Cộng sản và Sự thật!


Ngạn ngữ có câu: “Yên hùng, lúc cùng thêm thẹn mặt”
Thằng cộng sản, lúc ngặt... con c... cũng chẳng chừa!
Bọn chúng xuất thân từ thành phần đá cá lăn dưa
Có chung một “Cha già dân tộc” chuyên lọc lừa phản bội.Người đời định nghĩa cộng sản:
Là gian
Là dối...
Xă hội chủ nghĩa:
Là thối
tha...
Cái đách chi cũng ăn cắp, chôm về nhà
Là sâu đỉa, là gịi bọ, là ma hút máu…

Cán bộ, côn an… là những tên ma cô ma cạo
Tranh đua chen chân vô nhà nước với duy mục đích chỉ để nạo người dân
Chúng biến người bị trị thành đần, đốn, nghèo, bần
Bao tử trống rỗng nên phải dạ vâng tuân thủ.

Kẻ thù không đội trời chung của cộng sản:
Nhân Quyền
Tự Do
Dân Chủ
Đồng đội chí thân là thành phần gian mị lú hèn…
Phải biết biển thủ, tham nhũng, cướp giựt, biến trắng thành đen…
Chủ trương hành hạ dân để thuần quen nô lệ…

Cầm nắm vận mệnh quốc gia?
Phải có lư lịch là những tên đồ tể
Phải xem dân như loài giun dế bần cùng
Roi điện. nhà tù. tàn bạo. ép cung
Sẵn sàng bắt nhốt hết những gương anh hùng v́ đất nước...

Nhân loại văn minh xem cộng sản là loài thú hoang đi ngược
Than ôi!
Người Việt Nam thật vô phước vô phần!
Đau đớn thay!
Phải mang kiếp người dân
Của nước CHXHCN, lê tấm thân thua chó.

Một sự thật không thể chối căi!
Việt Nam ta đó.


Nguyên Thạch 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo