Algérie bắt đầu khủng hoảng chánh trị!

 

Nhữ Đ́nh Hùng

 

Biểu t́nh chống chính phủ ở Alger
     Đây chỉ mới là chuyện mở đầu.
  Sau Tunisie và Ai-Cập,giờ đây người ta hướng về Algérie : trong ngày hôm nay,thứ bảy 12.02,phe đối-lập ở Algérie đă kêu gọi một cuộc tuần hành ôn-hoà, nhưng  chánh-quyền đă ngăn chặn. Ngay trước khi cuộc tuần hành diễn ra ở Alger,đă có đụng độ xảy ra giữa lực lượng bảo vệ trật tự và những người biểu t́nh.

     Số người tập trung biểu t́nh ở Alger không đông như ở công trường Tahrir của Ai Cập.Theo nguồn tin cảnh sát,chỉ có khoảng 800 người biểu t́nh ở thủ đô Alger trong khi đó theo các người tổ chức,số biểu t́nh lên đến 2000 người,nhưng dù sao,đây cũng không phải là một con số đông đảo.

     Lúc đầu,đám biểu t́nh đă có thể vượt được ṿng đai cảnh sát ở công trường Một tháng Năm (1er Mai) nhưng sau đó bị chận trên đường đi đến công trường Tử Đạo.Trong số những người biểu t́nh,người ta thấy có Ali Belhadi,một trong những thủ lănh của "Front islamique du salut"(FIS=Mặt trận hồi giáo cứu quốc), hai dân biểu thuộc đảng RCD, ông Othmane Maazouz và bà Feta Sadad,và Fodil Boumala, một viên chức hữu trách trong tổ chức "điều hợp quốc gia v́ dân chủ và thay đổi (CNCD = Coordination national pour la démocratie et le changement),tổ chức này đă kêu gọi tổ chức tuần hành.Nhưng,có những phản đối với các chức sắc này v́ trong buổi trưa, khi các người biểu t́nh vẫn c̣n tại chỗ, các nhân vật hữu trách đă vắng mặt,bị ngờ là đă bỏ đi ăn trưa! Các người biểu t́nh hô các khẩu hiệu như "chế đô,cút đi" hay "Algérie tự do".

     Lực lượng cảnh sát được huy động đông gấp bội số biểu t́nh,khoảng từ 25000 đến 30000 người.Bộ nội vụ cho biết có 14 người bị thẩm vấn nhưng đă được thả ra sau đó.Trong số những người bị bắt thẩm vấn,có một dân biểu thuộc đảng RCD (Tập hợp cho văn hoá và dân chủ).Các gia đ́nh có thân nhân bị mất tích trong những năm đen tối trước đây cũng tham gia biểu t́nh,đ̣i được biết rơ số phận thân nhân họ.

Điều đáng chú ư là có một tổ chúc chống biểu t́nh! Khoảng 40 người chống biểu t́nh đă hô các khẩu hiệu ủng hộ tổng thống Abdelaziz Bouteflika!

     Đến xế trưa,t́nh h́nh có vẻ trở lại b́nh thường,việc lưu thông được tái lập ở những khu có tuần hành buổi sáng,nhưng vẫn c̣n sự hiện diện của chiến xa, xe xịt nước cũng như xe cào tuyết được cải tiến tạm thời thành xe phá chướng ngại vật!

     Theo dân biểu Tahar Besbas của RCD, Algérie không tránh được ngọn gió cách mạng và người ta không thể thắng được sự cương quyết của nhân dân Algérie..Chủ tịch đảng RCD, Said Sadi, đă phản đối việc niên trưởng của Liên đoàn bảo vệ nhân quyền của Algérie,ông Ali Yahia Abdel nour,90 tuổi,đă bị cảnh sát ngược đăi!


Biểu t́nh chống chánh phủ ở Oran
     Tại Oran cũng đă có một cuộc tập họp khoảng 400 người ở công trường Một tháng Mười Một.Có khoảng 30 người bị bắt giữ trong đó có đại diện tại địa phương của CNCD, giáo sư đại học Kadour Chouicha và hai kư giả, Djaafar Bensaleh của báo El-Khabar và Kamel Daoud của báo Quotidien d'Oran.

     Sau đó,một nhóm chống biểu t́nh đă trấn giữ công trường này,nhóm này đông khoảng 60 người gồm các đảng viên thuộc đảng cầm quyền và thân chính quyền như FLN (Mặt trận giải phóng quốc gia Algérie),Tập hợp quốc gia dân chủ (RND=Rassemblement national démocratique).Báo chí thân chánh quyền cho biết có nhiều đảng không thuộc liên minh với chánh quyền cũng đă tẩy chay lời kêu gọi tuần hành.

     Trước mắt,việc ngăn chận tuần hành của chánh quyền Algérie xem chừng hữu hiệu, nhất là có những tổ chức chống biểu t́nh.Liệu rằng ngọn gió phản kháng ở Algérie có đủ mạnh như ở Tunisie và Ai Cập?

Nhữ Đ́nh Hùng

12.02.2011

 

Tham khảo:

*Algérie : manifestations réprimées / Fabien Thelma & AFP / Europe1.fr : 12.02.2011
*Ce n'est qu'un début": les manifestants à Alger défient le pouvoir/ Abdellah CHEBALLAH (AFP) /google.com/ 12.02.2011

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính