Thánh nhạc "Đỏ" của TGPSG: “Cùng nhau đi Hồng Binh”

22/06/10 8:24 AM

 

Như Nữ Vương Công Lư đă đưa tin, tại Thánh lễ kết thúc Năm Linh mục và phong chức linh mục cho 33 Tân linh mục TGP Sài G̣n do ĐHY Phạm Minh Mẫn và Đức GM Phụ tá Nguyễn Văn Khảm chủ tế, dàn kèn đồng đă cử bản Thánh nhạc mới lần đầu tiên được đưa vào Thánh đường, đó là bài ca của việt-gian-cộng-sản: “Cùng nhau đi Hồng Binh”.
Mời quư vị thưởng thức bản Thánh nhạc mới từ phút thứ 7:03 đến 7:36

 

Lời của bản “Thánh nhạc” mới như sau:

 

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Cha Phụ tá Nguyễn Văn Khảm trong Thánh lễ biểu diễn Thánh nhạc mới

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh

Nào anh em nghèo  đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng
Tiến lên quân Hồng

Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên vui

(Sáng tác: Đinh Nhu)

 

Bản “Thánh nhạc” này được báo chí nhà nước giới thiệu như sau:

Cùng nhau đi Hồng binh là một bài hát được sáng tác năm 1930 của nhạc sĩ Đinh Nhu, được coi là bài hát đầu tiên của tân nhạc cách mạng dưới sự lănh đạo của Đảng việt gian CS..

Cùng nhau đi Hồng binh được Nhu sáng tác khi đang bị giam trong tù, lấy cảm hứng từ cao trào đấu tranh đấu tranh cách mạng sôi nổi những năm 1930, đặc biệt là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Kính mời quư vị xem đoạn video có bài “Thánh nhạc” nói trên từ phút thứ 7:03 đến 7:36:

 

Bản nhạc và bài hát gốc “Cùng nhau đi Hồng  Binh” như sau:

 

 

Chúng tôi kính đề nghị:

HĐGMVN, Ủy Ban Thánh nhạc, Ủy ban Phụng tự, Đức Hồng   Phạm Minh  Mẫn, Đức GM Phụ tá Nguyễn Văn Khảm, linh mục Tổng Đại diện Huỳnh Công Minh… có trách nhiệm giải thích rơ ràng vấn đề đưa Thánh nhạc mới là bài hát của việt-gian-cộng-sản vào nhà thờ cách công khai  trước Thánh lễ quan trọng này.

 

Nữ Vương Công Lư

 

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/thanh-nh%E1%BA%A1c-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-tgpsg-cung-nhau-di-h%E1%BB%93ng-binh/

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]