Sao Đành Làm Ngơ?

 

 

Thái Hà, Khâm Sứ, Nghệ An,

Hải Pḥng, Tiên Lăng tiếng vang lẫy lừng.

Toàn dân nổi dậy khắp vùng,

Phất cờ khởi nghĩa đồng ḷng đấu tranh.

 

Quyết tâm diệt lũ Hồ tinh,

Quyết đ̣i cho dược công b́nh, ấm no.

Đ̣i quyền Dân Chủ, Tự Do,

Là quyền căn bản Trời cho mọi người.

 

Con Hồng, cháu Lạc, ai ơi !

Hướng về quê Mẹ, người người đợi mong.

Chúng ta kiên quyết một ḷng,

Nêu cao Chính Nghĩa, được ḷng muôn dân.

 

Ngày tàn cộng sản tới gần,

Muôn người như một, góp phần đấu tranh.

Hải ngoại êm ấm các anh,

Quê Hương rách nát sao đành làm ngơ ?

 

Cùng nhau khởi nghĩa phất cờ,

Cùng nhau dựng lại cơ đồ Việt Nam.

Diệt trừ sạch bọn sài lang,

Để cho quê Mẹ muôn vàn đẹp tươi.

 

 

Nguyễn Trung Trực

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính