LTS.- Cộng đồng tỵ nạn người Việt tại hải ngoại cho tới nay, không c̣n lạ ǵ cái NQ 36 của tập đoàn việt-gian-cộng-sản nhắm thẳng vào cộng đồng chúng ta. Đảng phái, tổ chức, hội đoàn, cá nhân từng mang danh chống cộng, chống phỉ quyền, đ̣i dân chủ, tự do cho người dân trong nước, và ngay cả các tôn giáo cũng đă và đang có những kẻ lén lút, công khai cũng có, cam tâm làm tay sai cho giặc, hầu kiếm chút xương thừa của giặc thí cho.

Lư do đơn giản: thiển cận, vô liêm sỉ trước bả danh vọng, lợi lộc do việt-gian-cộng-sản nhử mồi. Một số khác nhẹ dạ đă bị chúng cấy sinh tử phù mà cam tâm khuyển mă suốt đời cho việt-gian-cộng-sản dưới mọi h́nh thức.

Chúng tôi xin giới thiệu "Thư Ngỏ" của ông Nguyễn Phương Hùng về việc Đại hội Tổng Hội SVSQ Thủ Đức kỳ 6 để rộng đường dư luận.

 

 

THƯ NGỎ

 

 

Kính gửi:        SVSQ Lê Khắc Hai ( tức nhà văn Hải Triều)                                     27/11/2009

                      SVSQ Phan Anh Dũng

                       

 

V/V:    Đại hội Tổng Hội SVSQ kỳ 6

 

Kính thưa Huynh trưởng Lê Khắc Hai và SVSQ đồng môn,

 

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc được một văn thư do một cựu SVSQ/TĐ chuyển đến cách đây 2 tuần liên quan đến cái gọi là “Đại Hội Tổng Hội SVSQ Kỳ 6” và sẽ được tổ chức tại Orange County ngày 12/12/2009. Tôi vốn cẩn thận không tin đây là một “sự thật” mặc dù các anh em trong Ban Chấp Hành rất xôn xao về về chuyện này và đ̣i đặt thái độ lên tiếng. Huynh trưởng Nguyễn Trọng Thu (Hội trưởng), SVSQ Vũ Đ́nh Trung (TTK) và cá nhân tôi Nguyễn Phương Hùng (Phó Ngoại Vụ) quyết định không làm lớn chuyện. Lư do tại sao tôi sẽ đề cập sau. Trở lại vụ thông báo này th́ ngày 25/11/2009, tôi nhận được văn thư chính thức kư ngày 5/11/2009 của huynh trưởng Hải Triều gửi lên các diễn đàn th́ tôi quyết định phải nên viết cho huynh trưởng một vài lời tâm t́nh. Trước khi đi vào chi tiết chúng tôi xin minh xác, tâm thư này viết hoàn toàn với tư cách cá nhân, mặc dù chúng tôi đang giữ chức Phó Ngoại Vụ Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Orange Coun ty và vùng Phụ Cận.

 

Thưa HT Hải triều và 2 đồng môn,

 

Chắc chắn với số tuổi đời Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh cả 3 vị hiểu thế nào là danh chánh ngôn thuận. Nói một cách khác cả 3 vị đều biết câu “nhập giang tuỳ khúc và nhập gia tuỳ tục”? Cách nay hơn hai tuần tôi đọc được một thông báo về cái gọi là Đại Hội Tổng Hội SVSQ Kỳ 6 sẽ được tổ chức tại Orange County. Tôi đă không muốn trả lời v́ những cái chuyện phi lư này. Nhưng méo mó nghề nghiệp, là một người làm truyền thông thích nói thẳng và nói thật, tôi mạo muội góp ư với 2 vị và BTC như sau:

 

1. Danh có chánh ngôn mới thuận: Nếu ai đó nói một câu vô ư thức: “Người Việt Nam mày ngu lắm” tôi sẽ chỉnh ngay và tôi đă từng hành động như vậy. “Không có người Việt Nam hay một dân tộc nào ngu, chỉ có cá nhân ngu mà thôi.”  Tương tự như vậy một cá nhân không thể thiếu ư thức đến nỗi không hiểu việc nhân danh cá nhân để đại diện tập thể đứng ra tổ chức một sinh hoạt trong cộng đồng mà lại không được tập thể điạ phương (Orange County và San Diego) công nhận. Nếu HT Hải Triều và các vị tổ chức một Đại Hội Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức tại điạ phương nào khác thí dụ như sa mạc vùng Nevada, nơi không có hội Cựu SVSQ Thủ Đức điạ phương th́ tôi không có ư kiến. Nhưng sự kiện 12/12/2009 sắp tới đây sẽ được tổ chức tại Orange County tôi thấy cần phải nói chuyện với HT Hải Triều.

 

2. Những sai lầm của SVSQ Hải Triều: Tháng 7/2006 tại San José, SVSQ Hải Triều đă được một đại hội 26 người tín nhiệm trong chức vụ Tổng Hội Trưởng (một Tổng Hội Thủ Đức khác được thành lập bởi Cựu SVSQ Nguyễn Bửu Thoại sau khi thất cử trong Đại Hội tại Louisianna tháng 11 năm 2004.) Lưu ư SVSQ Hải Triều cùng phái đoàn cựu SVSQ Vancouver về dự đại hội 11/2004 dưới sự chủ tọa của Đại tá Phạm Bá Hoa (Người yểm trợ mạnh mẽ cho SVSQ Nguyễn Bửu Thoại.) SVSQ Nguyễn Bửu Thoại sau khi thất cử, đă đánh mất 4 chữ “Cư An Tư Nguy” để tiếp tục “cố bám” ghế Tổng Hội Trưởng “bán sách” sau đại hội  tháng 11/2004 nói trên. Bị các hội điạ phương tẩy chay, SVSQ Nguyễn Bửu Thoại phải tổ chức Đại Hội Tổng Hội (kỳ 5) tại San José tháng 7/2006 cách Đại Hội Lousianna chỉ có 18 tháng.

            - SVSQ Hải Triều làm băi đáp an toàn cho SVSQ Nguyễn Bửu Thoại: Tại đại hội kỳ 5 SVSQ Hải Triều người đă tham dự Đại Hội Louisianna 11/2004 và đă công nhận kết quả bầu phiếu do Đại tá Phạm Bá Hoa làm chủ tọa, lại đứng ra nhận chức vụ Tổng Hội Trưởng (tại San Jose) thay thế SVSQ Nguyễn Bửu Thoại. Đây là một hành động “Lê Lai cứu Chúa” của SVSQ Hải Triều để SVSQ Nguyễn Bửu Thoại rút lui trong danh dự. Nhưng vô h́nh chung SVSQ Hải Triều lại mang tiếng: Nhổ và liếm “kết quả Đại Hội 11/2004” để tiếp tục mang tai tiếng v́ đă duy tŕ cơ chế “một trường Mẹ 2 Tổng Hội.” 

            - SVSQ Hải Triều mập mờ đánh lận con đen về Đại Hội Thống Nhất Tổng Hội cựu SVSQ Thủ Đức: Được sự chấp thuận của hội cựu SVSQ Thủ Đức Orange County và Vùng Phụ Cận, tôi SVSQ Nguyễn Phương Hùng sẽ đứng ra lập ban tổ chức Đại Hội Thống Nhất tháng 10/2009. Sau khi tham khảo với  2 vị SVSQ Hải Triều và SVSQ Ngô Viết Quyền, cà hai đồng ư với điều kiện do Ban Tổ Chức (BTC) đưa ra: (1) Danh xưng là Đại Hội Thống Nhất Tổng Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Hải Ngoại (ĐHTN/TH/SVSQ/ TĐ/HN); (2) Hai Tổng Hội SVSQ/TĐ sẽ gửi thư mời (do Ban Tổ Chức soạn thảo) đến các đại diện khu hội SVSQ/TD về tham dự; (3) Cả hai Tổng Hội không “can thiệp” vào chương tŕnh Đại Hội của BTC ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN; (4) Hai SVSQ Hải Triều và Ngô Viết Quyền sẽ đọc diễn văn từ chức trong Đại Hội (Diễn văn không mang nội dung đả kích cá nhân, khơi lại chuyện cũ và gửi về BTC trước ngày Đại Hội khai mạc); (5) Chủ Tọa Đoàn sẽ được đề cử trong Đại Hội và tiến hành thủ tục và phương thức bầu bán, tư cách đại diện các khu hội; (6) BTC sẽ tổ chức buổi tiệc liên hoan chúc mừng Tân Tổng Hội Trưởng. 

Rất tiếc mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp th́ bất ngờ giữa tháng 7/2009, SVSQ Hải Triều tức Tổng Hội Trưởng Lê Khắc Hai gửi một e-mail “chỉ thị” tôi, Trưởng BTC ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN phải thi hành và chấp nhận một số điều kiện. Cá nhân tôi đă không thể chấp nhận một sự lươn lẹo và bị đặt dưới sự khống chế của Tổng Hội. Hội Cựu SVSQ/TĐ/OC&PC minh xác là hội độc lập không trực thuộc bất cứ Tổng Hội Thủ Đức nào đă đồng ư đ ể tôi viết văn thư từ chối tổ chức ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN v́ không muốn bị hiểu lầm là phương tiện của Tổng Hội do SVSQ Lê Khắc Hai làm Tổng Hội Trưởng giựt dây v́ những lư do:


            - SVSQ Lê Khắc Hai đặt điều kiện BTC Nam California không được cho phép SVSQ Nguyễn Hữu Nghĩa được về tham dự đại hội mặc dù SVSQ Nguyễn Hữu Nghĩa đă gửi e-mail minh xác sẽ không về tham dự đại hội để tránh cho BTC gặp rắc rối hoặc khó xử. BTC ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN nghĩ rằng chúng tôi không có quyền tự ư cho hoặc không cho phép bất cứ SVSQ nào về tham dự ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN. (Triệu chứng chưa đoàn kết đă chia rẽ.)

 
            - SVSQ Lê Khắc Hai tự ư đặt tên cho ĐHTN/TH/SVSQTĐ/HN là Đại Hội Tổng Hội Kỳ 6. Điều này sẽ làm mất tính cách độc lập và vô tư của Hội Nam California. BTC Nam California xin minh xác lần cuối cùng. Đây là một đại hội nhằm thống nhất để xóa bỏ 2 cơ cấu Tổng Hội hầu tiến đến một Tổng Hội duy nhất; không phải là đại hội lập ra để tiếp nối của bất cứ một Tổng Hội nào.

  

3. Nhập gia tuỳ tục: SVSQ Hải Triều bất ngờ nhờ SVSQ Phan Anh Dũng một cá nhân cư ngự tại San Diego, nhưng không được sự đề cử của hội Cựu SVSQ Thủ Đức San Diego đứng ra tổ chức và cũng không thông báo hoặc tiếp xúc với hội điạ phương là SVSQ/TĐ/OC&PC để được tổ chức Đại Hội tại Orange County ngày 12/12/2009. Một Đại Hội Tổng Hội không do hội điạ phương đứng ra tổ chức hoặc hoan hỉ đón nhận mà do một cá nhân th́ có đủ tư cách pháp nhân và chính danh không? Câu trả lời chắc SVSQ Hải Triều đă có đủ nhiều kiến thức, kinh nghiệm để trả lời?

 

4. Tổng Hội Trưởng Ngô Viết Quyền từ nhiệm: Ngày 14/11/2009 tại Đại Hội SVSQ/TĐ/Dallas dưới sự chủ toạ của Đại tá Lê Đ́nh Luân, THT SVSQ Ngô Viết Quyền đă chính thức cam kết giải tán Tổng Hội SVSQ/TĐ/HN. Chúng tôi nghĩ có lẽ đây là cơ hội ngàn năm một thưở để THT SVSQ Lê Khắc Hai cũng tuyên bố giải tán và chứng tỏ thành tâm như HT đă hứa với chúng tôi là: “Nếu SVSQ Ngô Viết  Quyền từ chức th́ SVSQ Lê Khắc Hai cũng từ chức” (đă hứa 3 lần) và chứng minh quyết tâm giải quyết vấn nạn 2 Tổng Hội Thủ Đức.

 

5. Tổng Hội Trưởng Lê Khắc Hai đă măn nhiệm (2006 – 2008): Trên thực tế th́ nhiệm kỳ của Đại Hội Tổng Hội Kỳ 5 tại San José 7/2006 – 7/2008 đă chấm dứt ngày 30/6/2008. Nhưng THT Lê Khắc Hai đă căn cứ vào một điều lệ trong Nôi Quy “Cho phép dời đại hội tối đa là 1 năm tùy t́nh h́nh.”   SVSQ Lê Khắc Hai đă lấy lư do cũng không được minh bạch và rơ ràng: “Hoăn đại hội Tổng Hội cho đến tháng 7/2009 v́ Hoa Kỳ đang bận chuẩn bị bầu Tổng Thống Hoa Kỳ.” 

Một lư do rất khôi hài v́ thứ nhất nguyên tắc sinh hoạt “Hội bất vụ lợi” tại Hoa Kỳ là không được hoạt đông chính trị. Do đó không có bất cứ Khu hội Cựu SVSQ Thủ Đức nào sẽ “bận rộn” cho cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Thứ hai Tổng Thống Hoa Kỳ không liên quan ǵ đến sinh hoạt của cựu SVSQ Thủ Đức. Thứ ba nếu là lư do chính đáng không lẽ những SVSQ Thủ Đức (26 người) trong Đại Hội Kỳ 5 không nh́n thấy trước Hoa Kỳ sẽ bầu cử Tổng Thống vào tháng 11/2008?

Nhưng khôi hài hơn nữa ngày 30/6/2009 th́ Tổng Hội của SVSQ Lê Khắc Hai cũng đă được coi như là măn nhiệm v́ đă vi phạm Nội Quy không tổ chức Đại Hội Kỳ 6 đúng thời hạn trước tháng 7/2009 và đă tự ư chấm dứt nhiệm vụ “không kèn không trống”; như vậy SVSQ Lê Khắc Hai nhân danh tập thể nào để đứng ra triệu tập Đại Hội Kỳ 6 ngày 12/12/2009 cùng với SVSQ Phan Anh Dũng? 

 

6. Nhu cầu Tổng Hội có cần thiết hay không? Thực tế cả hai Tổng Hội trên đă không c̣n hiện hữu. Do đó, sự tiếp tục tổ chức Đại Hội Tổng Hội Thủ Đức ngày 12/12/2009 tại Orange County vô h́nh chung sẽ làm cho dư luận nh́n vào có h́nh ảnh không tốt đẹp cho SVSQ Lê Khắc Hai (tham quyền cố vị hay cố bám.) Về nhu cầu Tổng Hội, thiết nghĩ nghĩ rằng nhu cầu Tổng Hội Cựu SVSQ cần hay không là do quan điểm của mỗi cá nhân, mỗi khu hội. Trong quá khứ, tôi không thấy Tổng Hội SVSQ Thủ Đức có công tác nào thực sự nâng cao uy tín của trường Mẹ SVSQ Thủ Đức; ngoại trừ những buổi tập họp đầu voi đuôi chuột với mục đích duy nhất là tiêu thụ những tác phẩm được phát hành bởi THT Nguyễn Bửu Thoại và THT Hải Triều. Do đó quan niệm cá nhân tôi, nhu cầu Tổng Hội không cần thiết. Đọc trong Văn Thư của SVSQ Hải Triều tôi thấy có một kế hoạch “di tản chiến thuật” rất đáng ghi nhận trong phần “Ghi Chú Quan Trọng” là “Trường hợp đa số trong số Liên Hội, Chi Hội trả lời yêu cầu dời lại v́ thời gian không kịp chuẩn bị. Tổng Hội sẽ nghiên cứu và thông báo kịp thời. Xin reply bằng e-mail trong thời gian sớm nhất trước ngày 01/12/2009 để Tổng Hội định liệu.”

 

Thưa HT Lê Khắc Hai, đằng nào cũng đă lỡ, v́ văn thư đề ngày 5/11/2009 mà chỉ chính thức gửi lên các diễn đàn ngày 25/11/2009 tôi e rằng có sự vội vàng hấp tấp và thiếu chuẩn bị. Cho dù quư vị đă chuẩn bị xong tất cả, nhưng quư vị cũng nên tôn trọng các anh em ở xa muốn về tham dự v́ thời gian mua vé máy bay giá rẻ trước 21 ngày cũng đă trễ. Ḿnh cũng nên thương túi tiền gia đ́nh của các anh em. Nhất là những SVSQ đă cao niên chỉ sống nhờ tiền già. Tổng Hội Trưởng Ngô Viết Quyền đă từ chức, Tổng Hội Trưởng Lê Khắc Hai đă đáo hạn quá 1 năm cho nên việc thành lập một Tổng Hội nếu có sẽ là thời gian trong tương lai. Không cần thiết phải gấp rút thực hiện. Đừng làm chuyện vá víu v́ quân trường SVSQ Thủ Đức không có con giáp thứ 13.

 

Trân trọng cám ơn quư vị,

SVSQ/K27 Nguyễn Phương Hùng

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]