Khối 8406: Hăy đấu tranh cho chính danh và chính nhân với sức lực ḿnh có!

 

 

Trọng kính quư Vị,

 

Giáo dân Tam Ṭa và Giáo phận Vinh đứng lên đấu tranh do sự bột phát, chứ không do ảnh hưởng xúi giục nào từ những thành phần Lănh đạo dù Tôn giáo hay Chính trị. Cuộc đấu tranh bắt nguồn từ ĐỨC TIN và GIÁO HUẤN PHÚC ÂM. Mục đích đấu tranh cũng duy nhất: đ̣i CÔNG LƯ để có H̉A B̀NH XĂ HỘI. Cuộc đấu tranh không phải là việc tranh chấp Chính trị, Dân chủ vân vân.

 

Thành phần trong khối 8406 rất phức tạp. Có những thành phần nhằm mục đích tranh chấp Chính trị, quyền hành qua những chữ trừu tượng Dân chủ, Tự do, Nhân quyền vân vân… Thậm chí có những thành phần hoạt động Chính trị thời  cơ nhằm nhẩy bàn độc.

 

V́ vậy, chúng tôi xin lưu ư Khối 8406:

 

=>      Đừng lấy mục đích riêng của Khối gán cho cuộc đấu tranh của Tam Ṭa và Giáo phận Vinh để CSVN có cớ vu khống mang hại cho cuộc đấu tranh.

 

=>     Đừng có ư tưởng dựa sức mạnh đấu tranh của Tam Ṭa và Giáo phận Vinh như kiểu mượn đầu heo nấu cháo cho ḿnh. Việc này có thể làm cớ cho CSVN tuyên truyền vu khống bất lợi cho cuộc đấu tranh hiện nay.

 

=>        Hăy đấu tranh cho chính danh và chính nhân với sức lực ḿnh có.

 

 

Trọng kính,

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN  

 

----------------------------------------------------------

--- On Sun, 8/16/09, Yen_vlink <yen_vlink@yahoo.com> wrote:


From: Yen_vlink <yen_vlink@yahoo.com>
Subject: [VN-News] MAC GIAO--> TamToa: con duong tu+. hu?y cua VC (paltalk 16/8)--7:00pm Cali
To: yen_vlink@yahoo.com
Date: Sunday, August 16, 2009, 7:26 PM

 PALTALK hom nay Chủ Nhật 16.8.2009

Nhà văn MẶC GIAO (cựu dân biểu VNCH) sẽ tŕnh bày

và thảo luận cùng quư vị & các bạn:

"Tam Ṭa: Con Đường Tự Huỷ

của Việt Cộng"

 

Search "8406" pḥng Vietnamese

Giờ thường lệ 7:00 -- 9:00pm tối Chủ Nhật California

(Sáng Thứ Hai 9:00--11:00am Việt Nam) 

 

Thân kính mời quư vị & các bạn tham dự, hỏi,

góp ư, loan tin, tâm t́nh chia xẻ về hiện t́nh đất nước.

Pḥng có thể sinh hoạt "live" tới 10--11:00 giờ tối Cali

Cám ơn các bạn "chiến sĩ truyền tin"

giúp liên kết các pḥng Paltalk

và chuyển âm qua Yahoo quốc nội.

  .....

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]