Thời đại Truyền thông Đại chúng, Cách mạng Không cần Lănh tụ

 

Nguyễn Nhơn 

 

 

Đă định tạm dừng, không nói, không viết nữa trong một thời gian nhất định sau ngày 2 tháng Chín, nhưng sau khi đọc bài viết của tác giả Nguyên Thạch trên Dân Làm Báo ngày 05 tháng 9 năm 2018 “Đốt đuốc đi t́m lănh tụ, sự đ̣i hỏi khắt khe đầy tính ngụy biện”, tôi lại thấy cần phải nói, phải viết để tiếp tục tiếp thêm sức, thêm lửa cho cuộc đấu tranh không khoan nhượng của nhân dân ta chống lại tà quyền cộng sản ngu tối-tham lam-hèn nhát-tàn ác.

 

... Dĩ nhiên, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam hiện nay cũng diễn ra như thế. Nhân dân đứng dậy đ̣i những quyền của ḿnh, chống lại chế độ tà quyền cộng sản và chống lại kẻ thù xâm lược Tàu Cộng, là những ǵ rất rơ ràng, có chủ đích. Nhân dân đă không đứng dậy một cách vô cớ, mù quáng. Nhưng cuộc đấu tranh của nhân dân không nhằm sản sinh ra (càng không phải là nhằm “sáng tạo” ra) người lănh đạo hay lănh tụ của ḿnh. Song chính cuộc đấu tranh ấy sẽ TỰ SẢN SINH RA những người lănh đạo, những con người thực sự ưu tú-lănh tụ của nhân dân ngoài sự định trước của nhân dân.

 

Những con người đó là sự kết tinh toàn bộ những phẩm giá-tinh thần của nhân dân đă và đang đấu tranh, của những người đă đi trước dấn thân-dũng cảm, trong đó có những người đang trong lao tù cộng sản, thậm chí có những người đă hy sinh. Những con người đó vừa do cuộc đấu tranh của nhân dân sản sinh ra, vừa đồng thời tự sản sinh ra chính ḿnh. Những con người đó, thậm chí trong những ngày cách mạng sục sôi sẽ nhanh chóng được sản sinh ra.

 

V́ vậy, ngồi chờ có lănh tụ, hoặc ngồi “luận bàn” xem thế nào là lănh tụ của cuộc đấu tranh của nhân dân lúc này là điều vô lư (đối với những người vô tư-ngây thơ), thậm chí mang mưu đồ xấu xa-tội lỗi nhằm đánh lạc hướng, chia rẽ, phân tán tinh thần đấu tranh của nhân dân. Nhân dân Việt Nam, những con người yêu nước, thương ṇi nhất định sẽ không bị đánh lừa, trái lại hăy tiếp tục dấn thân-dũng cảm, với lực lượng ngày cảng đông hơn, mạnh mẽ hơn, mỗi người hăy làm tất cả với những ǵ ḿnh có, để cứu nguy dân tộc-giống ṇi. Hy vọng rằng những người tuổi trẻ thanh niên-sinh viên sẽ thấy rơ ư nghĩa của điều này, v́ tương lai đất nước đang nằm trong tay các bạn. Nhân dân có thể sản sinh ra các bạn được không, với tư cách là những người lănh đạo ưu tú của đất nước, nếu như các bạn không tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân để đồng thời tự sản sinh ra chính ḿnh? Hay các bạn cam tâm làm nô lệ cho Tàu Cộng, an bằng-hư quen với lối sống chờ đợi người khác ban phát, bố thí cho ḿnh? Các bạn hăy nhớ rằng những ǵ người dân muốn th́ người dân cũng sẽ biết và cũng sẽ làm nên, vậy các bạn hăy tham gia vào như một thành phần tích cực-tiên tiến nhất của nhân dân!

 

(Phạm Văn - Nhân dân sẽ tự sản sinh ra người lănh đạo ưu tú-lănh tụ trong chính cuộc biểu t́nh-đấu tranh của ḿnh)

 

 

Cứ lấy móc thời gian với công cuộc tranh đấu đầy ngoạn mục và phấn khởi sau 36 năm dài ch́m đắm dưới nền độc tài toàn trị viêt cọng, ngày khởi phát 11 cuộc biểu t́nh lừng lẫy 5 tháng 6 năm 2011.

 

Từ bấy đến nay, mỗi khi cuộc tranh đấu bị bạo quyền đàn áp hung tợn, bị khựng lại th́ .. có điều tiếng than thở v́ ... thiếu lănh tụ anh minh!

 

Thật ra th́ dù có lănh tụ anh minh hay không, công cuộc chiến đấu v́ tự do, dân sinh, dân chủ vẫn phải trải qua những giai đoạn thăng trầm đầy xương máu và nước mắt!

 

Huống chi thời đại ngày nay, thời đại truyền thông điện tử đại chúng, xă hội diễn biến phức tạp, không một lănh tụ anh minh nào nắm vững mọi diễn biến thời cuộc để một ḿnh tiên liệu, quyết định mọi việc được.

 

V́ vậy cần phải có " Nhóm làm việc " ( Teamworks ) gồm những cá nhân có hiểu biết cùng nhau nghiên cứu, hoạch định công việc và ... đặt kế hoạch HÀNH ĐỘNG.

 

Trong quá tŕnh tranh đấu gian khổ, một vài cá nhân có tư cách, tài năng vượt trội, được các nhóm hành động tín nhiệm thành lănh đạo chung: Vậy là có lănh tụ đích thật, xuất hiện từ trong ḷng cuộc tranh đấu gian khổ.

 

Đó cũng lại là lư luận.

 

Thực tế ngày nay cũng khó lường. Cứ như các cuộc cách mang vừa qua, từ Nga xô, Đông Âu tới Trung Đông, Bắc Phi, hầu như không có cuộc cách mạng nào có lănh tụ khởi phát.

 

V́ vậy, học giả Gordon Chang đưa ra nhận xét về một cuộc cách mạng không có lănh đạo ở nước tàu của ông.

 

Gordon Chang: Chúng ta sắp thấy

Cuộc Cách Mạng Không Lănh Tụ ở China

 

EPOCH TIMES ( ET ): Về vấn đề cải tổ kinh tế đang nói tới th́ thế nào?

 

Gordon Chang (GC ): Chỉ có sự cải tổ kinh tế căn bản là khả thi nhưng họ không thể thực hiện được ở Bắc Kinh v́ tập thể chánh trị đồng thuận ( political concensus ) chống lại điều ấy. thống chánh trị. Tư tưởng thay đổi của Tập Cận B́nh thậ sư là sự thoái bộ, trở về mô thức bán chỉ huy của Mao.

 

Khi các khí cụ cuối cùng thất bại, nền kinh tế sẻ rơi tự do và kéo theo nó cả hệ thống chánh trị.

 

ET: Trong thực tế, điều ấy diễn tiến như thế nào?

 

GC: Người dân Trung Hoa có thể không cố t́nh làm cách mạng. Một khi họ bắt đầu xuống đường, t́nh thế lập tức vượt ra khỏi sự kiểm soát. Tôi nghĩ rắng người dân trong nước không tin tưởng là chế độ độc đảng là thích hợp với xă hội Trung Hoa hiện đại hóa.

Họ có thể không chống lại đảng cọng sản bởi v́ bộ máy áp bức, nhà nước rất cưởng chế. Nhưng khi họ thấy có hy vọng thay đổi, sự việc thay đổi thật là nhanh.

 

V́ vậy, tôi nghĩ rằng khi đảng cọn.sản bắt đầu tỏ dấu sụp đổ, người dân thực tế bắt đầu biểu t́nh. Các cuộc biểu t́nh ấy dù có ư đồ cách mạng hay không vẫn cứ vượt khỏi ṿng kiểm soát.

 

ET: Giống như điều đă xăy ra ở Đông Âu hồi cuối thập niên 1980?

 

GC: Nếu bạn trở về năm 1988, không một ai - có thể có một người - nghĩ là hệ thống sô viết có thể sụp đổ. Thế rồi bỗng nhiên có những vấn đề xăy ra ở Hung Gia Lợi và tỏa ra khắp các nước chư hầu Đông Âu và sự sụp đổ bức tường Bá Linh. Và tuy vậy, có những nhà làm chính sách Mỹ vẫn c̣n nói rằng: " À, đó là Đông Âu. C̣n hệ thống sô viết không thể sụp đổ. "

Thật vậy, chính công dân Sô viết cũng không thể nghĩ chánh phủ của họ sắp sụp đổ.Nhưng những việc như vậy hầu như không có lănh đạo, trong ư nghĩa là không có lănh tụ trong các cuộc cách mạng ấy. Nó vô tổ chức..

 

Václaw Havel, cựu Tổng thống Tiệp Khắc nói như vầy " Không ai có thể hiểu một xă hội bởi v́ điều quan trọng không phải là các thiết chế, nó không phải là sự áp bức của nhà nước, nhưng nó chính thật là điều ǵ ở trong tâm trí của người dân."

 

************

 

Người dân Trung Hoa gốc du mục, vốn hung hăn. Vậy mà chỉ mới trải qua 69 năm dưới nền chuyên chính vô sản áp bức, hết c̣n ư chí " làm cách mạng "!

 

"Họ có thể không chống lại đảng cọng sản bởi v́ bộ máy áp bức, nhà nước rất cưng chế. Nhưng khi họ thấy có hy vọng thay đổi, sự việc thay đổi thật là nhanh."

 

V́ vậy, tôi nghĩ rằng khi đảng cọng sản bắt đầu tỏ dấu sụp đổ, người dân thực tế bắt đầu biểu t́nh. Các cuộc biểu t́nh ấy dù có ư đồ cách mạng hay không vẫn cứ vượt khỏi ṿng kiểm soát.

 

Ở Việt Nam, từ cuộc "Tổng Biểu T́nh ngày 10 Tháng 6 năm 2018" xem ra t́nh h́nh cũng có thể biến chuyển mau lẹ phi thường như vậy.

 

"Nếu bạn trở về năm 1988, không một ai - có thể có một người - nghĩ là hệ thống sô viết có thể sụp đổ. Thế rồi bỗng nhiên có những vấn đề xăy ra ở Hung Gia Lợi và tỏa ra khắp các nước chư hầu Đông Âu và sự sụp đổ bức tường Bá Linh. Và tuy vậy, có những nhà làm chính sách Mỹ vẫn c̣n nói rằng: "À, đó là Đông Âu. C̣n hệ thống sô viết không thể sụp đổ."

Thật vậy, chính công dân Sô viết cũng không thể nghĩ chánh phủ của họ sắp sụp đổ. Nhưng những việc như vậy hầu như không có lănh đạo, trong ư nghĩa là không có lănh tụ trong các cuộc cách mạng ấy. Nó vô tổ chức."

 

Vậy đó! Cho nên chúng ta thôi đừng lay quay xoay trở về "vấn đề lănh tụ anh minh" nữa, mà nên chí thú vào việc hô hào, cổ vơ nhau hăng hái, mỗi người góp một bàn tay vào công cuộc tranh đấu chung th́ chăc chắn có ngày...

 

Hoa Lài - Hoa Sen bừng nở trên quê hương Việt Nam dấu yêu!

 

Dù có lănh tụ hay không, nếu tất cả đồng tâm hiệp lực, nung đúc lửa chiến đấu th́ cũng có ngày. một ngày không xa:

 

Sen nở trên ḷ rực lửa hồng

 

 

Nguyễn Nhơn

(Hăy kiên tŕ hành động - Đừng ngồi trông chờ lănh tụ anh minh)

7/9/2018

 

 

Phụ đính

 

Gordon Chang: ‘We are going to see leaderless revolution in China’

BY VALENTIN SCHMID

October 12,2015 Updated: November 20, 2015

Gordon Chang was a bit ahead of the time when he wrote the book “The Coming Collapse of China” in 2001.

He predicted the collapse of the Chinese economy and the downfall of the communist party within ten years and his prediction is four years overdue.

However, many of his arguments are still accurate today. And with China’s political economy becoming ever more volatile, Epoch Times spoke to Chang about China’s past and increasingly uncertain future.

We are going to see leaderless revolution in China.

EPOCH TIMES: What about the economic reform that’s being talked about?

Gordon Chang: The only thing that possibly could work would be fundamental economic reform but they can’t do that in Beijing because the political consensus is against it. Xi Jinping, his idea of change is actually regressive, going back to the semi-command Maoist-type model.

 

When their last tools fail the economy will go into freefall and I think it’ll take the political system with it.

 

EPOCH TIMES: How does that work in practice?

 

Mr. Chang: The Chinese people, they may not be revolutionary in intent. Once they start taking to the streets the situation will just get out of control. People in China, I think, do not believe that a one-party system is appropriate for China’s modernizing society.

They may not oppose the Communist Party because they’re intimidated, because of the repressive mechanism, very coercive state. But when they see hope of change, I think things could change very very quickly.

So I think when the Communist Party starts to show signs of failure, people will actually demonstrate and those demonstrations, whether they have revolutionary intent or not, I think will just go beyond control.

EPOCH TIMES: Similar to what happened in Eastern Europe at the end of the 1980s?

 

Mr. Chang: If you go back to 1988, nobody—maybe one person—thought the Soviet system would fail. Then all of a sudden you have the problems in Hungary which radiated out to all of the satellites in Eastern Europe, you had the fall of the Berlin Wall. And still American policymakers were saying, “Well that’s Eastern Europe, but the Soviet system can’t fail.”

Indeed many Soviet citizens themselves couldn’t see how their government was going to fall. But these things are almost leaderless in the sense that you don’t have leaders in these revolutions, it’s not organized.

You know, Václav Havel [the former President of Czechoslovakia] said this, “Nobody can understand a society because what’s important is not the buildings, it’s not the repression from the state, but it’s really what is in people’s minds.”

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính