Giai Cấp Bóc Lột Mới ở Việt Nam

 

 

Đảng CSVN và Tư Bản Đỏ

 

 

Vô sản giàu sang nức vách ra!

Đại gia tư bản... đỏ đầu nha.

Đấu tranh giai cấp - lừa tài quá!

Bóc lột công nhân - gạt giỏi mà!

Máu thịt: quan tham nhai chẳng nhả;

Xương da: cán ngố nuốt không tha.

Buôn dân, bán nước, lời ghê hã?

“Đảng”đã “đổi đời” cả nước ta.

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

10-11-2021

 

tô lâm, trùm côn an

Tiêu biểu SẢN PHẨM

TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

của chế độ t(o)àn trị việt cọng

 

Xin minh giải như vầy:

 

“Tư bản ĐỎ độc quyền Nhà nước”

là Giai đoạn tột cùng của chế dộ Toàn trị việt cọng

 

Hai năm trước, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST tại khu kinh tế Đ́nh Vũ - Cát Hải (Hải Pḥng). Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại chỗ cùng với các đại gia bắt đầu khởi hành chuyến xe cấu kết giữa tập đoàn tư bản đỏ và bộ máy cầm quyền cộng sản đỏ.

Trung tuần tháng 6, 2019, đích thân Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng làm tài xế lái LUX SA2.0 chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn viên VinFast. Thủ tướng vô h́nh chung trở thành người mẫu quảng cáo cho VinFast. 

(CTV Danlambao - Tư bản đỏ cấu kết với nhà nước đỏ)

 

Nhớ hồi năm 1959, mới vào năm thứ nhất Học viện Quốc gia Hành chánh Sài G̣n, nh́n cái miệng trề trề ra vẻ khinh bạc của Thầy Nguyễn Cao Hách khi giảng chương “Tư bản Độc Quyền Nhà Nước” mác xít thật thích thú.

 

Mác biện chứng rằng: Tư bản Độc quyền Nhà nước “là giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Đế quốc th́ sai be bét.

 

Nhưng ngày nay đem ứng dụng cho đám học tṛ cu li việt cọng th́ đúng bon.

Mác tiên liệu đúng về thời kỳ sụp đổ của toàn trị cọng sản

 

Cộng sản nhận định về phía dân chủ là không chính xác. Chúng dùng khái niệm “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa đế quốc” để bôi nhọ thế giới dân chủ và đưa ra tiên đoán “Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản, là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”.

 

Thế giới ngày này chẳng có một cuộc cách mạng nào của giai cấp vô sản (tức là công nhân và nông dân) để đánh đổ các ông chủ của ḿnh cả.

 

Trái lại phe dân chủ nhận định về cộng sản rất chính xác: “Quyền lực càng cao tha hóa càng mạnh. Quyền lực vô biên tha hóa vô biên”.

 

Sự tha hóa của chế độ độc tài đă đạt gần đến điểm cực đại. Nhưng tại sao nó vẫn chưa sụp? Đó là v́ nó vẫn c̣n chỗ dựa là sức lao động của nhân dân.

 

Chế độ độc tài cộng sản vẫn sẽ c̣n tồn tại cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra trong ṿng 3 hoặc 5 nữa để tác động vào chính nồi cơm của 95 triệu dân Việt Nam. Chỉ có cái đói như năm 1945 mới tác động được dân tộc này.

(Dương Hoài Linh – CỘNG SẢN NHẬN ĐỊNH VỀ DÂN CHỦ SAI BÉT.
NHƯNG DÂN CHỦ NHẬN ĐỊNH VỀ CỘNG SẢN TH̀ RẤT CHÍNH XÁC.)

 

Tổng thống Reagan nói:

- Người cọng sản là người học chủ nghĩa cọng sản.

- Người chống cọng là người hiểu chủ nghĩa cọng sản.

 

Lư do:

- Người cọng sản học mác xít “một chiều” theo giải thích độc đoán của tuyên giáo bất ly cục cựa.

- Người chống cọng “tự do” học mác xít với tinh thần phân tích – phê phán.

Mác chủ trương Đấu tranh giai cấp: Công nông lao động diệt tư bản.

 

- Người cọng sản tin như vậy nên nhắm mắt thi hành như vậy.

- Người Quốc gia Nhân bản phân tích cặn kẻ chủ trương:

 

Cộng đồng Đồng tiến – Lao tư Lưỡng lợi (Quốc sách Đệ Nhất VNCH)

V́ vậy mà triệt tiêu mưu thuật của việt cọng xách động công nhân gây loạn nơi thành phố để chúng thừa cơ “cướp chánh quyền.”

Cho nên không có kách mạng dzô sản ǵ hết trơn.

 

Rốt cuộc, già hồ bắc bộ phải liều mạng xua quân “đốt cháy dăy Trường Sơn” ùa vào ăn cướp Miền Nam.

 

Mác nói: Đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản khi bọn tư bản bốc lột kết hợp với bọn nhà nước thành “Tư bản Độc quyền Nhà nước”. Khi đó giai cấp công nhân bị bốc lột tàn tệ không c̣n chịu đựng nổi, vùng lên đánh đổ ché độ tư bản độc quyền nhà nước ấy, tức là tiến hành cuộc kách mạng dzô sản chính chuyên,

 

Thực tế như trên đă nói, các chế độ Dân chủ – Tự do luôn luôn kiểu chính chế độ để dung ḥa quyền lợi của đôi bên, Chủ và Công nhân, để cho sinh hoạt xă hội điều ḥa.

 

Riêng Việt Nam Cộng Ḥa vẫn dán lên trán câu tối hậu của nhà cai trị theo truyền thống Việt:

 

“Việc Nhân – Nghĩa cốt ở YÊN DÂN”

 

Cho nên mỗi khi có tranh chấp lao động, nhà cầm quyền VNCH bằng mọi cách làm trong tài theo truyền thống CÓ LƯ – CÓ T̀NH thuyết phục đôi bên, Chủ nhân và Nghiệp doàn, tương nhượng phải lẽ, vỗ yên xă hội.

 

Cho nên trong các chế độ Dân chủ – Pháp trị không bao giờ c̣ dzụ: Tư bản Độc quyền Nhà nước.

 

Trái lại, dưới chế dộ độc tài toàn trị cọng sản, nhất là thứ việt cọng cu li, bọn “tư bản đỏ” xuất thân cu li vc, cấu kết với bọn cực quyền tham nhũng thành ra thứ “Siêu Tư bản Đỏ – Độc quyền Nhà nước.”

 

Cho nên Mác tiên liệu thật đúng: Tư bản Đỏ Độc quyền Nha nước là giai đoạn “tột cùng” của chủ nghĩa cọng sản.

 

Sách có chữ: Cùng tắc biến. Biến tắc thông.

Cứ như lới tổ sư cọng sản nói: Chế độ toàn trị cu li việt cọng ắt tiêu vong.

 

 

Nguyễn Nhơn

Đầu Đông 6/12/2018

 

Phụ đính

CỘNG SẢN NHẬN ĐỊNH VỀ DÂN CHỦ SAI BÉT.

NHƯNG DÂN CHỦ NHẬN ĐỊNH VỀ CỘNG SẢN TH̀ RẤT CHÍNH XÁC.


C
ộng sản nhận định về phía dân chủ là không chính xác. Chúng dùng khái niệm “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa đế quốc” để bôi nhọ thế giới dân chủ và đưa ra tiên đoán “Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản, là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”.

 

– Thứ nhất: đêm trước? Thế giới ngày này chẳng có một cuộc cách mạng nào của giai cấp vô sản (tức là công nhân và nông dân) để đánh đổ các ông chủ của ḿnh cả. Chủ và công nhân vẫn sống ḥa b́nh cùng nhau. Chủ ăn nên làm ra nhờ sức lao động của công nhân th́ phải đóng thuế lợi tức lũy tiến chia lại 1/4 thu nhập hàng năm để tạo ra phúc lợi cho công nhân. Công nhân lương ít đóng thuế ít, lương dưới mức thu nhập b́nh quân toàn xă hội th́ được trợ cấp. Chủ làm ăn có lời th́ đóng thuế cao. Làm ăn thua lỗ th́ khai phá sản hoặc nhảy lầu. Bởi vậy chủ cũng phải nịnh công nhân bằng cách các ngày lễ phải ra đứng nướng thịt cho công nhân ăn. Rất công bằng.

Do đó thế giới ngày nay chỉ có chuyện tầng lớp công nhân và nông dân hè nhau đánh đổ độc tài ở 30 nước chứ không có chuyện đánh đổ cái gọi là “chủ nghĩa tư bản” như cộng sản rêu rao.

 

– Thứ hai: Tột cùng? Phe dân chủ tức TBCN có đến 112 nước nhưng phe cộng sản chỉ c̣n lại có 4 nước. Vậy ai mới là tột cùng đây? Xạo hết chỗ nói.

Trái lại phe dân chủ nhận định về cộng sản rất chính xác: “Quyền lực càng cao tha hóa càng mạnh. Quyền lực vô biên tha hóa vô biên”.

Quyền lực khi không được kiểm soát bằng đối lập hợp pháp th́ sẽ dẫn đến tha hóa. Trung Quốc là một ví dụ: 1,34 triệu quan tham chỉ trong ṿng 5 năm. Những quan tham như Chu Vĩnh Khang chức càng cao th́ sự tha hóa càng đáng sợ.

Việt Nam quan tham cũng đầy rẫy. Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Trầm Bê hay Nguyễn Tấn Dũng chỉ là phần nỗi của phe thất thế. Nguyễn Xuân Phúc hay ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng là những tảng băng ch́m.

Tài sản của 19 ủy viên BCT, 200 UV trung ương đảng, 500 Đại biểu quốc hội là vô kể. Nhưng do chúng được cất giấu bí mật và không bị đánh thuế lợi tức lũy tiến, thuế bất động sản nên dân nghèo chẳng hề được hưởng lợi ǵ.

Quản lư yếu kém không tạo ra năng suất lao động và giá trị thặng dư để tạo ra phúc lợi xă hội chế độ c̣n tăng thuế, phí để nuôi một bộ máy đảng, chính phủ khổng lồ, các hội đoàn ngoại ví như: MTTQ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn… chưa kể 2 lực lượng bảo vệ đảng chứ không hề bảo vệ đất nước là công an và quân đội.

Sự tha hóa của chế độ độc tài đă đạt gần đến điểm cực đại. Nhưng tại sao nó vẫn chưa sụp? Đó là v́ nó vẫn c̣n chỗ dựa là sức lao động của nhân dân.

Nhân dân càng ngu ngơ th́ chế độ c̣n tồn tại được nhờ vào thuế, phí và hàng trăm ngàn h́nh thức bóc lột khác như gởi công nhân đi lao động nước ngoài, dụ dỗ Việt Kiều gởi tiền về… Túng nữa th́ bán tài nguyên đất nước, vay mượn vô tội vạ để đời sau trả… Chúng sẽ bằng mọi cách để giữ chế độ bất chấp dẫn đến một nước Việt bị bóc lột, tàn phá, ô nhiễm để lại hậu quả lâu dài đến cả trăm năm sau. Bước cuối cùng khi không giữ được nữa là bán nước cho Trung Quốc.

Nhưng người dân Việt Nam nghe lời đường mật của cộng sản vẫn thấy rằng “nước Việt không răng mô”. Hàng ngày vẫn thấy chợ họp, trường học, bệnh viện hoạt động, các quán nhậu vẫn tấp nập, các game show truyền h́nh vẫn đắt hàng… Chết đâu mà chết, chỉ là bọn ‘phản động” nói quá vấn đề.

Chỉ khi nào họ đi vào bệnh viện họ mới thấy vấn đề. Hoặc khi tai họa xảy ra cho chính họ th́ họ mới thức tỉnh. C̣n bây giờ có nói cũng vô ích.

Chế độ độc tài cộng sản vẫn sẽ c̣n tồn tại cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra trong ṿng 3 hoặc 5 năm nữa để tác động vào chính nồi cơm của 95 triệu dân Việt Nam. Chỉ có cái đói như năm 1945 mới tác động được dân tộc này.

 

Dương Hoài Linh

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính