Thời điểm Quyết Liệt cho Sự Tồn Vong của Đất Nước

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Diễn văn gây chấn động của Tổng thống Hoa Kỳ trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9, 2018:

 

“Tôi yêu cầu các quốc gia có mặt ở đây hôm nay hăy chuẩn bị hành động nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng thực sự này. Chúng tôi kêu gọi khôi phục đầy đủ nền dân chủ và tự do chính trị tại Venezuela.

 

Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đă thực thi chủ nghĩa xă hội một cách yếu kém, mà là chủ nghĩa xă hội đă được thực hành một cách thành thực. Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xă hội hay chủ nghĩa cộng sản chân chính được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai c̣n rao giảng về giáo lư của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này th́ chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.

 

Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ biết quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.

 

***************

 

Lănh đạo Tàu cọng ồ ạt sang xứ xă nghĩa việt cọng xiết bù lon đít cho tên nô tài trọng lú hầu giự chặt chư hầu xă hội chủ nghĩa An nam:

“Trong ṿng chỉ hơn nửa tháng, 3 quan chức cao cấp của thiên triều Bắc Kinh đă đích thân đến tận Ba Đ́nh, đứng đằng sau và dựng lên ông vua thái thú của chư hầu phương Nam.

 

Nếu ngày 16 tháng 9 Vương Nghị tuyên bố “Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển...” th́ ngày 2 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng đưa ra đề xuất để ban hành Nghị quyết mới về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nh́n đến năm 2045”.

 

Nếu ngày 2 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 th́ ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết để Chủ tịch Nước trở thành ghế không người trống.

 

Nếu ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết th́ ngày 19 tháng 9 Chu Cường phải gặp Trần Đại Quang.

 

Nếu ngày 3 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng được 100% BCHTƯ đồng ư giới thiệu vào chức vụ Chủ tịch Nước th́ ngày 27 tháng 9 đích thân chủ ḷ Triệu Lạc Tế phải gặp bầy tôi đốt ḷ Nguyễn Phú Trọng để bảo đảm 100% BCHTƯ đảng Việt cộng phải biết rơ số phận củi lửa của từng người tuỳ thuộc vào bàn tay đưa lên và cái đầu biết gật trong Hội nghị 8.

 

Chu Cường là Chánh án Ṭa án nhân dân tối cao của Tàu cộng là quan toà tuyên án tử h́nh Trần Đại Quang.

 

Vương Nghị là Bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng là người ra lệnh Hán hóa biển Đông.

 

Triệu Lạc Tế chính thức là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Tàu cộng và bán chính thức là chủ đốt ḷ đảng CSVN.

 

Cả 3 đều có vị trí, vai tṛ, mục tiêu rất rơ rệt và đúng chức năng.

 

Cả 3, chỉ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 - vỏn vẹn trong ṿng nửa tháng - đă giết chết Trần Đại Quang, khống chế toàn bộ BCHTƯ đảng Việt cộng, thiết lập một tên toàn quyền tổng thái thú người bản xứ tại Việt Nam mà công tác đầu tiên là đem dâng biển Đông cho thiên triều qua cái gọi là ”Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nh́n đến năm 2045”.

 

(Vũ Đông Hà - 100% đồng thuận. 100% độc tài. 100% nô lệ. 100% đen tối)

 

******************

 

Trước thái độ minh bạch và quả quyết của Hoa Kỳ về tai họa của chủ nghĩa cọng sản và việc “thực thi chủ nghĩa xă hội” ở các nước như Venezuela, tàu cọng không thể nào ngồi yên nh́n về tên chư hầu An nam quen thói đu dây.

 

Cho nên thiên tử chệt phải hành động công khai và quyết liệt: Giết tên chủ tịt nước lừng khừng và giao trọn quyền An nam đô hộ phủ cho tên thổ quan thái thú trọng lú.

 

Ai mà c̣n nghi ngờ ǵ về Mật ước Thành Đô th́ hăy mở mắt nh́n kỷ diễn tiến sát nhơn của chệt cọng gian hùng nhằm giữ chặt tên chư hầu An nam trong khuôn khổ ṿng kim cô 16 chữ vàng “Vận mạng Tương quan” th́ biết.

 

“Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nh́n đến năm 2045” là ǵ?

 

Là “hợp tác cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông” xưa nay vốn là thuộc Chủ Quyền chuyên độc của Đại Nam.

 

Là tiếp tục tiến lên xă hội chủ nghĩa ít nhất là tới 2045, bất chấp mọi đau khổ, tan nát của người dân như lời của Tổng thống Hoa Kỳ:

 

Những ai c̣n rao giảng về giáo lư của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này th́ chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.”

 

Bây giờ đối với người Việt chúng ta: Tiếp tục chịu đau khổ về “thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này” hay là cùng nhau liều thân, vùng lên đạp đổ cái chế độ phản nước, hại dân tàn ác nầy, tự cứu ḿnh, cứu nước?!

 

 

Nguyễn Nhơn

(Mùa Thu 4/10/2018)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính