Khi cựu Việt cộng nằm vùng Hạ Đ́nh Nguyên thuyết pháp


Nguyễn Nhơn

 


Xin bàng dân thiên hạ hăy lắng nghe, cựu việt cộng nằm vùng Hạ Đ́nh Nguyên tụng kinh Chúa, kinh Phật siêu độ đảng việt cộng của y:

 

TRÍCH: “ Trong kinh của đạo Thiên Chúa khuyên tín hữu, hăy lấy tay chỉ vào ḿnh và nói: “Lỗi tại ta!”. Kinh Phật th́ bảo, phải ngẫm lại tấm thân ḿnh chỉ là một thứ “giả hợp” của ba thứ “Tham – Sân – Si”. C̣n “Đức tin” của người Cộng sản Việt Nam hiện nay th́ sao? Xin hăy tự định nghĩa thật ḷng, thử xem ḿnh là ǵ? Có c̣n là phẩm chất “anh hùng, dũng cảm, trí tuệ” trước Tàu? Có c̣n là “tiền phong, gương mẫu” trước nhân dân?

 

Ông Tổng Bí thư và ông Chủ tịch Nước vẫn “đều đều” báo động “mất niềm tin của nhân dân”, nhưng có thể chưa nói đầy đủ ư nghĩa của cụm từ này. “Mất niềm tin” bao hàm cả nghĩa: không trọng về tài, không tôn về đức. Mà c̣n hơn thế, là căm hận, nếu Tàu c̣n đưa người vào đất nước, thực phẩm độc hại c̣n tiếp tục tuồn qua, tài nguyên c̣n bị lấy đi, đất biển c̣n bị mất thêm, kiêu binh c̣n hoành hành, dân dao búa côn đồ c̣n nổi lên… với bài hợp ca: “cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan”!

 

Cái lỗi sẽ không do duy nhất bất cứ một thành viên nào, mà do trong thể chế không có mặt nhân dân. Cái lỗi của nhân dân là không có mặt trong thể chế. Nhân dân đang thức giấc về cái lỗi của ḿnh.

 

Một đ̣i hỏi vừa phải: Minh bạch – Thực hiện dân chủ – Cùng nhân dân chấn hưng đất nước, bảo vệ chủ quyền.

 

Phải biến “một thời để chết”, thành một thời để yêu chân và thiện.

 

Việt Nam đang ở trong một cơ may. Cả thế giới đang tạo ṿng vây, cô lập bọn hung hăng Đại Hán, Việt Nam không c̣n là đối tượng để trở thành băi chiến trường như thế kỷ trước.

 

Nhưng là ở cạnh chiến trường.

 

Tùy theo sự chọn lựa: Việt Nam độc tài, hay Việt Nam dân chủ?

 

C̣n nhân dân th́ đă chọn, và xu thế thời đại cũng đă rơ.

 

Cái thoát cô đọng cuối cùng, là thoát hệ luy của một thể chế bất hợp lư, độc tài và tham nhũng.

 

( 2–9–14 Hạ Đ́nh Nguyên: Từ thoát Trung, thoát…, đến thoát “hệ lụy”? )

 

Mô Phật!

Ông cựu việt cộng nằm vùng HĐN mở miệng nói sự thật.

Nói dài mà hổng chịu hành động chuộc tội sai lầm chết người:

Là bợ Bắc cộng vô Nam phá tan Đất nước, nói dóc cũng như không.

 

Hăy can trường làm như ngày xưa ấy:

Vận động, tổ chức cho thanh niên và sinh viên

Ồ ạt biểu t́nh ngày đêm không ngơi nghỉ

Cho đến chừng nào chế độ toàn trị việt cộng sụp đổ mới thôi

Như vậy mới chuộc được tội lỗi đối với đồng bào Miền Nam

Bằng như chỉ tụng kinh siêu độ bọn việt cộng vô thần th́ chỉ là:

Đải bôi rằng bọn việt cộng nằm vùng chúng tôi “vô tội”

Chỉ có bọn cộng sản đương quyền làm bậy thôi, như vậy là vô liêm sĩ

Bọn khỉ việt cộng c̣n không nghe lọt, đừng nói chi ai!

Đâu cần phải nói dài nhằng, chỉ bằng một câu về “giải cộng – thoát trung” như vầy là đủ: MUỐN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG TRƯỚC TIÊN DIỆT VIỆT CỘNG

 

THOÁT TRUNG – KHUYNH TÂY!?

 

Trích: “ Thay v́ chủ trương “Thoát Trung”, đề nghị hăy vận động mạnh mẽ cho xu hướng “Khuynh Tây”.

“Khuynh Tây” để tiếp thu sâu sắc những giá trị cơ bản của nhân loại tiến bộ, trong đó có dân chủ, nhân quyền.

“Khuynh Tây” để có nền giáo dục đào tạo nên những con người tài năng có tinh thần độc lập, ư chí sáng tạo, bản lănh tự chủ.

“Khuynh Tây” để có nền hành chính phục vụ nhân dân đắc lực.

“Khuynh Tây” để nhanh chóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

“Khuynh Tây” sẽ mặc nhiên đạt được mục tiêu “Thoát Trung”.

( Nguyễn Thanh Giang: CÓ NÊN ĐẶT VẤN ĐỀ THOÁT TRUNG? )

 

Hết thoát Trung tới Khuynh Tây

Là câu chuyện bầy nhầy

Của các lí thiết da cộng sản

Từ mác lê chạy qua bái mao

Từ bái mao lăm le bái Mỹ

Có một thứ quư tự thân

Đó là ” Dân vi Quư ” mà coi khinh

Chạy Đông chạy Tây t́m cầu đủ thứ

Học luận lư Tây phương để biết phân tích, nhận thức

Soi sáng truyền thống Dân tộc

Đem ứng dụng thuật trị nước của Tổ tiên giống ṇi Lạc Việt

Vào đời sống văn minh hiện tiền

Làm sống dậy nền Nhân – Nghĩa, ” Văn minh Lúa nước”

Trải dài lịch sử bốn ngàn năm văn hiến

” Gouverner, c’est prévoir ” thuần lư

” Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu ” đượm t́nh ưu ái

Lo lắng chia sẻ mối lo với người dân

 

Bậc Đại phu lo lắng cho thứ dân như phụ huynh thương con em

“Servir le publique” chỉ làm việc tùy theo bổn phận công chứcPhục vụ “Công ích, công thiện” biểu lộ ḷng nhân ái, nhân quần xă hội “Trật tự ổn định để phát triển” dựa trên luật pháp và phát triển vật chất “An cư, Lạc nghiệp ” vẹn cả t́nh lư ở yên, sống vui

An cư là ở yên, không phải chỉ là trật tự an ninh mà là yên tâm sinh sống
Lạc nghiệp không chỉ là thịnh vượng vật chất mà là làm ăn “vui sống”

 

Pháp trị th́ nghiêm ngặt có lư vô t́nh

Nhân – nghĩa có lư, có t́nh, t́nh làng, nghĩa xóm ấm êm

Nhân là t́nh thương ở trong ḷng

Đem ra đối đải với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa

Người với người đối đải nhau bằng t́nh thương và lẽ phải, xă hội hài ḥa
Pháp luật có đó mà không dùng tới, có cũng như không

Làng xóm êm ấm, xă hội hài ḥa, làm ăn thịnh vượng tích tụ sức mạnh Dân tộc

Dựa vào sức mạnh dân tộc để dựng nước và giữ nước

Đó là thuật trị nước theo vương đạo Nhân _ Nghĩa của Lạc Việt

Bên trong có sức mạnh Chánh nghĩa và Uy quyền Quốc gia

Mới đủ tư cách Quốc gia có Chủ quyền thương thảo bang giao Quốc tế

Mới chủ động ” dựa Mỹ – cự tàu” được

Chớ không phải phú thác vận mệnh Đất nước cho Mỹ, cho tàu

Những ai chưa từng biết Dân chủ – Pháp trị là ǵ

Chóa mắt về nguyên lư Tam quyền phân lập – Dân chủ pháp trị

Mà không biết trên Dân chủ – Pháp trị c̣n có “Đạo lư nhân nghĩa”

Của giống ṇi Lạc Việt – Văn minh Lúa nước – Bốn ngàn năm Văn hiến
Trên 500 năm về trước, B́nh Ngô Đại cáo viết:

“Việc Nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước v́ khử bạo”

Dẹp xong giặc nhà Minh, thực thi nhân nghĩa trị nước:

“Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn

Đem Chí Nhân mà thay cường bạo”

Ngày nay hậu duệ Lê Lợi, Quang Trung, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu

Chẳng may lâm vào ṿng chủ nghĩa cộng sản hung tàn

Do giặc họ “giả hồ ” và bè lủ đem tṛng lên Đất nước và Dân tộc

Đưa vào ṿng kim cô khóng chế của chệt cộng thành ra một cổ hai tṛng

Muốn thoàt khỏi ṿng khống chế của tàu khựa

Sĩ phu và thứ dân nước Việt phải can trường dũng mănh vùng lên

Đánh dẹp nội gian Lê Chiêu Thống việt cộng

Thâu hồi lại Chủ Quyền Quốc gia, kêu gọi Mỹ và Quốc tế trợ giúp

Xây dựng lại Đất nước trên nền tảng Dân Tộc – Nhân bản – Khai phóng

Khỏi phải Thoàt Trung, Khuynh Tây ǵ hết trơn!

 

ĐÔI ĐIỀU VẮN TẮT VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

 

Trần Thiên (Danlambao) – Sáng nay thứ bảy di uống café luôn tiện ghé chị Ba bán bánh ḿ lấy ổ bánh ḿ thịt để điểm tâm và nhâm nhi café sáng, khi lôi ổ bánh ḿ ra th́ thấy bài viết được cuộn tṛn theo ổ bánh ḿ của tác giả Đại tá thạc sĩ Nguyễn Đức Thắng, với tựa đề rất oách trong mục phân tích b́nh luận – Chống diễn biến hoàn b́nh tựa đề là Chủ nghĩa Mác – Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển trên báo Quân Đội Nhân Dân với tựa đề làm tôi ṭ ṃ v́ chưa bao giờ tôi đọc báo đảng.


Tôi được xin phép ông đại tá cho tôi suy luận và hiểu ngược ư và lời bài viết của ông một chút không mang một ư hiềm khích ǵ với ông v́ đây là bài viết mang tính chủ thuyết và tôi là người ngược lại chủ thuyết của ông.
Tôi xin trích nguyên văn câu “Vậy v́ sao những kẻ thù của cách mạng lại hết sức hoảng sợ, luôn t́m trăm phương ngh́n kế để phản bác chủ nghĩa Mác-Lê-nin và CNXH một cách hằn học như vậy”.


Ông bảo bọn tư bản nó bóc lột tinh vi bằng giá trị thặng dư, vậy tôi hỏi ngược ông thặng dư là ǵ? Ông biết CNTB nó đổ biết bao nhiêu tiền của cho giới trí thức để đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm rồi đưa vào sử dụng và kinh doanh nó mới đẽ ra thặng dư ông biết chưa? ( Trần Thiên: Hiểu Ngược )

 

Chẳng đặng đừng phải nói đôi câu:

Ngày xưa, khi khối cộng sản c̣n lẫy lừng, học chánh trị học về chủ nghĩa cộng sản c̣n phải phân tích biện luận.


Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản sai lầm chết người đă nhận thấy rơ ràng nên đă bị phế thải.


Chỉ c̣n 4 nước: Trung cộng bá quyền – Việt cộng ngu si – Triều tiên sát nhân – Cuba ngắc ngứ là c̣n ôm mác xít thủ lợi riêng cho đảng cộng sản.


Sự thật nhản tiền là như vậy!


Cán ngố ngu si, ĺ lợm mới nơ mồm nói láo!


Trước ngày phỏng giái hai ḥn, sinh viên năm thứ nhứt chánh trị học thời VNCH đều biết:

Chủ nghĩa cộng sản có ba điều trật căn bổn:


1/ Về triết học: Chủ trương  “xóa bỏ quyền tư hữu” là bất khả thi, bởi v́ đó là tính chất ” bẩm sinh ” của loài người, mới sanh ra đă có đó rồi, không ông trời ông đất nào xóa bỏ được huống chi là ông Đức rậm râu Karl Marx!( Cha chánh xứ Củ Chi Nguyễn Khiết có ví dụ dí dơm thiệt hay: Đứa bé sơ sinh vừa biết bú vú mẹ. Miệng bú một vú, tay chực hờ vú mẹ bên kia. Hễ có đứa xấu miệng nào muốn xôm dzô bú ké là xô ra. Ư muốn bảo rằng: Vú của mẹ tao LÀ CỦA TAO. Mầy không xôm dzô đặng!)


2/ Về Kinh tế học: Chủ trương thay thế tư hữu bằng  “Sở hữu ṭan dân” triệt tiêu mọi sàng kiến cá nhân, kinh tế không phát triển được và xă hội vô trách nhiệm v́ “cha chung không ai khóc”.


3/ Về chánh trị: Chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân lănh đạo tuyệt đối, bất chấp mọi phản kháng  “nô lệ hóa toàn xă hội”. Đảng viên cầm quyền giống như cai cu li. dân như nô lệ, vung roi vọt bắt làm ǵ làm nấy, cho ăn ǵ ăn nấy không được rên than!

 

Sau ngày việt cộng cướp được Miền Nam, những điều học hỏi kể trên hiển lộ rơ ràng trên thực tế “xă hội chủ nghĩa!” Trí thức cũng biết mà người b́nh dân cũng biết tự kinh nghiệm bản thân, khỏi cần học mác xít là thứ học thuyết hỗ lốn như tạp pí lù làm chi!

 

Chúng ta không c̣n thời gian để luận bàn dông dài. Việc cấp bách là phải chung ḷng, chung sức, tất cà vùng lên quyét sạch lũ cộng nô phản quốc, hèn với giặc, ác với dân.


Ngày 8/9/2014

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo