On a chant...les Parisiennes

Leur petits nez et leur chapeaux

Et bien que... les Amricaines

Qui soient les souveraines

Du monde nouveau

On oublie tout

Sous le soleil de Mexico

On devient fou...

 

 

Nắng Trường Sơn


Hai g t Miền Nam

Lầm lủi đẩy xe ba gc

Vượt qua dốc Phục Linh

Bận ln, ra sức đẩy

Bận xuống, cố sức tr

Bận ln, t đẩy xe

Bận xuống, xe ko t

Vực su liền trước mắt

Thn t c s chi

Đm về g t gi

p mặt song cửa sắt

Ph ph thở, ln cơn xuyễn

G t trẻ trăn trở

Nhớ về dng suối mt

Nơi qu nh Bnh Dương

Cội trăm gi trĩu tri

Sắc tm, vị ngọt thanh

Thim thiếp giấc c min

Chợt giựt mnh thức tỉnh

Nắng Cali vng rực rỡ

Ma h trn đất Mỹ

 

 

(H Cali nhớ h Trường Sơn)

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh