“N̉NG” Đặng Văn Âu có béo trông thơm ngon đấy nhưng “N̉NG” độc hiểm khi xuyên tạc cuộc đấu tranh Phật giáo năm 1963 - Re: [PSXH] Fw: Hiện tượng hoàng kiều

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

C​ứ măi cù nhây về "Phật giáo  chúng tôi" thấy phát nực.

Lật tẩy cái cho rồi:

 

Mặc dù ai đó cứ cố lỳ "pháp nạn" và ... v... v ...

Nắm níu măi cái "PGVN thống nhất" sư thầy Trí Quang

và Ấn Quang trong vinh quang sau đảo chánh 1963

 

Sự thật ngày nay tê hê:

Gạt bỏ qua các tài liệu Mỹ về vụ đảo chánh 1963

Chỉ lấy một sự kiện gần đây nhất của việt cọng

th́ biết Trí quang và cái gọi là PG Ấn quang là ǵ:

 

NƯỚC LŨ CUỐN CHÙA CHIỀN

 

Không phải cuốn trôi mà là tràn ngập khống chế. Trong nước th́ Phật giáo quốc doanh với tiêu đề: Đạo pháp – Dân tộc – Xă hội chủ nghĩa rầm rộ tổ chức “kỷ Niệm 50 bồ tát Thích Quảng Đức”, có chủ tịt thành hồ dẫn đầu các quỉ ban , bộ xậu đến dự lễ theo bản tin của Mặt trận Tổ c̣ thành hồ như sau:

“Nhân kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2013), chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, đoàn lănh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đă đến thắp hương trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (tại địa điểm tượng đài Ḥa thượng Thích Quảng Đức, ngă tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đ́nh Chiểu, quận 3). Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh v́ đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc. "Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đă tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này"

 

 

 

 

 

 

Ai đó c̣n măi luyến tiếc cái "giả danh Đạo pháp" hăy mở mắt đọc.

 

Thế kỷ 21 rồi vẫn c̣n u mê cố chấp sự kiện từ giữa thế kỷ trước th́ thiệt là kỳ dị, thiếu thông minh:

 

KẾ HOẠCH NƯỚC LŨ

 

Xin quư vị cư sĩ, thượng tọa Ấn Quang năm xưa đừng giựt ḿnh. Nó không phải là kế hoạch hành quân để hốt đám tôn giáo phản loạn năm 1963 đâu. Đây là nói về “hiện thực xă hội chủ nghĩa” hôm nay.

 

Đó là kế hoạch nước lũ của T́nh báo – phản gián Tôn giáo vận vc theo Nghị quyết 36 kiểu nhằm tràn ngập khống chế chùa chiền nơi hải ngoại vừa đánh bóng lại huyền thoại “bồ tát Thích Quảng Đức” để mưu đồ nhất tiển xạ song điêu: Vừa chiếm chùa “ nhứt thống “ Phật giáo hải ngoại vừa bôi bác Đệ Nhất VNCH để đở đ̣n cho chế độ việt gian cộng sản bán nước đang lâm nguy.

 

NƯỚC LŨ CUỐN CHÙA CHIỀN

 

Không phải cuốn trôi mà là tràn ngập khống chế. Trong nước th́ Phật giáo quốc doanh với tiêu đề: Đạo pháp – Dân tộc – Xă hội chủ nghĩa rầm rộ tổ chức “kỷ Niệm 50 bồ tát Thích Quảng Đức”, có chủ tịt thành hồ dẫn đầu các quỉ ban , bộ xậu đến dự lễ theo bản tin của Mặt trận Tổ c̣ thành hồ như sau:

“Nhân kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2013), chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, đoàn lănh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đă đến thắp hương trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (tại địa điểm tượng đài Ḥa thượng Thích Quảng Đức, ngă tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đ́nh Chiểu, quận 3). Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh v́ đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc. "Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đă tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này".

 

Lời “tuyên dương công trạng” của “đồng chí” ủy viên Bộ chánh trị nhà ta hay ho đến như dzậy, thôi th́ miễn bàn!

 

Từ trong nước, nước lũ tràn qua tới Úc Châu, Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu đă lên tiếng cảnh báo:

Ngay từ đầu tháng 04-2013 đến thượng tuần tháng 06-2013, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đă liên tiếp cảnh báo dư luận về hiện tượng các Giáo hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hải-Ngoại, Liên-Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đă đồng hành cùng với đảng Cộng-Sản Việt-Nam trong việc tổ chức trọng thể “tưởng-niệm 50 năm Ḥa thượng Thích Quảng-Đức vị pháp thiêu thân”. Lồng trong thư mời kêu gọi tham gia cũng như tại buổi lễ, các Giáo Hội PGVN Thống Nhất đă liên tục công kích chính thể Việt-Nam Cộng-Ḥa với những lời lẽ hoàn toàn trái với sự thật lịch sử.”

 

Bất chấp mọi phản đối của công luận, cũng giống như ngày xưa, bất chấp mọi cố gắng giải thích của Chánh phủ VNCH và Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đích thân tiếp kiến trần t́nh, tổ chức mệnh danh PGVNTN hải ngoại, tức PG “Nhứt Thống” Ấn Quang vẫn ngang nhiên tổ chức rềnh rang cái gọi là “Kỷ niệm 50 năm bồ tát TQĐ” ở Úc từ 15 – 19/ 6/2013.

 

Thế rồi lũ tràn qua tới Nam Cali ngày 23/6/2013 khi nhóm Huỳnh Tấn Lê, nhân danh Tổng hội cư sĩ PGVN tại Hoa Kỳ tổ chức cuộc Đại lễ vinh danh “bồ tát” Thích Quảng Đức do sắc chỉ PGVNTN Ấn Quang năm xưa sắc phong.

 

Ở trong nước th́ có chủ tịt thành hồ tới đọc bản tuyên dương. Ở hải ngoại th́ có Chánh Văn Pḥng Phủ Tổng Thống, xin lỗi, CVP Hội đồng Giáo Phẩm đến ban “đạo từ”: Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trong dịp này cũng ban một đạo từ. Ḥa thượng nói: “Bồ Tát Thích Quảng Đức là ngọn lửa sáng trong thế kỷ 20. Ngài nhập Niết Bàn đă để lại Xá Lợi tim mà thử đốt đến 3 ngàn độ vẫn không cháy để chúng ta cùng tưởng niệm đến sự hy sinh của ngài cho Đạo Pháp và Dân Tộc”.

 

Gạt ra một bên các lời hay ư đẹp về “đuốc tuệ”, “tim kim cương,” “lửa bố tát” của các diễn giả Phật học uyên thâm, chỉ nhắc lại đây một câu “sáng tạo” mới tinh mà tới nay vẫn c̣n làm xôn xao dư luận của Tổng hội chủ cư sĩ Huỳnh Tấn Lê: “ Đó cũng là lư do để hiểu thêm tại sao hơn 300,000 (ba trăm ngàn) Phật tử tại miền Trung đă bị giết hại (theo Đảng Cần Lao- Chu bằng Lĩnh), cũng như "Kế hoạch Nước Lũ" đánh phá chùa chiền, bắt giữ hơn 1,500 tu sĩ vào đêm 20-8-1963.”

 

Cái dzụ Kế hoạch Nước Lũ do cựu Tổng trấn Đô thành phản chủ Tôn Thất Đính phịa cho Cư xĩ Tấn Lê nghe th́ thôi coi cũng như một giai thoại nghe qua rồi bỏ v́ chỉ là tiếng nói của một bên. C̣n cái dzụ giết hại 300 trăm ngàn Phật tử Miền Trung coi bộ khó nuốt cho trôi, coi chừng Tổng hội chủ cư xĩ mắc phải tội nói láo, tức là vọng ngữ!

 

Bây giờ nước lũ tràn qua tới Pháp. Một lần nữa, Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu lại lên tiếng cảnh báo về việc thầy Minh Tâm thuộc nhóm Ấn Quang tổ chức tưởng niệm bồ tát TQĐ tại Pháp: “Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam sẽ làm tại Lễ Đài trước Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/07/2013” -ngưng trích-

 

Và một lần nữa, công luận thấy sự thiếu lương thiện của nhóm tổ chức khi léo cái lễ tưởng niệm vào chủ đề “cầu nguyện cho NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ TỰ DO cho VIỆT NAM. Cái slogan nầy nó nghe giống như câu khẩu hiệu của Việt Tân hồi c̣n mồ ma Mặt trận HCM. Mỗi khi có biểu t́nh mà có mấy cô cậu Mặt trận ghé dzô là có cái dzụ hô ầm ỉ “Human rights for VN”, “Democracy for VN”, “Freedom for VN” bằng loa tay, át cả tiếng hô “Đả dảo việt cọng” của đồng bào TNCS.

 

Lướt qua 4 đợt nước lũ từ trong nước ồ ạt tuôn ra hải ngoại để cho thấy “bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” như vậy để ngậm ngùi về ḍng lịch sử nước nhà! Những đau đớn nhọc nhằn v́ nghe theo giọng đờn tiếng uyển của vẹm mà thua bại, mất nước vẫn chưa học thuộc nên cứ phạm phải tái đi, tái lại. Trong nước bị chúng nắm đầu chẳng nói làm chi. Ra nơi hải ngoại rồi mà vẫn c̣ u mê, ám chướng mới thiệt là tệ!

 

Dẫu sao th́ việc phô trương Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang như vậy cũng chỉ là mặt nổi. Ch́m sâu bên dưới là âm mưu bôi bác chế độ VNCH để có cớ lân la với việt gian cộng sản mới là điều trọng đại.

 

NƯỚC LŨ BÔI BẨN VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Hiện tại trong nước, chế độ cộng sản hầu như tê liệt.

Về kinh tế chỉ nói tắt một lời theo như một kinh tế gia Singapore: “Kinh tế chxhcnvn đă chết đứng.”

 

Về chánh trị th́ hầu như hỗn loạn. Những quyết định lớn không ai chịu trách nhiệm, bởi v́ 14 vua nam 2 nữ hoàng cá đối bằng đầu, không ai phục ai, chỉ kèn cựa, giữ thế, giữ ngôi đến nổi có kư giả hải ngoại ví von “Vương quốc có ngai vua mà không có vua trị v́!”.

Đối ngoại th́ tệ lậu hết thuốc chữa: Chủ tịt nước Sang “hèn” đi sứ tàu khựa. Nó đưa cho 10 đạo sắc chỉ kêu là hiệp ước. Sang ta vừa kư vừa gật tới 29 lần, bất kể trời đầt, quân thần. Cả 10 thỏa thuận đều lợi cho chệt hay nói khác hơn là do tàu khựa chủ động khống chế từ quân sự, kinh tế kể cả văn hóa, xă hội. Tiêu biểu là thỏa ước hợp tác khai thác dầu hỏa trênVịnh Bắc bộ. Chệt th́ có một giàn khoan vĩ đại chực hờ ở đó. An nam xă nghĩa th́ chỉ có trên răng, dưới cụ hồ. Thế khống chế áp đảo thấy rơ.

 

Câu nói b́nh dân: Theo Mỹ th́ mất đảng. Theo tàu th́ mất nước, ngày nay đă đọc thấy ngay trên báo chí quốc tế.

 

Về dân sinh, dân chủ, nhân quyền th́ thành tích ngày càng tệ lậu. Chỉ nội trong 6 tháng đầu năm 2013, mấy chục người tranh đấu v́ dân sinh, dân chủ bị xử án tù nặng nề.

 

Trước sự thể tồi tệ như vậy nên ngụy quyền cs không thể không phát động kế hoạch nước lũ cứu nguy.

 

Trong khi trong nước, chánh nghĩa Quốc gia ngày càng sáng tỏ, quốc kỳ VNCH được nhắc nhở trân trọng th́ cơn lũ bôi bẩn Đệ Nhất VNCH và Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm tràn ra hải ngoại để đánh đồng cộng sản và VNCH cùng chung một lứa.

 

Đó là thủ đoạn gian manh của việt gian hải ngoại và cộng sản NQ36 kiểu. Chúng toa rập khơi dậy các biến cố gọi là đàn áp Phật giáo để lấy cớ lân la đối thoại, ḥa hợp, ḥa giải, bắt tay với vc.

 

Hôm nay, kư giả Trần Trung Đạo đăng một bài trên DLB, tựa đề: “Nelson Mandela và tiến tŕnh ḥa giải tại Nam Phi” Phải chăng đây là nói gần nói xa về cái gọi là “trực diện đối thoại, ḥa hợp ḥa giải” Quốc – Cộng?

 

Vừa đây, có tin đồn, sẽ có một cuộc giao lưu văn hóa “hoành tráng” tầm cở như sách “Bên Thắng Cuộc”.

 

Nếu quả như vậy th́ cơn lũ đỏ nầy bao trùm mọi mặt: Tôn giáo – chánh trị – văn hóa.

 

Có điều trong giai đoạn cộng sản suy tàn, mọi nỗ lực trong cơn khủng hoảng lại do những bộ mặt diễn xuất cũ x́, không c̣n gạt gẩm ai được nữa.

 

Nước lũ dơ dáy nầy rồi sẽ trôi tuột vào ống cống mất tăm mất tích chẳng vấy bẩn được ai.

 

 

Nguyễn Nhơn

--------------------------------------------

 

From: 'Thuc Vu' via PhucHungViet <PhucHungViet@googlegroups.com>
Sent: Monday, September 16, 2019 3:08 PM
To: vinh le <vinhlesj@gmail.com>
Cc: PSXH <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>; Y. Dan <ydanvn@gmail.com>; …
Subject: Re: "N̉NG" Đặng Văn Âu có béo trông thơm ngon đấy nhưng "N̉NG" độc hiểm khi xuyên tạc cuộc đấu tranh Phật giáo năm 1963 - Re: [PSXH] Fw: Hiện tượng hoàng kiều:

 

Về Liên Thành ư? Và sự thật tại sao Phật giáo đấu tranh xin đọc:

 

Hăy trả lại lịch sử cho Phật Giáo qua (hồi kí) NGUYÊN-NHÂN SỰ SỤP ĐỔ CỦA VNCH của LÊ XUÂN NHUẬN.

 

Hăy trả lại lịch sử cho Phật Giáo qua (hồi kí) NGUYÊN-NHÂN SỰ SỤP ĐỔ CỦA VNCH của LÊ XUÂN NHUẬN.

 

Hăy trả lại lịch sử cho Phật Giáo qua (hồi kí) NGUYÊN-NHÂN SỰ SỤP ĐỔ CỦA...

TÓM-LƯỢC SỬ-LIỆU BỨC-TỬ VIỆT-NAM CỘNG-H̉A (trong cuốn hồi-kư “Biến-Loạn Miền Trung” ) … Trong lúc đó, ngay tại T...

 

 

 

TÓM-LƯỢC SỬ-LIỆU

BỨC-TỬ VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

(trong cuốn hồi-kư “Biến-Loạn Miền Trung” )

… Trong lúc đó, ngay tại Thủ-Đô, trong cơn dầu sôi lửa bỏng, những tay điệp-viên chiến-lược của Cộng-Sản, từ lâu vẫn nấp dưới lớp áo tu-hành, như các Linh-Mục Thanh LăngPhan Khắc TừTrương Bá CầnChân TínNguyễn Ngọc LanTrần DuNguyễn Quang LămTrần Ngọc Nhuận, v.v… (cùng với Linh-Mụ c Trần Hữu Thanh trong “Phong Trào Chống Tham-Nhũng”), cũng sách-động quần-chúng xuống đường hằng ngày để gây thêm rối-loạn, hoang-mang trong quần-chúng, và tạo sức ép đối với Tổng-ThốngNguyễn Văn Thiệu, làm nản thêm ḷng người Mỹ, và tạo thêm lợi-thế về mặt chính-trị cho Bắc-Việt xâm-lăng.  (trang 436)

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng

 Nói đến “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”, tưởng cần nhắc lại một số hoạt-động nổi bật của giới Kitô-Giáo trong và ngoàiViệt-Nam Cộng-Ḥa.

 Trong thời-gian diễn ra Hội-Nghị Paris (từ 1968 đến 1973), Giáo-Hoàng Phaolô VI đă nhiều lần “nhân đạo” kêu gọi chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam.

Tháng 12-1969Giám-Mục Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ-Tịch Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam, qua Hoa-Kỳ, đă tuyên-bố với báo-chí Mỹ:  “Miền Nam [Việt-Nam] đồng-t́nh với chính-sách ‘Việt-Nam-Hóa Chiến-Tranh’ của Tổng-Thống Nixon.”

Tháng 9-1972, Đại-Hội lần 2 của tổ-chức “Kitô-Hữu Quốc-Tế” gồm hơn 20 nước họp tại Quebec (Canada),  với đề-tài giải-phóng các dân-tộc ViệtLàoCampuchia, đă “tố-cáo các cuộc xâm-lăng và ném bom vô-nhân-đạo của Mỹ; khẳng-định quyền tự-quyết, tự-do được sống ḥa-b́nh của nhân-dân Việt-Nam.”

 Tức là việc Mỹ chuẩn-bị rút lui đă được Kitô-Giáo Việt-Namgiáo-dân mấy chục nước khác, và nhất là Giáo-Hoàng Phaolô VI tán-đồngkhông c̣n đánh nhau với Cộng-Sản nữa.

Ngày 20-9-1970Linh-Mục Phan Khắc Từ, Tuyên-Úy Thanh Lao Công Sài-G̣n, qua Châu Âu, đă tuyên-bố tại Thành-PhốFirenze (Ư, nơi có Ṭa Thánh Vatican):  “Kinh-nghiệm trước mắt cho chúng tôi xác tín rằng Giáo-Hội [Kitô] tại Việt-Nam hôm nay là một công-cụ hữu-hiệu của người Mỹ.”

Tháng 3-1971Linh-Mục Nguyễn Viết Khai tuyên-bố:  “Từ chính-quyền trung-ương xuống cho tận anh Trưởng Ấp, người Miền Nam không được phép giải-quyết vấn-đề của ḿnh mà không có người nước ngoài xen vào.”

Tháng 11-1971Linh-Mục Trương Bá Cần, Tuyên-Úy Thanh Lao Công toàn-quốc, tham-gia vụ đ́nh-công tại Hăng Pin “Con Ó”, bị Cảnh-Sát bắt, đă viết:  “Giáo Hội của tôi không biết chọn, nhất là chọn để chống lại những kẻ đang nắm quyền-hành trong xă-hội này… Giáo Hội của tôi cũng đă biết lựa chọn, nhưng không biết lựa chọn người nghèo khổ…”  

 Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đồng-ư với các lời cáo-buộc và chiêu-bài của đối-phươngNhưng, sau Hiệp-Định Paris 27-1-1973 [chấm dứt chiến-tranh Việt-Nam], th́ Bắc-Việt gia-tăng nỗ-lực và quyết-tâm tiến-chiếm Miền Nam.

 Ngày 19-9-1973Tổng-Giám-Mục Sài-G̣n Nguyễn Văn B́nh đọc diễn-văn khai-mạc “Năm Thánh”:  “Chúng tôi hy vọng rằngnhững cuộc giết chóc và hận thù sẽ thực-sự chấm dứt trên mảnh đất này và đồng thời có được quan hệ hai chiều giữa Bắc và Nam, trong lúc đất nước tạm thời c̣n phân chia.”  

 Ngày 10-1-1974, sau cuộc Hội-Nghị toàn-thể hàng giáo-phẩmcác Giám-Mục Miền Nam đă công-bố một bản tuyên-ngôn “tha thiết kêu gọi hai chính phủ Bắc và Nam cùng đồng loạt, v́ t́nh thương dân tộc, mà ngưng mọi hoạt động gây chiến và mọi chiến dịch bôi nhọ và thù ghét lẫn nhau.”  

Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam [Cộng-Ḥa] không đề-cập đến việc Bắc-Việt vi-phạm Hiệp-Ước Paris, xâm-lăng Miền Nam, mà chỉ muốn Miền Nam bắt tay làm ḥa với Miền Bắc―đối-nghịch lập-trường “4 Không” của Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu.

 Giáo-Hội Kitô-Giáo Việt-Nam ở Sài-G̣n ra “Thư Chung” phát-động cuộc tranh-đấu “chống tham nhũng”, chống Tổng-ThốngNguyễn Văn Thiệu.  Họ đ̣i Thiệu phải từ-chức, vận-động trưng-cầu dân-ư buộc Thiệu phải ra đi.

Lời kêu gọi đó đă dấy lên liền một “Phong-Trào” gọi là “Chống Tham-Nhũng”.

Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” do Linh-Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, các LM Đinh B́nh Định và Nguyễn Học Hiệu cùngBác-Sĩ Nguyễn Thị Thanh phụ-lực, qua một bản “Tuyên Ngôn” được sự bảo-trợ của 301 linh-mục khác, kể cả Tuyên-Úy Công Giáo”, ra mắt tại Giáo-Xứ Tân ViệtSài-G̣ntừ năm 1973, là một tập-hợp tương-đối lớn, có nhiều tín-đồ nhất, và tại nhiều địa-phương nhất―so với Nhóm các linh-mục cộng-sản nằm vùng và thân-Cộng tại Sài-G̣n.

Phong-Trào” được sự tham-gia của các nhân-vật ngoài Kitô-Giáo, như Thượng-Nghị-Sĩ  Hoàng Xuân Tửu và Dân-Biểu Nguyễn Văn Kim cùng nhiều DB thuộc Đảng Đại-Việt của Hà Thúc Kư và phía Dương Văn Minh; DB Đặng Văn Tiếp phía Nguyễn Cao Kỳ; DB Nguyễn Văn Cử chống Diệm và phía Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng; DB Vũ Công Minh phía Ḥa-Hảo; DB Đỗ Sinh Tứphía quân-đội; Bác-Sĩ Nguyễn Tuấn AnhLuật-Sư Đặng Thị TâmNhân-Sĩ Nguyễn Trân; v.v…

Linh-Mục Thanh được báo-chí ngoại-quốc tặng cho danh-hiệu “Hiệp Sĩ của Người Nghèo”. Sau đó, “Phong-Trào” công-bố các bản “Cáo Trạng” trong các cuộc biểu-t́nhxuống đường rầm-rộ dữ-dội và liên-tục của các tín-đồ do các linh-mục lănh-đạo có khi có hàng chục ngàn người tham-dự tại HuếĐà-NẵngQuy-NhơnNha-TrangCam-Ranh,Sài-G̣nMỹ-ThoCần-Thơ, v.v…

 Cuối năm 1974, nhất là đầu năm 1975những cuộc biểu-t́nh chống-chính-phủ của nhóm Linh-Mục Trần Hữu Thanh, có sự tham-gia của một số chính-khách, lănh-tụ đảng-phái, cộng với việc Hội-Đồng Giám-Mục Việt-Nam phổ-biến “Thư Chung”, kêu-gọicác Nhà Thờ toàn-quốc “chống tham nhũng”, thúc-đẩy giáo-dân xuống đường rầm-rộliên-tục… đă khiến cho các binh-sĩ ngoài tiền-tuyến chán-nản, mất tinh-thần, và ảnh-hưởng tai-hại đến sự sống-c̣n của đất-nước.

Bên cạnh “Phong-Trào” của LM Trần Hữu Thanh, c̣n có các Nhóm linh-mục tay sai Cộng-Sản và thân-Cộng, là các LMTrương Bá CầnThanh LăngHuỳnh Công MinhVương Đ́nh BíchHồ Thành BiênNguyễn Thành Trinh; Nhóm “Đối Diện” của11 linh-mục phản-chiến Nguyễn Ngọc LanChân TínPhan Khắc TừNguyễn Hữu Khai, v.v… trong mấy tháng cuối-cùng của Việt-Nam Cộng-Ḥa, đă lợi-dụng các buổi thuyết-giảng tại các Nhà Thờ để công-khai tuyên-truyền cho “người anh em bên kia”.

(Điển-h́nh là Linh-MPhan Khắc Từtừ năm 1969 đă đi dự đại-hội Thanh Lao Công Thế-Giới có xu-hướng thân-Cộng đượcMạc-Tư-Khoa đỡ đầu, tại Liban.  Ở Pháp th́ đến hội-ư với Nguyễn Thị B́nhTrưởng Phái-Đoàn thương-thuyết của “Mặt Trận Giải Phóng”; tham-gia đ́nh-côngbiểu-t́nh đ̣i công-bằng cho giới lao-động; cùng sinh-viên và công-nhân đ̣i ḥa-b́nh cho Việt-Nam.  Sau này về nước th́ dính vào Mặt Trận Nhân-Dân Tranh-Thủ Ḥa-B́nhPhong Trào Học-Sinh Sinh-Viên Đ̣i Quyền SốngPhong-Trào Chống Tăng Học-PhíChống Độc-Diễn; đóng vai “linh-mục hốt rác” gây sự chú ư của dư-luận; dùng Nhà-Thờ Vườn Xoài làm nơi chế-tạo bom xăng cho phong-trào đốt xe Mỹ trên đường phố; cùng công-nhân đ́nh-công để gây trở-ngại cho các cuộc hành-quântiếp tay CS dựng lên Ủy-Ban Bảo-Vệ Quyền-Lợi Lao-Động Miền Namrồi lại giả-danh từ-thiện hoạt-động trong tổ-chức trá-h́nh của CS là Mặt Trận Nhân Dân Cứu Đói…)

 Chủ-Tịch Thượng-Nghị-Viện Trần Văn Lắm lên án Tổng-Thống Thiệu “lạm quyền, tham nhũng”.

Một số lănh-tụ đảng-phái và tôn-giáo, như Phan Bá Cầm (Ḥa-Hảo), Trần Quang Vinh (Cao-Đài), Hà Thế Ruyệt (Duy-Dân),Thượng-Tọa Pháp-Tri (Phật-Giáo) và các Ông Ngô-Văn-KưNguyễn Văn LụcXuân Tùng (Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng) thành-lập “Trận Tuyến Nhân Dân Cách Mạng”, kêu-gọi TT Nguyễn Văn Thiệu từ-chức và các phe liên-hệ “chấm dứt chiến-tranhgiải-quyết vấn-đề Miền Nam bằng phương-thức ḥa-b́nh”.

 Nhóm “Sóng Thần” th́ tổ-chức “Ngày Kư-Giả đi Ăn Mày” rồi tiếp theo là “Ngày Công-Lư và Báo-Chí Thọ-Nạn” vào tháng 10-1974.

 Các Tuyên-Úy Công-Giáo th́ tổ-chức Đại-Hội tại Thủ-Đô.  Họ rao giảng với giáo-dân quân-nhân rằng “cộng-sản cũng là con-cái của Chúa”, rằng “Công-Giáo và CS có thể sống chung hoà-b́nh”…  

 Bản “Cáo Trạng số 1” được ghi là kư tại Huế vào ngày 8-9-1974, khi được tung ra tại Nhà Thờ Tân-Sa-ChâuSài-G̣n, có báo bảo là “làm lung-lay ghế Tổng-Thống Thiệu.”

  Các báo TimeNewsweek; các đài BBCVOA đều loan tin.  

Hậu-quả là Quốc-Hội Mỹ quá chán-ngán Chiến-Tranh Việt-Nam và mệt-mỏi v́ đă yểm-trợ một đồng-minh có quá nhiều khuyết-điểm và thối-nát.  Tức là giới Kitô-Giáo Việt-Nam đă tiếp tay cho Hoa-Kỳ chấm dứt viện-trợ và phủi tay đối với Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Việc Mỹ cắt-giảm quân-viện đă làm tê-liệt hẳn khả-năng chiến-đấu của Quân-Lực VNCH, và từ đó làm suy-nhược tinh-thần kháng-cự, yếu-tố quan-trọng nhất trong bất-kỳ cuộc chiến-tranh nào.

Về phần Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu th́ ông đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu tại chính-quốc Hoa-Kỳ, nhưng đă không được nghênh-đón long-trọng tại Thủ-Đô Hoa Thịnh Đốn.  Năm 1968Johnson (dù là Dân-Chủ nhưng chủ-chiếnchỉ tiếp Thiệu tại thành-phố đảo Honolunu, và chỉ để thảo-luận sách-lược ḥa-đàm với Cộng-Sản.  Năm 1969Nixon (dù là Cộng-Ḥa nhưng chủ-ḥa) cũngchỉ tiếp Thiệu tại Đảo Midway, và cũng chỉ để thỏa-thuận về chính-sách Việt-Nam-Hóa và lịch-tŕnh rút quân của Mỹ.

Thiệu lại đích-thân đi trực-tiếp cầu-cứu với Giáo-Hội Kitô La-Mă, là một trung-tâm quyền-lực chính-trị khác của thế-giới. Tuy nhiên, Giáo-Hoàng Paul VI, trong cuộc viếng-thăm lục-địa Á-Châu lần đầu-tiên, đă không ghé đến Việt-Nam là quốc-gia đang bị Cộng-Sản đe-dọa, nhất là Việt-Nam có tỷ-số giáo-dân đông thứ nh́ tại lục-địa này.  Thiệu đến Ṭa Thánh, nhưng không được Giáo-Hoàng tiếp-kiến―dù Thiệu là một Tổng-Thốngmột con chiên―v́ lập-trường của Vatican về vấn-đề Chiến-Tranh Việt-Nam là chỉ bênh-vực Hà-Nộichỉ muốn chấm dứt chiến-tranh dù Miền Nam có rơi vào chế-độ Cộng-Sản sắt máu.  Đă thế, Giáo-Hoàng Paul VI c̣n chỉ-trích Tổng-Thống Thiệulại c̣n tiếp-kiến cặp Nguyễn Thị B́nh và Xuân Thủy, trưởng phái-đoàn Cộng-Sản tại Ḥa-Hội Paris.

Từ năm 1968,  đă lập ra “Ngày Quốc-Tế Ḥa-B́nh”, cổ-vũ Ḥa-B́nh bằng thương-thuyết tại Việt-Nam.  Vatican xác-định lập-trường là chấm dứt chiến-tranhquan-hệ tốt với Miền Bắc và Chính-Phủ Lâm-Thời Miền Nam.  Chính Giáo-Hoàng này trao-đổi công-điện trực-tiếp với Hồ Chí Minh.  

Vào tháng 6-1971, đang lúc tên gián-điệp cộng-sản Vũ Ngọc Nhạ (kẻ được Linh-Mục Hoàng Quỳnh che-chở) bị Việt-Nam Cộng-Ḥa cầm tù ở Côn-Đảo, mà Ṭa Thánh và Giáo-Hoàng Phaolô VI lại tặng Bằng Khen và Huy Chương “V́ Ḥa B́nh” cho y.  

Tức là Giáo-Hoàng Paul VI đă biến Vatican và nhiều Giáo-Hội địa-phương thành một guồng máy chính-trịngoại-giaot́nh-báo khổng-lồ để giúp Hà-Nội tiến chiếm Miền Nam.

Thế mà Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng vẫn chưa thấy là Hoa-Kỳ sắp bỏ rơi Việt-Namkhông thay-đổi đường-lối chính-trị, vẫn cứ sử-dụng giải-pháp quân-sự, và không tin là Hà-Nội có đủ sức tấn-công đại-quy-mô.

Ông sửa-đổi Hiến-Pháp để làm Tổng-Thống thêm một nhiệm-kỳ năm năm nữa, khiến Đại-Tướng Thủ-Tướng Trần Thiện Khiêm phải ra mặt chống-đối, làm t́nh-h́nh chính-trị trong nước càng rối-ren thêm.

 Đầu tháng 2-1975, “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” phổ-biến tiếp bản “Cáo-Trạng số 2” tố-cáo TT Thiệu nhiều tội và hô-hào lật đổ bằng vũ-lực, khiến ông phải dùng biện-pháp mạnh, cho bắt giam nhiều chính-khách, trí-thức, lănh-tụ đảng-phái, như các Thượng-Nghị-Sĩ Thái Lăng NghiêmPhạm Nam SáchNguyễn Văn Chức; các ông Hà Minh LưTrần Thúc Linh, và một số kư-giảtrong đó có những nhân-vật nổi tiếng chống-Cộng như Mặc ThuLê TrầnVũ BằngĐinh Từ ThứcTrương Cam VĩnhNgô Đ́nh Vận

 Để đối-phó với “Phong-Trào”, Thiệu vận-dụng nhiều đồng-đạo ủng-hộ ḿnh.

Có sáu linh-mục, trong đó có cả Linh-Mục Hoàng Quỳnh, sáu đêm liền, thay phiên nhau lên đài truyền-h́nh bênh-vực và ca-ngợi Thiệu; ngoài ra, c̣n có các Nghị-QuyếtQuyết-ĐịnhĐề-Nghịcó chữ kư của 70 Dân-Biểu ủng-hộ Thiệu.

Có cả Giám-Mục Lê Văn Ấn, đặc-trách Tuyên-Úy, Giám-Mục Nguyễn Văn ThuậnLinh-Mục Cao Văn Luận, đứng ra căi giùm cho Thiệu.

 T́nh-h́nh gay-cấn đó, do “Phong Trào Chống Tham-Nhũng* gây nên, đă tạo ra thế “nội công, ngoại kích”, quả là đă phá rối hậu-phương, làm&nbsp

...

 

[Message clipped]  View entire message

 

Nhon Nguyen   3:40 AM (6 hours ago)

 

to Thuc, vinh, PSXH, Dan, Lam, Giac, MinhLuong, Chua, Chau, Huệ, Kiem, HT, Hoa, Thich, Rose, Que, Phap, Q.Lâm, Cau, Viet, Hung, Kim, Canh, Yung, Vũ, Jackie, Chuc, Yahoogroups, Bao, PhucHungViet, Quang, Hinhtran2005, Nguyen, TCLAHAULA, Trung, Dinh, Khanh, Thanh, Thay, Lang, Chua, Luan, Chua, Nguyen, Gop, Nho, Nghiem, Davis, Nhật-Liên-Dũng, Tung, N.Sĩ, Vnh, Khai, Cindy, HT, Dung, Khanh, Thầy, MY, Minh, An, Bo, Phước, Phật, QUANG, Lang, Tien, Le, Hung, Xuanphan1942, Hoa, Xuyentruong, An, Tâm, Son, Le, HIẾU, Hanh, Hoe, Tư.Măng, Cuong, Nguyen, Minh, Thu, Nha, Cu, Lam, Tam, Thich, Van, Hoang, Thao, Nguyên, Mrtgia, Ducly, thich.thichthienminh8@gmail.com

*     

Nói với Thục Vũ lần chót:

 

Đọc bài viết và đối đáp theo nội dung bài viết.

Đừng lăi nhăi chiện Phật giáo - Công giáo

chung chung

 

Tôi nói cho Thục Vũ biết một lần rồi bỏ

Ông Thiệu gốc đạo Phạt hay Đạo Thờ Ông Bà,

cải sang Đạo Thiên Chúa bên vợ, nghĩa là Đạo ṭng

 

Cho dù Công giáo  gốc hay ṭng

Ông Tổng thống có nhiệm vụ hành xử

theo chức trách: 

Tôn trọng tôn giáo của mọi người

như là Tổng thống Quốc gia.

Ổng mà phân biệt đối xử là vi phạm hiến pháp

 

​Ít th́ kiện ra ṭa

Nếu chơi bạo  là tổ chức đảo chánh.

 

Nói cà rỡn chơi cho Thục Vũ biết rằng:

 

Trừ mấy người cà chớn vô tích sự

cứ măi chạy rong nói chiện 

bao đồng "Phật giáo - Công giáo"

 

Quân cán chánh VNCH lớp lo đánh giặc vc

lớp lo cải tiến dân sinh

Hổng ai ở không chạy rong 

lo chiện bao đồng "Phật giáo - Công giáo"

 

Bây giờ qua Mỹ nầy cũng dzậy

Lo tuyên truyền - DÂN VẬN để

Lật đổ toàn trị việt cọng

Hổng ai ở không móc đít về vụ 

gọi là "Pháp nạn" từ nửa thế kỷ trước

làm phiền mọi người nữa.

 

Nguyễn Nhơn

Phật tử biết học Phật

Không mê mờ  vế "Phật giáo"

 


 

From: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>
Sent: Monday, September 16, 2019 6:33 PM
To: vinh le <vinhlesj@gmail.com>; Nhon Nguyen <nhon37@hotmail.com>
Cc: PSXH <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>; Y. Dan <ydanvn@gmail.com>; Lam Nguyen <lamphuongnguyen@yahoo.com>; Giac Nguyen <giacnguyen9@yahoo.com>;….

Subject: Re: "N̉NG" Đặng Văn Âu có béo trông thơm ngon đấy nhưng "N̉NG" độc hiểm khi xuyên tạc cuộc đấu tranh Phật giáo năm 1963 - Re: [PSXH] Fw: Hiện tượng hoàng kiều

 

Ông Nhơn Nguyễn,

Suốt gần 12 năm kể từ ngày 1-11-1963 đến ngày Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam 30-4 -1975, dù TT Nguyễn Văn Thiệu là tín đồ Kito giáo, nhưng sao miệng các ông  Đặng Văn Âu, Nhơn Nguyễn....ngậm như hến vậy??? Nay qua sống trong một xứ sở tự do lại ra vẻ anh hùng, huyên hoang là cựu Thiếu tá Không Quân, là ông nọ bà kia để lấy tiếng và tha hồ vung vít triệt hạ lẫn nhau, xuyên tạc Phật giáo!

Không lẽ suốt thời đệ II Cộng Ḥa, TT Nguyễn Văn Thiệu cũng đồng ḷng với Phật giáo hay sao?

 

Nói như thế là đă trả lời cái tâm không thật của các ông rồi đó.

Thục Vũ

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính