Những h́nh ảnh Lịch sử:

Xây dựng Xa Lộ Sài G̣n Biên Ḥa 1960

 

New Port bridge .

 Tem thư ngày phát hành đầu tiên:


*Source: Manhhai's photo stream .  


 

Khánh thành xa lộ Biên Ḥa

 

Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm cắt băng khánh thành xa lộ Saigon - Biên Ḥa ngày 28/04/61

Photobucket


Bộ tem Xa lộ Biên Ḥa phát hành tháng 7/1961, kỷ niệm khánh thành Xa lộ Biên Ḥahttp://temviet.com/forum/index.php?attachments/picture-964-jpg.29259/xa lo bh xa lo bh 4 xa lo bh 5 xa lo bh 7 xa lo bh 9 xa lo bh 10 xa lo bh 11 xa lo bh 12 fdc block5 fdc block4 fdc block3 fdc block2 fdc block1 xa lo bh 14 xa lo bh 13 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo