Đôi điều về thực chất của “đảng” và chế độ toàn trị hôm nay

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Đảng CSVN có trăm ngàn lư do để chối đảng chưa ră, nhưng căn nhà 91 năm tuổi của đảng đă mục nát nhiều rồi. Sự tồn tại của nó tùy vào sức bật dậy của toàn dân và của những đảng viên đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

 

Để bảo vệ đảng, Ban Chấp hành Trung ương đă phát động phong trào “xây dựng, chỉnh đốn đảng” từ Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa đảng VIII, ngày 02/02/1999. Sau đó tiếp tục được tăng cường ở các khóa IX, X thời ông Nông Đức Mạnh (từ năm 2001 đến đầu năm 2011). Nhiệm vụ quan trọng này được chuyển qua Khóa XI, khóa XII và khóa đảng XIII thời ông Nguyễn Phú Trọng (từ 19 tháng 1 năm 2011 cho đến nay)

...........

Do đó, khi đảng hô hào bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ quyền lợi cho đảng, dưới chiêu bài “Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị.” (Tạp chí Xây dựng Đảng, ngày 14/10/2020).

 

Nhưng ngặt nỗi, cả 3 Văn kiện Cương lĩnh, Điều lệ đảng và Hiến pháp đều tập trung vào một mục tiêu là bảo vệ tuyệt đối quyền cai trị độc tôn và độc tài cho đảng. Cho nên, khi t́nh trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ đảng vẫn “tưng bừng hoa lá cành” đe dọa vị trí cầm quyền của đảng và sự sống c̣n của chế độ th́ “bảo vệ nội bộ” cũng chính là giữ cho đảng khỏi vỡ từ trong ḷng Chế độ. - Phạm Trần Danlambao - Tại sao phải bảo vệ chính trị nội bộ?

 

Nói cho nhiều, được không bấy nhiêu.

Chiêu bài “Phê b́nh – chỉnh đốn đảng”

khởi phát từ thời hồ nghệ xạo ke

tới bây giờ

và c̣n tiếp tục khi nào c̣n đảng vẹm

làm trùm

 

đảng và chế độ hiện tại” là ǵ?

 

Đảng là đảng cướp giật

cha truyền con nối:

Phạm văn cương nhường lại

phạm b́nh minh

nguyễn tấn dũng truyền ngôi cho

nguyễn tấn nghị

 

Chế độ là chế độ độc quyền

ăn cướp

Cướp đêm là trộm

cướp ngày là quan

Mặc ai nấy cướp nấy ăn

Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ

“Dân c̣n cái lai quần cũng ăn”

(Lời Phó chủ tịt cuốc huội

ṭng thị phóng)

 

Thời “kháng chiên”

có câu châm ngôn mới

“nói láo như vẹm”

vẹm là việt minh

tiền thân đảng cướp sạch

ngày nay

 

Tổ sư cs Gorbachev nói:

cọng sản chỉ biết tuyên truyền

và nói láo “

 

Thời Việt Nam Cộng Ḥa,

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

khuyến nghị:

Đừng nghe những ǵ cọng sản nói

mà hăy nh́n kỷ những ǵ cơng sản làm “

 

Cho nên khi cọng san

lập đi lập lại chiêu bài

xây dựng, chỉnh đốn đảng”

th́ phải hiểu là

đảng ta đang rệu ră

chế độ toàn trị đang suy tàn

 

Vậy, toàn dân trong ngoài nước

sát cánh cùng nhau phấn đấu

cho câu sau đây thành hiện thực:

 

“Đảng CSVN có trăm ngàn lư do để chối đảng chưa ră, nhưng căn nhà 91 năm tuổi của đảng đă mục nát nhiều rồi. Sự tồn tại của nó tùy vào sức bật dậy của toàn dân và của những đảng viên đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”

 

Vùng lên

Nhân dân Việt Nam anh hùng

Vùng lên

Xông pha vượt qua băo bùng

Thề cứu lấy nước nhà

Cầm gươm ôm súng xông tới

Vận nước đă đến rồi

B́nh minh chiếu khắp nơi

Nguyện xây non nước

Sáng tươi muôn đời

(Phỏng giái cải biên)

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính