Rutgerbrergman: Kỷ nguyên Tân Tự Do đang kết thúc, kỷ nguyên tiếp theo sẽ là ǵ?

  

Nguyễn Nhơn

 

 

Hiện tại, Hoa Kỳ đang ở trong thời kỳ “Chủ nghĩa Dân Túy.”

Dân túy là chủ nghĩa Dân tộc cực đoan:

Ṇ vừa chống lại giới “Ưu tú cai trị” ( Ruling Elite )

Nó vừa tự tôn dân tộc

 

Hệ quả là:

Một chánh phủ “mị dân”

chủ trương kỳ thị chủng tộc

thượng tôn sắc dân da trắng

 

Dân túy là hậu quả tất yếu của cái gọi là Tân Tự Do

 

Thứ tự do phóng túng , vô trách nhiệm:

- Giới ưu tú cai trị ngồi cao

khinh thị đám đông b́nh dân ít học

- Đám đông b́nh dân da trắng bị bỏ rơi

 

Đây là bài học cay chua cho giới ưu tú cai trị

THIẾU KHÔN NGOAN

 

Học thuyết Ưu tú trị dạy rằng:

“Điều chua chát của nền Dân chủ là.

Muốn cho nó sống c̣n,

giới ưu tú cai trị phải

cai trị thật KHÔN NGOAN

đừng để giới nghèo khổ BẤT B̀NH

nổi loạn, đạp đổ sạch trơn!

 

Bây giờ tới phiên

giới thủ lănh Dân túy

thừa cơ đạp đổ

giới ưu tú cai trị hủ hóa

 

Tới phiên họ cai trị

v́ chủ trương kỳ thị

thượng tôn da trắng

gây bất b́nh

hỗn loạn khắp nơi

 

Trả lời câu hỏi

Kỷ nguyên sắp tới là ǵ?

 

Câu trả lời giản dị

 

Truyền thống mạo hiểm – khai phá

của các tổ phụ Hoa Kỳ

từ ngày lập quốc

bao giờ cũng can trường vượt qua

những gian nguy thử thách

đưa đất nước

Hiệp Chủng Quốc tiến lên

 

Lần nầy cũng vậy thôi

Rồi đây sẽ gạt qua mọi bất đồng

cùng chung tay

xây dựng lại truyền thống

NGỌN ĐUỐC TỰ DO

chiếu sáng rạng rỡ

bên bờ Đại Tây Dương

 

Một Đại Mỹ Châu

Tự do – Dân chủ – Phú cường

cho mọi sắc dân

cùng giương cao

Ngọn cờ sao lấp lánh

phất phới trên

VÙNG ĐẤT CỦA TỰ DO

NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM

Quê hương của Di dân khắp nơi

 

 

Công dân gốc Việt

Nguyễn Nhơn

24/6/2020

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính