Tiếng Vọng K.B.C

 

 

K.B.C vang vọng lên nỗi nhớ,

Những ngày xưa bước chập chững quân trường,
“Bốn Ngàn Một Trăm” ngày đó lên đường, (1)
Đồi “Tăng Nhơn Phú” đêm sương lạnh buốt.

 

Bốn tháng tập tành quân hành nhịp bước,

Đêm di-hành mưa lạnh ướt đôi vai,
Phiên trực đêm, vọng gác, lỗ châu mai,
“Ba Lẻ Một” mấy đêm dài vẫn nhớ! (2)

 

Giai đoạn Hai, tên đi ngành tở-mở,(3)

K.B.C. ḿnh “Bốn Tám Tám Ba”. (4)
Ṇng súng dài, đạn lớn, bắn thật xa,
Nhập Binh-chủng danh “Hào-Hoa Phong-Nhă”.

 

Cơiû áo, banh càng, thông ṇng, tác-xạ,

Dựng Giác-bàn, gióng súng, lệnh ban ra,
Chấm điểm, thăng bằng, độ giạt, tầm xa,
Đài tác-xạ hướng tầm ta quan sát.

 

Điểm chuẩn-định hôm nay trời trong mát,

Lồ lộ “thiên-ṭa” như sát tầm tay,
Cứ tưởng bở kéo Xạ-biểu tính ngay,
Phất tay lệnh bắn, đạn bay non đoài!

 

Lần lữa ngày trôi, sáu tháng miệt mài,

Đăng-quang “Chuẩn-Úy” hàng hai lănh bằng.
Toàn Khóa ḿnh ra Trăm Tám Mấy thằng,
Đứa th́ lên núi, đồng bằng có tôi.

 

Cầm Sự-Vụ-Lệnh ḷng ôi vui thú,

T́m đơn vị ḿnh đồn trú nơi “mô”,

Chuẩn bị hành trang, lănh kiếp “Đề-Lô”
Mang thân “Nghiệp-dĩ”, ba-lô trăm thằng!

 

K.B.C. ḿnh “Bốn Tư Tám Bảy”, (5)

Chân ướt ngày đầu đă nhảy Trực-thăng,
“Tà Lọc” lâu rồi tụi nó hung-hăng,
Làm Quan “Chuẩn-Oái” sữa măng thẹn-thùng.

 

Ngày lướt trôi mau, tháng lụn, năm cùng,
Nắng mưa, đạn réo, “anh hùng “ dạn ra !
Đất-Đỏ, Hàm-Tân, Rừng-Lá, La-Ngà,
Mật-Khu Hát-Dịch sương sa khuất đồi.

 

Trực khẩu bao đêm, quấy rối từng hồi,

Đề-lô réo gọi, “Huynh ơi bao vùng”,

Khẩu chuẩn đạn đi, hỏa pháo bập-bùng,
Đồn xa bạn đỡ lạnh-lùng đơn côi!?

 

“Foxtro-Kinh-kỳ” vẹm pháo huynh ơi !

Xin cho gà gáy kịp thời bảo-an.
Dốc-Mơ một đêm, địch đến ngập tràn,
T.O.T mấy chục tràng xót-sa !!! (6)

 

Chí khí quân ta đang độ ngất trời,
Lệnh trên ban xuống, buông xuôi, tản hàng !?
Mới thoạt nghe, ôi! Sao quá ngỡ-ngàng,
Tay gươm, tay súng, đành cam ngậm hờn!!!

 

Vọng về cố-hương biết nói ǵ hơn,
Buồn cho vận nước, đang cơn bẽ-bàng !
“Huynh Đệ Chi Binh” ngày đó chung hàng,
Mơ đạn pháo nổ từng tràng bên tai.

 

Giă từ bút nghiên, thân trai dấn bước,
Chấp-nhận gian nguy, mộng-ước tang bồng,
Càng nói lên, ôi! Nỗi nhớ ngập ḷng,
Đám bạn cũ nay thằng c̣n, thằng mất!

 

K.B.C. K.B.C. bất khuất!
Những trai hùng đang khóc hận núi sông,
Mong một ngày về, dựng nước, lập công,
Cho xứng đáng những K.B.C.
“KHÔNG BỎ CUỘC”.

 

Nguyễn-Thiện-Nhân
Pháo-Thủ 181
Nhớ về những KBC trong đời lính


(1) KBC 4100 Trường Bộ-Binh Thủ-Đức
(2) ĐĐ 301 QC Kỷ-Luật TBB TĐ
(3) Khóa 26 CBSQ Pháo-Binh
(4) KBC 4883 Trường Pháo-Binh Dục-Mỹ
(5) KBC 4487 TĐ 181/PB, SĐ18 BB
(6) Tác-Xạ Đồng Thời

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính