Những “bà mẹ chiến sĩ”


Viết về “Những bà mẹ VN anh hùng” ở miền Nam nuôi VC trước 1975

 

 

 

Nhớ thuở ấy, mẹ mặc áo bà ba đẹp gái

Quần sa tanh óng ả, bước qua đồn

Các anh lính Nghĩa Quân ḷng tê tái

Mặc dù mẹ lúc đó, tuổi sồn sồn.

Miền Nam trước 75, dân thư thả

Sống tự do nhân bản Cộng Ḥa

Mẹ tiếp gạo, thuốc tây cho phía địch

Bởi hồi xưa, đôi mắt mẹ bị ḷa.

Mẹ tự măn, là “mẹ nuôi chiến sĩ”

Hố cầu tiêu, ngăn chứa cứt, ngăn giấu người

Kẻ danh chính, ai chịu ngồi bên cứt!

Cảnh sát ngờ không ra, nên miệng chỉ mỉm cười.

Đời tuy khổ nhưng dư tiền nuôi “cách mạng”

C̣n siêng năng giặt giũ dọn miếng ăn

Cơm Quốc Gia, mẹ nuôi ma cộng sản

Mẹ góp phần hại chính thể gây khó khăn.

Mẹ kinh ngạc… cuộc đổi đời quái lạ

Trước 75 dư dả bỗng te tua

Tài sản của mẹ bị “cách mạng” gom lùa

Miễn phí vào “hợp tác” không mua, chẳng bán.

Bốn mươi sáu năm dài lê thê ngày tháng

Đôi mắt đui ngày xưa, giờ tự nó sáng ra

46 năm, mẹ không c̣n đất, không c̣n nhà

Cầu cứu kêu ca, mặc kệ mẹ, những đứa “con nuôi” ngày xưa xa lánh mặt.

Mẹ hận tủi bởi chẳng c̣n chi nên tuột đồ khoe “mặt”

Trỏ ngón tay ngay chỗ đặt “bác Hồ”

Mẹ nói rằng đây là những gương mặt hôi tanh lừa mị bỉ thô…

Một đảng cướp cạn, một đảng Hồ Đồ phản trắc…

Tiên trách kỷ… xin mẹ đừng quá quắt

Do mẹ ngày xưa nuôi giặc trong nhà

Nên hôm nay thân mẹ cũng như đất nước mới thành băi tha ma

Đáng đời mẹ bởi mẹ muốn mà, nên chẳng có ǵ là đáng tiếc.

Bốn mươi sáu năm…

Đă sáng mắt, sáng ḷng chưa hỡi “những bà mẹ anh hùng” nước Việt?!

 

 

Nguyên Thạch

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính