Trọng lú và hoang tưởng xây dựng xă hội chủ nghĩa hoàn thiện

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Kết thúc màn đấu đá tranh giành quyền lực trong kỳ Đại hội XII của đảng CSVN, phe kiên tŕ CNXH của đương kim Tổng Lú là bên thắng cuộc “100% tuyệt đối”. Thế là đồng chí X được “toại nguyện” theo đơn xin về nhà lo việc “quản gia”. Đồng chí Tổng Lú th́ tiếp tục lo việc đi t́m “lá diêu bông”, hay nói rơ hơn là đi t́m “CNXH hoàn thiện”. Trong bài phát biểu trước Đại hội đảng đồng chí Tổng Lú đă lớn tiếng hô hào: “Việt Nam nhất định thành công trên con đường đi lên CNXH, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (ĐaNang online ngày 21-1-2016)

(Đại Nghĩa - Nguyễn Phú Trọng với CNXH hoàn thiện)

 

 

Hơn nửa thế kỷ trước  Cố vấn Chánh trị VNCH Ngô Đ́nh Nhu khẩn thiết dẫn Kinh Phật “Trụ Mà Không Trụ” kêu gọi cọng sản Bắc Việt v́ tiền đồ của Dân tộc, hăy thôi bám trụ vào chủ nghĩa cọng sản để mở đường cho Đất nước tiến lên:

“Các nhà lănh đạo Cộng Sản ở miền Bắc đă trụ vào lư thuyết Cộng Sản trong thời kỳ tranh giành độc lập. Chúng ta đă thấy trong các trang trên, sự đi đúng đường một phần nào của họ trong một giai đoạn. Nhưng chúng ta cũng đă phân tích các lư do v́ sao sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của dân tộc. Chẳng những như chúng ta đă phân tích, sự tiếp tục trụ đóng vào lư thuyết Cộng Sản sẽ không làm sao giải quyết đƣợc công cuộc phát triển cho dân tộc, mà lại c̣n mở cửa đưa các thế hệ sau này, vào một đời sống vô cùng đen tối không lối thoát. Trung Cộng tự ḿnh cũng chưa giải quyết đƣợc vấn đề phát triển cho dân tộc Trung Hoa. Từ ngày các sự viện trợ của Nga đă chấm dứt, các công cuộc phát triển của Trung Cộng hoàn toàn đ́nh trệ. Do đó, tự đặt ḿnh vào ṿng ảnh hưởng của Cộng Sản, nghĩa là của Trung Cộng, các nhà lănh đạo Bắc Việt tự ḿnh đă từ bỏ công cuộc phát triển cho dân tộc. Hơn nữa, sự phát triển của một khối người gần 800 triệu dân như của Trung Cộng, là một mối đe dọa cho toàn thế giới. Và v́ vậy công cuộc t́m phát triển của Trung Cộng tự nó, dù mà Trung Cộng không có gây hấn với ai cả, cũng gây nhiều kẻ thù. Những người này nhất định sẽ cản trở không để cho Trung Cộng phát triển. Các biến cố chính trị gần đây đều xác nhận sự phân tích trên. Nay nếu chúng ta gắn liền số mạng của dân tộc Việt Nam vào với số mạng của Trung Cộng th́ hành động đó có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ công cuộc phát triển đang cần thiết cho sự sống c̣n của dân tộc. Trung Cộng giải quyết không được công cuộc phát triển của dân tộc Trung Hoa. Nhưng số người 800 triệu dân cần phải nuôi, là một thực tế không thể phủ nhận được. Sự bành trướng mà Trung Cộng bắt buộc phải thực hiện dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đă mở màn. Nếu chúng ta không thức tỉnh th́ một trong những nạn nhân đầu tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta. Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp. V́ vậy cho nên, công cuộc chống sự xâm lăng của miền Bắc, không lúc nào khẩn thiết cho cộng đồng dân tộc Việt Nam bằng trong lúc này. Và v́ vậy cho nên, chúng ta thành khẩn mong mỏi các nhà lănh đạo miền Bắc, kịp thời nhận định đă đến lúc, v́ sự tiến hóa của dân tộc, không c̣n nên tiếp tục sự trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản nữa.

(Chính Đề Việt Nam - Tùng Phong Ngô Đ́nh Nhu)

 

 

Mới đây, trước Đại Hội Đồng LHQ, Tổng thống Hoa Kỳ lớn tiếng kêu gọi:

“Tôi yêu cầu các quốc gia có mặt ở đây hôm nay hăy chuẩn bị hành động nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng thực sự này. Chúng tôi kêu gọi khôi phục đầy đủ nền dân chủ và tự do chính trị tại Venezuela.

Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đă thực thi chủ nghĩa xă hội một cách yếu kém, mà là chủ nghĩa xă hội đă được thực hành một cách thành thực. Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xă hội hay chủ nghĩa cộng sản chân chính được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai c̣n rao giảng về giáo lư của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này th́ chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.

Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ biết quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.”

 

Và cũng từ hơn nửa thế kỷ về trước, nhân sĩ Ngô Đ́nh Nhu đă tiên liệu về thực trạng việt cọng ngày nay:

“... Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành h́nh, là v́ hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, th́ sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.

 

Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm một lối thoát cho các nhà lănh đạo Cộng sản Bắc Việt, khi họ ư thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nào họ vẫn tiếp tục thực hiện ư định xâm chiếm miền Nam th́ họ vẫn c̣n chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng, thay v́ chính sách sống chung ḥa b́nh của Nga Sô.

 

V́ vậy cho nên, sự mất c̣n của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất c̣n trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy tŕ lối thoát cho miền Bắc và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa.”

 

 

Ngày nay, t́nh trạng Đất nước diễn tiến đúng như nhận xét của nhân sĩ Ngô Đ́nh Nhu: Một khi không c̣n Miền Nam VNCH để làm chỗ “đối trọng”, chệt cọng mặc sức đè đầu bóp cổ việt cọng xă nghĩa ngu hèn.

 

Giữ thân c̣n chưa xong, tiến lên xă hội chủ nghĩa cái mẹ rượt ǵ?!

 

Nếu lú c̣n chưa chết và c̣n biết v́ vận mệnh Đất nước th́ nhân khi Bộ trưởng Quốc pḥng Hoa Kỳ ghé thăm, nhân danh “chuẩn chủ tịt nước” kư đại mẹ cái “Hiệp ước Liên Minh Quân sự” với Hoa Kỳ, chơi tṛ “sấm nổ chẳng kịp bưng tai” may ra t́nh báo Hoa Nam cục không kịp phản ứng.

 

Cho dù sau đó có bị nhiễm “virus lạ và độc” đi theo chân Trần Đại Quang th́ cũng là góp phần thực hiện câu sấm Trạng, chuộc lại tội lỗi với Đất nước và Dân tộc trong muôn một:

 

“Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt

Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong”

 

 

Mùa Thu gă nhà quê xú Thủ

Nguyễn Nhơn

15/10/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính