Đừng trông chờ ông Trump xóa bỏ Xă hội chủ nghĩa miễn phí

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Suy nghĩ cho kỹ th́ đâu có chi lạ:

Mỹ là như vậy mà!

Khi cần th́ ve văn

Khi không cần đá đít văng tê

Ngay cả chính sách

Engagement - Enlargement 

Kết giao - Mở rộng

nói vắn tắt là

Kết ước giao thương

Rồi bằng giao thương có lợi

"Khuyến khích các nước độc tài

MỞ RỘNG DÂN CHỦ

Nhưng mà thực tế là:

Ít khi buộc việt cọng mở rộng dân chủ

Mà thường khi là nhắm mắt làm ngơ

Chỉ biết giao thương làm ăn là chính

 

Năm 1990, tôi qua Mỹ lúc đă 53 tuổi

cắp cặp da vào học college

Sau khi nghe giảng Kết giao - Mở rộng

hỏi giáo sư: "Vậy chớ trong bao lâu

thí cái dzụ MỞ RỘNG DÂN CHỦ có kết quả?

Ông giáo sư không trả lời mà lại bảo:

Whenever, wherever IT CAN,

The United States wants to help 

promote FREEDOM and DEMOCRACY

Rồi ông nh́n tôi đăm đăm ra ư hỏi:

C̣n người dân Việt quư ông th́ LÀM G̀?

Tôi hiểu ư, nh́n thẳng mắt ông và thưa:

So, our Vietnamese people never stop

to fight for our freedom and democracy

Thành ngữ Mỹ có câu: Freedom ain't free

Cho nên đừng trông chờ nước Mỹ

tự chiến đấu biếu không tự do cho ai

Tự do phải chiến đấu mà có

C̣n như cứ ngồi cḥ ḥ

CHỜ ÔNG TRUMP XÓA BỎ

CHỦ NGHĨA XĂ HỘI DÙM CHO

th́ Tết congo mới có

 

Bởi v́ trong câu nói của ông giáo sư

có chữ IT CAN đặt điều kiện tiên quyết

cho việc Mỹ can thiệp giúp đở là:

Nước Mỹ chỉ CÓ THỂ CAN THIỆP

KHI NÀO NGƯỜI DÂN SỞ TẠI

ĐỨNG LÊN TỎ Ư CHÍ TRƯỚC

rồi Mỹ mới có lư do can thiệp được

 

Tổng thống Hoa Kỳ

“CHỈ” kêu gọi Nhân dân các nước xă hội chủ nghĩa “HÀNH ĐỘNG”

 

Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đă thực thi chủ nghĩa xă hội một cách yếu kém, mà là chủ nghĩa xă hội đă được thực hành một cách thành thực. Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xă hội hay chủ nghĩa cộng sản chân chính được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai c̣n rao giảng về giáo lư của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này th́ chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.

Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ biết quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.

(Trích bài Phát biểu của TT Trump trước Đại hội đồng LHQ)

 

Gần đây, nhân đoạn trích dẫn trên, xăy ra “huyền thoại” Tổng thống Trump nhất định sẽ ra tay tiêu diệt Chủ nghĩa xă hội trên toàn thế giái!

 

Họ quá hăng say nên đọc sót câu quan yếu nầy: Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động.”

 

Diễn nôm là: Nhân dân các nước xă nghĩa phải đứng lên hành động là điều kiện TIÊN QUYẾT. Rồi Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo” mà tranh đấu.( cũng như hiện tại đối với Venezuela vậy ).

 

C̣n như cứ ngồi đó chờ ông Trump làm dùm th́ muôn năm nô lệ.

 

Riêng đối với Việt Nam, đâu phải bây giờ mới có vấn đề “Từ bỏ chủ nghĩa mác lê.”

 

Hồi tiền Đại hội “đảng” 12, 2015, ít nhất 127 nhân sĩ lăo thành kách mạng đă đặt vấn đề với đảng rồi.

 

Chỉ tiếc rằng họ chỉ nói miệng tài một lần rồi huề!

 

Kỳ vọng ǵ về lời kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa mác-lê

 

Không hy vọng ǵ chớ nói chi kỳ vọng!

Xuân thu nhị kỳ những ông b́nh vôi việt cọng

Mỗi khi tới kỳ “đại hội đảng nho nhe cựa quậy

Không khác nào trăm tiếng tây: “Je suis présent!

Cho có chút tiếng tăm cho người đời c̣n nhớ

Chớ các “cụ cũng dư biết rằng:

Đối với mác xít duy vật nhà các cụ

Th́ chỉ biết có “So sánh Tương quan Lực lượng

Là quy luật duy nhất để tranh giành quyền lực

Chớ c̣n yếu nhớt như bún thiêu

Chỉ có cái miệng tài vô tích sự th́ nông nỗi ǵ?!

Tự do phải đổ máu tranh đấu mới có

Tự do không thể XIN – CHO

Nhất là đối với bọn cu li việt cọng

Nói lư với chúng như “Đàn khẩy tai trâu

Cụ thể như hồi năm 2011, các cụ vận động em cháu

Phát động 11 cuộc biểu t́nh bỏ túi từ Sài g̣n – Hà Nội

Để hộ tống cái “Kiến nghị của 20 nhà lăo thành “kách mạng

Lại nối kết trong ngoài với “Lá thơ ngỏ 36 -1 trí thức hải ngoại

Rốt cuộc cái thơ ngỏ mà cụ Vũ Quốc Thúc hồ hởi ví von

Như là bản Tuyên ngôn Cách mạng nhung Tiệp Khắc

Cùng với cái kiến nghị hoành tráng nội địa

Đều... chui vào sọt rác Bộ cá tra Ba Đ́nh!

Bữa nay nhân tới ngày hội đại Trung ương đảng

Hồ hởi kư tên lên tới 127 chữ kư

Xin nhắc các cụ 1 + 2 + 7 là bù trất, hổng hên

 

 

Đực làng Bưng Cầu

Nguyễn Nhơn

cẩn bút

-------------------------------------------------------------- 

 

Kỳ vọng ǵ về lời kêu gọi TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ

 

Nam Nguyên, phóng viên RFA

127 nhân sĩ trí thức với nhiều gương mặt nổi bật như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đ́nh Đầu, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Chu Hảo, Đại sứ Nguyễn Trung, TS lê Đăng Doanh vào hôm 9/12/2015 đă gởi thư ngỏ cho Bộ Chính Trị, Trung ương Đảng, cũng như toàn thể hơn ba triệu Đảng viên kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xây dựng tự do dân chủ để cứu nguy đất nước và dân tộc.

Mặc dù trước đây từng có nhiều thư ngỏ, kiến nghị của nhân sĩ, trí thức, Đảng viên và những người ngoài Đảng, nhưng lần này được mô tả như một hành động chưa từng có. Nội dung bức thư ngỏ đă thẳng thắn phê phán đảng Cộng sản Việt Nam đi theo con đường xă hội chủ nghĩa Mác-Lê, đă đưa đất nước vào thực trạng tụt hậu xa với láng giềng. Đặc biệt Thư Ngỏ nêu rơ, trong vai tṛ lănh đạo Nhà nước và xă hội. Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ư thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Do vậy Thư Ngỏ kêu gọi dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác- lê, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Một trong những điểm đề nghị quan trọng với Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới là đổi tên đảng cộng sản, đổi tên nước, phóng thích tù chính trị.

TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đă tự giải thể, một nhân vật tích cực kư tên trong thư ngỏ, giải thích về khả năng tồn tại của Đảng Cộng sản, một khi thực hiện thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Từ Hà Nội, ông nói:

Chúng tôi không muốn duy tŕ Đảng cộng sản này là một đảng cầm quyền, nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng phải có một hệ thống nhiều đảng, đảng cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy c̣n người dân có chấp nhận hay không là một vấn đề khác, không có chuyện chúng tôi bảo rằng duy tŕ đảng lănh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có một hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do tôn trọng nhân quyền, có nền tư pháp độc lập, ba nhánh quyền lực độc lập giám sát lẫn nhau. Trong một thể chế như thế đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cơ hội tồn tại, chứ chúng tôi không bảo là mục đích của việc vận động như thế này là duy tŕ đảng Cộng sản Việt Nam ở vị thế lănh đạo…Nếu mà làm được như thế th́ cuộc chuyển đổi dân chủ sẽ đỡ tốn kém hơn cho dân tộc và nó có thể tiến hành nhanh hơn.”

TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập, trong tư cách một nhà quan sát nhận định rằng, để giải quyết vấn đề của đất nước hiện nay th́ cần giải quyết chế độ, mà đó là sự thay đổi hệ tư tưởng. Trong Thư Ngỏ này cũng đặt ra vấn đề đó và thay đổi tên Nước. Theo TS Phạm Chí Dũng, những người soạn thảo Thư Ngỏ có cái lư của họ, những người kư tên biết rằng ở Việt Nam không thể thay đổi một cách nhanh chóng được, mọi thứ sẽ diễn ra một cách chậm chạp. Theo lời ông, trong đảng Cộng sản có một khuynh hướng về mặt tư duy là tránh những sự thay đổi mang tính sốc, mang tính đột ngột. Từ Saigon TS Phạm Chí Dũng tiếp lời:

Hiện nay tôi biết có một số người vận động trở lại đảng Lao Động Việt Nam thay cho đảng Cộng sản. Chắc chắn là đảng Cộng sản không chấp nhận hoặc chưa chấp nhận chuyện đó. Nhưng h́nh thành một đảng Lao Động Việt Nam vào một thời điểm nào đó trong tương lai, th́ có lẽ vẫn c̣n dễ chấp nhận hơn là một đảng chính trị đối lập. Phải nói thẳng là khuynh hướng h́nh thành đảng chính trị đối lập hiện nay đă manh nha rồi. Nếu đảng Cộng sản cứ duy tŕ cai trị một cách độc đoán, yếu kém như thế này th́ chắc chắn trong tương lai sẽ h́nh thành những đảng đối lập và lúc đó tôi cho rằng nếu diễn biến như kịch bản của Miến Điện là c̣n tốt đẹp, tôi sợ là ở Việt Nam sẽ diễn ra những điều tồi tệ hơn. V́ vậy tôi nghĩ rằng đảng Cộng sản nên quan tâm, nên tham khảo một cách có ư thức đối với những thư ngỏ của giới trí thức như thế này, v́ dù sao đó là những người trí thức vẫn c̣n có tâm nguyện đóng góp phản biện, chứ c̣n một khi họ không c̣n muốn nói nữa th́ tôi không biết điều ǵ sẽ xảy ra...”

Giới quan sát theo dơi t́nh h́nh chính trị Việt nam cho rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đă làm ngơ và không một lần trả lời các kiến nghị, thư ngỏ đ̣i cải cách chính trị hay sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến vai tṛ lănh đạo độc quyền của Đảng, cũng như vấn đề trao trả người dân quyền sở hữu đất đai.

Sẽ có hy vọng ǵ đối với Thư Ngỏ 9/12 của ít nhất 127 nhân sĩ trí thức tâm huyết với đất nước. Theo lời TS Nguyễn Quang A, nếu 1.000 lần kiến nghị mà chưa thấy biến chuyển ǵ th́ sẽ c̣n lần 1.001, tất nhiên không chỉ có kư mà c̣n nhiều hoạt động khác nữa, việc kư Thư Ngỏ như thế này chỉ là một phần nhỏ của hoạt động.

Điểm thứ hai là lần này, do có gởi cho toàn thể đảng viên, nên trong Thư Ngỏ dă cố gắng làm sao đề ra những vấn đề thật cụ thể, thật rơ ràng. Những vấn đề họ có thể làm ngay được nếu họ muốn làm và nếu mà trong Đảng hiểu được và thấy là hợp lư th́ họ có thể gây sức ép. Số lượng đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam rất lớn, cho nên nhóm nhân sĩ trí thức mà ông là một thành viên có chủ trương rất rơ ràng là làm chính sách gọi là đảng vận.

Trong Thư Ngỏ 9/12 có nhắc tới bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách ḥa b́nh ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây và về điều Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết, để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển.

TS Nguyễn Quang A giải thích:

Kinh nghiệm của Myanmar là một kinh nghiệp tốt, c̣n có rất nhiều kinh nghiệm khác của Đài Loan của Hàn Quốc của Indonesia của các nước nguyên cũng là xă hội chủ nghĩa trước kia họ chuyển đổi một cách êm thắm như thế nào. Tôi không cho rằng chúng ta có thể sao chép bất kể bài học nào của bất kể nước nào, nó phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam bây giờ nhưng ở trên tinh thần làm sao để cuộc chuyển đổi ấy đỡ tốn kém nhất cho dân tộc, chuyển đổi nhanh nhất và quan trọng hơn nữa là sau cuộc chuyển đổi th́ nền dân chủ ấy phải được giữ vững…”

TS Nguyễn Quang A gọi những việc mà nhóm nhân sĩ trí thức trong đó có ông đang làm là những việc nho nhỏ, kể cả Thư Ngỏ 9/12 cũng là muốn để góp phần vào quá tŕnh chuyển đổi dân chủ hóa. Theo lời ông, tiến tŕnh ấy đă được thực hiện từng bước từ lâu rồi, quá tŕnh ấy không phải ở trong tương lai, nó đang ở trong hiện tại và phải làm ngay ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt nữa.

 


From: xomnhala_yamaha@googlegroups.com <xomnhala_yamaha@googlegroups.com> on behalf of Viet Tran <viettran0425@gmail.com>
Sent: Thursday, May 7, 2020 8:06 PM
Subject: Tin Nhức Đầu về TT Donald Trump và Mối Quan Hệ giữa Hoa Hỳ và cs Việt Nam

 

Liệu đây có là "fake news" của "Tuyền Thông Thổ Tả" hay Không? Những người Quốc Gia chống cộng sàn Việt Nam, từ trước đến nay luôn luôn nhiệt tình ủng hộ ngài TT Donald Trump, suy nghĩ gì về nguồn tin này?   

 

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/tu-thu-do-toi-nguyen-van-khanh/trump-goi-dien-thoai-cho-phuc-khen-viet-nam-chong-covid-19/?utm_source=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20Newsletter&utm_campaign=77bcf915c9-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-77bcf915c9-158921465 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính