Có Chăng Âm Mưu Xóa Cờ Đỏ - Bỏ Cờ Vàng?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Phải chăng v́ tṛ Ḥa hợp Ḥa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn ... tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “cực đoan, quá khích” nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới: Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng?

 

Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “phú quư sinh lễ nghĩa” tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.

 

Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xă nghĩa, có thành tích ở tù “nhân danh nhà dân chủ” là có bảo kê: Bảo kê cả ba bề bốn bên: Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ. Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vực dân chủ- nhân quyền. Bên phía các nhà “vận động chánh trị hải ngoại” bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền. Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.

 

Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê th́ anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu ǵ với các anh người Việt Quốc gia VNCH.

 

Cái “mô h́nh” mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Ḥa hợp, đoàn kết tranh đấu v́ Tự do – Dân chủ (sic). Chuyện lá cờ “chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.

 

Thực chất, đó là mô h́nh phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang h́nh thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó c̣n tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi v́ thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.

 

Cho nên cái âm mưu “xoá cở đỏ” là động tác giả. “Bỏ cờ vàng” mới là mục tiêu thật.

 

Có điều “phe ta” không lường trước được là; Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “nối kết trong ngoài” “kết hợp tổng lực” tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động ǵ tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng th́ lộ tẩy: Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, cải lương chế độ việt cộng chớ không phải giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản.

 

Cho nên mới có dzụ “Hội nghị Diên Hồng Thời đại” mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “xă hội Dân sự” trong nước kư tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang ǵ hết trơn.

 

Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young c̣n viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đ́nh Huy bị tù việt cộng tới 15 năm và các đồng chí Đại Việt c̣n lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN” bị việt cộng phá vỡ năm 1993.

 

Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:

“Phong Trào TNDT & XDDC (Thống nhất Dân tộc & Xây dựng Dân chủ) tan ră, ông Stephen Young đă không có dịp cùng lănh đạo CSVN áp dụng kế hoạch “sáu điểm” của ông để “Dân Chủ Hóa Việt Nam”.(*)

 

Đă 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ măi măi trăn trở về một đề nghị năm xưa.

 

Ôi cục xương “ḥa hợp” thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người tḥm thèm muốn lượm được cục xương.

 

Như vậy, âm mưu mượn màu “Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng” để đổi mới chiêu bài Ḥa hợp ḥa giải xem ra chưa kéo màn mà đă văn tuồng!

 

 

Nguyễn Nhơn

Quốc Hận 44

15/4/2019

 

(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG “H̉A HỢP” KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính