Chúng tôi Không Viết văn - Làm thơ Chúng tôi dùng ngôn từ để chống cọng

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan chọc quê việt cọng:

 

Ngày quốc nhục

 

Tháng chín, ngày hai nhục rành rành

Đường xá không người lễ vắng tanh

Xe thùng rào cản thu góc tối

Chó săn cảnh sát núp khúc quanh

Quỉ đói hồ đồng môi tím ngắt

Đảng nô trọng vượng mắt tái xanh

Quốc nhục từ nay thay quốc khánh

Biểu t́nh bất chiến tự nhiên thành

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

Gă nhà quê xứ Thủ Nguyễn Nhơn phụng mạng kính chuyển

 

Tên tàn dư giao điếm hồng phạm thấy chủ vẹm bị hạ nhục, tức khí, sủa càn:

 

Ở đây tôi không nói về nội dung bài thơ, mà chỉ nói về sự "lộn tùng phèo" của bài thơ Đường luật nầy thôi.

 

Phải biết rằng; học sinh Trung học đệ nhứt cấp thời tiền 1975 đă biết về niêm luật thơ Đường. Tŕnh độ như thế mà làm thơ Đường luật? Đây là một loại phá hoại văn học nước nhà!

 

- Đứa viết "bài thơ" nầy đă ngu. Đứa "kính chuyển" lại ngu hơn. Đúng là một lũ ngu nhưng luôn đ̣i làm việc lớn.

 

Nhà thơ Dat Nguyen giúp nhuận sắc:

 

Ngày quốc nhục 2 tháng 9


Ngày 2 tháng 9 thấy rành rành

Đường xá không người lễ vắng tanh

Rào cản xe thùng  thu góc tối

Chó săn cảnh sát núp ṿng quanh

Đảng nô trọng vượng môi thâm tím

Quỉ đói (chúa) hồ đồng mặt tái xanh

Quốc nhục từ nay thay quốc khánh

Biểu t́nh bất chiến tự nhiên thành

 

B́nh Dương NTN chép miệng bảo, cám ơn nhưng thật ra không cần thiết.

 

Tên nhà quê xứ Thủ viết đôi lời kết:

 

Trong bức thơ cuối cùng viết cho người học tṛ cũ, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền bảo:

"Không ai nhai văn, nhá chữ. Chữ là để đọc."

 

Gă nhà quê xứ Thủ đọc thấy đế tiếp: Chữ là do người biết viết chữ, viết - để cho người biết đọc chữ, đọc. Chữ không để bàn ngang tán dọc: "Kẻ khoe văn hoạt, đứa văn già!"

 

C̣n về văn thơ gă nhá quê suy nghĩ đơn giản như vầy:

 

Tôi không phải là thi sĩ

Tôi vốn sanh ra từ Quê ngoại

Láng Bưng Cầu, xứ Thủ, B́nh Dương

Từ thuở c̣n thơ nghe D́, Cậu

Nói thơ, nói vè, nói Lục Vân Tiên

Giờ già rồi lưu ly trên đất Mỹ

Nhớ quê xưa làng cũ, lại nói thơ, nói vè


Nói thơ

Dân Miền Đông Nam Phần

Dân Miền Tây Miệt Thứ

Quê mùa không biết đặt thơ

Chỉ biết rặt nói thơ

Từ buổi sang tinh mơ

Trên ruộng đồng bát ngát

Câu ḥ vè êm ả

Cho đời bớt nhọc nhằn

Chiều tà Cửu Long Giang

Ca bài ca vọng cổ

Cho ḷng buồn mang mang

 

Nguyễn Nhơn

(Apr.6,2011)

 

Lại nói về Chánh tả – Ngữ pháp

Dẫn khởi

Khởi đầu là câu chuyện

Thời trang Nhật Bản

Đội quần lót lên đầu

Bạn tôi sống ở Việt Nam nói kháy:

“Có nơi trên thế giái

không có cái quần để đội

v́ đă ăn tới cái lai quần”

Tui cà rỡn chọc bạn

Ngày xưa ở trong làng

Mỗi khi làm việc ǵ ngu ngốc

Các má, các d́ chửi

“Cái đồ ăn quần què”

Và cắc cớ hỏi bạn:

“Quần què” là cái ǵ dzậy?

Bạn tui ngày xưa dân kẻ chợ

Chợ Thủ, xứ B́nh Dương

Chắc là chưa bao giờ nghe

Cái thuật ngữ trúc trắc nầy

Mới đi t́m tra đủ thứ từ điển

Mệt ứ hơi mới biết

“Què” trong chữ kép “máu què”

Có nghĩa là “ máu đàn bà có kinh”

Và dẫn nguồn rơ ràng

Từ điển Nguyễn Tử Quang

Tựa đề “Để viết đúng chính tả”

Nhà xuất bản Mũi Cà Mau

Năm 1992, trang 124

Bạn giải thích cho tui với lời ghi chú

”Đừng hỏi những câu cắc cớ như rứa nữa .

Mệt lắm !“

Tui mới ra vẻ song tàng chọc bạn

Về cái dzụ chánh tả, ngữ pháp

Tản mạn về chánh tả ngữ pháp

Tội nghiệp! Ai biểu đứng đắn, đạo mạo

Mần chi cho cực cái thân

Cứ mần như Nhơn đía đây

Chữ Tây bồi cũng đía búa xua

Ai bắt lỗi chánh tả, ngữ pháp

Nhơn ta ngang tàng hỏi lại

Dzậy mà đọc có hiểu không?

Nếu trả lời là hiểu

Nhơn ta cười đêu đểu bảo:

Dzậy là được rồi

Hỏi tại sao viết trật chánh tả mà kêu là được?

Tui lên giọng triết lư, nhân sinh

Ngôn ngữ là để mần cái ǵ?

Phải chăng là dùng để người và người giao tiếp nhau

Để cùng hiểu ư nhau?

Như dzậy viết nói sao, miễn hiểu nhau là được

Nhớ hồi đi học chữ Tây

Thầy Phạm Duy Nhượng dạy:

Không có Règles grammaticales=

Chỉ có CONSTATATIONS GRAMMATICALES

Tây nó nói như dzậy

Các nhà ngôn ngữ học hệ thống lại thành

Nào là sujets, verbes, compléments

Chữ nào ở chỗ nào theo thứ tự

ĐỂ DẠY HỌC TR̉ HỌC THI

Đứa nào muốn thi đậu có bằng cấp

Sống xênh xang th́ ráng học

C̣n mần biếng, KHÔNG THEO QUI LUẬT

Th́ nhớ câu: “Ấu bất học, lăo hà vi?

Thằng Cu giảng cho thằng Đực Bưng Cầu nghe:

“Nhỏ mà hổng học, lớn mần cu li ”

Cũng dzậy, khi học mần thơ

Đường thi, lục bát và v..v…

Bằng bằng trắc trắc đủ thứ “lựt”

Già rồi đâu ai ước thúc

Cứ viết câu dài, câu ngắn tưới xượi, tùy hứng

Ai biểu nó là thơ, là văn

Hay là ḥ, vè ǵ cũng được

Miễn là đọc thấm ư là được

 

Mắc mớ ǵ mất công ngồi rị mọ mần chi?!

 

Nhơn Đía Sự

 

CHỮ VÀ NGHĨA

 

Huệ Năng từ lúc trở về trú ẩn ở làng Tào Khê, đất Tiều Châu, sự kiện ngài được Tổ Hoàng Mai truyền y bát, vẫn không ai hay biết. Có một vị thư sinh tên là Lưu Chí Lược mới gặp Huệ Năng có một lần mà đă cảm thấy thân thiết như người bạn lâu năm. Hai người bèn kết nghĩa làm anh em. Chí Lược có một người cô xuất gia làm ni, pháp danh Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Vô Tận Tạng nghe cháu nói Huệ Năng là người tinh thông Phật pháp, bèn cầm quyển kinh đến t́m Huệ Năng hỏi ư nghĩa. Huệ Năng nói:

– Tôi không biết mặt chữ, xin cô cứ hỏi ư nghĩa trong kinh, tôi sẽ trả lời.

 

Vô Tận Tạng có vẻ nghi ngờ:

– Mặt chữ c̣n không biết, làm sao hiểu được ư nghĩa của kinh?

 

Huệ Năng trả lời:

– Nghĩa lư nhiệm mầu của chư Phật đều có đủ trong tất cả các pháp. Tôi tuy không biết chữ, cô cứ đem kinh ra đọc. Tôi nghe qua rồi, tôi sẽ đọc được và sẽ hiểu được ư nghĩa của kinh.

 

Vô Tận Tạng nửa tin nửa ngờ, bèn đem quyển kinh ra lật từ trang đầu đến trang cuối. Một lúc sau t́m được một đoạn mà chính cô ta cũng không hiểu muốn nói ǵ, bèn đọc cho Huệ Năng nghe. Quả thực, Huệ Năng vừa nghe qua liền có thể đọc lại không sai một chữ, mà lại c̣n giải thích tường tận ư nghĩa của kinh cho cô ta nghe. Vô Tận Tạng nghe xong, cảm thấy vô cùng kinh phục, không ngớt gật đầu khen ngợi:

(Trích: Khảo chứng mới về cuộc đời Lục Tổ Huệ Năng – Giác Ngộ Online)

 

*************

 

Trong hiện tại, t́nh trạng đất nước như lửa cháy mày. Nếu c̣n chút ḷng thao thức về vận mạng Đất nước hăy ráng hô hào, cổ vơ nhau cùng hiệp ḷng, chung sức, mỗi người góp một bàn tay, giật cho sập toàn trị phản nước, hại dân việt cọng.

 

Kẻo không, có ngày việt cọng xài chữ kải kách buồi hiền, xóa bỏ chữ Quốc ngữ mất tiêu th́ lấy ǵ luận từ chương phải trái!?

 

 

Nguyễn Nhơn

(Viết nhân cổ vơ Mừng Ngày Quốc Khánh VNCH 26 tháng 10, 2018

mở chiến dịch phạt cọng)

4/9/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính