Dng đời chm nổi The ebb and flow of my life

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Nhn Ngy Từ Phụ

Chu Tường Vi hỏi

Cuộc đời ng ngoại ra sao?

ng ngoại viết bằng tiếng Việt

Nh thơ xứ L Phong

Thảo Chương Trần Quốc Việt

Gip chuyển ngữ sang tiếng Anh

như vầy

Xin cm ơn Nh Thơ

 

 

DNG ĐỜI CHM NỔI

 

LNG QU BƯNG CẦU

 

Ti sanh từ lng qu Bưng Cầu

Xứ Thủ, một cy dầu

Mội Chợ mội Thầy Thơ

Nước trong vắt như lọc

Cy trăm gi trĩu tri

Tm ngắt vị ngọt ngo

 

Trường Lng vừa mới cất

Cặp đệm cũng mới tinh

a học vở lng

Cặp k cng chng bạn

Vui đa khắp thn lng

Tuổi thơ sao vui th

 

 

CHỢ THỦ

 

Chiến tranh chợt ko tới

Theo cha về chợ Thủ

Học lấy bằng Pri me (1)

Gia cảnh gặp tai biến

Gạt nưc mắt theo C

Về An Giang Chu Đốc

 

 

DNG AN GIANG

 

Trường Tiu học Chu Ph

Tiếp tục việc học hnh

Vừa dậu xong Tiểu học

Người Dượng đ tử trận

Giả biệt Dng An Giang nước biếc

Trở về chốn qu nh

 

 

TRUNG HỌC QU NH

 

Trường Nguyễn Tri Bnh Dương

Miệt mi việc học hnh

Bằng Thnh Chung cũng thch

Brơ v thấy cũng oai (2)

Đm nghe bi Tnh ca

Tiếng nước ti bốn ngn năm

Thấy bi ngi trong dạ

 

Qua học chương trnh Vit

Nguyễn Du ngm vịnh Kiểu

Đồ Chiểu Lục Vn Tin

Lng mạn Pht Ban Đầu Lưu Luyến

Chng trai tuổi mười tm

Bắt đầu biết mộng mơ

 

 

TRƯỜNG QUỐC GIA HNH CHNH

 

Học hnh lng đng vậy

Cũng đậu xong T Ti

Lo xy dựng tương lai

Vo học Trường Hnh Chnh

hẳn muốn lm quan

Nghe c mi phong kiến

 

Bi đầu tin Thầy giảng

TIN THIN HẠ CHI ƯU

Bỗng nghe lng nặng trĩu

Hnh chnh lo cho dn

Được An cư Lạc nghiệp

Chớ đu phải lm quan

Ngồi xỉ tay năm ngn

 

 

VO ĐỜI

 

Tiểu Đăng khoa bất chợt

Đại Đăng khoa mừng vui

Phen nầy mặc sức vẩy vng

Ra ti kinh bang tế thế

Bước vo đời hăm hở

Quyết lập nn sự nghiệp

 

 

HNH CHNH AN DN

 

Bước đầu lo dựng Ấp xy lng

Kế lo lập Hương Ước

Tiếp nối truyền thống X thn xưa

Đnh Lng ta tu bổ

Nh Họp dn dựng ln

Thể hiện lại truyền thống CI ĐNH

Trước l nơi tế lễ cầu an

Sau l chỗ kỳ ho

Bn việc lng việc nước

Sau rốt mới lễ lạc vui chơi

 

Rồi TỈNH ĐIỀN ta lập

Năm chục nh qui thnh một khối

Một giếng khơi dng chung

Đất cấp cho ba mẫu mỗi nh

Lo ti bồi sinh sống

No ấm kế di lu

 

 

CỘNG SẢN TN PH

 

Việc lm mới khởi sắc

Cộng sản đ o v

Ph tan hoang tất cả

Đnh Lng lm Hợp Tc x

Nh Họp dn trụ sở yu ma

Người Xy dựng đy biệt m san d

 

 

T ĐY

 

Rừng Việt Bắc xa tt mịt mng

Ni Hong Lin lạnh ngắt m sương

Sắn dui ngy hai chn đ đở dạ

Khổ sai nhọc nhằn trơ xc

Xương t rải rc khắp ni đồi

 

 

KINH TẾ MỚI

 

T trong vừa mới mn

T ngoi tiếp liền theo

Kinh Tế Mới ngặt ngho

Mu tro ha nước mắt

Cu Kinh Phật vỗ về

Mộng Quy M ấp ủ

 

 

QUY M

 

Chương Trnh T Ra Đi (3)

Như chiếc b cứu rổi

Mười lăm năm đoạn trường chấm dứt

Thần Tự Do vẫy gọi

Đất nước Mỹ đn cho

Mở ra cuộc đời mới

 

 

CUỘC CHIẾN MỚI

 

Ti mật vừa cắt bỏ

Mới chập chửng đi lại

Liền xp v Hội T

Cuộc chiến ta đnh tiếp

St cnh cng chiến hữu

Đnh đuổi Việt gian Việt cộng

Quyết bảo vệ Cộng Đồng

Như giữ Lng giữ Ấp ngy xưa

 

 

THINH LẶNG

 

Mười năm đ tri qua

Việc lm c kết quả

Bỗng bị Quỉ ma ph

Anh em trở mặt chửi nhau

Bi ngi trở gt quay về lặng thinh

 

 

TI CHIẾN

 

Lại mười năm như chiếc l bay vo

Nỗi buồn vừa ngui ngoai

Chuyện bất bnh xy tới

Dầu tuổi gi sức yếu nhưng đu thể lm ngơ

Lại ra tay đnh tiếp

 

Nay tuổi gi tay run

Chỉ cn cy bt cn

Cũng quyết đm bọn gian t tới số

Học đi gương người xưa

NGƯỜI LNH GI lẫm liệt

 

Tuổi trời cn bao lăm

Chắt chiu ta tận dụng

Đnh trận đnh cuối cng

Dựng Cờ Vng phất phới

Trn Qu hương mến thương

 

Nguyễn Nhơn

(Apr.6,2011)

 

1.     Pri me: BằngTiểu học thời Ty

2.     Brơ v: Bằng Trung học chương trỉnh Php

3.     Gọi HO theo chữ tắt của Humanitarian Operation (Cng tc Nhn dạo)

L sai.

Chữ đng l: Released Detainees Orderly Departure Proggram,

Nghĩa l:Chương trnh Ra đi Trật tự cho t nhn.

 

THE EBB AND FLOW OF MY LIFE

 

I - MY BIRTH VILLAGE BUNG CAU

 

My Birth Village Bưng C̀u

located in Thủ D̀u Ṃt,

Ṃi Chợ Ṃi Th̀y Thơ.

Mội Chợ was at one end;

on the horse bathing beach,

kids played fun games

of shooting water at each other

with handmade bamboo pressure pipes

and bathed in the murky water.

Ṃi Th̀y Thơ was at the other end.

Its water body was as clear as freshly filtered;

The old-growth Tram fruit tree was often laden

with its good yield

full of finger-sized fruit

in dark purple color

n deliciously sweet taste.

the place where kids got lots of fun.

 

The villages school had just been built.

My brand-new school satchel

made from rush

still

remained

its pristine fragrance

and its virgin look.

I had tried hard

eh!, ah!..

the a, b, c lesson

in my kindergarten class.

I also made lots of tiny buddies.

with whom I blissfully played

all over our village.

Oh my wonderful childhood,

how joyful twas!

 

II- LOCAL MARKET THỦ

 

Alas, the war had approached

My dad and I were evacuated to Market Thủ

where, I had continued my education,

til my graduation,

with a Pri me diploma.

Then came a family catastrophe.

I wiped off my tears,

left my loved ones,

moved to An Giang Chu Đ́c,

and lived with an auntie of mine.

 

III- RIVER AN GIANG

 

I attended Primary School Chu Phú,

until I obtained a certificate of graduation.

then my Aunties husband died at a battlefront.

Again, his death changed my life

I said good-bye

to aqua-blue water of River An Giang,

and headed back to my hometown.

 

IV HIGH SCHOOL IN MY HOMETOWN

 

At High School Nguyễn Tri Bnh Dương,

I studied hard and got good results.

I was fond of my Certificate Thành Chung.

Also, I was proud of my Diploma Brơ V.

At night,

I listened to,

and felt deeply touched by,

the song Tình Ca

about

ups and downs,

in the lengthy journey

of my mother tongue

for four-thousand years long.

 

Studying Vietnam literature,

I recited

the Tale of Kìu,

the amazing masterpiece

of renown Poet Nguỹn Du,

and Lục Vn Tin

the popular Achef-d'oeuvre

by famous Poet Đ̀ Chỉu.

Inside my heart

of a teenager at his eighteen;

it has risen an amazing feeling

from the time of romance

n the ever-forgotten moment

at the first glance of love

I would feel an amorous dream arising within.

 

V- THE NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION

 

In spite of my relaxingly studying style,

I had also passed Tu Tai

and became a high school graduate.

Planning for my future,

I attended the National School of Public Administration

for becoming a government official.

My fancy desire somewhat smelled feudalism, eh?

 

Listening to my professors first lecture

about Principle TIN THIN HẠ CHI ƯU,

(WORRY BEFORE THE WORRY OF THE PUBLIC

ONLY TAKE YOUR JOY AFTER THE PEOPLE TAKE THEIRS).

my heart was suddenly submerged

in a heavy feeling.

Administration really means

TAKING GOOD CARE OF

THE WELL-BEING AND STEADY EMPLOYMENT

OF THE PEOPLE, FIRST.

The behave code of a government official

mustnt allow me

to point my five fingers,

and demand the public,

to follow my commands;

while I wouldnt do anything else.

 

VI INTO REAL LIFE

 

The Đại Đăng khoa,

my engagement was somewhat unseen. 

yet, the Tiểu Đăng khoa,

my wedding party

was

absolutely

full of joys.

Then came the right time,

I could confidently

soar

really high

in the outside world,

to show off my skills and talents

in public administration.

I also wanted to fulfil my desire for a lifetime career.

 

VI PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE PEOPLES WELL BEING

 

Building hamlets and villages was our first step

then we assisted residents to create their Huong Uoc,

(kinda village constitution

consisting

of

local customs

and basic rights for the people).

It would help carry on ancient tradition

of the public administration for hamlets and villages.

Communal Houses were renovated,

Community Meeting Halls were built for newly established communities.

This practice has its crucial purpose

of bringing back the essence of Tradition Cái Đình,

the common place

where

villagers could perform rituals and ceremonies,

the local officials, village elders and scholars

had discuss and settled all issues related to their villages,

and the public could organize festivals and other social events.

 

Establishing TỈNH ĐIỀN,

(Safe Hamlets/Villages)

Public land was subdivided

into three-acre lots

given to each household to build their shelter

and cultivate for their livelihood.

Each group shared one common water well.

Fifty households were organized into a safe community

where they had enjoyed a steady life and well-being in the long term.

 

VII - DESTROYED BY COMMUNISTS

 

Our projects had been fruitfully blooming.

Unfortunately, Hanoi Communist Regime rushed in

and destroyed at will,

everything on its invading paths.

Communal House were converted to Coop Offices

and Community Halls became the so-called People Administrative Headquarters.

Administrators and officials of the former government

had to face their ill fates

in concentration camps

with unknown dates

o return.

 

VIII - IMPRISONMENT

 

Jungles and forests in remote areas of North Vietnam

were too dense

and ghostly dusky.

Mount Hoàng Lin was chilly n foggy.

Two cassava cups a day had not taken away

the always-starving feelin

in our nearly-empty stomachs.

Hard labor had transformed our bodies into skeletons.

Here and there,

everywhere,

on the hills and in the woods,

were scattered human bones of dead prisoners.

 

IV THE NEW ECONOMIC ZONE

 

At last, I had been released

from concentration camp a small penitentiary

and got into a much bigger prison

outside,

the New Economic Zone

of hardship,

o spilled blood

mixing with sweats and tears.

Buddhist Mantras helped me retain my inner peace.

I had nurtured Ṃng Quy Mã,

my dream of moving to America for resettlement.

 

X - QUY M

 

The Released Detainees Orderly Departure Program

was my rescue-raft.

Gone with wind,

my fifteen-years

of sufferings

n in griefs.

Waving hands of Liberty Goddess

and the Promised Land America

welcomed me to open a new chapter for my life.

 

XI - THE NEW BATTLE

 

Immediately after the gallbladder removal

still staggering on my feet

I joined in Ḥi Tù

(Former Political Prisoner Association?)

I stood side by side with my comrades

to continue our ongoing battle

fighting

against Vietcong

and Viet infiltrators

to protect the welfare of our community,

as we did,

in defense of hamlets and villages, in our motherland.

 

XII DORMANCY

 

Ten years had passed.

Our battle was leading

to fruitful outcomes.

Out

of the blue,

devil deeds somewhat got through;

Brothers turned to face each other

Comrades became foes

Dishearten had driven me to dormancy.

 

XIII BACK TO THE BATTLE AGAIN

 

Flew away another ten years as fallen leaves

My bitterness had just been faded;

then came intolerable discontent

too much

to be ignored.

In spite of

my age

old,

my health

frail.

Ive had no choice but

to fight with my bare hands again.

 

Now, my hands are trembled.

However,

with

only a worn-out pen,

I could unswervingly stab those evils to their end.

The OLD WARRIOR has courageously

followed

excellent examples of his heroic ancestors.

 

Not much time in my life

I must save

whatever

left

for the last battle

to raise Cờ Vàng,

the yellow flag with three red stripes

flutteringly flying on my beloved motherland.

 

 

Nguyễn Nhơn - (Apr.6,2011)

English Version by Canadian Poet Thao Chuong Tran Quoc Viet.

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh