Người lnh gi... đn Xun nơi đất khch


Thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vn

 

 

Người lnh gi ngồi bng khung tnh nhẩm,
i Xun sầu lại đến với qu hương!
M ở đy cn ma đng tn nhẫn,
Tuyết trắng rơi đầy lạnh giấc tha phương!


                               oOo


Bỗng một thong hiện về theo k ức,
Mấy chục năm buồn cho một kiếp nhn sinh!
Giờ tri giạt tủi hờn thn mất nước,
Lắm phong ba dồn dập bước lnh đnh!


                               oOo


Ngồi n lại thuở học tr vụng dại,
Tuổi mười lăm, mười bảy tập lm thơ!
V thm yu bằng tm thức dại khờ,
m mộng tưởng một hnh hi nạm ngọc!


                               oOo


C nhiều đm dưới đn khuya ngồi học,
Mơ hồn tin như chuyện kể Bch Cu! (1)
Nửa giấc Liu Trai gối đầu ln suối tc, (2)
Bỗng vỡ nha theo tiếng sng đm thu!


                               oOo


Bởi cuộc chiến đ lan về thnh phố,
Tỉnh mộng rồi tan bng Liễu Đi Chương! (3)
Xếp o thư sinh gi từ thn xm nhỏ,
Người lnh gi thuở đ cũng hin ngang!


                               oOo


Vừa chớm đi mươi đ vo sinh ra tử,
Ấp Bắc, Định Tường Đắt St, Ty Nguyn! (Daksut)
Lửa đạn mịt m xc th chồng chất,
Chiến trường xưa cn nhớ mi khng qun!


                               oOo


Tuy tuổi trẻ nhưng biết đường chnh kh,
Chẳng chọn lầm theo bọn giặc Hồ tinh!
Cả thế hệ người trai đều đi lm dũng sĩ,
Cng ngm cu ty ngọa chốn bin đnh! (4)


                               oOo


Rồi vận nước rồi thế thời phải thế,
Chốn lao t chẳng nhục ch bnh sinh!
Cao qu nhẽ những chng trai thế hệ,
Giờ qua đy sao mất hết tinh anh!?


                               oOo


Giờ qua đy c người đm thủ kỹ,
C người đnh qun bẵng ch lm trai!
C người vui bn men nồng ly rượu,
Tổ quốc cn hay mất chẳng buồn ai!

 

                               oOo


Thi cũng được những anh hng thấm mệt,
Một đời trai giong ruổi mấy trường sa!
Giờ an thn tuổi xế chiều sắp hết,
Mặc chu con lo chuyện nước non nh!


                               oOo


Nhưng c kẻ đm sau lưng đồng đội,
Cũng quan to hưởng lộc thuở vng son!
Giờ đnh qun Vũ Đnh Trường vang dội,
Những lời thề diệt Cộng gi đầu non!?


                               oOo


Nỡ quay gio ci đầu i gớm ghiếc,
Trở cờ chi anh Thủ Đức hin ngang!
Anh Đ Lạt chọn cuộc đời binh nghiệp,
M nghiệp binh chưa dứt nỡ sang ngang!


                               oOo


Anh Lnh Thủy anh Khng Gian lm Tổ Quốc,
Đ cng chung chiến đấu giữ mầu cờ!
Rồi nước mất thng Tư buồn no nuột
Bao kẻ vo t ăn sắn lt phơi kh!?


                               oOo


Phận tn binh giữa cm gng khốn khổ,
Bao căm hờn nước mắt chảy lm canh!
i đn th của bọn người man rợ,
Giết lần mn thể xc lẫn tinh anh!


                               oOo


Tỉnh ngộ đi cuối cuộc đời cn lại,
Theo voi chi ăn b ma hư danh!
Nếu cn cht lương tri v kh khi,
Chớ lầm theo quỷ đỏ hại dn lnh!

 

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vn (USA)

------------------------------------------

(1).- Bch Cu : Lấy trong chuyện Bch Cu Kỳ Ngộ do nng tin Ging Ngọc lấy một kẻ thư sinh ở chốn phm trần.
(2).- Liu-Trai : Tức chuyện Liu Trai Ch Dị của Bồ Tng Linh đa phần kể về chuyện ma quỷ hồ ly hiện hnh cng kết duyn với những thư sinh phm tục, tạo nn những mi tnh đầy thơ mộng kỳ th.
(3).- Liễu Đi Chương : Lấy theo chuyện Chương Đi Liễu, m chỉ nơi người đẹp ở.
(4).- Ty ngọa chốn bin đnh : Lấy của 2 cu thơ cổ :

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh