Về Vấn đề Chuẩn bị Thời Hậu việt cọng

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trao đổi với người đang dấn thân tranh đấu cứu nước từ trí thức đến người trẻ có kiến thức thời đại và cả giới b́nh dân thường có chung một nhận xét. Đó là, chế độ thối rữa và phản động đến tận cùng nhưng nói đến sụp đổ th́ “c̣n khó lắm”! “C̣n khó lắm” v́ “tụi nó vẫn kiểm soát được t́nh h́nh. Vẫn nắm vững công an và quân đội”. Người đang tranh đấu c̣n nghĩ như vậy huống ǵ đảng viên? V́ thế đảng viên bỏ đảng (chứ chưa nói đến dám chống đảng) cũng chỉ âm thầm. Con số phản tỉnh nầy chắc chắn không hề nhỏ. V́ họ vẫn c̣n ở trong đảng nên biết rơ thực trạng nội bộ hơn bên ngoài. Nhưng cũng chỉ v́ nghĩ “c̣n khó lắm” nên chưa dám công khai. Phải đợi thời cơ khi “gió đổi chiều”.

... Hiện tại chế độ mục ruỗng hơn lúc đó rất nhiều. Nhiều chỉ dấu cho thấy sự hỗn loạn. Thể chế đang tan ră từng mảng.

 

Mảng chính trị đang bất ổn tận gốc. Yếu tố nổi bật là phản quốc Mảng an ninh th́ có nhiều Tướng công an bị bắt giữ v́ phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến an ninh tổ quốc... bất ổn đến nỗi phải cải tổ toàn bộ. Về quân đội th́ Tướng chống Tướng (ví dụ như vụ sách Gạc Ma - Ṿng Tṛn Bất Tử). Mảng kinh tế th́ lệ thuộc Tàu cộng mà Tàu cộng đang bị xính vính do Mỹ mở cuộc chiến tranh thương mại. Mảng tâm lư xă hội th́ người dân căm thù Tàu cộng c̣n đảng quyết bám chặt để bảo vệ sự sống c̣n của đảng.

Riêng mảng đối ngoại th́ chưa bao giờ CSVN nhục nhă thê thảm như hiện tại!

 

... Khái quát thực trạng VN như thế th́ liệu có chế độ nào có thể tồn tại lâu hơn nữa được không?

 

V́ thế, sự sụp đổ là tất yếu và sẽ đến rất bất ngờ. Vấn đề chính hiện tại là chuẩn bị như thế nào thời hậu cộng sản để sớm đưa đất nước theo kịp đà tiến của văn minh nhân loại.

 

(Kông Kông - Chế độ CSVN đang tan ră từng mảng)

 

Là một Quân chính VNCH, tôi cầu Trời, khẩn Phật làm sao cho sớm dứt trừ được chế độ hung tàn, bạo ngược, phản nước, hại dân việt cọng!

 

Ngoại dă, các vấn đè “hậu cọng sản”, từ “tổ chức Tổng Tuyển cử Tự do” - “Thiết đặt Thể chế” - chí tới các vấn đề về “kế hoạch Kinh tế - Tài chánh” chí tới Giáo Dục - Xă Hội” th́ ôi thôi... Kinh nghiệm thực tiển VNCH về toàn bộ vấn đề c̣n y nguyên, nóng hổi.

 

Từ bản văn Hiến Pháp, các Kế hoạch Phát triển: Khu K Nghệ Biên Ḥa - Chương tŕnh Kinh tế Hậu chiến Stanley - Thúc như Khẩn hoang - Lập Ấp...

 

Lấy đó làm căn bản tu chính, triển khai th́ thiệt là mau lẹ.

 

C̣n về phần nhân sự th́ c̣n “hoành tráng” hơn:

 

Chuyên gia Việt Nam phục vụ tại LHQ về toàn bộ các vấn đề kể trên nhiều lắm.

Ngày trước chuyên viên VN được huấn luyện và thực hành chủ yếu có kinh nghiệm Mỹ - Pháp.

 

Bây giờ, chuyên viên VN có mặt trên 70 quốc gia. Với kinh nghiệm tổng hợp như vậy th́... Đặt xong căn bản thể chế là tiến tới như đi hia 7 dặm tức th́!

 

Tôi ghi lại đây “Kinh nghiệm Thể chế Việt Nam Cộng Ḥa:

 

Tinh thần dân tộc - nhân bản của hai nền Việt-Nam Cộng-Ḥa

 

Trích: “Tinh Thần Cộng Ḥa vẫn tồn tại

Mặc dù Việt Nam Cộng Ḥa không c̣n tồn tại nhưng sinh họat và tinh thần cộng ḥa đă ăn sâu vào cách suy nghĩ của người miền Nam.

 

Tinh thần này đă được truyền cho thế hệ tiếp nối và lan tỏa khắp nơi. Trong nước tại miền Nam các thế hệ đi trước đă kể cho con em họ về lịch sử của họ và của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

(VIỄN TƯỞNG VỀ CHÍNH THỂ CỘNG H̉A CHO VIỆT NAM. Nguyễn Quang Duy)


Ngày 26 tháng 10, 2014, ngày kỷ niệm 58 năm thành lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Ngày ban hành Hiến Pháp, đạo luật tối thượng thiết đặt nền tảng, kỷ cương cho Đất nước. Dù bị nạn thực dân - cộng sản qua phân, trong ư thức, t́nh tự dân tộc, Quân – Dân – Chánh Miền Nam vẫn nh́n nhận: Lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa chạy dài từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, Độc lập – Thống nhất, bất khả phân

 

Lời Mở đầu Hiến pháp lẫm liệt viết:

 

Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ư chí quật cường của toàn dân đảm bảo,

 

Điều 1 minh thị xác định:

Việt Nam là một nước Cộng ḥa, Độc lập, Thống nhất, lănh thổ bất khả phân.

 

Đó là tinh thần Dân tộc theo truyền thống B́nh Ngô Đại cáo:

“Như nước Việt ta từ trước vốn xưng văn hiến đă lâu. Sơn hà cương vực đă chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lư, Trần gây nền độc lập cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương.”


Về yếu tính Nhân bản, hiến pháp cũng long trọng cam kết:

 

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều ḥa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;

 

Điều 12

Đời tư, gia đ́nh, nhà cửa, phẩm giá, và thanh danh của mọi người dân phải được tôn trọng.


Về vấn đề Dân chủ, ngày nay, sống dưới chế độ độc tài toàn trị việt cộng quá lâu, giới trẻ may nhờ cuộc cách mạng truyền thông điện tử, t́m thấy được ư niệm căn bản về thể chế dân chủ, thường nêu cao định chế Tam Quyền phân lâp, Dân chủ pháp trị, Đa nguyên, đa đảng.

 

Ít người biết rằng, hai nền Việt Nam Cộng Ḥa đă từng vượt lên trên quan niệm phân quyền hiến định. Và đă long trọng thiết đặt yếu tính “Dân chủ Phân nhiệm” trên cả hai bản Hiến pháp VNCH:

 

Điều 2 Chủ quyền thuộc về toàn dân.

Điều 3 Quốc dân ủy nhiệm vụ hành pháp cho Tổng thống dân cử, và nhiệm vụ lập pháp cho Quốc hội cũng do dân cử.

 

Sự phân nhiệm giữa hành pháp và lập pháp phải rơ rệt. Hoạt động của các cơ quan hành pháp và lập pháp phải được điều ḥa.

 

Điều nầy thật trọng yếu nhằm bảo đảm tính chất dân chủ vững chắc và có thực chất của thể chế VNCH khi xác định: Chủ quyền thuộc về toàn dân. Quốc dân “ủy nhiệm vụ” cho các chức chưởng, định chế quốc gia thực hiện nhiệm vụ do quốc dân giao phó chớ không phải tự thân các chức chưởng, định chế ấy ban bố quyền hạn cho toàn dân.

 

Hiện tại, tương quan giữa các ngành Hành phháp – Lập pháp – Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đặt trên căn bản “Cân bằng Quyền lực” (Balance of Powers ).

 

Năm mươi tám năm về trước, Hiến pháp VNCH đă đặt định “Hoạt động của các cơ quan hành pháp và lập pháp “phải được điều ḥa.” Nghĩa là các ngành hoạt động điều hành công việc quốc gia có bổn phận phải thu xếp ổn thỏa để cho bộ máy nhà nước hoạt động được điều ḥa, không để va chạm rối loạn, chớ không chỉ tiêu cực cân bằng quyền lực.

 

Một Quốc gia VNCH non trẻ, được thiết dựng trên căn bản trội yếu về hiến chế và điều hành giữa thời chinh chiến điêu linh mà đă đạt được một số thành tựu đáng kể như vậy cũng là niềm hănh diện cho sĩ phu Miền Nam nước Việt.

 

Hơn thế nữa, những ngày cuối cùng của Miền Nam, trong khi giặc cộng kéo gấn đến dưới chân thành, sĩ phu Miền Nam vẫn c̣n thao thức hội thảo đặt vấn đề: Dân chủ Pháp trị hay Đức trị? Là Phụ mẫu chi dân hay dân chi phụ mẫu?!

 

Hởi ôi, nền VNCH như đứa bé mới học đi vừa vững chân trên nền Dân chủ Pháp trị đă chực chạy lên Dân chủ Nhân bản và tiến đến mức cao xa Đức trị!

 

Hai nền VNCH non trẻ ấy, như tuổi thanh xuân mơ mộng, hăm hở tiến vào nền văn minh thời đại thật đáng yêu.

 

C̣n như ngày nay, giữa thời kỳ chủ nghĩa xă hội đen tối, chỉ một nền Cộng ḥa Tam quyền phân lập đơn sơ, khiêm tốn vẫn chỉ là “một viễn tưởng” ở ngày mai, nghĩ cũng thật là thảm cho Đất nước và Dân tộc!Nguyễn Nhơn

(Viết lại trước thềm vận động Cách Mạng Mùa Thu 2018)

16/8/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính