LTS.- Hồn Việt UK online xin giới thiệu đến quư bạn đọc một "Thư Bạn đọc" của ông Lư Xuân Dân, cộng tác viên tờ Văn Nghệ Tiền Phong trước đây.

Trong "Thư bạn đọc", tác giả Lư Xuân Dân đă nêu lên một điểm mà chúng tôi nhận thấy rất đáng quan tâm và cần nghiên cứu thật cẩn thận. Chân thành cám ơn tác giả và xin gửi tới quư bạn đọc để cùng nhau tham khảo, trao đổi ư kiến.

 

 

 

 

 

Thư bạn đọc

 

 

Thưa anh Nguyễn Thanh Hoàng,

 

Tôi là Lư Xuân Dân, 62 tuổi. Hiện  là cựu công chức tại Bộ Xă Hội  New York, là một người mua báo năm quư báo, là người thỉnh thoảng viết bài về VNTP với tên Lư Xuân Dân, hoặc bút hiệu Lê Hợp Lư, Quốc Long.

 

Thưa anh Hoàng, v́ tuổi nhỏ hơn anh nhiều, tôi đoán như thế, xin anh cho phép tôi được xem như là người em út của anh chị.

 

Thưa anh, đă hơn 36 năm qua, Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đă bị sát hại. Tôi c̣n nhớ khi Người chủ tọa Lễ Măn Khóa 16 Vơ Bị Quốc Gia SVSQđại diện khóa đă tặng cho Người một cây can, Người nói:

 

"Cây can này giúp đỡ người già yếu, các anh là cây can chống đỡ cho nước nhà… Tôi tiến, các anh tiến theo tôi. Tôi lui, các anh hăy bắn tôi. Tôi chết, các anh hăy nối chí tôi"

 

Người chết đă đă gần 50 năm qua, không ai nhắc, tưởng niệm một cách quang minh chính đại. Thỉnh thoảng lại có những người vong ân, bội nghĩa: Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính… c̣n viết lại một cách trâng tráo, nham nhở.

 

Tại New York, một thành phố có tầm vóc quốc tế, nơi có trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hàng năm vẫn có một số, một ít người làm lễ giỗ ngay tại tư gia, không dám công khai hóa. Họ có ḷng ngưỡng mộ tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, song le họ sợ, không biết họ sợ ǵ. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm làm ǵ nên tôi; ???

 

Theo thiển ư, mỗi một quốc gia, mỗi một đoàn thể, mỗi một tôn giáo đều có nhân vật biểu tượng:

 

- Thiên Chúa giáo, nhân - có Đức Giê Su, vật - có Thánh giá.

- Phật giáo, nhân - có Đức Thích Ca, vật - có bánh xe luân hồi.

- Cộng sản quốc tế, nhân - có Karl Marx, vật - có cờ đỏ búa liềm. 

- Cộng sản Việt Nam, nhân - có Hồ Chí Minh, vật - có cờ đỏ sao vàng.

 

Người Quốc Gia chúng ta có biểu tượng: Vật là cờ vàng ba sọc đỏ, Nhưng, nhân là ai đây ???

 

Bảo Đại, Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, ai sẽ là biểu tượng cho chữ "Nhân" ???

 

-         Vua Bảo Đại từ năm 1945 đă yếm thế, chuộng nhà, bỏ rơi đất nước trong cơn nghiêng ngửa, ông Nguyễn Văn Thiệu bị tai tiếng xấu xa…, tướng Dương Văn Minh phản tặc, hàng giặc, bất tài vô tướng.

 

Tôi chỉ nghĩ và đa số đồng bào việt Nam đều nghĩ, mà không ai dám nói ra, "nhân" đó là Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Thế kỷ 20 sắp chấm dứt, thế kỷ 21 trẻ trung  sắp đến, chúng ta già nua sẽ về vườn, con cháu chúng ta sẽ lănh đạo Việt Nam ở thế kỷ 21, tại sao ta không làm sáng ngời ư nghĩa và nhân vật Tiêu Biểu Quốc Gia cho con cháu ta biết rơ Chính -Tà. Chúng ta thấy tên Trần Trường thất học, dốt nát, mà nó dám đánh bóng biểu tượng cộng sản  Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng, chúng ta phải dùng một lực lượng đến hơn 30 ngàn người để đánh một tên vô danh tiểu tốt, xấu hổ thay !

 

Vậy, kể từ nay, theo ư tôi, chúng ta hăy chính thức công khai hóa Lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và các chiến sĩ Trận vong hàng năm và là Lễ Tưởng Niệm Vị tổng Tư Lệnh tối cao của Quân đội Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Thưa anh, tôi cà kê dài ḍng, phiền anh quá, xin anh cho thằng em ư kiến. Tiện đây, xin gửi thư mời quư anh đến dự cơm với chúng tôi, và nếu không có ǵ trở ngại, xin anh cho đăng trên VNTP thư mời dự Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm tại New York.

 

Kính chào anh.

 

 

New York, ngày 08 tháng 8 năm 2000

 

Lư Xuân Dân

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính