Ai xóa bỏ “Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang”?

Phải chăng La Vang, nơi đă được long trọng tuyên bố là “nhà của Mẹ, đất của Mẹ” đă không c̣n là của Mẹ nữa mà là của một ai đó muốn biến thành nơi của người nào khác?

Phải chăng, uy quyền của Đức Mẹ tại đây đă bị ai đó tước bỏ?

Ai đứng sau sự việc này? Nhằm mục đích ǵ?

Những câu hỏi này, Ṭa TGM Huế nơi có Trung Tâm Thánh mẫu Toàn Quốc đứng đầu là Đức cha Stephano Nguyễn Như Thể và HĐGM Việt Nam đứng đầu là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có trách nhiệm trả lời rơ ràng cho cộng đồng Dân Chúa.

Trong Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, một địa danh không ai là người công giáo mà chưa từng nghe, đó là Thánh địa La Vang.

Lịch sử khu vực đó ra sao, quá tŕnh h́nh thành, thăng trầm, bị chiếm dụng và giáo dân đă can đảm bảo vệ như thế nào dưới thời cộng sản để ǵn giữ Thánh địa, đă nhiều người biết.

Nhưng có những vấn đề người giáo dân thấy khó hiểu, nhất là trong thời gian gần đây. Đặc biệt không biết từ bao giờ, bằng quyết định nào, với ư nghĩa như thế nào và ai đă tự đặt lại tên “Trung Tâm hành hương La Vang” tại TGP Huế một cách bí mật để khai tử “Trung Tâm Thánh mẫu Toàn quốc”.

Tư liệu về Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang trên website TGP Huế

Vài nét lịch sử về Trung tâm Thánh mẫu Toàn Quốc tại La Vang

- Bản tin trên Website Tổng Giáo phận Huế viết:

“Năm 1960, ĐGH Gioan XXIII ban phép thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam với 3 tổng giáo phận Hà Nội, Huế, Sài G̣n. Tổng giáo phận Huế được chia làm 3 tổng hạt, 9 hạt. Giáo xứ La Vang chính và 4 giáo xứ La Vang định cư đều thuộc hạt Cát Nam, tổng hạt Dinh Cát, tổng giáo phận Huế.

TỪ GIÁO XỨ LA VANG ĐẾN TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LA VANG

+ Hội đồng Giám mục Miền Nam với Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang

Ngày 13.04.1961 tại Huế, Hội Đồng Giám Mục Miền Nam gồm giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài G̣n đă đồng thanh quyết định chọn La Vang làm TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC. Kèm theo quyết định này HĐGMMN cũng đă chọn thánh đường La Vang làm ĐỀN THỜ TOÀN QUỐC KHẤNG DÂNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.

Ngày 22.08.1961, ngày cuối cùng của Đại Hội La Vang 15, Đức cha Phêrô Máctinô Ngô Đ́nh Thục, Tổng Giám mục Huế đă long trọng tuyên bố quyết định ngày 13.04.1961 của HĐGMMN: “Kể từ nay La Vang là nhà của Mẹ, đất của Mẹ, là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.”

+ Hội đồng Giám mục Việt Nam với Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang

Ngày 01.05.1980 tại Hà Nội, lúc 09 giờ, trong phiên họp toàn thể, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đă đồng thanh biểu quyết chấp thuận La Vang là TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC…

Sau khi đồng thanh biểu quyết, toàn thể các Đức Giám mục đă đứng lên hát bái Salve Regina rất cảm động”

Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc biến mất?

Với những dữ liệu nêu trên, th́ danh xưng “Trung tâm Thánh mẫu Toàn Quốc đă được h́nh thành, xưng danh bằng những quyết định tập thể của HĐGMVN cách trọng thể và chính danh từ 13.04.1961 và được khẳng định lại vào 1.5.1980 tại Hà Nội của hai kỳ họp HĐGMVN.

Danh xưng đó đă ăn sâu đậm vào trong tâm trí người Công giáo Việt Nam và khắp nơi trên thế giới nói lên niềm tự hào của mỗi giáo dân về nơi Mẹ đă hiện ra. Tại đó, ngày 01 tháng 12 năm 2005 ĐHY Crescenzio Sepe đến dâng lễ vẫn là Trung Tâm Thánh mẫu Toàn Quốc.

Bỗng nhiên, trên Website của TGP Huế ngày 14/8/2010, trong bài viết “Tường thuật Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang”, Thánh lễ do TGM Huế Stephano Nguyễn Như Thể chủ tế xuất hiện một danh xưng rất lạ lùng là “Trung Tâm Hành hương La Vang”?

Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang đâu rồi?
 

Và trong đến kỳ họp thứ XI của HĐGMVN, danh xưng “Trung Tâm Hành hương La Vang” hoặc “Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang” xuất hiện công khai mà không có bất cứ một lời giải thích nào về sự thay đổi này.

Cũng từ đó, danh xưng “Trung tâm Thánh mẫu Toàn Quốc” biến mất hoặc không được xuất hiện lần nào trên website của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, TGP Huế cũng như các Website của các giáo phận khác.

Và hiện nay, dự án tốn kém cả chục triệu đola đang được tổ chức thi phương án, bắt đầu các hạng mục xây dựng mang tên “Trung tâm Hành hương La Vang” cho toàn khu vực Thánh địa La Vang.


 

Như vậy, việc thay bậc đổi ngôi hoặc thay tên đổi chủ này chỉ diễn ra trong thời kỳ Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm chủ tịch HĐGMVN.

Ai cũng biết rằng danh xưng “Trung tâm Thánh mẫu Toàn Quốc” mang đặc trưng của Giáo hội Công giáo, khẳng định chủ quyền của giáo hội nơi đây, là “Nhà của Mẹ, đất của Mẹ”. C̣n danh xưng “Trung tâm hành hương” không nói lên được uy quyền của Mẹ Maria, nơi Đức Mẹ đă hiện ra với đoàn con hơn 200 năm trước.

Cần lưu ư rằng: Trung Tâm Thánh mẫu Toàn Quốc chỉ có một, c̣n Trung Tâm hành hương th́ có nhiều. Danh xưng này cũng ngang tầm với các danh xưng “Trung tâm Hành hương” nhiều nơi khác trên đất nước này mà thôi.

Kể cả trường hợp cần thiết thay đổi một danh xưng đă được HĐGMVN long trọng quyết nghị trước đó, th́ ít nhất cũng phải bằng một quyết nghị chính danh khác tương tự bởi HĐGMVN.

Nhưng những thông tin trên các website công giáo, nhất là Hội Đồng Giám mục Việt Nam, trực tiếp là TGP Huế đă hoàn toàn không có thông tin về sự thay đổi này.

Đặc biệt các biên bản các cuộc họp HĐGMVN đă không có ḍng nào nói đến vấn đề này mà chỉ có ai đó đă âm thầm tự ư thay đổi?.

Phải chăng La Vang, nơi đă được long trọng tuyên bố là “nhà của Mẹ, đất của Mẹ” đă không c̣n là của Mẹ nữa mà là của một ai đó muốn biến thành nơi của người nào khác?

Phải chăng, uy quyền của Đức Mẹ tại đây đă bị ai đó tước bỏ?

Ai đứng sau sự việc này? Nhằm mục đích ǵ?

Những câu hỏi này, Ṭa TGM Huế nơi có Trung Tâm Thánh mẫu Toàn Quốc đứng đầu là Đức cha Stephano Nguyễn Như Thể và Hội Đồng Giám mục Việt Nam đứng đầu là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có trách nhiệm trả lời rơ ràng cho cộng đồng Dân Chúa.

Ngày 9/11/2010

Nữ Vương Công Lư

 

Tin Tức - B́nh Luận     Trang Chính