LTS: Sau l thư ku gọi "biểu tnh chống Trung cộng" của tn Việt cộng nằm vng Huỳnh Tấn Mẫm vừa qua, người Việt trong cũng như nước đ qu r bộ mặt việt gian của những tn đảng vin đảng CSVN chuyn bun dn bn nước! V thế, chỉ c những kẻ cn m ngủ hoặc rắp tm bn rẻ lương tm mnh để hng thỏa mn lng ch kỷ c nhn m ha theo bọn CS đ v đang tiếp tục con đường phản quốc m thi.

 

Bi thơ dưới đy của tc giả Nguyễn Nhơn gởi Mẫm, l một ci tt nẩy lửa vo mặt tn việt gian Huỳnh Tấn Mẫm v l tiếng chung cảnh tỉnh cho những kẻ cn vờ "m ngủ" nu trn.

 

THƠ GỞI CH MẪM

(Huỳnh Tấn Mẫm)

 

Thứ hai, 10 Thng 12 2012 19:30

 

Huỳnh Tấn Mẫm đắc cử Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Vin SAIGON (Trước 1975).

 

N, ch gi Mẫm,

Nghe Anh Hai ni đy

Ngy xưa dưới thời VNCH

Chủ trương Dn Chủ, Php Trị

Ch lợi dụng hoạt động "lăng lon"

Rước Quỉ Cộng vo cướp Miền Nam

Ngy nay dưới Tro X nghĩa của ch

Sao u xu xếp ve vậy?

Hay l cc đồng rận của ch

Xăng ph ch từ lu nn vậy chăng?

Xưa Dn Chủ, Php Trị ch

Nay Độc Ti, Đảng Trị lại rt

Đng l đồ chết nht

Cch miệng con mẹ mi

Biểu tnh, khng cng dn biểu tnh

Chỉ dựa thế dn vo Tổ Quỉ kn cựa

Chắc l tnh kiếm chc

Thm cht nữa dưỡng gi

Đồ mặt mẹt, x ra

Việc nước từ nay để dn tnh

Bọn ăn c x ra

Dn mn mặt tụi by rồi

Nếu ch Mẫm biết nghe lời phải

Hy can trường nhn nhận lỗi xưa

Kể lể hết ngọn ngnh

Cho lớp trẻ ngy nay nghe

Để em chu học lấy kinh nghiệm

Biết cng nhau tổ chức

Sớm lật đổ CH ĐỘC TI P BỨC

Thực hiện ĐẠI CCH MẠNG DN TỘC

Chừng no dược như vậy

Mới mong chống được XM LĂNG TU

Đừng ni mp to lao

Thm nhục nh lc tuổi gi

Mau nghe lời Anh huấn thị

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh