Một Nước Việt Khiêm Ḥa Nhân Ái

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Theo kinh nghiệm của Cam Bốt và Thái Lan, đa đảng chỉ là một điều kiện cần thiết nhưng chưa đủ để xây dựng một thể chế dân chủ văn minh, tiến bộ và lành mạnh. Bên cạnh các cơ chế căn bản như tam quyền phân lập cùng với một hệ thống truyền thông tự do và độc lập th́ cũng cần các thành phần trong cuộc gồm có chính đảng và chính khách hành xử trong tinh thần và văn hóa dân chủ. Thế th́ văn hóa dân chủ là ǵ? Văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng có phù hợp với văn hóa dân chủ hay không?

.....

Tuy nhiên, ba quốc gia đông Á mang nặng ảnh hưởng Khổng giáo là Nhật, Hàn quốc và Đài Loan đă áp dụng thành công và hài ḥa thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền trong một nền văn hóa Khổng giáo. Không ai có thể nói các giá trị mà Khổng giáo đề cao như Nhân, Lễ Nghĩa Trí, Tín không thịnh hành tại các nước này. Hơn nữa, môi trường dân chủ c̣n giúp cho các giá trị đó có cơ hội phát huy tột bực. Có thể nói đây là một sự kết hợp độc đáo các giá trị tinh hoa của tây phương và đông phương đưa đến một xă hội văn minh, thịnh vượng và và tân tiến.

 

Việt nam dưới sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản đă và sẽ luôn bắt chước mô h́nh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hăy thử tưởng tượng một ngày nào đó Việt Nam quyết định trưởng thành theo đuổi dân chủ và nâng GDP mỗi đầu người từ trên dưới 2,000 Mỹ kim lên bằng 26,000 Mỹ kim của Đài Loan hoặc 30,000 Mỹ kim của Hàn Quốc hoặc 40,000 Mỹ kim của Nhật bản. Chừng đó Việt Nam mới thật sự có cơ hội thoát Trung và giữ được chủ quyền biển đảo.

 

(Ls Nguyễn Văn Thân - Xây dựng văn hóa dân chủ trong xă hội Khổng giáo)

 

Trước hết, cần xác nhận: Khổng giáo xuất phát từ Hà Đồ - Lạc Thư là hai văn tự gốc của dân tộc Lạc Việt.

 

Vậy khi nói Khổng giáo là nói tới Nho Việt, nghĩa là Khổng giáo là ngọn - Việt Nho (Hà Đồ - Lạc Thư) là GỐC.

 

Cho nên ta tự thân Lạc Việt “Con Rồng Cháu Tiên” khỏi cần chạy theo Khổng giáo mà phải cùng nhau hết ḷng góp sức giật cho sập chế độ toàn trị cọng sản để mau lẹ xây dựng lại Đất nước theo truyền thống văn hóa Dân tộc Hiền ḥa - Nhân ái của giống ṇi Lạc Việt.

 

V̀ NGU SI DỐT NÁT, VIỆT CỘNG BỎ NHO VIỆT CHỌN NHO TÀU!

 

V́ sao cần cảnh giác với Viện Khổng tử? - BBC

Trung Quốc đă triển khai được trên 450 Viện Khổng tử trên 100 quốc gia, theo chuyên gia.

Việt Nam cần 'thận trọng, cảnh giác' với các 'ư đồ, mục đích' trong chiến lược kết hợp 'sức mạnh cứng' với 'sức mạnh mềm' của Trung Quốc qua các dự án như 'Học viện Khổng tử', theo ư kiến nhà nghiên cứu văn hóa và chính sách văn hóa từ trong nước.

'Thận trọng, cảnh giác'

 

Thủ tướng Dũng nói rằng đối với TQ th́ “vừa hợp tác vừa đấu tranh”.

Tháng 10/2013, trong một chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lư Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đă chứng kiến kư kết một số dự án hợp tác Trung - Việt tại Việt Nam, trong đó có việc thành lập Viện Khổng tử đặt tại Đại học Hà Nội.

 

******

 

“ Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” Đó là nghề riêng của cộng sản.

 

Việt cộng c̣n siêu dối trá đến độ gian manh. Tên cựu du kích rừng U Minh Dũng xà mâu lại là siêu lá mặt lá trái trên sân khấu chánh trường xă nghĩa hôm nay. Miệng nó nói một đường, tay nó làm một nẽo như câu chuyện kư kết thành lập viện Khổng tử chệt kể trên.

 

Nho Khổng tử từ đâu mà có? Đó là Nho từ Hà Đồ – Lạc Thư của ṇi giống Lạc Việt thuộc nền “Văn minh Lúa nước” bên bờ Dương Tử giang từ hơn bốn ngàn năm về trước mà hậu duệ ngày nay là dân tộc Việt Nam sống hiền ḥa nhưng ngạo nghễ trên giải đất h́nh Rồng, rạng rở bên bờ biển Đông với truyền thống con Rồng cháu Tiên, ṇi giống hùng cường Lạc Long.

 

Ngày nay dân tộc chẳng may, lai sanh loài nghịch tặc, giặc giả hồ và đồng bọn dao mác lưởi lê, theo tà thuyết duy vật vô thần, vô tổ quốc, rước giặc du mục hán tộc về dày xéo non sông, hủy hoại nền văn hóa dân tộc.

 

Đó là tội ác lớn nhất trong ḍng thanh sử Việt!

 

VIỆN KHỔNG TỬ


Khổng tử viết:

 

Thuật nhi bất tác

Thuật là thuật Hà Đồ - Lạc Thư

 

Văn bản gốc của giống giồng Lạc Việt

Ta, con cháu Lạc Long Quân

Mẹ Âu Cơ sanh trăm trứng

V́ du mục Hán hung dữ đánh chiếm

Xuống thuyền rồng đánh trống đồng Ngọc Lũ

Trôi giạt về Phương Nam mà lập nghiệp

Nơi giải đất h́nh rồng

Ngạo nghễ trên bờ Biển Đông


Nay bọn cộng sản ngu dốt, gian tham

Bám đít tàu phù làm tôi tớ

Lập viện Khổng tử, học nho Tàu

Thật là bọn tào lao

Bỏ gốc chạy theo ngọn

Thật là ngu si hết biết!

Hăy mau lẹ vận động

Toàn dân vùng lên

Đánh đổ bọn duy vật cộng sản

Xây lại nền giáo dục Dân tộc

T́m về lại cội nguồn Lạc Long

Dân Lạc Việt, giống Rồng Tiên

Văn minh “Lúa nước”

bốn ngàn năm văn hiến.


Nguyễn Nhơn

 

 

Giao thừa, Ước mơ Nước Việt Nhân ái

 

Giao thừa trên đất Mỹ, không hương trầm hoa quả, nhớ về quê mẹ ngày xưa. Ngày xưa, t́nh làng nghĩa xóm ấm êm, ngày nay không c̣n nữa. Đạo lư, cương thường lạc mất tiêu. Chỉ biết tranh giành, chụp giựt cầu sống!

 

Nhớ tiếc về hai nền Việt Nam Cộng Ḥa non trẻ hăm hở thực thi dân chủ hướng về một thể chế mang bản sắc Dân tộc.

 

Lời mở đầu Hiến Pháp Đệ nhất VNCH lẫm liệt viết:

 

“Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ư chí quật cường của toàn dân đảm bảo;

Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;

 

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều ḥa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;”

 

Đây là nét bản sắc dân tộc: Việt có nghĩa là vượt. Vượt lên trên là siêu việt. Mục đích của mọi hoạt động Quốc gia phải là hoàn thiện tính siêu việt của giống ṇi Lạc Việt.

 

Những ngày cận tháng tư đen tối, khi giặc cọng áp sát chân thành, hàng môn đệ Quốc gia Hành chánh c̣n tụ họp nhau luận bàn về “Pháp trị hay Đức trị?” - “Phụ mẫu chi dân hay Dân chi phụ mẫu?”

 

Hồi đó, gă chức việc trẻ c̣n bận chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc an ninh vừa lo nuôi ăn trên hai vạn đồng bào nơi “Trung tâm Khẩn hoang - Lập Ấp” Thái Thiện, một vùng đât cheo leo giáp ranh hai tinh Biên Ḥa - Bà Rịa nên không về dự được.

 

Ví như mà gă chức việc gốc nhà quê xứ Thủ mà về dự được th́ chỉ xin vắn tắt dôi lời:

- Pháp trị thi nghiêm ngặt, g̣ bó.

- Đức trị th́ cao xa, miên viễn.

Chi bắng ta chọn giải pháp trung dung: NHÂN TRỊ

có Lư có T́nh.

 

Lấy conngười làm trung tâm bản vị:

 

Đầu đội Trời - Chân đạp Đất

“Đất nứt Ta ra Trời chuyển động

Ta thay Trời vỡ Đất rộng mênh mong

Trời - Đất in Ta đầy đủ Hóa công”

Đó là theo đạo lư Tam Tài - Trần Cao Vân

 

C̣n như theo đạo lư Tề gia - Trị quốc - Ức Trai Nguyễn Trăi th́:

 

- Trong gia tề gia, thực thi nhân đức:

 

Thấy người hoạn nạn th́ thương,

Thấy người tàn tật lại càng trông nom,

Thấy người già yếu ốm ṃn,

Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.

Trời nào phụ kẻ có nhân,

Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

(Nguyễn Trăi gia huấn)

 

- Trong Trị Quốc, thực thi Nhân Nghĩa:

 

“Đem Đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo”

( B́nh Ngô Đại Cáo )

 

Đó là nói theo từ chương hoa mỹ.

C̣n như nói theo kiểu b́nh dân như lời mẹ dạy:

 

Mẹ tôi là thôn nữ

Chữ nghĩa không bao nhiêu

Chỉ dạy con hai điều:

Một là không được dối trá

Hai là “Sống cho có Nghĩa có Nhân”

Nhân là t́nh thương ở trong ḷng

Nghĩa là Lẽ phải ở đời

Đem t́nh thương ở trong ḷng

Ra đối đăi với người cho phải lẽ

Đó là thực thi nhân nghĩa:

Người với người đối đăi nhau

Bằng T́nh thương và Lẽ phải

Xử sự có Lư có T́nh

T́nh làng - Nghĩa xóm ấm êm

Pháp luật có đó mà không dùng tới

Có pháp luật mà cũng như không

Xă hội Việt tộc sống chan ḥa THONG DONG

Thong dong c̣n hay hơn Tự do

V́ không bị Pháp Luật g̣ bó

 

Đó là giấc mơ thực thi đạo lư Nhân - Nghĩa của gă chức việc trẻ Việt Nam Cộng Ḥa mà v́ ách xâm lăng bạo ngược của hồ tinh bác cụ mà nửa đường đứt gánh!

 

C̣n như ngày nay, giữa lúc chế độ sói lang việt cọng vô pháp vô thiên:

- Bên trong “Tự Thực Dân” áp bức bốc lột người dân “c̣n cái lai quần cũng ăn” (chữ của phó chủ tịt cuốc huôi vẹm)

- Bên ngoài “hán ngụy” nhắm mắt để cho chệt khựa thực thi sách lược “ Tàm thực “ gặm nhắm biển đảo, đất đai, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ, biến nước Việt thành đất phụ dung, đồng hóa dân Việt.

 

Trước họa mất nước, diệt tộc nhản tiền, những ai c̣n chút ḷng thao thức v́ vận nước, hăy mạnh dạn kêu lên tiếng báo nguy, hô hào, cổ vơ cuộc vận động cách mạng giải trừ chế độ phản nước, hại dân việt cọng để mở đường cho công cuộc phục hồi đạo lư dân tộc, tái thiết xă hội Việt vươn lên giá trị siêu việt của giống ṇi Lạc Việt.

 

Tha thiết ước mong một mùa Xuân mới trên Đất Việt mến yêu.

 

 

Nguyễn Nhơn

(Đêm trừ tịch Xuân Mậu Tuất)

2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính