Nền Giáo Dục của Chính Thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

 

Nguyễn Văn Loan

 

 

Trước khi tŕnh bày về nền giáo dục của chính thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa dưới sự lănh đạo của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Tôi xin được đề cập những yếu tố ảnh hưởng đến lập trường chính trị kiên định về chủ quyền Quốc gia và chính nghĩa Dân tộc là những thứ thiêng liêng mà Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ:

 

1/ Ông Ngô Đ́nh Diệm được sự giáo dục của thân phụ là cụ Ngô Đ́nh Khả, một người yêu nước, bạn thân của cụ Phan Bội Châu. Cụ Ngô Đ́nh Khả là Thượng Thư Bộ Lễ dưới triều đại Vua Thành Thái, vị vua ái quốc. 

        

2/ Ông Ngô Đ́nh Diệm được sự dạy dỗ của Thầy Nguyễn Hữu Bài, cũng là cha Tinh thần.  Cụ Nguyễn Hữu Bài là Quận công, chức vụ Thượng Thư dưới Triều đại vua yêu nước Duy Tân. 

 

Chắc rằng chúng ta đă được nghe câu vè “Đày vua không Khả, đào mả không Bài”. 

 

Lư do có câu vè này là v́ Pháp ra lệnh cho các Thượng Thư của triều đ́nh vua Thành Thái biểu quyết truất phế Vua Thành Thái và đày đi Phi châu nhưng cụ Ngô Đ́nh Khả đă từ chối và cụ đă cởi áo từ quan vào năm 1907. Cụ Nguyễn Hữu Bài th́ chống lại Pháp đào mả vua Tự Đức để lấy vàng bạc, châu báu. 

 

3/ Người anh cả của Ông Ngô Đ́nh Diệm là cụ Ngô Đ́nh Khôi cùng với người con trai đầu là Ngô Đ́nh Huân đă bị VM giết chết sau khi cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim vào tháng 09/1945. 

           

3 yếu tố trên đă tạo nên một Ngô Đ́nh Diệm yêu nước với lập trường dứt khoát: Chống Pháp và chống Cộng quyết liệt. 

           

Lần đầu vào ngày 03/02/1933 ông Ngô Đ́nh Diệm được Vua Bảo Đại chỉ định làm Thượng Thư Bộ Lại tức là chức vụ Thủ tướng, ông đă yêu cầu Pháp chấp nhận cho chính quyền Việt Nam được tự do thảo luận mọi vấn đề, Pháp đă từ chối, ông từ chức ngày 12/07/1933. 

 

THAM CHÍNH LẦN THỨ 2:

 

- Ngày 16/06/1954 Ông Ngô Đ́nh Diệm được Quốc Trưởng Bảo Đại chỉ định chức vụ Thủ tướng toàn quyền. 

- Ngày 26/06/1954 Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm về đến sài G̣n. 

- Ngày 07/07/1954 Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm tŕnh diện Tân Nội các trước toàn thể Quốc dân Đồng bào tại Sài G̣n (xin nhớ cho đất nước bị chia đôi sau ngày 20/07/1954). 

 

Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm lănh đạo chính phủ với chủ trương “Bài phong, đả thực và diệt Cộng”. Cho nên tất cả các chính sách đều phải thực hiện cho bằng được các chủ trương này. 

 

Nền giáo dục quốc gia quan trọng vào bậc nhất của chế độ, v́ đó là môi trường đào tạo nhân tài và lănh đạo kế tiếp của quốc gia. 

          

Ngay những ngày đầu h́nh thành chính thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa giới hữu trách về giáo dục đă nỗ lực bắt đầu xây dựng các nền tảng quan trọng của nền giáo dục quốc gia:

          

Triết lư giáo dục, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục, chương tŕnh giáo dục, tài liệu giáo khoa và các phương tiện giáo dục như các cơ sở trường học, các qui định thi cử để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. 

 

 

1/ TRIẾT LƯ GIÁO DỤC: Triết lư giáo dục đề ra 3 nguyên tắc giáo dục: Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng. 

 

1.1             Nhân bản: Triết lư nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người là cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái hay tổ chức nào khác. Đề cao những giá trị thiêng liêng của con người. Chủ trương sự phát triển quân b́nh và toàn diện của mỗi người và mọi người. 

 

Triết lư nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… Với triết lư nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục. Nói tóm lại con người là mục tiêu chính phải được phục vụ. 

 

1.2             Dân tộc: Giáo dục tôn trọng giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đ́nh, nghề nghiệp và quốc gia. Giáo dục phải biểu hiện, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác. Giáo dục c̣n nhằm bảo đảm sự đoàn kết và trường tồn của dân tộc, sự phát triển điều ḥa và toàn diện của quốc gia. 

 

1.3             Khai phóng: Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại giáo dục luôn luôn phải hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, mở rộng tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xă hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xă hội, làm cho xă hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới, góp phần phát triển sự cảm thông và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự thăng tiến nhân loại. 

 

 

2/ MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Mục tiêu giáo dục là ǵ?

Mục tiêu của giáo dục là đào tạo những con người sau khi được học hành phải có trách nhiệm đối với cá nhân ḿnh, đối với gia đ́nh, quốc gia, xă hội và nhân loại:

 

2.  1 Phát triển toàn diện cá nhân: Trong tinh thần tôn trọng nhân cách và giá trị của cá nhân học sinh. Giáo dục phải phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lư.  Nhân cách và khả năng của mỗi học sinh phải được quan tâm đúng mức bằng cách người học sinh phải được cung cấp đầy đủ thông tin trung thực để học sinh phán đoán và lựa chọn. 

 

2.  2 Phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh: Giáo dục phải giúp học sinh hiểu biết toàn cảnh xă hội, môi trường sống. Giáo dục học sinh hiểu biết về lịch sử nước nhà, ca ngợi tinh thần đoàn kết đấu tranh của dân tộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, đồng thời giúp học sinh nhận biết những nét đẹp của quê hương, đất nước.  Để từ đó tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc và nâng cao tinh thần yêu nước của mỗi học sinh. 

 

2.  3 Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học: Giáo dục về những học thuyết dân chủ và những thể chế chính trị dân chủ đang được áp dụng trên toàn thế giới, tổ chức giúp học sinh thành lập những nhóm độc lập phát triển tinh thần cộng đồng và ư thức tập thể cùng khuyến khích phát triển tính ṭ ṃ về tinh thần khoa học và những khả năng tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhân loại. 

 

 

3/ HỆ THỐNG GIÁO DỤC: Hệ thống giáo dục gồm có Tiểu, Trung và Đại học.  Hệ thống giáo dục này bao gồm một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập và tư thục từ trung ương cho đến các địa phương. Riêng các Viện Đại học được tự trị về quản trị và chương tŕnh giáo dục. 

 

3.  1 Giáo dục cấp Tiểu học: Cấp tiểu học các cơ sở trường tiểu học công lập được trải rộng xuống tất cả các xă trong toàn quốc. 

 

3.  2 Giáo dục cấp Trung học:

       - Trung học phổ thông công lập: Mỗi tỉnh lỵ đều có 01 hoặc 2 trường trung học phổ thông công lập đến tận lớp Đệ Nhất. Mỗi quận lỵ có 01 trường trung học phổ thông công lập đến lớp Đệ Tứ. Song song với các trường công lập có các trường trung học bán công và tư nhân, trong đó có các trường trung học tư thục Bồ Đề rải khắp các tỉnh thành cả nước do GHPG điều hành và toàn quốc có 16 trường trung học của người gốc Hoa do họ điều hành, các trường này đóng cửa khi có nền Đệ Nhị VNCH. 

       - Trung học Kỹ thuật: Mỗi tỉnh lỵ có 01 trường trung học kỹ thuật công lập vừa dạy phổ thông vừa dạy nghề.  Các học sinh trúng tuyển vào trường Kỹ thuật đều được cấp học bổng toàn phần hay bán phần. Thủ Đô Sài G̣n có trường kỹ thuật Cao Thắng nổi tiếng. Các trường kỹ thuật nằm trong hệ thống giáo dục kỹ thuật riêng. 

       - Trung học Nông Lâm Súc: Độc nhất có 01 trường trung học Nông lâm súc công lập tại Bảo Lộc. 

       - Các trường trung học Quốc gia Nghĩa tử: Các trường trung học quốc gia Nghĩa tử dành riêng cho các con em của tử sĩ QLVNCH. Đây là một ưu đăi của chính phủ giúp đỡ các cháu cô nhi có phương tiện để tiến thân. 

 

         Các trường trung học Nghĩa tử có tại Sài G̣n, Huế, Đà Nẵng, Biên Ḥa và Cần Thơ. Tổng cộng có khoảng 10,000 học sinh trong các các trường trung học quốc gia Nghĩa tử. 

 

3.  3 Các Viện Đại Học:

      - Đại học công lập:

      - Viện ĐH Sài G̣n, Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ (Cao đẳng công chánh, Cao đẳng điện lực, Quốc gia kỹ sư công nghệ và Việt Nam hàng hải), ĐH Nông lâm súc. 

     - Viện ĐH Huế thành lập năm 1957. 

     - Đại học Tư thục:

     - Viện ĐH Đà Lạt (1957): CT Kinh doanh, Khoa học, Sư phạm, Thần học & Văn khoa. Do GHCG điều hành. 

 

 3.  4 Học Viện Quốc gia Hành chánh: Học viện QGHC  trực thuộc Phủ Tổng Thống có nhiệm vụ đào tạo các Tham sự và các Đốc sự chuyên môn trong lảnh vực công quyền về hành chánh, ngoại giao và thuế vụ. 

 

 3.  5 Các Viện nghiên cứu: Viện Pasteur Sài G̣n, Viện Pasteur Đà Lạt, Viện Pasteur Nhatrang, Viện Hải Dương học Nhatrang và Viện Nguyên tử lực Đà Lạt. 

 

  3.  6  Các trường Nghệ thuật: Các trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ: SG & Huế.  Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật SG. 

 

4/ GIÁO DỤC B̀NH DÂN HỌC VỤ:

       Dân tộc chúng ta đă bị trải qua 80 năm nô lệ thực dân Pháp, hầu hết người dân lao động nghèo khổ không cho con cái đi học. Do đó tỷ lệ người dân mù chữ rất cao. Sau khi ổn định được t́nh h́nh an ninh quốc gia, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm nghĩ ngay đến kế hoạch xóa nạn mù chữ. Năm 1955 trên toàn quốc phát động Phong Trào B́nh dân học vụ, lúc đó tôi là cậu bé 10, 11 tuổi đă nh́n thấy những người lớn tuổi tại địa phương tôi ở nô nức, hớn hở cùng nhau đi học các lớp B́nh dân học vụ vào mỗi đêm. Các toán đố chữ đă được thiết lập sau 6 tháng học tập để kiểm soát kết quả học tập, các toán này chận ngay đầu xóm để đố chữ, ai đọc được mới được ra khỏi xóm để đi chợ búa, ai không đọc được th́ phải trở về nhà. 

 

 

 4/ CÁC THÀNH TỰU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA NỀN GIÁO DỤC:

 

      4.  1 Các thành tựu: Triết lư giáo dục áp dụng 3 nguyên tắc: Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng, cũng như tách rời giáo dục ra khỏi chính trị đă tao điều kiện cho học sinh và sinh viên tiếp nhận được trọn vẹn kiến thức tổng quát và sau khi tốt nghiệp Đại học trở thành những chuyên viên chuyên môn có thực tài và có trách nhiệm cao. Từ đó đóng góp tài năng xây dựng đất nước và đưa đất nước tiến lên cùng với thế giới văn minh. 

 

      4.  2 Khuyết điểm: Chương tŕnh giáo dục ở cấp trung học quá nặng nề về lư thuyết và nặng thi cử cũng như chủ trương lối học từ chương.  Khi lên trung học đệ nhị cấp học sinh cũng phải tiếp tục học quá nhiều môn làm mất đi thời gian để chú tâm vào các môn chính cần thiết để đạt được kết quả học tập mong muốn.  Do đó tỷ lệ thi đậu ở văn bằng Tú Tài I rất thấp chỉ đạt được từ 15 – 30% trong số lượng thí sinh.  Các quốc gia ở phương Tây này chúng ta thấy khi vào Trung học cấp 2, học sinh chỉ c̣n học 5 môn mà thôi, nên tỷ số vào được đại học rất cao. 

           

Như phần đầu tôi đă tŕnh bày TT Ngô Đ́nh Diệm là người luôn luôn bảo vệ chủ quyền quốc gia và chính nghĩa dân tộc dù có nguy hiểm đến mạng sống.  Tôi xin dẫn chứng:

 

- Vào giữa năm 1960, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm với tư cách Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, đă lần lượt đi thăm các Bộ Tư lệnh Quân Khu I – 2 – 3 – 4 và Quân Khu Thủ Đô để nói chuyện với các Sĩ Quan trong quân đội, các Quân Binh Chủng về một vấn đề vô cùng quan trọng là: chính quyền Mỹ lúc đó muốn đổ quân tác chiến (Combatant forces) vào lănh thổ Nam Việt Nam để đảm nhiệm vai tṛ chính trong công cuộc chiến đấu chống cộng sản trên chiến trường này… Tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân Khu I, Đà Nẵng, trước mặt rất đông Sĩ Quan: cấp Tướng, cấp Tá và cấp Úy, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă phát biểu: “Chúng ta cần có sự cố vấn và huấn luyện của Mỹ, nhưng chúng ta không cần và nhất định không chấp nhận để quân đội Mỹ chiến đấu thay cho chúng ta trong công cuộc bảo vệ quê hương, đất nước này. Cuộc chiến này không thể đơn thuần giải quyết bằng sức mạnh quân sự, nhất là bằng đạo quân viễn chinh từ một quốc gia khác kéo đến. Nếu người Mỹ làm điều đó, chúng ta sẽ mất chính nghĩa, mất sự hậu thuẫn của nhân dân, tôi sẽ trở thanh Tổng Thống bù nh́n và anh em, các Sĩ Quan sẽ chỉ c̣n là những kẻ đánh thuê cho ngoại quốc.”.

 

 - Ngày 09/05/1961 Phó TT Mỹ Johnson đến SG vào Dinh TT gặp TT Ngô Đ́nh Diệm, đề nghị cho phép quân đội Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam. 

 

    Tổng Thống Diệm đáp lời: “Nếu quư vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi? Đối với người Việt Nam, h́nh ảnh hải hùng của quân độiviễn chinh Pháp vẫn c̣n hằn sâu trong tâm trí họ.  Sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm dễ dàng cho người dân tin theo sự tuyên truyền của việt cộng.  Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại nhập nào vào Việt Nam cũng đem đến sự bất lợi cho Việt Nam và làm cho chúng tôi mất CHÍNH NGHĨA. 

 

  - Ngày 01/11/1963 các tướng lảnh phản loạn đảo chánh, lúc 04g30 chiều từ Dinh Gia Long Tổng Thống Diệm điện thoại cho Đ/S Mỹ Cabot Lodge.  Cuộc điện đàm dài tôi chỉ xin trích phần ư chính mà thôi.  TT Diệm hỏi ông Đ/S: “Hiện có một số đơn vị quân đội làm loạn, tôi muốn biết thái độ của quư quốc?”

   

Cabot Lodge trả lời: “Để được an toàn, đề nghị ngài hăy rời nước, tôi sẵn sàng cho xe đưa Ngài ra phi trường và lên máy bay của chúng tôi”. 

 

TT Diệm nói: “Ông Đ/S có biết đang nói chuyện với ai không? Tôi xin ngài biết rằng, ngài đang nói chuyện với Tổng thống của một nước độc lập có chủ quyền.  Tôi không bỏ dân tộc tôi. Tôi chỉ rời nước tôi, nếu đó là ư muốn của toàn dân tôi.  Tôi sẽ không ra đi theo lời yêu cầu của các tướng phản loạn hay của ông Đ/S.  Chính phủ Hoa Kỳ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thế giới về vấn đề khốn nạn này”. 

 

 

5/ KẾT LUẬN: TT Ngô Đ́nh Diệm là một người yêu nước, dấn thân phục vụ cho quê hương, bảo vệ Chủ Quyền Quốc Gia và Chính Nghĩa Dân Tộc.  Hiện tại nấm mộ của ông và bào đệ Ngô Đ́nh Nhu tại nghĩa trang B́nh Dương với 2 tấm bia không tên tuổi mà chỉ ghi HUYNH và ĐỆ.  Chắc rằng một ngày không xa lịch sử Dân Tộc Việt Nam sẽ Vinh Danh và Ghi Ơn Ông, phần mộ của ông sẽ được xây dựng lại đẹp đẽ xứng đáng cho vị Nguyên thủ quốc gia. 

 

 

Nguyễn Văn Loan

 

 GHI CHÚ: Các Viện ĐH được thành lập thời Đệ II VNCH: Viện ĐH Vạn Hạnh (1964), Viện ĐH Cần Thơ (1966), Viện ĐH An Giang (1970), Viện ĐH Tây Ninh (1971), ĐH Cộng đồng Duyên Hải Nha Trang (1971), Viện ĐH Minh Đức (1972), ĐH Cộng đồng Tiền Giang (1972), Viện ĐH Bách Khoa Thủ Đức (1974), ĐH Quảng Đà Đà Nẵng (1974), và ĐH Long Hồ Vĩnh Long (1974)./. 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính