Mau vùng lên phá tung xiềng xích

 

Nguyên Thạch

 

 

 


Dân đă rơ, ai là những tên phản bội
Ai là Việt gian
Ai qú gối đê hèn
Ai là quân cướp cạn
Ai uống máu dân đen
"Bộ chính trị
Trung ương đảng"
Là tập thể những tên hèn bán nước.

Chúng đă gây bao khốn khổ, bao lầm than...khiến dân ta xuôi ngược
Chạy kiếm từng đồng
Bữa được bữa không!
Trong khi bọn chúng biệt thự rượu ngon...xe đỏ, xe hồng
Quyền, tiền thu gọn...lại thêm cuồng ngông hống hách.

Ai?
Chúng ta đă rơ, giờ phải vùng lên khử sạch
"Bộ chính trị, Trung ương đảng" là ách vong nô
Mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính tên Hồ
Đă du nhập thứ tam vô khốn nạn.

Chính chúng là những thằng đem nước, đem dân dâng bán
Là những tên Thái thú triều đại Hán dă tâm
Chính chúng là những tên đồ tể dồn dân vô ngục tối giam cầm
Là lạc hậu
Là khốn khổ
Là hờn căm thù hận!.

Cuộc chiến hôm nay
Toàn dân xung trận
Chống ngoại bang xâm lấn quê cha
Vạch mặt điểm tên những kẻ nội thù đă bán đứng sơn hà
Chính chúng là bọn Việt gian tà ma quỉ dữ.

Trận chiến này, ta quyết không tha thứ
Khối hận căm đă tồn trữ bao năm
Hăy vùng lên phá tung xiềng xích giam cầm
Dựng cách mạng cho ngàn năm thế hệ

Không
Triệu lần không
Chúng ta không là giun dế.


 

Nguyên Thạch

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo