Nhớ đến Anh, Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa

 

Nguyễn Phú

 

 

Kính tặng các anh chiến hữu yêu dấu QLVNCH tại chiến trường Long Khánh, 1975.

 

Người chiến sĩ QLVNCH với trọng trách mà Tổ quốc đă giao phó cho họ qua ba điều tâm niệm: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, như chiếc ghe nhỏ đang cố gắng đẩy chiếc sà lan nặng nề đầy cát giữa ḍng sông nước chảy cuộn, t́m cách tránh né những cụm lục b́nh trôi theo ḍng nước lũ, mà hầu như lúc nào những cụm lục b́nh trôi không định hướng ấy cũng muốn bám chặt vào cánh quạt máy chân vịt của chiếc ghe đó…

 

Thế rồi ḍng đời trôi qua, trong mọi bối cảnh, bất chấp gian nan, sự khổ cực, sự ngược đăi và bất công mà anh phải trải qua hằng ngày, người chiến sĩ QLVNCH đó vẫn kiên tŕ chiến đấu, bởi v́ anh chỉ có biết thực thi những điều nhắn nhủ mà vị tổng tư lệnh QLVNCH đă nói với anh và các đồng đội: “Hăy kiên tŕ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc chống lại cuộc xâm lăng trắng trợn của bè lũ Cộng Sản Bắc Việt.”

 

Người chiến sĩ QLVNCH đó có thể là người lính thuộc SĐ21BB đă phơi thây trên những tuyến đầu của Quốc Lộ 13 để mở đường cho cuộc phản công giải tỏa các đồng đội họ trong chiến trường An Lộc.

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh cựu Biệt Kích Quân được đồng hóa ra phục vụ trong TĐ.92/ BĐQ/BP, mà dưới sự đàn áp tấn công liên tục của Cộng Quân thuộc Trung Đoàn 274 Bắc Việt, anh đă kiên tŕ giữ vững trại Tống Lê Chân đến hơi thở cuối cùng.

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính thuộc Trung Đoàn 43/SĐ18BB, mặc dầu bị tràn ngập và áp đảo dưới hỏa lực dữ dội của Cộng Quân thuộc Công Trường 6 và Sư Đoàn 341 Bắc Việt, anh đă làm tṛn nhiệm vụ mà Hằng Minh đă trong đợi nơi anh: ngăn trở và làm chậm lại những toán quân tiền phương của Cộng quân Bắc Việt, mua thêm thời gian cho sự bố trí chiến đấu của SĐ18BB và các đơn vị bạn trong cuộc pḥng thủ tuyến thép Long Khánh.

  

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính ĐPQ c̣n lại của Chi khu Định Quán, mặc dầu đơn vị anh đă tan ră đêm 16 Tháng Ba, 1975, anh và một vài đồng đội của anh đă hăng hái t́nh nguyện giúp đỡ chi đội thiết giáp M-113 vơ trang và tái thiết bị để chống chọi lại với chiến xa T-54 của địch tại tuyến thép 2/52, để rồi ngày 12 Tháng Tư,1975, anh lại cùng toán quân đặc nhiệm của Trung Đoàn 43, phục kích và tảo thanh Cộng quân trong thị xă Xuân Lộc.

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh chị Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn thuộc Tiểu Khu Long Khánh đă can đảm, kiên tŕ trong gian nan, hy sinh thân ḿnh cùng với các anh lính của chiến hữu Vương Mộng Long, giữ vững pḥng tuyến tại khách sạn Long Khánh cũ trong đợt tấn công ào ạt lần thứ hai của Cộng quân vào 5 giờ sáng ngày 9 Tháng Tư, 1975.

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính thuộc Tiểu Đoàn 82/BĐQ/BP đă gian nan chiến đấu, mà cho đến giây phút cuối cùng, anh đă can đảm từ chối, không nhận di tản bằng trực thăng chinnook CH-47 mặc dầu đang bị thương nặng, bởi v́ anh cảm thấy rằng anh đă làm tṛn nhiệm vụ của anh và hơn nữa cái chỗ của anh trên chiếc trực thăng ấy có thể dành di tản thêm một người dân vô tội.

 

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính Pháo Binh thuộc TĐ3/PBD, mặc dầu Cộng quân đang trên đồi xung phong xuống tại gần quân trường Long Giao cũ, và mặc dầu anh đang bị thương ôm mặt máu me tùm lum, anh vẫn can đảm và b́nh tĩnh hủy diệt ng̣i cơ bẩm của khẩu 105 ly do anh trọng trách, bởi v́ anh đă được huấn luyện như vậy.

 

Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính v́ tuân lệnh của vị tân “tổng tư lệnh” QLVNCH, buông súng ống mà đă cùng theo anh chiến đấu nhiều năm trong khói lửa chiến tranh, chán chường d́u dắt đồng đội bị thương của anh từ cầu New Port, theo ngă ba Hàng Xanh, qua ngă tư B́nh Ḥa, ngă ba Cây Thị, chợ G̣ Vấp, đến ngă năm Chuồng Chó, mệt mỏi và kiệt sức quẹo trái xuống Tổng Y Viện Cộng Ḥa với hy vọng được điều trị vết thương một cách nhân đạo, để rồi đă bị xua đuổi đi một cách vô nhân đạo bởi những kẻ chiến thắng mà đối với họ chỉ có bác và đảng là trên hết.

 

Và rồi người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính QLVNCH ngày đó, trên quê hương lần thứ hai này, can đảm, mặc kệ những sự bất công, ngược đăi, và gièm pha như những cụm lục b́nh vô định hướng trong ḍng sông nước chảy cuộn, đang cố gắng chiến đấu với những kẻ chiến thắng vô thần đó, tranh giành sự tự do thật sự, t́m mọi cách hữu hiệu xoa dịu vết thương ḷng và vết thương thân thể của những đồng đội đă kém may mắn hơn anh c̣n đang kẹt lại trên quê hương yêu dấu của anh…

 

 

Nguyễn Phú (Trung Đội Trinh Sát/Tiểu Đoàn 2/43 – SĐ18BB)

 

  

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính