Đại âm mưu: Hồi hai


Nguyễn NhơnTôi cứ tưởng chỉ bài viết ngắn Đại Âm Mưu cũng đủ nói lên mưu mô gian trá của cọng sản và bọn tay sai cựu việt cọng nằm vùng Đằng - Nhuận nhằm dựng lên kịch bản Dân chủ – Xă hội tô vẽ cho chế độ toàn trị cọng sản sắt máu đỏ ḷm đổi thành màu nửa đỏ, nửa xanh để đánh lừa công luận hầu giúp cho chế độ cọng sản kéo dài ách thống trị.

 

Chẳng ngờ rằng đọc thấy bài viết của lư thuyết gia cọng sản Nguyễn Thanh Giang “Hăy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng thành hiện thực” nên chẳng đặng đừng mà phải viết thêm một đoạn.

 

Sau khi ca ngợi không tiếc lời những người gọi là cọng sản “phản tỉnh” và cách riêng tên phản bội Miền Nam Hiếu Đằng, Giang đấm ngực xưng tội:

 

“Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quư vị nói chung đều có tội đối với dân tộc, với đất nước; đều đă lầm lỗi. Lầm lỗi do tự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.”

 

Vừa nói xong lời nhơn nghĩa bà tú để là y giở giọng dối trá lưu manh rặt ṇi cọng sản:


 

“Người Cộng sản từng lầm lỗi. Người Chống Cộng cũng từng lầm lỗi.”

 

Người cọng sản, trong đó có Thanh Giang dự phần , gây ra không biết cơ man nào là tội ác chớ không phải chỉ là lầm lỗi.

 

Đem đánh đồng người chống cọng với cọng sản là chạy tội cho bọn cọng sản giết người cướp của từ già hồ cho tới bọn phản quốc, bán nước cầu vinh hiện đương đè đầu cướp bóc dân lành ngày nay.

 

Người chống cọng làm ǵ mà lầm lỗi? Người chống cọng không tiếc máu xương chiến đấu cố giữ cho được nửa mănh dư đồ của tổ tiên khỏi lọt vào tay Nga- Tàu, quốc tế cọng sản.

250 ngàn tử sĩ Miền Nam đem máu đào tưới thắm mănh đất quê hương, giữ tự do, no ấm cho 18 triệu đồng bào được 21 năm! Họ có ǵ mà lầm lỗi?

Họ đâu có giết người tập thể, tiêu biểu 175 ngàn nhân mạng trong cải cách ruộng đát, 4- 5 ngàn đồng bào vô tội trong tổng tấn công Mậu Thân ở Huế nơi những mồ chôn tập thể!

 

Ngày nay những người cọng sản miệng nói phản tỉnh trong bụng vẫn là: V́ độc lập Dân tộc đánh Tây, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, phủ nhận sạch trơn vết tích tội ác khi đương quyền tại vị. Người cọng sản Gorbachev nói: Cọng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. 

Đánh đồng người Quốc gia với cọng sản sát nhơn là dối trá.

 

Thanh Giang phủ nhận tư cách cọng sản, báng bổ người chống cọng, chỉ giữ lại tư cách đầu nậu Việt Tân:

 

1/ Trần Khải Thanh Thủy tuyên bố: Nguyễn Thanh Giang giới thiệu y thị vào đảng Việt Tân.

 

2/ Trên vài blog có người viết tố cáo Nguyễn Thanh Giang khấu bớt tiền do Việt Tân gởi về trợ giúp.

 

Tuy vậy bài viết nầy của tay tắc kè Xanh cũng tiết lộ vài chi tiết lư thú về kịch bản Đại Âm Mưu trong câu kết “ hoành tráng ”:

 

“Đề nghị ông hăy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút h́nh thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xă hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.”

 

Té ra Giang ta rao Nam, rao Bắc một hồi chỉ là để xuống xề mối lái tuồng tích cho hai tên hề già Đằng - Nhuận mót lập đảng mà lạng quạng chưa nặn ra được cương lĩnh.

 

1/ Phong trào Con đường Việt Nam là của ai? Nó là của bộ ba Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, tức nhóm Chấn ( Hưng VN ), chi bộ Việt Tân trong nước, tiền thân Dân chủ – Xă hội thất bại.

 

2/ Tập hợp Dân chủ Đa nguyên là của ai? Nó là của tay tổ Ḥa hiệp, ḥa giải Nguyễn Gia Kiểng ở bên Tây.

 

Cái phần hai của Đại Âm Mưu nầy do con tắc kè Thanh Giang ṭ le xem cũng chẳng ra chi, bởi v́ nó cũng từa tựa như dzụ Phong trào Liên Kết Trong Ngoài, Đối lập-Đối kháng do TS. Nguyễn Bá Long bên Canada thủ diễn theo kịch bản của sư phụ Vũ Quốc Thúc hồi năm 2000.

Chỉ khác có chút xíu là thay v́ Câu lạc bộ Kháng chiến Nguyễn Hộ bên trong th́ nay là Nhóm cựu việt cọng nằm vùng Miền Nam do Hú Đằng giả bịnh đứng mủi chịu sào.

 

Rốt cuộc, cái Đại Âm Mưu nầy là ǵ?

 

Th́ nó vẫn cứ là: “Quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, ḥa hiệp, ḥa giải, xây dựng tương lai.

 

Th́ Nó vẫn cứ là: Xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cọng!

 

Th́ Nó vẫn cứ là: Người cọng sản chân chính cũng yêu nước (sic), v́ độc lập dân tộc đánh Tây, đuổi Mỹ...

 

Viết tới đây nản chí quá rồi, xin gởi lại mấy câu vè để đọc giả giải khuây:

 

Tuồng Dân chủ Xă hơi

 

C̣ mồi chủ là việt gian Lê Hiếu Đằng

Đánh trống , khua chiêng Ḥn Ngọc Nhuận

Chỉ đường là Trần Huỳnh Duy Thức

“Con Đường Việt gian”

Theo đóm ăn tàn là “Tập hợp Da con chó vá ”

Cây da Kiểng già cốc đế

Ṭ le ngậu xị là ma cô Giang

C̣n chạy hiệu là những ai…?

Phen nầy đảng vẹm diễn tuồng

Đại nhạc hội tạp lục Tùng Lâm

Vịt t́m, khỉ, vượn hầm bà lằng

Triệu chứng sắp sửa văng tuồng cọng sản

“Đến đây chấm dứt chương tŕnh

tạp lục của ban Tùng Lâm”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính