Để phục hồi tinh thần Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Sau ngày im lặng 2/9 bạn viết cho tôi. Đó là những tâm sự nặng trĩu mối quan tâm nằm giữa nỗi buồn bă của một người đau đáu trước tương lai đen tối và vận mạng chỉ mành treo chuông của dân tộc. Và bạn kết: “Trách nhiệm thuộc về quốc nội. Nếu người dân trong nước vẫn hèn nhát, thờ ơ th́ nước sẽ mất vào tay Tàu, họ và con cháu họ sẽ sống đời nô lệ của một công dân hạng hai như người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ. Mất Tổ quốc, mất danh dự giống ṇi và mất đi niềm tự hào 4000 năm lịch sử.”

 

Tâm sự của bạn làm tôi tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ cần bước chân ra khỏi đất Mẹ thân yêu là Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm không c̣n thuộc về ḿnh? Chỉ cần bước qua lằn ranh biên giới là chúng ta có thể cho ḿnh một chỗ đứng tự tại để vọng về với đồng bào lời khuyên răn: hăy đứng lên, thà hy sinh, thà chết c̣n hơn là để tà quyền Việt gian và quân xâm lược Tàu cộng giết chết từ từ?

 

....... Tôi viết những ḍng kế tiếp này gửi bạn v́ biết rơ Tổ quốc Việt Nam vẫn là căn cước của tâm hồn bạn, vẫn là nhịp đập đều đặn trong con tim bạn, vẫn là ḍng máu, là hơi thở của bạn - dù bây giờ bạn đă cầm trong tay passport Hoa Kỳ. 

 

V́ Tổ quốc Việt Nam là như thế đối với bạn và tôi cho nên nó sẽ... như thế đối với những ai c̣n cảm nhận ḿnh là người Việt Nam - dù ở Huế, Sài G̣n, Hà Nội hay Paris, Sydney, Washington DC...

 

Nếu Tổ quốc Việt Nam không c̣n th́ Danh dự Việt Nam sẽ biến mất.

 

Đến đây hy vọng bạn có thể đồng ư với tôi và hiểu được lư do tôi viết bài này thân gửi đến bạn:

 

Trách nhiệm đối với Tổ Quốc và Danh Dự của Dân Tộc không có sự phân chia biên giới. Trách nhiệm đó đều ngang nhau đối với những người mang ḍng máu Lạc Hồng, dù đang sống ở bất kỳ quốc gia nào. Danh dự đó đều mang cùng một ư nghĩa, một giá trị ngang nhau cho những ai c̣n nói được 5 chữ Mẹ đẻ: Tôi Là Người Việt Nam.

 

Có rất nhiều thứ quư báu bị tước đoạt mà chúng ta vẫn có thể t́m lại được cho riêng ḿnh. Nhưng bạn và tôi sẽ không bao giờ t́m lại được cho ḿnh di sản 4000 năm được gầy dựng bởi hàng hàng lớp thế hệ cha ông nếu di sản đó bị Việt cộng đem bán và Tàu cộng cướp mất: Tổ Quốc Danh Dự.

 

Vậy mong rằng chúng ta, trong nước hay ngoài nước, cùng chung vai, sát cánh, ngang như nhau với Trách Nhiệm. Trách Nhiệm đối với lịch sử, tổ tiên và giống ṇi. Trách Nhiệm đối với Danh Dự và Tổ Quốc Việt Nam.


(Vũ Đông Hà - Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm)

 

Ngày măn khóa,

tân sĩ quan giương cung xạ tiễn bốn phương,

trang trọng đội lên mũ sĩ quan với huy hiệu Quân lực VNCH:

Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm.

 

Muốn khôi phục Tinh thần “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm”

Phải khôi phục Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa với phương châm kể trên.

Muốn khôi phục Quân lực VNCH - Phải dựng lại nền Việt Nam Cộng Ḥa.

Muốn dựng lại VNCH với nền giáo dục DÂN TỘC - NHÂN BẢN - KHAI PHÓNG - Phải triệt hạ chế độ toàn trị hán ngụy việt cọng.

Muốn triệt hạ ṭan trị phản nước, hại dân việt cọng

Phải VẬN ĐỘNG MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC TOÀN TRIỆT

Muốn được như vậy, mỗi người PHẢI DẤN THÂN HÀNH ĐỘNG

Mỗi người, tùy theo năng lực, hoàn cảnh góp phần “chiến đấu”

Việt cọng hiện đang phát xít hóa cùng cực, bắt giữ và tống xuất cả chức quyền Tổ chức Nhân Quyền Quốc tế.

 

V́ vậy phải vận động cho được SỨC MẠNH ÁP ĐẢO CỦA ĐÁM ĐÔNG
Và nhất là NHỮNG HÀNH ĐỘNG VŨ LỰC UY HIẾP BỌN HẠ TẦNG CƠ SỞ.

 

“Nầy công dân ơi!

Quốc gia đến ngày giải phóng

Đồng ḷng cùng đi hy sinh tiếc ǵ thân sống

V́ tương lai Quốc dân cùng xông pha khói tên

LÀM SAO CHO NÚI SÔNG TỪ NAY LUÔN VỮNG BỀN...”

Đó là Tinh thần Hy sinh v́ “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm”

của MỌI CON DÂN NƯỚC VIỆT

 

 

ĐÔI D̉NG VỀ TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM

 

 

 

Đây là Huy hiệu của Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Con đường từ tuổi thơ đến ư thức Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thiệt là xa.

 

Vừa mới lọt ḷng mẹ, hơi thở tự do đầu đời nơi thôn làng không khí trong lành, mát mẻ.

 

Tiếng ru hờ của ngoại trên nhịp vơng đưa: Bầu ơi! Thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 

Trước khi vào trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được dối trá. Hai là sống cho có Nghĩa, có Nhân.

 

Ngày cắp cặp đệm vào học lớp chót trường làng, cậu kêu lại dạy: Quốc là Nước. Gia là Nhà. Ơn tấc đất ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.

 

Chưa đọc thông mặt chữ, thầy dạy thuộc ḷng Quốc văn Giáo Khoa Thư:

“Thấy người hoạn nạn th́ thương.

Thấy người tàn tật lại càng trông nom...”

 

Lên trường tỉnh, mỗi năm hè đến, xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng, cởi voi đành đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Các anh diễn Hội nghị Diên Hồng, “Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!

 

Vào trung học, đọc B́nh Ngô Đại cáo: “Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước v́ khử bạo.”

 

Khi Đất nước bị giặc xâm lăng cọng sản uy hiếp, lên đường nhập ngũ, ṭng chinh:

Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt.

Xếp bút nghiên theo việc binh đao.

Giả nhà đeo bức chiến bào.

Thét roi cầu Vị ào ào vó câu.”

 

Nơi Quân trường cất cao lời hát:

Thanh niên ơi! Hồn thiêng Núi Sông đợi chờ.

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ.

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng.

Trai Đất Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung.”

 

Ngày măn khóa, tân sĩ quan giương cung xạ tiển bốn phương, trang trọng đội lên mủ sĩ quan với huy hiệu Quân lực VNCH: Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm.

 

Thề nguyền trung thành với Tổ Quốc – Ǵn giữ Danh dự người chiến binh và hết ḷng hoàn thành trách nhiệm.

 

T́nh yêu nước, yêu đồng bào đâu phải tự nhiên mà có được. Phải chắt chiu, vun bồi từ thuở bé thơ. Giáo dục và nung đúc, rèn luyện cần mẫn mới có được. Mới sâu rễ, bền gốc vững vàng trước thử thách gian nan.

 

Ngày nay, bảy mươi năm dưới chế độ cộng sản hung tàn, duy vật, vô thần, vô Tổ quốc, vừa mở mắt chào đời th́ đă nghe: “Tiếng đầu đời con gọi x́ ta lin.” Lớn lên ngâm thơ Tu Hú: “Bên nây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê hương.”

 

Nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ tên râu ŕa Nga la tư thay cho tiếng gọi cha, ông. Giáo dục cho thanh niên ư niệm vô tổ quốc. Không biết có Nước th́ lấy ǵ mà yêu?!

 

Danh dự chỉ là ư niệm tư sản phô trương không thực chất, mắc mớ ǵ phải giữ cho nhọc xác.

 

Trách nhiệm chỉ có đối với “đảng và lănh đạo” chớ không có với dân với nước ǵ hết trơn.

 

Chừng nào c̣n đảng cướp cộng sản c̣n đè đầu, không có Tổ Quốc – Danh Dự – Trách nhiệm ǵ sất!

 

 

Nguyễn Nhơn

(Viết lại lúc vào Thu để thúc dục Tuổi trẻ lên đường

thực hiện Cách Mạng Mùa Thu Mới cứu nước)

12/9/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính