Tiếng Việt mới: Chính sách Ngu Dân của Việt cộng!

 

Nguyễn Tài Ngọc

 

 

alt

 

nh́n bức ảnh trao bằng tốt nghiệp,

đố ông bà thấy có ǵ sai?

sinh viên này đứng vẻ hàng hai?

hoa cầm tay là hoa plastic?

bức ảnh nhàm, không ǵ kích thích,

nỗi vui mừng kẻ gắng tâm can?

lời đáp sai! nếu chịu đầu hàng,

tôi phân giải, đưa ra ánh sáng:

xem bên trái, đằng sau, trên bảng:

chữ viết to tổ bố: “chuyên NGHÀNH”.

đây là trường Đại Học trứ danh,

Sư Phạm Hà Nội, trung tâm văn hóa!

Ối giời ơi, nhà văn, học giả,

từ Hà Tĩnh cho đến Lào Cai,

xem chữ NGÀNH từ thưở phôi thai,

bây giờ được cộng thêm chữ H(át).

bộ Giáo Dục mà c̣n bố láo,

viết tiếng Việt một chữ c̣n sai,

thảo nào dân là lũ khôi hài,

tiếng mẹ đẻ đánh vần loạn xạ!

“bún chả” họ viết là “bún TRẢ”,

“vệ sinh chung” viết “vệ sinh TRUNG”

treo “huân chương”, dẹp, viết “huân TRƯƠNG”,

“hạ giá” viết lại thành “hạ DÁ”.

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

ai “đổ rác”, tôi đây “đổ GIÁC”,

chuyện “xẩy ra” xin viết “SẨY ra”,

“đằng trước”, không! viết lại “CHƯỚC nhà”,

tôi yêu cầu anh nên “SỬ lư”.

 

 alt

 

 alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

  

“RỤNG cụ” đọc nghe mà có lư,

tôi đợi anh măi quá “nóng N̉NG”,

“gương” viết ẩu biến lại “tấm GƠNG”

ai mang “đá XỎI” lên “DỖ tổ”?

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

đường “GHỒ ghề” coi chừng xuống hố,

“SÔI thịt” này bán “TRÍN TRỤC NG̀N”,

“sign” làm ǵ, thôi hát ” SINGNING”,

“WELL COME”, mời cô vào đi “SOP”.

 

 alt

 

alt

 

alt

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

lỗi lầm này đáng đem bỏ bót:

nơi quốc tế triệu khách nh́n xem,

tên nước ḿnh ghi chữ VIET-NEM,

thế mà chẳng một ai chú ư!

 

alt

 

tôi dân Mít, ở nhà bên Mỹ,

xa quê hương hơn bốn mươi năm.

tiếng Việt tôi vẫn viết rơ ràng,

xấu hổ thay nền văn hóa mới!

 

Nguyễn Tài Ngọc

August 2015

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính