Tản mạn Thức và Trí

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Hồi đi học trung học Petrus Kư, thầy dạy Pháp văn là Giáo sư Lê Văn Hai. Một bữa thầy giảng câu “Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine.” Khi thầy đưa thí dụ về “une tête bien pleine,” thầy hóm hỉnh háy mắt ra ngoài sân trường, nơi đặt tượng Trương Vĩnh Kư, ngụ ư bảo cái ông đứng ngoài kia biết rành tới 16 thứ ngôn ngữ.

 

Hồi đi học dịch câu trên là: Óc suy luận có giá trị hơn óc đầy kiến thức. Và luận rằng: Dùng kiến thức thu thập được rồi bằng trí suy luận sáng tạo, phát minh. Đó mới là trí thức. C̣n như chỉ thu nhận kiến thức và chỉ nhai đi nhai lại những ǵ đă học th́ chỉ là học vẹt, chỉ có kiến thức mà vô trí. Nhiều lắm là dùng kiến thức hành nghề câu cơm là hết.

 

Bây giờ già rồi nói giọng nhà quê: Óc suy luận giỏi hơn cái đầu đặc chữ. Học đủ thứ chữ, đủ thứ kiến thức mà không biết ứng dụng thông minh vừa giúp ḿnh vừa giúp ích cho mọi người xung quanh, chỉ làm song tàng luận điều triết lư cao viễn là thứ trí thức sống trên mây.

 

Muốn thành thiện trí thức không phải chỉ nhọc nhằn học tập là đủ mà phải sống lăn lóc trong nhân quần, xă hội, thu thập kinh nghiệm trong đời sống, nh́n nhận cuộc sống rơ ràng mới sáng tạo, phát minh được.

 

Đó là con đường chuyển thức thành trí bằng học vấn.

Trong Đạo Phật cũng có pháp môn Duy thức học tu tập chuyển thức thành trí.

 

Người học đạo dày công tu tập cho đến khi:

 

- Chuyển hóa “5 thức trước,” tức là 5 thức tai, mắt, mũi, lưỡi, sờ thành “Thành sở tác trí”, nghĩa là dùng trí nhận thức tỏ rơ sự vật mà không bị các giác quan ảnh hưởng.

 

- Chuyển hóa “Ư thức” thành “Diệu quan sát trí”, nghĩa là dùng trí nh́n nhận sự việc sáng tỏ, hiểu rơ nghĩa tính không của vạn pháp: “Nhân, pháp Tính không.”

 

- Chuyển hóa “Mạc na thức” thành “B́nh đẳng tính trí”, không c̣n ngă chấp, phân biệt Ta - Người.

 

- Chuyển hóa “Tàng thức” thành “Đại viên cảnh trí”, nhận thức sơn hà đại địa, vũ trụ, nhân linh tỏ rơ như gương lồng bóng.

 

Tóm lại, dù theo con đường học vấn hay tu tập theo đạo giáo, muốn tập thành “Người trí” đều không phải dễ dàng. Muôn vạn người học hoặc tu tập, thành tựu “trí tuệ” có mấy người?!

 

Tuy vậy cũng c̣n có con đường “trung b́nh” cho đại bộ phận người b́nh thường: Tuổi trẻ học hành chăm chỉ, ra đời làm ăn sinh sống cặm cụi. Tuy không sáng trí sáng tạo, phát minh nhưng cũng đủ góp phần công ích xă hội.

 

Gă nhà quê tôi may mắn, khi thi vào Học viện Quốc gia Hành chánh năm 1959, đề thi về nghị luận là câu huấn thị của Tổng thống VNCH Ngô Đ́nh Diệm: “Học đến tận nơi, hỏi đến tận chốn, hiểu thật thông suốt, hành thật chu đáo.”

 

Hàng môn đệ Hành chánh Quốc gia học tập, phục vụ tận tụy theo lời huấn thị của nhà lănh đạo Quốc gia vừa là Nhà Hành chánh gương mẫu ấy,

 

Tuổi trẻ yêu nước chọn binh nghiệp tuân theo huấn lệnh của vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân lực VNCH ấy, dẩu không phát minh sáng chế cũng thi hành được bổn phận, chức trách của kẻ sĩ nước Việt:

Nơi lang miếu trổ tài lương đống

Ngoài biên thùy rạch mũi can tương”.

 

Trong thời chinh chiến điêu linh, mấy chữ “rạch mũi can tương” nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng thực tế đầy máu lệ: 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân, đem máu đào tưới thắm đất Quê hương, hồn tử sĩ gió ù ù thổi mà chỉ được Tự do, no ấm cho 18 triệu đồng bào Miền Nam vẻn vẹn có 21 năm!

 

Cho nên ngày nay, những ai sanh ra từ Miền Nam, được nuôi cho ăn học, được giữ cho b́nh an, có bằng cấp lớn, sống xênh xang, ngày nay lưu ly ra hải ngoại, đàn đúm với bọn lưu manh việt cọng như Cù Vũ, phủ định Nước Việt Nam Cộng Ḥa, đánh đồng Quốc gia và việt cọng, đích thị là phường phản bội, vô ơn, bạc nghĩa đáng khinh, phải nọc ra đét đít.

 


Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính