Từ Giấc Mơ Thu Hồi Lưỡng Quảng tới Bất Tiếu Dâng Các Tỉnh Biên Giới và cả Biển Đảo cho chệt!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Fb Thanh Mai

Quả địa cầu do TQ sản xuất bán ở Đông Âu, mất cái mỏm kia không phải mất mỗi Vân Đồn, Móng Cái đâu ạ. Cái mỏm kia tương đương cả tỉnh Lạng Sơn + Quảng Ninh + Hải Pḥng + một nửa Thái B́nh + 1 nửa Cao Bằng và toàn bộ các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cô Tô + khoảng 1/3 vịnh băc bộ...

 

Tự ngàn xưa, Tổ tiên Ṇi giống Việt vẫn ước mơ có ngày thu hồi lại phần đất Lưỡng Quảng vốn thuộc lănh thổ Lĩnh Nam của Đại Việt bị quân tàu xâm chiếm:

 

Lư-Thường-Kiệt bại Chiêm, phá Tống

 

Thân chinh xe ngựa tŕ khu,

Phá Sa-động bắt man tù Ngụy-Phang.

Chiêm-Thành nộp đất xin hàng,

Ba châu qui-phụ một đường thanh-di.

Tống binh xâm nhiễu biên thùy,

Tướng quân Thường-Kiệt dựng cờ Bắc chinh.

Bên song Như-Nguyệt trú dinh,

Giang sơn dường có thần linh hộ-tŕ.

Miếu tiền phảng phất ngâm thi,

Như phân địa thế, như tŕ thiên binh.

Bấy giờ Tống mới hư-kinh,

Giảng ḥa lại trả mấy thành cố cương.

Lại c̣n hối hận một chương:

"Tham voi Giao-Chỉ, mất vàng Quảng-nguyên"

Năm mươi năm lẻ lâu bền,Vũ công văn-đức rạng truyền sử xanh.

(Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca)

 

 

HỊCH LƯ THƯỜNG KIỆT

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Sông núi nước Nam, vua Nam ở,

Rành rành phân định tại sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

 

 

QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ ĐẠI PHÁ GIẶC NHÀ THANH

 

Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Bắc B́nh Vương được tin quân nhà Thanh đă sang đóng ở Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh, các tướng đều xin hăy chính ngôi tôn, để yên ḷng người rồi sẽ khởi binh.


Bắc B́nh Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn, ngày 25 tháng mười một năm mậu thân (1788), Vương làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, rồi tự ḿnh thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc Thanh. Ra đến Nghệ An nghỉ lại 10 ngày để kén lấy thêm binh, cả thảy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi.
Vua Quang Trung điểm duyệt quân sĩ, truyền dụ nhủ bảo mọi người phải cố gắng đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày 20 tháng chạp th́ đến núi Tam Điệp. Bọn Ngô Văn Sở, Ngô Th́ Nhiệm đều ra tạ tội, kể chuyện quân Tàu thế mạnh, sợ đánh không nổi, cho nên phải lui về giữ chỗ hiểm yếu.


Vua Quang Trung cười mà nói rằng: “Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đă định mẹo rồi, đuổi quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế th́ đánh nhau măi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Th́ Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đ́nh chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, th́ ta không cần phải sợ chúng nữa.”

 

*****************

 

Từ "thiên thư Nam quốc sơn hà Nam đế cư" Lư Thường Kiệt tới câu thề ước "Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, th́ ta không cần phải sợ chúng nữa” của Quang Trung Đại đế, trước sau vẫn bàng bạc mùi phục hận, đ̣i lại đất xưa Lưỡng Quảng.

 

Vậy mà, chỉ mới trải qua 73 nâm cọng sản trầm luân, bọn " cướp chánh quyền hồ tinh bác cụ " đă không c̣n biết ḿnh là ai, lại đi khấu đầu thần phục giống du mục xâm lăng chệt, liên tiếp dâng đảo, dâng biển, đất liền từ biên giới và sắp tới tận nội địa:

 

- Năm 1958, hồ ra lịnh cho đồng vẫu kư công hàm dâng 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa cho chệt.

 

- Năm 1999, tuân hành "Mật ước Thành Đô", bọn hồ tinh cỏ đuôi chó Ba Đ́nh kư hiệp ước biên giới nhượng cho chệt: - Trọn Ải Nam Quan lịch sử - 1/2 Thác Bản Giốc xinh đẹp - 900 km2 đất biên giới.

 

- Năm 2000, kư hiệp ước vịnh Bắc bộ, nhương 1/3 vịnh với nhiều tiềm năng dầu mỏ cho tàu khựa.

 

- Nhượng các trọng điểm biên giới cho chệt dưới h́nh thức khai thác rừng đầu nguồn.

 

- Nhượng " nóc nhà Tây nguyên " cho chệt đem hàng vạn đặc ông trấn đóng dưới dạng công nhân khai thác quặng bauxite.

 

- Nhượng đặc khu Formosa cho hàng vạn đặc công chệt trấn đóng Vũng Áng là " yết hầu " của Đất nước.

 

- Sắp tới, chuyển nhương nốt 3 trọng điểm Vân Đồn - Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho chệt để hoàn thành sách lược " Nhất đới - Nhất lộ " cho vua chệt tập bất kể toàn dân phẫn nộ chống đôi.

 

 

DI CHÚC TRẦN NHÂN TÔNG

 

"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo.

V́ rằng họ cho ḿnh cái quyền nói một đường làm một nẻo.

Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu.

Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải.

Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn.

Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước.

Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.

Không thôn tính được ta, th́ gậm nhấm ta.

Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta

từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.

Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn :

 

"Một tấc đất của Tiền nhân để lại,

cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".

 

Di huấn tiền nhân " "Một tấc đất của Tiền nhân để lại,

cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".

 

Như hài tội ở trên, bọn hồ tinh bán nước đều đáng tội tru di tam tộc.

 

Hơn thế nữa, chúng c̣n trăm mưu ngàn kế hủy diệt văn hóa Dân tộc nhằm mở đường hán hóa.

 

Tên đầu đảng nội gian hiện nay tục danh trọng lú c̣n trơ tráo thở ra giọng vô học, bất thuật đến mức nôn mửa:

 

“Những kẻ đ̣i đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đ̣i Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (chớ không phải kẻ có lư luận như Trọng), ai cũng nhận thấy đường lối lệ thuộcTàu của Trọng thể hiện rất rỏ: «Việt nam với Tàu là một. Một chế độ, một văn hóa … » (Khi Việt nam và Tàu "một Tổ quốc, một Văn hóa" Nguyễn thị Cỏ May)

 

Đó là hành động phản quốc - diệt tộc đáng tội lăng tŕ.

 

Câu hỏi đặt ra là chừng nào Quốc dân Việt Nam đứng lên thi hành di chúc Trần Nhân Tông?

 

Nêu tất cả hạ quyết tâm, biến ngày 2 tháng 9, ngày già hồ đọc "Tiên ngôn đập vập" đạo văn Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 73 năm về trước thành ngày Tổng Khởi Nghĩa 2018 xóa bỏ chế độ toàn trị hán ngụy việt cọng.

 

Đưa bọn lang sói công nô tội phạm từ bí trọng lú chí tới trùm xă thôn mũi Cà Mau ra trước pháp đ́nh cách mạng chịu tội.

 

Được như vậy Mùa Thu 2018 trở thành Ngày Cách Mạng Mùa Thu Dân tộc.

 

Mong lắm vậy thay!

 

 

Nguyễn Nhơn

24/8/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính