộng bán nước!

 


Một


Ôi Hoàng Sa! Ơi hỡi Hoàng Sa!
Mảnh đất Rồng Tiên sao cắt ra

Máu chảy ruột mềm đau đứt ruột
Sông hờn núi hận nhục ô ta
Hồn oan tử sĩ đêm quay quắt
Chữ nghẹn vần thơ nỗi xót xa
Vận nước trớ trêu đau Tổ quốc
Ngàn năm thảm thiết khúc bi ca
 

Khúc bi ca thảm thiết ngàn thu
Hoàng đảo thân thương bỗng mịt mù
Bởi chính Hồ đem dâng giặc Bắc
Do tên Đồng viết hiến "Tàu phù"
Việt gian Bác Đảng - ôi dân hận!
Tư tưởng Hồ Mao - hỡi quốc thù!
Đồng chí, đồng gian - loài hổ sói

Nhục này sử hận - tội thiên thu

 

 

 

Hai


Ôi Nam quan! Ơi hỡi Nam quan!
Biên địa đâu rồi nát ruột gan
Xưa ải cờ bay - hồn Tổ quốc
Nay cương thổ hiến lũ Tàu man
Ham quyền bán nước loài vong quốc
Hám lợi buôn dân đảng Việt gian
Bác đảng tội trời nay phải diệt
Bảo toàn Tổ quốc măi vinh quang

Tổ quốc vinh quang, chống giặc Tàu
Cho từ Nam ải đến Cà Mau
Nguyên trang sử cũ, nguyên non nước
Vẹn ải biên xưa, vẹn trước sau
Cho nước Nam ta, cờ phất phới
Cho gịng Việt tộc, cảnh sang giàu
Tự do dân chủ đời an lạc
Muôn thuở thịnh cường, hết khổ đau

 

 

Ba


Ôi, Trường Sa cũng thế người ơi!
Một mảnh giang sơn đă tách rời
Tiên tổ xưa coi như núm ruột
Giặc Hồ nay bỏ tựa đồ chơi
Chỉ lo phá nước làm dân khốn
Lại để cho Tàu chiếm đảo khơi
Một lũ vô thần, vô Tổ quốc
Tội đồ dân tộc khó dung ơi!

Thật khó dung tội ác giặc Hồ
Khiến dân đau khổ bởi Tam vô
Môi răng đồng chí - tṛ gian đảng
T́nh nghĩa lân bang - giọng khỉ khô

Chỉ biết cúi đầu nô lệ giặc
Luôn lo triều kiến xă thân pḥ
Rơ ràng Hồ-Duẫn-Mười-Phiêu-Mạnh
Bán nước buôn dân..."Bắc-Pó"(*) ḷ
(Bán nước buôn dân ngốc quá ḅ)
 

 


Bốn 


Hăy đứng lên diệt Cộng hại dân
Diệt quân bán nước lũ vô thần
Nhân quyền - đoàn kết luôn tranh đấu
Dân chủ - đồng tâm quyết đấu tranh
Tài sức chung ḷng xây chiến tuyến
Trẻ già quyết chí diệt gian manh
Tiến lên phục quốc về chung cội
Giải sạch nguy vong vạn sự thành

Vạn sự thành đất nước vẻ vang
Ba miền cẩm tú giải giang san
Bắc Nam sát cánh hưng dân tộc 
Trên dưới kề vai dựng xóm làng
Tấu bản hùng ca xua tận khổ
Xây đời nhân bản tiếp lai cam
Sức tài nội ngoại keo sơn kết
Diệt Cộng thành công đẹp Việt NamPhạm Cây Trâm
Arlington, Texas


(*) hang "Bắc Pó" ở biên giới Việt Hoa, nơi Hồ Chí Minh xây dựng
một đảng phản quốc vô cùng độc ác, chuyên bán nước hại dân...

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính