Ngày tàn

 


Ta đứng nh́n ta trên mặt đường
này thằng c̣m cơi đến đáng thương
trên Việt Nam mà mày vất vưởng
tới tới, lui lui đă cùng đường

 

ta đừng ngó ta trên vỉa hè
da vàng mũi tẹt tóc loe hoe
“hơn sáu mươi mày đâu c̣n trẻ
đừng cố nói, cười đâu ai nghe”

 

ta đứng với ta – vuốt mặt ḿnh
đến cuối đời ta cứ lặng thinh
sau lưng là ṿng vây khép kín
nhốt một đời tàn gă cựu binh

 

ngoài kia pháo nổ, ḱa pháo nổ
giặc reo ḥ trong tiếng hoan hô
mừng ta khóc ngất trong thành cổ
mất chiến hào ta chết khốc khô

 

c̣n ai không có c̣n ai không?
cho ta gởi lại kiếp long đong
một đời ta đi trong lửa nóng
với mối thù đă mất núi sông

 

 

nguyễn thanh khiết
02-09-2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính