Ngọn Cờ Vàng Quốc Gia

 

 

 

 

CỜ VÀNG

 

Ngày xưa quốc hận cuốn cờ vàng

Đành xếp vào tâm quyết để tang

Bọn cướp tràn vô từng góc phố

Quân thù tiến đến tận thôn làng

Tha hương vẫn trọn qua từng bậc

Chống cộng không nhường mọi nấc thang

Tranh đấu từng ngày cho chính nghĩa

Cờ vàng bền bĩ phất hiên ngang

 

 

Bảo Trâm

 

                                                 Họa vần:

CỜ VÀNG

 

Đứng ngắm cờ bay rực sắc vàng

Chạnh buồn sông núi nhuộm màu tang

Cường xâm giặc cộng vào khu phố

Lánh nạn bà con bỏ xóm làng

Đất khách dung thân đời khốn khổ

Quê người lập nghiệp bước thênh thang

Xa rồi kỷ niệm thời chinh chiến

Nhớ khúc quân hành chí dọc ngang

 

Viễn Khách

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

30 Tháng Tư, Đốt cờ đỏ – Dựng Cờ Vàng

 

ĐỐT CỜ ĐỎ

 

Cờ ch́m biển khói ngợp trời tàn

Đỏ lửa thiêu hồ tiếng hát vang

Tàn tích lưởi ḅ mồi ngoài biển

Tro bụi mặt heo mạc trong than

Ấm ḷng dân khổ tan oan nghiệt

No cơm kẻ khó vượt cơ hàn

Độc tài đảng trị dân tống khứ

Lập lại tự do thoát hán gian

 

 

DỰNG CỜ VÀNG

 

Cờ dựng hồn thiêng của núi sông

Vàng da Bách Việt giống Tiên Rồng

Xuất đuốc hỏa thần thiêu bốn tốt

Hiện ṿi phong quỉ cuốn ba không

Dân mừng nay thoát c̣ng giặc ngoại

Chủ vui rày sút ách tù trong

Tự dân quyết định tô lịch sử

Do dân hành động lập thành công

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

NGỌN CỜ QUỐC GIA

 

 

Có những trí thức Miền Nam hèn nhát
Tự xưng là người "Không cộng sản"
Phủ nhận ngọn cờ Vàng Quốc gia
Bảo rằng ta chẳng Cộng
Cũng không phải Quốc Gia
Vậy mi từ dâu ra
Hay là từ đất nẽ
Vọt lên thành tườu già
Vậy tườu già lắng nghe
"NGƯỜI LÍNH GIÀ" lẫm liệt
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Bênh vực ngọn Cờ Vàng
Hồi mới lập Đệ Nhất Cộng Ḥa
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Muốn sửa lại Quốc Kỳ, Quốc Ca
Thống Tướng dơng dạc thưa
Xin Tổng Thống làm ơn
Giữ lại lá Cờ Vàng
Bởi v́ Anh em chúng tôi
Khi sống đứng dưới lá cờ nầy chiến đấu
Khi chết lá cờ nầy bọc thây
Ngọn cờ Quốc gia là Linh Hồn Nước Việt
Thấm màu 250 ngàn anh linh tử sĩ VNCH
Vị Quốc Vong Thân
Nay các ngươi là ai
Sinh ra từ Miền Nam
Nuôi cho ngươi ăn học
Giữ cho ngươi b́nh an
Nay nước xưa đă mất
Phủ nhận ngọn Cờ Vàng
Phải nọc ra đét đít

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính