Đi dng về tư hữu

 

 

Nhn sĩ, tr thức Miền Nam VNCH chỉ ra nhiều điểm sai lầm của mc xt đ từ lu. Năm ti học lớp Đệ nhất trung học, trong giờ học triết, Thầy dạy l Cha Chnh xứ, xứ đạo Củ Chi, dạy rằng: Chủ trương xa bỏ quyền tư hữu l sai trật, bởi v thức tư hữu l bẩm sinh, nghĩa l khi sanh ra th n đ c rồi. Thầy đưa v dụ chứng minh: Trẻ thơ vừa biết b v mẹ. Miệng b một v, tay chực hờ v bn kia. Thấy đứa no xấu miệng xm dz b k l x ra. bảo l v của mẹ tao l của tao, mầy khng xm v đặng.

 

V thức tư hữu l bẩm sinh nn khng ai hoặc trời đất thnh thần no xa bỏ được.


Ngy đi t cải tạo khổ sai trn Hong Lin Sơn. Cai t pht cho mỗi t nhn một lưỡi cuốc, v một b tre gỗ lm cn. Anh t no cũng lẹ tay chọn một ci cn cho ngon, tra dz rồi o bế cho thiệt vừa tay.


Một bữa tui mắt nhắm mắt mở, dz kho chớp một ci cuốc đi cuốc. Chập sau thấy anh bạn t hớt ha hớt hải chạy khắp cnh đồng tm cy cuốc của anh.


Nhn thấy ti cầm cy cuốc của anh, anh sừng sộ bảo: Sao lại lấy cy cuốc của anh?


Ti vừa thương vừa bực, tay đưa trả cy cuốc miệng biểu: Cuốc l cuốc của trại cải tạo chớ no phải của anh.


Xem chừng anh nghe ra nn ra chiều bẽn lẽn!

 


Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh