Việt Nam Cộng Ḥa là quốc gia duy nhất dám đánh Tàu cộng!

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quân viết: Từ 1970 đến nay vẫn chưa nước nào hay quân đội nào dám chủ động tấn công Trung cộng, chỉ có Việt Nam Cộng Ḥa là quốc gia duy nhất dám đánh Trung cộng vào năm 1974.


Thời điểm nổ ra trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, để bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc th́ Việt Nam Cộng Ḥa là bên chủ động và khai hỏa tấn công truớc vào các chiến hạm của Trung cộng, Khi đó là buổi sáng 19/1/1974 khi Hộ tống hạm Nhật Tảo ( HQ-10) nổ pháo vào hai chiếc tàu 271 và 274 của Trung cộng, sau khi Trung cộng có những hành động xâm luợc, hiếu chiến và khiêu khích.


Cuộc chiến 1979 và 1988 của Việt cộng không thể tự hào là đánh Trung cộng được, khi 1979 CSVN buộc phải chống trả bằng không th́ chết, 1988 không thể gọi là hải chiến khi lính cộng sản Việt Nam chỉ làm bia tập bắn cho giặc.

 


Nguyễn Quân

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính