Nước Mỹ với truyền thống Lưỡng đảng

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

SƠ BỘ CƯƠNG LĨNH ĐẢNG CỘNG HA

 

1/ KINH DOANH TƯ NHN

PRIVATE ENTERPRISES

C nhn Tự do Kinh doanh

 

2/ CHNH PHỦ HẠN CHẾ

LIMITTED GOVERNMENT

V c nhn tự do kinh doanh

Chnh phủ chỉ lo an ninh trật tự

Cho nn t cần tiền

 

3/ THUẾ BNH QUN

FLAT TAXES

V chnh phủ chỉ lo an ninh, trật tư

t cần tiền nn p dụng thuế bnh qun:

Ngho giu g cũng đng

một mức thuế như nhau

 

4/ TRỢ GIP X HỘI

SOCIAL ASSISTANCE

Coi l VIỆC THIỆN NGUYỆN

Cộng đồng tổ chức thiện nguyện

gip đỡ nhau

 

SƠ BỘ CƯƠNG LĨNH ĐẢNG DN CHỦ

 

1/ CNG BẰNG X HỘI

Người yếu thế cần được x hội

trợ gip để c đủ điều kiện pht triển

V vậy chnh phủ phải lo

 

2/ HỆ THỐNG AN SINH X HỘI

SOCIAL SECURITY SYSTEM

HỆ THỐNG TRỢ GIP Y TẾ

MEDICARE MEDICAID

Cho nn phải cần tiền

 

3/ THUẾ LŨY TIẾN

PROGRESSIVE TAXES

Nh giu bị đnh thuề rất nặng

theo TỈ LỆ từ 30% LỢI TỨC trở ln

 

4/ SAN BẰNG CCH BIỆT NGHO GIU

Nhằm trnh sự th hằn giai cấp

gy bất bnh nổi loạn tn ph sạch trơn!

 

Lưỡng đảng tiếng l ĐỐI LẬP

thực tế l xoay trở b đắp

ĐỐI LẬP KHNG ĐỐI KHNG

Chỉ thay phin cầm quyền ty theo

HON CẢNH

 

Khi no Dn chủ vung tay qu trn

chi tiu Welfare Medicare qu trớn

Nh giu bị thuế nặng thu bớt kinh doanh

Kinh tế suy thoi, thất nghiệp tứ giăng

Dn lật đật bầu Cộng Ha ln

GIẢM THUẾ kch thch nh giu

bung ra lm ăn

Kinh tế pht triển

Tầng lớp trung lưu kh ln

Nhưng cch biệt ngho giu

cng mở rộng

Cơ nguy v bất bnh giai cấp

manh nha

Dn bn bầu qu ng b Dn chủ

ra tay chủ trị cch biệt ngho giu

đi CNG BẰNG X HỘI

 

V x hội

HIỆP CHỦNG QUỐC

MỸ CHU

 

cứ theo

TRUYỀN THỐNG LƯỠNG ĐẢNG

m đắp đổi

theo dng Lịch sử

 

 

Cng dn gốc Việt

Nguyễn Nhơn

Trả bi chnh trị học

lớp bt 101

ước mong giảm nhiệt

tranh chấp Cộng Ha Dn chủ

24/7/2020

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh