Tôi là Người Việt Quốc Gia từ khi Mở Mắt Chào Đời

 

Người Việt Quốc gia theo Truyền thống Yêu Nước - Mến Nhà không bao giờ chịu hệ lụy v́ “Bất cứ thứ chủ thuyết nào”: Chủ nghĩa Quốc gia Phát xít cũng không. Cọng sản vô nhân lại càng không.

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trump nhận theo ‘chủ nghĩa dân tộc’

 

Trong một buổi tập trung chiến dịch hôm thứ Hai (22/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đă tuyên bố ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, không phải theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Trong khi đó, các cuộc khảo sát cho thấy dân Mỹ tiếp tục tăng tín nhiệm với vị Tổng thống đương nhiệm.

Trong cuộc tập trung chiến dịch ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng ḥa Ted Cruz tại Houston, Texas hôm 22/10, Tổng thống Trump đă nói về chủ nghĩa dân tộc.

Thẳng thắn mà nói người toàn cầu hóa là người muốn toàn cầu làm tốt, không quan tâm nhiều tới quốc gia của chúng ta. Quư vị biết tôi là ǵ? Tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Được chứ? Một người theo chủ nghĩa dân tộc. Hăy sử dụng thuật ngữ này”, ông Trump nói.

Đám đông khoảng 18.000 người đă ḥ reo tán đồng phát biểu của ông Trump và hô lớn “U-S-A”.

Ông Trump thừa nhận rằng mọi người thường cố gắng tránh thuật ngữ ‘chủ nghĩa dân tộc’ v́ cho đó là điều “xấu”, là “lỗi thời”, nhưng tôi dùng từ đó.

 

*********

 

Có những người tự thị là văn minh, tiến bộ, không cố chấp cực đoan, khư khư giữ chặt tư cách Người Việt Quốc Gia hiểu là Chủ nghĩa Quốc gia hẹp ḥi và chế ra thuật ngữ kỳ lạ “Tôi là người Không cọng sản.”

 

Tôi hănh diện tự xưng Người Việt Quốc Gia.

 

Hiểu theo nghĩa Quốc là Nước, Gia là Nhà

Người Việt Quốc Gia Yêu Nước Mến Nhà

C̣n nói là theo chủ nghĩa Quốc Gia th́ cũng vậy

Chủ nghĩa Quốc Gia v́ Quốc Gia - Dân tộc

Chống lại Chủ nghĩa cọng sản Thế giới Đại đồng

VÔ TỔ QUỐC

 

Tôi nhớ ơn 250 ngàn tử sĩ Miền Nam VNCH

V́ chiến đấu chống cọng sản Bắc Việt xâm lăng

Mà Vị Quốc Vong Thân

Vậy, Người Việt Quốc Gia là Ai?

 

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái gởi cho bài viết, thử nêu lên yếu tính về “Lập Trường của Người Việt Quốc Gia.”

 

Thiết nghĩ, muốn khảo sát vấn đề cho thấu đáo, trước tiên cần xác định “Người Việt Quốc gia là ai?”

 

Tôi sinh ra từ làng quê Bưng Cầu, xứ Thủ Dầu Một, Miền Đông Nam bộ, đất g̣, đồng khô cỏ cháy.

 

Ngày bé thơ, chưa tới tuổi cắp cặp đệm đi học trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được DỐI TRÁ. Hai là sống cho có NGHĨA có NHÂN.

 

Nhân là t́nh thương người ấp ủ trong ḷng. Thương người như thể thương thân.

Đem t́nh thương trong ḷng ra đối đăi với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa.

 

Người với người, đối đăi nhau với t́nh thương và lẽ phải mới vẹn bề t́nh nghĩa, t́nh làng, nghĩa xóm ấm êm.

 

Ngày cắp cặp đệm đi học trường làng, cậu dạy: QUỐC là nước. GIA là nhà. Ơn thủy thổ, ơn tấc đất, ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.

 

Ra chợ Thủ, học trường tỉnh, mỗi khi hè đến, nô nức xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng cỡi voi rượt đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Xem các anh diễn Hội nghị Diên Hồng: Bô lăo, thay mặt toàn dân, hô vang câu thề Quyết chiến và Hy sinh chống thác đát xâm lăng.

 

Vào trung học, đọc B́nh Ngô Đại Cáo:

Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước v́ khử bạo”

 

Đánh xong giặc xâm lăng bạo ngược cuồng Minh, mới thực thi nhân nghĩa trị nước:

Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo”

 

Vào Học viện Quốc gia Hành chánh, nghe các giáo sư giảng dạy:

Về triết học, mác xít chủ trương triệt để xóa bỏ quyền “Tư hữu” là một sai lầm nghiêm trọng từ căn bổn, bởi v́ “ư thức tư hữu” là bẩm sinh, tự nhiên, không ai xóa bỏ được.

 

Kinh tế Mác xít lấy “Sở hữu Toàn dân” thay thế quyền tư hữu, làm triệt tiêu mọi phấn đấu cá nhơn, gây tiêu cực trong phát huy sáng kiến. Hậu quả là sức sản xuất ù ĺ, kinh tế xơ cứng, không phát triển được. Cho nên dân nghèo nước mạt!

 

Về chánh trị học, chủ trương “chuyên chính vô sản” cọng với độc quyền kinh tế nhà nước, người dân bị nắm chặt bao tử, trở thành nô lệ, phó mặc cho đảng và nhà nước mặc t́nh sai khiến, lùa đi như bầy cừu.

 

Tóm tắt là: Chủ nghĩa cọng sản là phi nhân, độc tài toàn trị, bạc ác bất nhân cần phải loại trừ.

 

Cho nên trên Hiến Pháp của cả hai nền Việt Nam Cọng Ḥa đều long trọng ghi:

“VNCH chống chủ nghĩa cọng sản  dưới mọi h́nh thức. Mọi việc truyền bá hoặc thực hành chủ nghĩa cọng sản đều bị cấm chỉ”.

 

V́ vậy mà: Quân Dân Miền Nam không tiếc máu xương, liều thân chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, giữ cho 18 triệu đồng bào được sống Tự do – No ấm trong 21 năm dài với giá xương máu chất chồng: 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

 

Trong số cả triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, v́ thất cơ thua trận đi tù đày cọng sản, hàng trăm ngàn vùi thây nơi hoang địa, xương tù rải khắp núi đồi Việt Bắc tới tận mũi Cà Mau! Lớp may mắn sống c̣n vẫn một dạ sắc son, giữ vẹn chánh nghĩa Quốc gia – Dân tộc.

 

Đối với tôi, con người quốc gia, hiểu theo nghĩa đơn giản là người Việt thương nước mến nhà. Nước là nước Việt, bốn ngàn năm văn hiến. Nhà là nhà Việt Nam, dân Nam, con Rồng cháu Tiên ở.

 

V́ vậy, người Việt Quốc gia không có lập trường nào khác hơn là: Diệt trừ bạo quyền cọng sản, giành lại quyền sống, quyền làm người, tái xây dựng đạo lư Nhân Nghĩa của tổ tiên, nền văn minh “Lúa nước” hiền ḥa, xóa sạch nọc độc mác lê duy vật, vô thần, vô tổ quốc, chấm dứt đêm trường u minh cọng sản, để cho giải đất h́nh Rồng lại rạng rở bên bờ biển Đông.

 

Tôi vừa mạo muội diễn giải đôi hồi về con người Quốc gia đứng dưới ngọn cờ chánh nghĩa dân tộc, chống lại chủ thuyết hung tàn cọng sản.

 

TS. Nguyễn Văn Thái viết: “Cơ sở cho lập trường chánh trị: … Dữ kiện duy nhất mà người dân có được là những PHÁT BIỂU VÀ HÀNH ĐỘNG của những người mang danh nghĩa là người Việt Quốc gia đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Khi nào những phát biểu và hành động của những người nầy đúng với những mục tiêu của mô thức tự do và dân chủ th́ điều nầy chứng tỏ họ đang đóng góp vào công cuộc đấu tranh chính đáng.”

 

Sở dĩ tôi diễn tả đôi hồi về quá tŕnh sanh trưởng và chiến đấu v́ tự do dân chủ của người Việt Quốc gia như trên là ư muốn lên hai điều:

Một là học hiểu về tự do, dân chủ trên sách vở là chưa đủ. Phải sống lăn lóc gió sương dưới hai chế độ tự do, dân chủ và độc tài toàn trị cọng sản rồi mới biết đá, biết vàng.

 

Hai là sống cho từng trải rồi mới biết đạo lư nhân nghĩa của dân tộc Lạc Việt, văn minh lúa nước đơn sơ mà thấu t́nh, đạt lư.

 

Nhân tự thân là người với bản vị “con người” với tự do, nhân phẩm, với t́nh thương đồng loại. Theo thuật ngữ chánh trị học ngày nay chi tiết hóa thành nhân đạo, nhân quyền…

 

Nghĩa là lư lẽ, là lẽ phải phổ quát. Ngày nay học thuật chi tiết hóa thành ra luật: Luật Quốc tế nhân quyền, luật dân sự…

 

Dân chủ Pháp trị chỉ là thuần lư, thiếu t́nh người. Đạo Nhân – Nghĩa Việt tộc có nghĩa có nhân, có lư có t́nh. T́nh nghĩa vẹn vẻ đôi đường, xă hội hài ḥa, luật pháp có đó mà không ai dùng tới th́ pháp luật có đó cũng như không.

 

V́ lẽ ấy, chúng ta không nên mất th́ giờ luận giải về chánh trị dân chủ, nhân quyền chi cho nhiều mà phải cùng nhau hợp lực đánh cho sập chế độ cọng sản là diều kiện tiên quyết để xây dựng lại xă hội Việt Nam trên nền tảng DÂN TỘC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG như đă từng chắt chiu xây đắp dưới hai nền cộng ḥa Việt Nam.

 

Tôi hănh diện là người Việt Quốc gia

Có ai hỏi tôi, anh từ đâu tới đây

Tôi đáp, tôi từ Việt Nam tới đây

Tôi là người Việt Nam

V́ tị nạn cọng sản hung tàn mà lưu lạc tới đây

 

 

Nguyễn Nhơn

(Viết lại sau sự kiện “Chiếc Giày của Thùy Dương”

ném vào mặt bạo quyền việt cọng)

23/10/2018

 

 

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?

 

Hồi lên năm lên sáu

Cắp cặp đệm, học Trường Làng

Cậu tui học Lớp Nhi Trường Tỉnh

Kêu cháu lại dặn ḍ

Nếu vô lớp mà thấy hai chữ

Quốc Gia là phải nhớ cho thật kỷ

Quốc là NƯỚC, Gia là NHÀ

Quốc Gia là NƯỚC NHÀ ḿnh

ƠN TẤC ĐẤT, NGỌN RAU

Phải ráng lo học, mai sau đáp đền

Từ bấy nhẩn nay vẫn đau đáu trong ḷng

Lời chí thiết Cậu dạy, không dám quên

Người Việt Quốc Gia là như vậy đo

Bắt nguồn từ truyền thống Dân Tộc

Truyền lại từ đời nầy sang đời khác

Ḷng chỉ hẹn với ḷng, trả chút nghĩa:

Ơn Tấc Đất Ngọn Rau

Người Việt Quốc Gia đâu phải chỉ là

Người đơn thuần theo Chủ Nghĩa Quốc Gia

Chống Chủ Thuyết Cộng sản, thời chiến tranh Quốc Cộng

Danh nghĩa chỉ dùng trong một thời

Nhưng ngẩm lại t́nh thế hiện nay

Chữ Quốc Gia theo nghĩa hẹp Chủ Thuyết

Nhập một cùng chữ Quốc Gia theo nghĩa rộng:Dân tộc

Vẫn cứ thích hợp và đúng với t́nh thế

Hai ư nghĩa nhập một là chỉ rơ ư chí

Người Quốc Gia-Dân tộc quyết một ḷng

Cùng với toàn dân vùng lên

Đánh đổ bạo quyền Việt Cộng

Thực hiện CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Giành lại Quyền Sống, Quyền Làm Người

Tự Do, Dân Chủ cho Dân Tộc

Người Việt Quốc Gia là như vậy đó

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Quốc Gia

 

DÂN chúng an cư hưởng thái B̀NH

TỘC gia thuận thảo rạng ánh MINH

TỔ phụ Tiên Rồng cơ duyên THẮM

QUỐC triều Hồng Lạc đất nước XINH

DANH truyền hậu duệ t́nh muội ĐỆ

DỰ lưu tiền bối nghĩa tỷ HUYNH

TRÁCH trọng đồng cam ḷng phỉ CHÍ

NHIỆM tṛn cộng khổ dạ thỏa T̀NH

 

 

Cộng sản

VIỆT dân căm phẫn nhắm mục TIÊU

CỘNG tâm ḥa trí quyết một ĐIỀU

tài thái thú lôi ra ĐỐT

LỆ bộc tham ô kéo lên THIÊU

HÈN bái giặc thù dân đập BÚA

ÁC giết dân lành chúng chém R̀U

PHẢN thuyết tam vô bầy cáo QUỈ

QUỐC phá gia vong lũ chồn YÊU

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính