Tiếng Mẹ ru

 

 

 

 

Từ bốn ngàn năm trước

Trên đất Lĩnh Nam

Mẹ Âu Cơ cất lời ru

Con ơi nhớ lấy lời nầy

Ta là giống Rồng Tiên

Dân Lạc Việt trồng “Lúa nước”

Bên bờ Trường giang Dương Tử

Trôi giạt tới nơi đây

 

Bốn ngàn năm sau

Trên đất Miền Đông Nam bộ

Bà thác lời ru cháu

Nhắn gởi khuyên con gái

Con ơi chớ lấy chồng xa

Mai sau cha yếu mẹ già

Chén cơm ai bới tô trà ai dâng”

Hoặc nói gần nói xa

Có con mà gă chồng gần

Có bát canh cần nó cũng đem cho”

Nhưng mà con của mẹ

V́ duyên số lấy phải chồng xa

Từ đất g̣ Miền Đông

Lấy chồng về U Minh Miệt thứ

Nên mới cất lời than

Con gái mà lấy chồng xa

Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”

Có những buổi chiều tà

Chiều chiều ra đứng cửa sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

Cũng có khi

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”

Đó là những gái hiếu thuận

Lại có những nàng thôn nữ

Con cháu Hồ Xuân Hương

Thuộc loại “gái ngoan”

Không chồng có chửa mới ngoan

Có chồng chửa thế gian sự thường”

Khăn gói theo người yêu

Ra đi là sự đánh liều

Mưa mai nào biết nắng chiều nào hay”

V́ yêu nên phải sao cũng chịu

Một mai thiếp quyết theo chàng

Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”

 

Ngày nay trên đất Mỹ

Một mảng Việt Nam trôi giạt

Ông cất lời ru cháu

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lo gập gh́nh khó đi

Khó đi khó đẩy về ry ăn cần

Về sông ăn cá về đồng ăn cua”

 

Tiếng mẹ Âu Cơ ru hờ

Từ bốn ngàn năm trước

Nay vẫn c̣n vẳng đưa

 

 

Nguyễn Nhơn

(Đực Làng Bưng Cầu

Xứ Thủ Miền Đông )

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính