Đôi ḍng về “ư thức hệ”

 

Nguyễn Nhơn


 

 

VIỆT CỘNG XÂM LĂNG MIỀN NAM VIỆT NAM VÀO NGÀY 30-4-1975

 

Có vẻ, sau 39 năm ngụp lặn “Giữa Hai Làn Nước”, người Việt Nam chỉ được phép chọn “con sông màu huyết dụ” mà “bơi lội”?. Bất kỳ ai dù có công hay yêu mến chế độ, lại tỏ ra chán chê nó, cần phải trả giá?

 

Nhưng biển th́ mênh mông và bao la hơn sông. Dù bắt nguồn từ Hồng Hà hay Cửu Long Giang, các gịng sông cuối cùng đều đổ về biển Đông – nơi mà toàn bộ người Việt Nam trong và ngoài nước trầm ngâm với tâm trạng ưu thời mẫn thế! Cần ǵ phân biệt nguồn cội ḍng sông?!

 

(Nguyễn Ngọc Già: “Giữa hai làn nước hay giữa hai hệ ư thức?”)

 

Tôi yêu những sông trường

Biết ái t́nh nhờ ḍng sông Hương

Sống no lành là nhờ Cửu Long

Máu sông Hồng đỏ v́ chờ trông

(T́nh Ca)

 

Trước 1954, nước sông Hồng đỏ rực truyền thống chống xâm lăng “ Bạch Đằng giang tự cổ huyết do hồng.”

 

Sau tháng 7, 1954, sông Hồng nhiễm độc màu máu tanh cộng sản dao mác lưỡi lê do giặc Hồ và bè lũ đem chủ thuyết duy vật, vô thần, vô tổ quốc phủ trùm trên Miền Bắc.

 

Ḍng Hương Giang tự cổ vẫn xinh đẹp t́nh tứ. Kể từ ngày 30 tháng Tư đen tối, giặc cộng tràn vào tàn phá sông Hương, núi Ngự. Đâu c̣n câu ḥ mái đẩy con đ̣ vẳng đưa!

 

Phù sa Cửu Long giang bồi đắp ruộng ngọt phương Nam. Từ ngày “các bác dzô đây”,  ruộng ngọt phương Nam nhuộm màu xám ngắt.

 

Cội nguồn ḍng sông dẫu không phân biệt, nhưng tính chất ḍng sông cần phân biệt rạch ṛi để gạn đục khơi trong.

 

Hăy kết đoàn chiến đấu giải trừ nọc độc cộng sản để cho:

 

Ḍng sông Hương lại xinh đẹp t́nh tứ

Phù sa Cửu Long giang ruộng ngọt phương Nam

Máu sông Hồng đỏ rực niềm vui

 

Người Việt Quốc gia chưa bao giờ chịu hệ lụy v́ bất cứ “ư thức hệ” nào. Chủ nghĩa Quốc gia hiểu theo nghĩa chánh trị “nationalism” cũng không. Chủ nghĩa duy vật cộng sản lại càng không.

 

Người Việt Quốc gia chỉ biết: Quốc là Nước – Gia là Nhà.

Người Việt Quốc gia thương Nước – mến Nhà

Người Việt Quốc gia được dạy dỗ từ thuở bé thơ

Quốc là nước, Gia là nhà

Ơn thủy thổ. Ơn tấc đất ngọn rau

Phải ráng lo học mai sau báo đền

Đó là t́nh tự gia đ́nh, t́nh yêu Tổ Quốc  và Dân Tộc

Không phải là chủ thuyết ngoại lai nào.

V́ vậy không có vấn đề làn đạn Quốc gia

Chỉ có làn đạn Việt cộng sát hại người dân Việt

Đem giang san gấm vóc tổ tiên dâng cho Tầu Chệt

 

Không có vấn đề chiến tranh ư thức hệ

 

Chỉ có chiến tranh cộng sản Bắc Việt xâm lăng Quốc gia Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo